נובמבר 2018

ת"צ 24686-01-15 קובי ג'רבי נגד קואופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ ונגד ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ | תאריך הפרסום: 1.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות מכרו חבילות של אבקת מרק עוף עליהן נכתב הכיתוב "15% במתנה", אולם בפועל לטענת המבקשים הצרכן לא קיבל 15% במתנה. 

בהסדר הפשרה נקבע כי ויטה תסיר את הכיתוב "15% הנחה חינם" ממארזי המוצרים. בנוסף, ויטה תתרום מוצרים בשווי כולל של 230 אלף ש"ח למגוון עמותות שעוסקות במתון סיוע לנזקקים. קואופ, מצידה, תעניק הטבה בשווי כולל של 110 אלף ש"ח באופן הבא: 60 אלף יוענקו לעמותת "שלווה" אשר מפעילה מרכז לאומי לטיפול באנשים עם מוגבלויות, ו50 אלף ש"ח יינתנו בדרך של הנחת מוצרים.

 

ת"צ 20080-05-17 רמי מרימסקי נ' עיריית גבעתיים | תאריך הפרסום: 1.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה גובה תשלום כפול בכך שכאשר אדם חונה בניגוד להוראות העזר העירוניות בעודו משלם עבור החניה, המשיבה מחייבת אותו בקנס, אולם לא משיבה לו את הכספים ששילם בעבור החנייה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי לאור הקושי הטכני באיתור חברי הקבוצה והעובדה כי הגבייה העודפת מכל חבר קבוצה הסתכמה בשקלים בודדים, המשיבה תתרום 15 אלף ש"ח לעמותה מוכרת בתחום מניעת תאונות הדרכים או לעמותה מוכרת אחרת הפועלת למען הציבור. סכום התרומה שווה לסכום אשר נגבה שלא כדין מבעלי הרכבים בשנתיים שקדמו להגשת התובענה. בנוסף, ביחס לגבייה עתידית, המשיבה התחייבה כי החל מה1.7.18 העירייה תשיב לכל מי שישלם אגרת חניה באמצעי סלולרי עבור חניה של עד 3 שעות וחויב בקנס על חניה זו, את אגרת החנייה ששילם. אולם במידה ומדובר בתשלום על חניה אשר נמשכה יותר מ-3 שעות, הזיכוי יתבצע רק לאחר פניה פרטנית אל העירייה, ולאחר בחינת נסיבותיו של כל מקרה לגופו. 

 

ת"צ 409-09-12 שמעון סחייק נ' עיריית רמת גן | תאריך הפרסום: 1.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי למרות מחויבותה של המשיבה לפעול להנגשת תחנות האוטובוס לקווים עירוניים שבתחומה, המשיבה נקטה בפעולות מזעריות להנגשת התחבורה הציבורית. כתוצאה ממחדל זה, אנשים עם מוגבלויות ובפרט אנשים עם מוגבלויות בניידות, אינם יכולים להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית העירונית. 

בהסדר הפשרה התחייבה המשיבה לבצע את התאמות הנגישות בתחנות האוטובוס במהירות האפשרית ולא יאוחר מה31/12/18. בנוסף, נקבע כי המשיבה תקדים את ביצועם של פרוייקטי הנגשה משמעותיים, ובכלל זה: ביצוע התאמת נגישות בכל הצמתים בתחומי המשיבה וכן בסמוך לכל מעבר חצייה באופן חוקי בלבד (בעלות של כ-1,700,000 ש"ח), הקדמת לוח הזמנים להנגשתם של שלושה מבני ציבור כך שתבוצע במהלך שנת 2018 במקום בשנת 2021, ביצוע התאמות נגישות בבתי הכנסת שבניהול עירוני באופן מדורג עד לסוף שנת 2021 וביצוע קמפיין לאיסוף צואת כלבים, שידגיש את חשיבות איסוף צואת הכלבים מנקודת מבטם של לקויי ראייה ועיוורים. 

 

ת"צ 42546-02-18 דרין נ' ביי מי טכנולוגיות בע"מ | תאריך הפרסום: 6.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי ביי מי מוכרת ומנפיקה שוברי מתנה תוך הגבלת מימושם בתנאים מסוימים, וזאת בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן הקובעות כי אין תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את השוברים, לרבות מימוש במכירה מיוחדת. המדובר בעניין רוחבי וגורף שכן ביי מי מציינת באותיות הקטנות של השוברים מגבלות על מימושם, כך שלא ניתן לרכוש מוצרים במבצע, לא ניתן לצבור נקודות מועדון ולא ניתן לרכוש בחנויות עודפים או במוצאי עודפים. יתרה מכך, ביימי לא גילתה ללקוחותיה על מגבלות נוספות אשר התגלו רק בעת התשלום באמצעות השוברים ובכך הטעתה אותם.

בהסדר הפשרה נקבע, כי ביי מי תעניק ללקוחות אשר רכשו שוברי מתנה החל מהתאריך 6/12/15 ועד מועד אישור הסכם הפשרה פיצוי בשווי 4.5% מסך המימושים. כמו כן, בגין התקופה שממועד אישור הסכם הפשרה ועד למועד תיקון השוברים, ביי מי תעניק פיצוי בשווי 4% מסך המימושים שבתקופה זו. סך המימושים מורכב משווי כלל שוברי המתנה שנרכשו באינטרנט, בטלפון, במכירה פרונטלית, בגיפט קארד או בכל צורה אחרת ומומשו ברשתות המפורטות בהסדר. הפיצוי יינתן באמצעות שוברי מתנה שישלחו לדוא"ל האלקטרוני של הלקוחות על בסיס רשימת הכתובות הנמצאת אצל המשיבה. 

 

ת"צ (מחוזי ת"א) 52992-09-17 דנה כספי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 6.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בנק לאומי בניגוד להוראות הדין גובה מלקוחותיו המושכים כספים מכספומטים, עמלה בסך 5 ₪ עבור כל פעולה, מבלי ליידע אותם כי הפעולה כרוכה בעמלה ומבלי לקבל את אישורם לכך. המדובר בעמלה שאינה מחויבת ע"י הבנק בו מתנהלים החשבונות של הלקוחות המשתמשים בכספומטים, אלא בעמלה ישירה אשר הבנק גובה עבור הפעולות שמבצעים הלקוחות בכספומטים. התנהלות זו נוגדת את כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) וכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), הקובעים כי הבנק נדרש ליידע את לקוחותיו, טרם ביצוע הפעולה, מהי עלות השירות ולקבל את הסכמתו לכך. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי בנק לאומי יעניק פטור מלא מעמלת משיכת מזומן מכספומטים באמצעות כרטיס שלא הונפק בידי הבנק (כלומר, לקוחות שחשבונם אינו מנוהל בבנק לאומי), בכל הכספומטים המרוחקים שנותרו או ייוותרו במיקום סניפי בנק לאומי שנסגרו ו/או שיסגרו בתוך תקופת הפטור. הפטור יינתן מיום אישור הסדר הפשרה ע"י ביהמ"ש ועד שמס' פעולות המשיכה בכספומטים במיקום סניפים שנסגרו, הפטורות מעמלה, יהיה זהה למס' פעולות המשיכה שבעקבות התקלה בוצעו ללא ציון העמלה. בנוסף לפטור המצוין לעיל, בנק לאומי יתרום 100,000 ₪ לעמותת אבני דרך לחיים או לקרן תביעות ייצוגיות, לפי שק"ד ביהמ"ש. זאת, מאחר שלא ניתן לאתר את הלקוחות שהשתמשו בכספומטים. התרומה תועבר לחשבון העמותה או לקרן בתוך 30 ימי עסקים מיום אישור הסכם הפשרה ע"י ביהמ"ש.

 

ת"צ 36734-10-18 עדי אברג'יל נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 6.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הפניקס אינה כללה בשכר הקובע של חברי הקבוצה לצורך תשלום זכויות סוציאליות רכיב עמלות מכירה, וזאת בניגוד לדין הנוהג. כך למשל, רכיב עמלות המכירה לא נכלל לצורך תשלום עבור שעות נוספות; לא הופקדו כספים לפנסיה בגין עמלות המכירה; עמלות המכירה לא נכללו בשכר הקובע של חברי הקבוצה לחופשה שנתית וימי מחלה ועוד. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי לגבי פנסיה: הפניקס תשלם לחברי הקבוצה הפרשי ביטוח פנסיוני בהתאם להוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה מינואר 2008, ככל שאלה לא הופקדו כבר. לגבי חופשה שנתית, דמי מחלה, ושעות נוספות: הפניקס תשלם לחברי הקבוצה הפרשי זכויות. דמי חגים: לא ישולם תשלום כלשהו בגין דמי חגים. התשלומים המשולמים במסגרת הסדר הפשרה מהווים מיצוי מלא ומוחלט של טענות, דרישות ותביעות גם בנוגע לרכיב זה. 

 

