מסלול אזרחי

תלמידים הרשומים למסלול זה מתבקשים לעיין בתקנון תואר שני עיוני, ובמיוחד בדרישות התקנון מתלמידי המסלול האזרחי.

הטבלה למטה כוללת את כל הקורסים במסלול האזרחי.

לחיצה על שם הקורס תאפשר לכם לראות את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו. ליד כל קורס גם מוגדרים מאפייניו: מעשי/ עיוני, שיעור/סמינר וכו'.
בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיוועץ גם בלוח הבחינות

תלמיד שיבחר לקחת יותר מ 4 ש"ס של קורסי ליבה בתחום התמחותו, יוכרו קורסים אלה כקורסי בחירה בתחום התמחותו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive