עדכונים לידיעון

עודכן: 26.04.2020

עדכון מספר 30 13/5/18

 

חל שינוי באופן הבחינה בקורס "חקיקה ורגולציה" - שנה א1- פרופ' נטע זיו  ,קורס מספר 1411910701 הבחינה תהיה ללא ספרים


עדכון מספר 29 13/5/18

 

חל שינוי במרכיבי הציון בסמינר "ישראל ושאלת צדקת הציונות": שלוש היסטוריוגרפיות, שלוש תורות מוסר... - פרופ' חיים גנז, הציון יהיה 100% הגשת עבודה סמינריונית .

 


עדכון מספר 28 16/4/18

 

חל שינוי באופן הבחינה בקורס של Negotiation Theory and Strategy - prof. Russel Korobkin. העבודה תהפוך  למבחן כיתה  שיתקיים ביום ו' – 22.6.2018 בשעה 08:30.

 


עדכון מספר 27 11/04/2018

אופן הבחינה בקורס דיני נזיקין –שנה א1- פרופ' אריאל פורת ,קורס מספר 1411910401 הוא עם ספרים.

 


עדכון מספר 26 28/03/2018

Executive Power in the Administrative State - Prof. Aaron Saiger

please note that  class  on April 16, 2018 is canceled , instead of that ,class will be held on Tuesday, April 17, 2018, at 08:30 – 10:00 , Merkaz 017 - The Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies.

 


עדכון מספר 25 28/03/2018

 

​הקורס ב"סוגיות בדיני מסחר"- ד"ר איריס סורוקר - תואר שני עיוני - יתקיים באולם 301  באופן קבוע. 


עדכון מספר 24 13/3/2018

1. הקורס "משפט, כלכלה ופסיכולוגיה"- פרופ' אורן בר-גיל - תואר ראשון– יתקיים בחדר 100 (אולם קגן) באופן קבוע.

2. ביום ג' – 27 במרץ 2018 השיעור של Prof. Yoel Krantz  יתקיים בחדר 304 .

 


 

עדכון מספר 23 8/3/2018

1. הקורס "משפט פלילי בינלאומי"- פרופ' מוחמד ותד - תואר שני - יתקיים בחדר 207  באופן קבוע.

2.  שינוי בחדר לימוד בקורס "אסדרת תקשורת ואינטרנט"- מר אסף וינר - תואר שני 
הקורס יתקיים באולם 301  באופן קבוע.

3. הסדנה "Legal History  - Yigal Arnon and co. Workshop "- פרופ' אסף לחובסקי, ד"ר לינא שלאימה - תואר ראשון - יתקיים בחדר 21  (ע"ש אלגה צגלה, קומת קרקע) באופן קבוע.

4. הסמינר "זכויות אדם ואנשים עם מוגבלות-היבטים ביקורתיים"- פרופ' נטע זיו - תואר ראשון – יתקיים בחדר 306 באופן קבוע.

5. הקורס "סמינר מתקדם במשפט מסחרי""- פרופ' שרון חנס - תואר שני עיוני - יתקיים בחדר 306  באופן קבוע.

 

 


 

עדכון מספר 22  15/2/2018

 

Change on - American Federalism and its Counterparts - Prof. Suzanne Stone (1

please note that  class  on March 9, 2018 is canceled , instead of that ,class will be held on Friday, March 16, 2018, at 08:30 – 10:00 , Merkaz 017 - The Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies.

 

2) המורה בקורס מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי - א1 + א2 בסמסטר ב' , קורסים מספר 1411910801, 1411910810 הוא: מר ריאד אבו פול .(יחליף את ד"ר לינא שלאימה).


 

עדכון מספר 21  4/2/2018

קורס מרוכז חדש שיתקיים בסמסטר ב' :

שם הקורס: Competition Law and Intellectual Property - פרופ' אריאל כץ . - קורס מרוכז באנגלית - סמסטר ב', מספר הקורס 1411701350

 

תיאור הקורס:

This course explores the interface between intellectual property laws and competition law and the various ways in which those laws interface, conflict, and complement each other. We will examine the tension between those laws through the study of various cases from the United States, Canada, and other jurisdictions from the early 20th century to contemporary disputes. 

Examples of issues that might be discussed include: whether and when IP rights should be regarded as ‘monopolies’; price discrimination; tying and other restrictive terms in IP licenses; refusal to license IP; compulsory licenses; collective administration of copyright; patent pools and standard setting; anticompetitive IP settlements; parallel importation; competition law in high-tech industries; and IP misuse. The first meetings will be dedicated to introducing basic concepts, while in the rest students will be required to present topics of their choice. 

