קורסים מרוכזים אורחים באנגלית

הטבלה למטה מפרטת את הקורסים המרוכזים באנגלית של המרצים האורחים מחו"ל (סיומת מספר קורס 50) המוצעים במסגרת החטיבה השלישית, והכל בחלוקה לפי סמסטרים (בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להעזר גם בלוח הבחינות).
בחלק מהקורסים לא מפורט המועד והחדר בו הם יתקיימו והמידע יפורסם בהמשך כאן.

לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר אתכם לאתר האוניברסיטה  ותאפשר לכם לראות בתחתית העמוד את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו

נא לעקוב אחר הנחיות התקנון לגבי קורסים אלה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive