דצמבר 2017

ת"צ 47849-05-15 יאיר נ' אלבר ציי רכב (ר.צ) בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 3.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעות, סוכנויות השכרת רכבים, סירבו להשכיר רכבים לחברי הקבוצה המיוצגת, בגירים מעל גיל 18, מחמת גילם. כך למשל, נטען כי בחלק מהמקרים נקבע גיל מינימלי של 21 שנים לצורך השכרת רכב. לטענת המבקשים, פרקטיקה זו מהווה הפליה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000, האוסר על הפליה מחמת גיל במתן שירות ציבורי.

בהסדר הפשרה נקבע, כי  המשיבות יאפשרו לבגירים (מעל גיל 18) לשכור רכב מבלי לקבוע גיל מינימלי ממנו ניתן יהיה לשכור מהן רכבים; המשיבות תהיינה רשאיות לדרוש כי שוכר הרכב יחזיק ברישיון נהיגה תקף לתקופה מינימלית כלשהי, וכן להגביל את סוג הרכבים המותרים להשכרה לכל גיל; המשיבות תהיינה רשאיות לגבות תוספת סיכון, שתיקבע לפי שיקוליהן, בגין הסיכון הגלום בהשכרת רכב. הגמול למבקש ושכר הטרחה לב"כ המבקש יקבעו ע"י בית המשפט.

 

ת"צ 20858-09-16 אברהם ביטון נ' המרכז הרפואי שערי צדק | תאריך הפרסום: 4.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983, בכך שלא עשתה כל שביכולתה על מנת למנוע עישון במבנה בית החולים בטווח של 10 מטר מדלת הכניסה או היציאה לבית החולים ובמרפסת בקומה ב-8 בבית החולים. עילות תביעה נוספות היו עבירה על החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעה אזרחית) התשנ"ב-1992), יצירת מטרד ליחיד ולציבור לפי סעיפים 42-44 לפקודת הנזיקין ועוולת הרשלנות. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעדכן את נהליה ותפעל לפי נהלים חדשים לצורך מניעת עישון בבית החולים. כמו כן, המשיבה התחייבה לאכוף את נהליה ותפעל מול משרד הבריאות לצורך אישור מינוי של עובד שישמש כסדרן ממונה בבית החולים. הצדדים המליצו על שכר טרחה לבא כוח המבקש בגובה 260,000 ש"ח.

 

ת"צ 35513-12-15 גב' דניאל אברהם בע"מ נ' חברת רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ ורקיט בנקיזר הלת'קר אינטנשיונל בע"מ | תאריך הפרסום: 6.12.17 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, יצרנית ויבואנית תרופות, הטעתה את ציבור לקוחותיה בכך שפרסמה כי אריזות מסוימות של משכך הכאבים נורופן, הן מוצר ייעודי המשמש לטיפול בכאבי מחזור. זאת, למרות שבפועל אין הבדל בין מוצר זה לבין משככי כאבים אחרים של נורופן.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום אריזות נורופן קפסולות נוזל 200 מ"ג (10 קפסולות) בשווי 200,000 ש"ח, לצה"ל, באמצעות האגודה למען החייל  או הקרן למען ביטחון ישראל. הצדדים המליצו על גמול לתובעת המייצגת בגובה 10,000 ש"ח, ועל שכר טרחה לבא כוחה בגובה 40,000 ש"ח.

 

ת"צ 31702-03-17 רונן גלשטיין נ' דרך חוות התבלינים (בית הרחה גלילי) בע"מ | תאריך הפרסום: 7.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, המוכרת מוצרי מזון ותבלינים, הטעתה את צרכניה בכך שפרסמה מצגי שווא ביחס למוצריה, וייחסה להם סגולות רפואיות של מניעת, טיפול וריפוי מחלות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תחדל מפרסום מוצריה כבעלי סגולות רפואיות. בנוסף, המשיבה תפצה את הציבור בשווי 380,000 ש"ח באמצעות מכירת מוצרים בחנות בבית לחם הגלילית ובאתר החברה במבצע של 1+1. המכירה במבצע תחל לא יאוחר משלושה חודשים לאחר אישור הסכם הפשרה. 

 

ת"צ 25918-02-13 סולריס סוככים בע"מ נ' עיריית ראש העין | תאריך הפרסום: 7.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי עיריית ראש העין חייבה את נישומיה בארנונה בניגוד לדין. נטען כי במצבים שבהם העירייה מתקנת את שומת הנכס, היא מחילה את השומה המתוקנת באופן רטרואקטיבי מתחילת שנת הכספים, וזאת בניגוד להלכת בית המשפט העליון. בנוסף, העיריה חייבה בריבית פיגורים בגין התקופה שבה הוטלו החיובים הרטרואקטיביים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי העירייה תשיב 100% מהגבייה לנישומים שעונים על הקריטריונים הבאים: נישומים שלא הסכימו לחיוב והחיוב נבע מדיווח שגוי לרשות, בנייה ללא היתר, אי דיווח לרשות אודות החלפת משלמים ומקרים בהם לא היו הסכמי שכירות בידי הרשות. בנוגע ליתר הנישומים, שחלקם נקטו בהליכי השגה וערר, נקבע כי העירייה תשיב 65% משיעור הגביה. הצדדים המליצו על גמול בגובה 10,000 ש"ח לתובע המייצג, ושכר טרחה בגובה 90,000 ש"ח לבא כוחו.

 

ת"צ 12242-06-16 שחר לוי נ' מאפיית דוידוביץ בע"מ | תאריך הפרסום: 8.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה אורזת לחם באריזה שאינה הרמטית, המאפשרת לצרכן לפתוח את האריזה ולגעת במוצר, גורמת לחדירת חיידקים ופוגעת באיכות הלחם. זאת, בניגוד להוראות תקנת הבריאות הציבור (מזון)(סגירה של אריזות מזון), תשנ"ג-1992. כמו כן, נטען כי המשיבה אינה עומדת בתקן הישראלי 1241- תקן הלחם המגדיר מהו לחם קל.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תיישם לאריזות מוצריה פתרון סגירה נוסף לסגירה הקיימת. כמו כן, המשיבה תתרום לעמותה שתיבחר ע"י הצדדים מוצרי לחם בשווי 80,000 ש"ח. הצדדים המליצו על גמול למבקש בגובה של 5,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ המבקש בגובה של 30,000 ש"ח. 

 

ת"צ 49602-11-11 פיג'ו נ' הירשברג ואח' | תאריך הפרסום: 14.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת מלרג - הנדסה וקבלנות בע״מ, פרסמה פרטים מטעים כהגדרתם בחוק ניירות ערך בדוחות תקופתיים ודוחות מידיים של החברה, ונמנעה מלפרסם פרטים שהיה עליה לפרסם על פי חוק ניירות ערך והיעדרם עלול להטעות משקיע סביר. העילות שעמדו בבסיס התובענה הן הפרת סעיפים 31-34, 38ב, 38ג ו-52יא לחוק ניירות ערך, וכמו כן עוולת הרשלנות, מצג שווא רשלני, ועוולת הפרת חובה חקוקה, לפי פקודת הנזיקין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הפיצוי הכולל לחברי הקבוצה יהיה 9,000,000 ש"ח, כאשר כל חבר קבוצה יהיה זכאי לפיצוי אישי שלא יעלה על 0.4195 ש"ח ליחידת אג"ח מסוג א' ו-0.3231 ש"ח ליחידת אג"ח מסוג ב'. הקבוצה הוגדרה ככל מי שרכש אג"ח של החברה מיום 27.5.2009, יום פרסום הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2009, ועד לפרסום הדיווח המיידי של החברה מיום 18.12.2009, למעט מי שרכש את האג"ח לאחר פרסום הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2009 אך גם מכר אותן לפני פרסום הדיווח המיידי של החברה מיום 8.12.2009, הוא יום פרסום המידע המתקן (in and out). עוד נקבע כי סכום התשלום ישולם לחשבון הנאמנות תוך 5 ימים ממתן פסק דין שיאשר את הסדר הפשרה. כל הכספים שיוותרו בידי הנאמן להסדר הפשרה לאחר חלוקת הפיצוי לחברי הקבוצה, תשלום גמול לתובע המייצג, תשלום שכ"ט לב"כ התובע הייצוגי והוצאות לתובע הייצוגי, יועברו לקופת הסדר נושי החברה. הומלץ על גמול של 500,000 ש"ח למבקש, הוצאות משפט למבקש בסך 200,000 ש"ח ושכ"ט בסך 1,540,000 ש"ח בתוספת מע"מ לב"כ המבקש, כל זאת מתוך הסכום הכולל המועבר לנאמן.

 

ת"צ 34877-10-16 יצחק שמעון נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 15.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מטעה את צרכניה בסניפי רשת "יש", בכך שמוצרי בשר ועוף שארוזים מראש נשקלים יחד עם המגשית ו/או תבנית האריזה. העילות שעמדו בבסיס התובענה הן הטעיה מכוח ס' 2(א) לחוק הגנת הצרכן, הפרת חובה חקוקה לפי ס' 63 לפקודת הנזיקין (הפרת חובת הגילוי הקבועה בס' 4(א)(1) לחוק הגנת הצרכן), התעשרות שלא כדין לפי ס'1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט.

לפי ההסדר, חברי הקבוצה הינם לקוחות שרכשו מוצרי עוף ובשר טרי ארוזים מראש בסניפי "יש" בתקופה שהחל מחודש פברואר 2015 ועד לינואר 2017. שופרסל תפעל להשיב ללקוחות כל סניפי "יש" סך של 690,000 ש"ח (שהם 59.8% מסך הסכום המקסימלי העודף ששילמו הלקוחות). לחלופין, לשיקול דעת ביהמ"ש, מוצע שהסכום יושב לפי החלוקה הבאה: לקוחות שני הסניפים נשוא בקשת האישור יקבלו החזר מלא בגובה 100% מהסך המקסימלי העודף ששולם בשני הסניפים (326,023 ש"ח) ולקוחות יתר הסניפים יקבלו 44% מהסך המקסימלי העודף ששולם ביתר הסניפים (363,977 ש"ח). ההשבה תבוצע ע"י מתן הנחה של 10% ברכישה של מוצר (שתופיע בחשבון בלבד), לתקופה של עד 12 חודשים מאישור הפשרה ועד למיצוי סכום ההחזר הכולל. בנוסף, שופרסל תפעל לחידוד נהליה בעניין השקילה.

הצדדים המליצו על גמול לתובע המייצג בגובה 37,000 ש"ח ושכ"ט לבא כוח המייצג בגובה 148,000 ש"ח.

 

ת"צ 20304-05-16 יעל שולמן נ' ד.ס רהיטי יוקרה (2001) בע"מ | תאריך הפרסום: 15.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חנות רהיטים, הפרה את תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), בכך שחייבה את לקוחותיה שרצו לבטל הזמנה ממנה בתשלום קבוע של 25% מסכום ההזמנה, שהוא תשלום העולה על הסכום הקובע בתקנות ביטול עסקה (5% או 100 ש"ח, לפני הנמוך ביניהם). העילות שעמדו בבסיס התובענה הן הפרת ס' 14ו ו-2 לחוק הגנת הצרכן, תקנה 2 ו-5 לתקנות ביטול עסקה, תניית הביטול מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד לפי ס' 4(6א) לחוק החוזים האחידים ועשיית עושר ולא במשפט.

הסדר הפשרה יחול על כל מי שהתקשר עם המשיבה, בהסכם הכולל את ניסוח תניית הביטול, החל מיום 14.12.2010 וביקש לבטל את הזמנתו במועד הקבוע בתקנות ביטול עסקה, ואשר לגביו אין הגבלה על זכות הביטול על פי דין.

כל חבר קבוצה שביטל עסקה בהתאם לתקנות ביטול עסקה והמשיבה גבתה ממנו דמי ביטול ביתר, יהא זכאי לקבל השבה על עודף הסכום שהמשיבה גבתה ממנו בתוספת הצמדה וריבית. בנוסף, יהא זכאי לבחירתו לקבל או 500 ש"ח פיצוי או שובר זיכוי לא שמי על סך 2,000 ש"ח לתוקף של 3 שנים לרכישה בחנות. כל חבר קבוצה שהודיע לנתבעת על רצונו לבטל עסקה בהתאם לתקנות ביטול עסקה והמשיבה לא ביטלה את העסקה למרות הוראות הדין, יהיה זכאי לשובר לא שמי על סך 2,000 ש"ח לתוקף של 3 שנים לרכישה בחנות. התנאי לקבלת השובר הינו הצגת אסמכתא בכתב בדבר ביצוע ההזמנה ובהיעדר אסמכתא, הגשת תצהיר חתום ומאומת כדין. בנוסף, הנתבעת תיקנה את טופס ההזמנה כך שהוא מותאם לתקנות ביטול עסקה.

לבחינת עמידת הנתבעת בהוראות הפשרה ימונה בודק (משרד רו"ח שטייניץ-עמינוח), ויקבע ממונה שידון ויכריע במחלוקות בין הצדדים לזכאותו של מי מחברי הקבוצה.

 

ת"צ 22166-03-16 צילה ונגרובר נ' תכלת תקשורת בע"מ | תאריך הפרסום: 20.12.17 | לקריאת המודעה

המדובר בשתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית בגין הטענה כי המשיבה, חברה המפרסמת מגזינים, החלה לחייב בתשלום על המגזין "נשיונל ג'יאוגרפיק קידס" (מגזין נלווה למגזין "אותיות"), בלא הודעה וקבלת הסכמה מראש כדין. בנוסף, נטען כי המשיבה העלתה במהלך השנים את מחירי המגזינים "אותיות" ו-"נשים" בלא הודעה וקבלת הסכמה מראש כדין, וכן כי המשיבה החלה לחייב בתשלום על המגזין "דרך אוכלי הכשר" (מגזין נלווה ל"נשים"), בלא הודעה וקבלת הסכמה מראש כדין.

הסדר הפשרה יחול על כל מנויי מגזין "אותיות" אשר חויבו בסך נוסף של 9.9 ש"ח לחודש בגין קבלת המגזים "נשיונל גיאוגרפיק קידס", וכן כל מי שהיה מנוי של המשיבה ב-7 השנים האחרונות והמשיבה העלתה לו את תעריף המנוי שהוא נדרש לשלם ללא שיידעה אותו מראש על כך ו/או כל מי שהמשיבה לא הודיעה לו מראש במסגרת הסכם ההתקשרות ו/או בתקופת ההודעה על סיום תקופת המחיר המוזל ו/או ההטבה (ככל שהיו כאלו) והתנאים שיחולו עם סיומה ו/או לא שלחה לו פירוט חיובי חצי שנתי/שנתי בגין חיוביו, והכל בניגוד לחוק הגנת הצרכן, וכן, כל מי שהיה מנוי של המשיבה ב-7 השנים האחרונות והמשיבה החלה לגבות ממנו תשלום בעבור שירות שניתן לו בחינם, מבלי שקיבלה ממנו הסכמה מפורשת לכך, והכל בניגוד להוראות הדין.

לכל מי שהיה ועודנו מנוי של המשיבה והמשיבה החלה לגבות ממנו תשלום על שירות שניתן לו בחינם, המשיבה תעניק את המגזין "נשיונל גיאוגרפית קידס" למנויי המגזין "אותיות" ואת המגזין "דרך האוכל הכשר" למנויי המגזין "נשים" הרלוונטיים לתביעה למשך חודש אחד חינם (סכום ההטבה עומד על כ300,000 ש"ח). המשיבה תתרום 1,800 מגזינים לעמותת "גדולים מהחיים" (שווי של 60,000 ש"ח). המשיבה תפיק, תדפיס ותפיץ מגזין מיוחד למנויי המגזין הראשי ("נשים" + "אותיות"), בשווי כ250,00 ש"ח.

המשיבה החלה בפעולות שדרוג ושיפור התקשורת שלה עם לקוחותיה – החלפת ושדרוג מערכת הניהול בעלות של כ'440,000 ש"ח, וכמו כן תחדד את הנהלים לעובדיה.

 

ת"צ 31167-03-15 דוד דביר נ' אול יו ניד בע"מ | תאריך הפרסום: 21.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חברה המעניקה שירותי השמת כ"א, הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, בכך שלא אפשרה לצרכניה לבטל את מנוי ה- VIP המקנה שירותים נבחרים באתר אותו היא מפעילה ולקבל החזר יחסי בגין יתרת התקופה שממועד מתן הודעת הביטול ועד לתום החודש עליו שילם המנוי מבעוד מועד. העילות שעמדו בבסיס התובענה הן הפרת ס' 13(ד) לחוק הגנת הצרכן והפרת חוזה (ס' 17 ל"תנאי השימוש" באתר המשיבה – ולחלופין שמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד).

הסדר הפשרה יחול על כל לקוחות המשיבה שרכשו מנויי VIP של המשיבה, ובחרו באופציית הפסקת המנוי בין מ2009 ועד יוני 2016 באמצעות נציג טלפוני מטעם המשיבה. אותם לקוחות קיבלו מייל שגוי, בו נעשה שימוש במונחים "בוטל" ו"הופסק", ולכן הוטעו לחשוב שהמנוי שלהם בוטל, מבלי שקיבלו השבה בגין החלק היחסי של תקופת החודש האחרון עליו שילמו מבעוד מועד החל ממועד הודעת הביטול/הפסקה.

הפיצוי שנקבע לחברי הקבוצה הוא שלושה ימי שימוש בחינם באתר, בשירות VIP, בגין כל הפסקת מנוי שביצוע, הטבה המוערכת בשווי מצטבר של 781,847 ש"ח. זיהוי הלקוחות הזכאים להטבה יעשה ע"י כתובת המייל והטלפון הנייד של הלקוחות. על הלקוחות הזכאים לאשרר את זכאותם ע"י השלמת פרטיהם האישיים, אפשרות שתעמוד לשנה מיום כניסת ההטבה לתוקף (60 יום לאחר אישור הפשרה), כאשר לאחר האשרור אין הגבלת זמן למימוש ההטבה. במקביל, התחייבה המשיבה להבהיר ולחדד את הנהלים ואת האופציות השונות לסיום המנוי.

הצדדים המליצו על גמול למבקש בגובה 50,000 ש"ח, ועל שכר טרחה לבא-כוחו בגובה 190,000 ש"ח.

 

ת"צ 27451-07-14 אדוה מיטרני נ' תה ויסוצקי (ישראל) בע"מ | תאריך הפרסום: 27.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הטעתה את צרכניה בכך שבעת שפרסמה את מוצריה היא ייחסה למוצרי התה הירוק והחליטות סגולות ריפוי ומניעה והפליגה ביכולתם למנוע ואף לרפא מחלות ובעיות רפואיות, זאת בניגוד לתקנות בריאות הציבור (מזון) המתירות לייחס סגולות רפואיות לתרופות בלבד.

בהסדר הפשרה צוין כי המשיבה שינתה או הסירה פרסומים, שינתה אריזות של חלק מהמוצרים והגדילה את הכיתוב כי אלה לא נועדו לרפא או למנוע מחלות. המשיבה התחייבה לפעול בעתיד בהתאם להוראות הדין ביחס להיגדים שבהם ייעשה שימוש לפרסום או לסימון מוצריה. עוד נקבע כי המשיבה תעניק הטבה לציבור בדמות תרומה של מוצרים לנזקקים בשווי של 1.2 מיליון ש"ח. המוצרים יימסרו לעמותות המפורטות בהסדר הגישור (שלא אותר), תוך 6 חודשים לכל היותר.

הסדר הפשרה כולל המלצה מוסכמת לפיה המשיבה תישא בגמול למבקשת בסך 30 אלף ש"ח ובשכר טרחת עורכת דינה בסך 270 אלף ש"ח בצירוף מע"מ כדין.

 

ת"צ 10497-04-16 אורית אבוטבול נ' אורן פרי סוכנות לביטוח המרכז לביטוח ישראלי בע"מ | תאריך הפרסום: 27.12.17 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה נמנעה מלשלם לחברי הקבוצה הפרשות לפנסיה, דמי חגים, חופשה, ימי בחירה וימי מחלה בהתאם לצו ההרחבה בענף השירותים החל במחוז תל אביב ומרכז. בנוסף, לחברי הקבוצה לא שולמו זכויות סוציאליות בגין עמלת המכירה למרות שזהו חלק מרכיב השכר הרגיל.

בהסדר הפשרה נקבע כי החברה תפקיד את הסכומים הנדרשים לביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה, החל מחודש אפריל 2009 (רטרואקטיבית). בנוסף, המשיבה תשלם לחברי הקבוצה המועסקים בחברה החל מחודש אפריל 2013 הפרשי דמי חופשה ופדיון חופשה.

 

ת"צ 19765-12-14 צי'קו נגד באג מולטיסיטם בע"מ | תאריך הפרסום: 27.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 18א בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, את תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, ואת הוראות תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), תשע"ב-2012, בכך שהתנתה את מתן האחריות למוצרים הנמכרים על ידה בהצגת חשבונית רכישה ו/או תעודת אחריות, ומבלי שצירפה מדבקות אחריות לטובין המיובאים על ידה ו/או שהמדבקות לא הודבקו ו/או שלא מולאו בהן כל הפרטים הנדרשים על פי דין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק אחריות לכל לקוחותיה שרכשו אצלה, עובר למועד הקובע, טובין החייבים במדבקת אחריות ומצויים בתקופת האחריות, גם ללא הצגת תעודת אחריות ו/או מדבקת אחריות ו/או חשבונית, על פי תנאי האחריות ובכפוף לתקנות האחריות. עוד נקבע כי המשיבה תעניק תקופה של שנת אחריות נוספת לכל לקוח, אשר רכש אצלה טובין, עובר למועד הקובע, החייבים במדבקת אחריות החל ממועד כניסתן לתוקף של תקנות המדבקות, למעט מחשבים למיניהם ומכשירי טלפון סלולרי.