The course is designed primarily for: (1) students of intellectual property law who want to understand how competition law may limit the acquisition, exercise, and enforcement of intellectual property rights, or (2) students with interest in competition law who want to understand its operation in the context of intellectual property rights. 

Pre-requisites: Some background in intellectual property law.

Grade: 24 Hrs. Take Home Exam 100%.

 

מועד הבחינה: יום רביעי – 30.5.2018


עדכון מספר 20 25/1/2018

חל שינוי באופן הבחינה בקורס של Constitutionalism in Asia - prof. Wen-Chen Chang. מבחן הכיתה יהפוך  למבחן בית  שיתקיים ביום ג' – 6.2.2018.

 


עדכון מספר 19 22/1/2018

בוחן הביניים בקורס מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי – א1 – ד"ר שי ווזנר  יתקיים  ביום חמישי - 12 באפריל 2018  במהלך השיעור. 

 


עדכון מספר 18 27/12/17

חלו שינויים (קטנים) בשעות ההוראה בקורס "חוקתי - סוגיות מתקדמות "- פרופ' איל בנבנישתי - סמסטר ב' - תואר ראשון.

להלן שעות ההוראה:

יום א' בשעות 12:00 – 13:55

יום ד' בשעות 08:20 – 10:00

 


עדכון מספר 17  20/12/17

שינוי באופן הבחינה בקורס של  American Privacy Law - prof. Matthew Kugler

 מבחן הכיתה יהפוך  למבחן בית  שיתקיים ביום ד' – 3.1.2018.

 

 

עדכון מספר 16  13/12/17

 

הקורס "מייצגי המדינה בבתי המשפט - קורס מעשי בפרקליטות אזרחית"- עו"ד נורית טביב - תואר ראשון,  יתקיים בחדר 305  באופן קבוע. 


 

עדכון מספר 15  10/12/17

 

קורס מרוכז חדש:– Competition Law and Intellectual Property - פרופ' אריאל כץ . - קורס מרוכז באנגלית - סמסטר ב', מספר הקורס 1411701350.

 

תיאור הקורס:

This course explores the interface between intellectual property laws and competition law and the various ways in which those laws interface, conflict, and complement each other. We will examine the tension between those laws through the study of various cases from the United States, Canada, and other jurisdictions from the early 20th century to contemporary disputes. 

Examples of issues that might be discussed include: whether and when IP rights should be regarded as ‘monopolies’; price discrimination; tying and other restrictive terms in IP licenses; refusal to license IP; compulsory licenses; collective administration of copyright; patent pools and standard setting; anticompetitive IP settlements; parallel importation; competition law in high-tech industries; and IP misuse. The first meetings will be dedicated to introducing basic concepts, while in the rest students will be required to present topics of their choice. 

The course is designed primarily for: (1) students of intellectual property law who want to understand how competition law may limit the acquisition, exercise, and enforcement of intellectual property rights, or (2) students with interest in competition law who want to understand its operation in the context of intellectual property rights. 

Pre-requisites: Some background in intellectual property law.

Grade: 24 Hrs. Take Home Exam 100%.

 

מועד הבחינה: יום רביעי – 30.5.2018


 

עדכון מספר 14 7/12/17

בקורס The Humanitarian Law of Armed Conflict – פרופ' איל בנבנישתי, קורס מקוצר באנגלית, יחול שינוי קל בשעות ההוראה. בקורס יתקיימו 11 מפגשים בשעות 16:00- 17:55 (5-10 דקות הפסקה).

 


 

עדכון מס' 13 19/11/17

 

חל שינוי במרכיבי הציון בקורס שלVitality of Scripture and Reading Practices in Ancient Judaism - prof. Hindy Najman.

לא יתקיים מבחן. מטלת הסיום תהיה עבודה ((Final Paper בהיקף של 6 – 8 עמודים ותהווה 100% מהציון הסופי. 

 

עדכון מס' 12 14/11/17

 

הקורס "צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי"- פרופ' יורם מרגליות- תואר ראשון, יתקיים באולם כס המשפט באופן קבוע. 

 


עדכון מס' 11 30/10/17

1. הקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים - פרופ' יששכר רוזן-צבי - תואר ראשון,  יתקיים בחדר 103  באופן קבוע. 

2. בתאריך 18.12.17 יילמד הקורס המרוכז באנגלית של   American Privacy Law - Prof. Matthew Kugler בחדר 201 .

 


עדכון מס 10 29/10/17

 

הסמינר "International Humanitarian Law"- ד"ר אליאב ליבליך - תואר ראשון,  יתקיים בחדר 103  באופן קבוע. 

 


עדכון מס 9  26/10/2017

1. הקורס " מנהיגות אדפטיבית - הובלת שינוי"- תואר ראשון,  יתקיים בחדר 207  באופן קבוע. 

2. השיעור תיאוריות במשפט: סדנת קריאה - פרופ' ליאורה בילסקי - תואר שני מחקרי, יתקיים בשעות 12:00 – 13:30 .

3. הקורס "נזיקין-סוגיות מתקדמות"- מר עומר יחזקאל פלד - תואר ראשון  יתקיים באולם 301  באופן קבוע. (בשני ימי ההוראה). 

4. הקורס "מימון חברות"- פרופ' אבי טבח- תואר ראשון  יתקיים בחדר 201  באופן קבוע. (בשני ימי ההוראה). 

5. שינוי חדר בקורס מרוכז באנגלית של   Constitutionalism in Asia - Prof. Wen-Chen Chang     
​ב 18 בינואר - יילמד הקורס בחדר 304 

6. מועד מבחן הבית של Prof. Aaron Saiger.  הוא: יום חמישי – 3 במאי 2018 .

 


עדכון מס 8 17/10/17

 

1. בוטל הקורס "פילנתרופיה הלכה למעשה" - גב' גליה פיט - תואר ראשון - סמסטר א' מספר קורס 1411720801.

 

2. קורס חדש שיתקיים בסמסטר א' :

שם הקורס: רגולציה ופיקוח על שוק ההון – ד"ר הדר ז'בוטינסקי. תואר שני, מספר הקורס 1411741030.

השיעור יתקיים ביום ו' בשעות 10:00 – 11:30 , בחדר 204 .

 

תיאור הקורס:

לאחר המשבר הכלכלי של שנת 2007 הדיון בנוגע לרגולציה פיננסית ופיקוח על שוק ההון הולך וצובר תאוצה ברחבי העולם. מדינות שונות נמצאות בתהליך פנים מדינתי לשינוי מבנה רשויות הפיקוח בשווקי ההון שלהן, מתוך מחשבה כי שינוי המבנה ישפר את תהליכי הפיקוח בשוק. הדיון לא פוסח על מדינת ישראל שמתלבטת אף היא בנוגע לשאלות שקשורות לרגולציה ופיקוח על שוק ההון המקומי.

לאור המשבר ובמטרה למנוע משברים עתידיים נשאלת השאלה –מהן מטרות הפיקוח על שוק ההון? מה הן העלויות הנלוות לפיקוח על שוק ההון? מהם מבני הפיקוח על שוק ההון הקיימים בעולם? והאם קיים מבנה רשויות אופטימלי שישפר את איכות הפיקוח והרגולציה על שוק ההון.

הקורס יענה על השאלות האמורות תוך שימוש בדוגמאות היסטוריות ממשברים פיננסים ברחבי העולם החל משנת 1340 ואילך ותוך שימוש בתובנות מתחום המשפט והכלכלה ובעיקר מתחום תורת המשחקים ומדעי ההתנהגות.

לא נדרש ידע מוקדם לצורך הרישום לקורס. 

This course is designed to provide the students with a basic understanding of financial regulation and supervision. As part of the course the students will be exposed to questions regarding the financial markets, how should they be supervised, what costs does financial regulation impose on the markets, what types of regulatory structures exist in the world and how should the financial regulators be structured. The course will make use of informal Law and Economics methodologies but no prior background is required.

 

מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

 

מועדי הבחינות:

מועד א' – יום ג' – 6.2.2018 , בשעה 14:00

מועד ב' – יום ג' – 27.2.2018 , בשעה 14:00

 


 

עדכון מס 7 16/10/17

הקורס של השופטת ד"ר איריס סורוקר "סוגיות בדיני מסחר" ילמד בשנת הלימודים הקרובה  בסמסטר ב' (במקום בסמסטר א').

מועד השיעור: יום ו' בשעות 11:45 – 13:15 , חדר 203.

 

מועדי הבחינות:

מועד א' – יום ו' – 29.6.2018 , בשעה 08:30

מועד ב' – יום ג' – 31.7.2018 , בשעה 14:00

 


 

עדכון מס 6 15/10/17

1. פרוסמינר חדש יתקיים בסמסטר ב' :

שם הפרוסמינר : הענישה והצדקותיה: משפט, חברה ופילוסופיה– פרופ' שי לביא . תואר ראשון - חטיבה שלישית, מספר הקורס 1411704701.