ככל שלא יתאפשר ללקוח לממש את האחריות, וזאת במקרים בהם אין בידי המשיבה את חלקי החילוף הנדרשים, היא תעניק ללקוח זיכוי בגין המוצר שרכש, אותו יוכל לממש בסניפי המשיבה למשך פרק זמן של שנה: בגין מוצר שמחירו במועד הרכישה עומד על לא יותר מ600 ש"ח, יזכה הצרכן לזיכוי בגובה 25% ממחיר המוצר, וככל שמחיר המוצר עלה על 600 ש"ח, יזכה הצרכן לזיכוי בגובה 150 ש"ח בתוספת 20% מחלק מחיר המוצר העולה על 600 ש"ח. 

 

ת"צ 22182-10-11 רונית פלג נגד פריגו ישראל סוכניות בע"מ | תאריך הפרסום: 27.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לא נמסר לנוטלי תרופת האלטרוקסין מידע רפואי חיוני הנוגע לפורמולציה החדשה של התרופה, אשר הושקה בישראל ביום 16.2.2011, ובכלל זאת מידע אודות השינוי הפורמולטיבי של תרופת האלטרוקסין ומידע בדבר קיום המלצה לביצוע בדיקת דם לניטור רמת הורמון ההיפופיזה (TSH) בתוך שישה שבועות מתחילת נטילת הפורמולציה החדשה.

הפשרה נקבע, כי המשיבה תשלם סכום כולל של 47,404,500 ש"ח שיתחלק באופן הבא: סכום מקסימאלי של 41,752,500 ש"ח ישולם כפיצוי לחברי הקבוצה אשר סבלו מכאב וסבל לאחר נטילת הפורמולציה החדשה בישראל ואשר יימצאו זכאים לקבלת פיצוי בהתאם להוראות הסכם הפשרה; סכום מינימאלי של 5.2 מיליון ש"ח כולל מע"מ יועבר כתרומה לציבור למטרות שעניינן שיפור הטיפול והמעקב אחרי חולים בתחום האנדוקרינולוגיה; וסכום שישולם כתשלום עבור עלויות הקמת תפעול מנגנון פיצוי חברי הקבוצה. בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם, כל חבר קבוצה שטוען לקיומן של תחושות של כאב וסבל בעקבות נטילת הפורמולציה החדשה בישראל, יהיה רשאי להגיש לוועדת פיצוי בקשה לפיצוי. הצדדים המליצו לביהמ"ש כי ישולם למבקשים גמול בסך 1.08 מיליון ש"ח ולב"כ המבקשים שכר טרחה בסך 6 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.

 

ת"צ 23060-09-15 אלי דרדיק נ' סלקום ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 28.12.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה אפשרה לחלק ממנויה, לאחר מיצוי חבילת הגלישה הסלולארית המקורית, באופן אוטומטי חבילות גלישה נוספות בעלות וזאת ללא קבלת הסכמתם.

בהסדר הפשרה התחייבה סלקום לבצע השבה כספית מלאה של הסכומים שנגבו מחברי הקבוצה, לקוחות שחויבו בגין חבילות המשך בשלושה מחזורי חיוב חודשיים או פחות. סלקום תחדל מפריסה אוטומטית של חבילות המשך לאחר מיצוי חבילת הגלישה המקורית עבור מנויים שבהסכם איתם לא מעוגן באופן מפורש חיוב בגין חבילות המשך. לאחר שמנויים אלו ימצו את חבילת הגלישה שסוכמה עימם בהסכם, תעמוד לסלקום הזכות להצר או לחסום את גלישתם. הוסכם על גמול לתובע המייצג בשיעור של 1% מסכום ההשבה ושכר טרחה לבא כוח המבקש בשיעור 19% מסכום ההשבה בתוספת מע"מ.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>