הפרוסמינר יתקיים ביום ה' בשעות 16:15 – 17:45 , בחדר 207 .

תיאור הפרוסמינר:

מדוע מוצדק להעניש? התשובות המקובלות ידועות לכל: הרתעה, מניעה, הוקעה, שיקום ונקמה – אך האם הן משכנעות? חלקו הראשון של הקורס ידון בכל אחת מההצדקות המקובלות לענישה, להבין אותן לעומקם ואת מגבלותיהן. בחלקו השני של הקורס נתעמק בפרדוקסים של הענישה, שהגישות המקובלות לא מצליחות להתמודד איתם, וידון בהצדקות חלופיות לענישה. הקורס מיועד לסטודנטים המתעניינים בפילוסופיה ובתיאוריה משפטית.

 

2. לפי בקשת המרצה ובאישור סגנית הדקאן , חלו שינויים בקורס "Law and History"  - ד"ר לינא שלאימה - שנה ב', קורס מספר 1411924501 .

 

  1. .      בשל ריבוי נרשמים לקורס לא ניתן יהיה להגיש פרוסמינר בקורס בשנה"ל תשע"ח.
  2.       חל שינוי במרכיבי הציון בקורס.

להלן מרכיבי הציון בקורס:

בחנים – 20%

ניירות עמדה – 40%

עבודה מסכמת – 40%

 


 

עדכון מס 5 3/10/2017

 בוטל הפרוסמינר "חופש הרצון, סיבתיות ואחריות" - ד"ר עמית פונדיק  - סמסטר ב' , מספר קורס 1411736901.

אנו נערכים לפרוסמינר אחר. פרטים אודות הפרוסמינר החדש יפורסמו בהמשך.

 


עדכון מס 4 18/09/2017

1. חל שינוי במרכיבי הציון בקורס "דיני עבודה" – השופטת מיכל לויט – שנה ב' , קורס מספר 1411922501 .

להלן מרכיבי הציון: עבודה בכתב ,20%,  בחינה סופית 80%.  

 


עדכון מס 3 14/09/2017

1. לתשומת לב הסטודנטים/יות  בוטל הקורס המרוכז באנגלית של IP/Innovation Nexus" - Prof. Orly Lobel"  - סמסטר ב' מספר קורס 1411736150.

2. חל שינוי בשעות ההוראה (בסמסטר א' בלבד) בקורס "התכנית אוניברסיטה בעם" - גב' קרין שטרן, גב' אמונה ליאור - חטיבה שלישית - קורס שנתי - קורס מספר 1411664901 .

השיעור בסמסטר א' יתקיים ביום א' בשעות 18:00 – 20:00 , חדר 103. (שעות ההוראה בסמסטר ב' נשארים כפי שפורסמו בידיעון).

 


עדכון מס 2 5/9/2017

1. אופן הבחינה בקורס "בין מדעים ומשפט: המשפט המדעי והמדע המשפטי" - פרופ' שלמה ג. שוהם - תואר שני, סמס' א', קורס מספר 1411707030 הוא עם ספרים

 


עדכון מס 1 4/9/2017

 

1. בוטל הקורס "סדנת קריאה: גבריות, פמיניזם ותיאוריות קוויריות" - פרופ' ישי בלנק, פרופ' דפנה הקר - סמסטר ב' מספר קורס 1411734001.

 

2. לפי בקשת המרצה ובאישור סגנית הדקאן , חלו שינוים במרכיבי הציון בקורסים הבאים של פרופ' יצחק  בנבג'י :

  •  "תיאוריה משפטית" - א2 - סמסטר ב', 1411911110 .להלן מרכיבי הציון: עבודה בכתב  15% , בחינה סופית 85%.  6 בחני פתע/בקיאות (על הצלחה יינתנו ציוני מיטיב).

  • "משפט ופילוסופיה" - שנה ב' - סמסטר ב', 1411924101 .להלן מרכיבי הציון: מבחן סופי 100%, 5 בחני פתע/בקיאות (על הצלחה יינתנו ציוני מיטיב).
     

3.  לפי בקשת המרצה ובאישור סגנית הדקאן , חל שינוי במרכיבי הציון בקורס "משפט חוקתי" – א1 של ד"ר נטלי דודזון, קורס מספר 1411910201 .

להלן מרכיבי הציון: מבדקים בכיתה 5% , עבודה בכתב ,15%,  בחינה סופית 80%.  

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>