ת"צ 13355-05-18 אביבית כהן נ' חברת סבון של פעם (2000) בע"מ | תאריך הפרסום: 7.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת סבון של פעם הפרה את הוראות תקנות מחיר ליחידה, מאחר שהיא אינה מציגה באתר את מחירי המוצרים ליחידת מידה. חברת סבון של פעם מונעת את האפשרות כי צרכנייה יערכו השוואה בין מוצריה לבין מוצרים דומים של מותגים אחרים או מותגים זהים אשר נמכרים בגדלים שונים. ההשוואה חשובה לצרכנים על מנת לבחון ולבחור את הרכישה המשתלמת ביותר עבורם.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברת סבון של פעם תעניק הטבות לציבור בסך 350,000 ₪ (בשווי עלות לצרכן). ההטבות יגיעו ב-2 תצורות חלופיות: (א) מתנה ו/או מתנות בשווי 40 ₪ לפחות (בשווי עלות לצרכן) ללקוחות שירכשו דרך האתר מוצרים בסך עד 100 ₪ (כולל), כאשר לפחות אחד מהמוצרים הנרכשים הוא מהמוצרים עליהם חלה חובת סימון מחיר ליחידת מידה. (ב) מתנה או מתנות בשווי 100 ₪ לפחות (בשווי עלות לצרכן) ללקוחות שירכשו דרך האתר מוצרים בסכום הגבוה מ-100 ₪, כאשר לפחות אחד מהמוצרים הנרכשים הוא מהמוצרים עליהם חלה חובת סימון מחיר ליחידת מידה. המתנה ו/או המתנות יהיו קרמים, סבונים ופילינג של חברת סבון של פעם.

ההטבות יינתנו החל ממועד מתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה או מיום 15/01/19 (המאוחר מביניהם) ועד להשלמת מימוש מכסת ההטבות (350,000 ₪) בשווי עלות לצרכן, ועד 120 יום ממועד אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה.

ככל שלא יושלם מימוש מכסת ההטבות בסך 350,000 ₪ בתקופה האמורה, חברת סבון של פעם תתרום את יתרת הפיצוי בכסף ו/או במוצרי החברה.

 

ת"צ (חיפה) 22628-10-17 אלומר נ' מעיינות החוף בע"מ | תאריך הפרסום: 9.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי מעיינות החוף, רשות ציבורית השואבת סמכויותיה מהוראות החוק, גבתה תשלום חובה ללא שניתנה לה לכך סמכות בחוק. מעיינות החוף גבתה תשלום תחת הכותרת "טיפול טרום משפטי", אולם התקנות או הדין החל אינם מקנים סמכות למעיינות החוף לגבות תשלום מעין זה. לפי התקנות, כאשר אמצעי האכיפה אינו נכלל בתקנות, מעיינות החוף אינה רשאית לגבות את עלותו. לפי פקודת המסים, "אמצעי אכיפה" הוא אמצעי מנהלי שתכליתו גביית מס. אולם, כאמור, הגבייה נעשתה בגין "טיפול טרום משפטי", ואין זה אמצעי מנהלי שמטרתו גביית מס. משכך, מעיינות החוף אינה רשאית לגבות תשלום זה. בנוסף לגבייה זו, מעיינות החוף חייבה את חברי הקבוצה בהוצאות הישירות שנגרמו לה בגין פעולות הגבייה באופן שיטתי בסכומים המרביים הקבועים בתקנות. זאת, על אף שכוונת המחוקק היא כי העלות תהיה העלות הישירה שנוצרה בגין פעולת האכיפה ולא תעריפים שנקבעו בחוזה ההתקשרות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי קבוצת התובעים תכלול את כל מי ששילם למעיינות החוף, בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הגשת התובענה הוצאות גביה בסכומים המרביים הקבועים בתקנות המסים במקום עלות ההוצאות הישירות שנדרשו לצורך ביצוע פעולות אלה. מעיינות החוף תשיב לחברי הקבוצה כ-200,000 ₪ באמצעות השבה או תיקון חשבונות חברי הקבוצה, לפי העניין.

 

ת"צ 50946-04-18 סלים עואד נ' צ'מפיון מוטורס בע"מ | תאריך הפרסום: 9.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי צ'מפיון מוטורס הפרה את חוק המכר בכך שמכרה את רכביה, הממותגים כיוקרתיים, תוך שהציגה אותם ככוללים תא כפפות עם מנעול על אף שאינם כוללים זאת. בכך צ'מפיון מוטורוס אף הפרה את החוזה שכרתה מול חברי הקבוצה וביצעה הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן. כמו כן, כתוצאה מהמעשה צ'מפיון מוטורס התעשרה שלא כדין, שכן גבתה מחיר עבור תא כפפות ננעל בעוד שבפועל הוא אינו כזה.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי צ'מפיון מוטורס תעניק לחברי הקבוצה זיכוי לביצוע טיפול תקופתי "קטן" (טיפול ראשון או שלישי או חמישי) בהתאם להוראות היצרן, ללא חיוב. שווי ההטבה הוא 850 ₪ כולל מע"מ (שווי לצרכן). ניתן לממש את ההטבה בכל מרכזי השירות המורשים של צ'מפיון מוטורוס למשך 24 חודשים מהיום בו פסה"ד יהפוך להיות חלוט. ההטבה הינה חד פעמית, אישית, אינה ניתנת להעברה לרכב או לקוח אחר, אינה כוללת חלקי בלאי ואינה ניתנת למימוש בטיפולים ועבודות שאינם טיפולים תקופתיים (טיפול תקופתי "קטן") או ברכש חלפים מהדלפק. 

 

ת"צ 2346-08-16 שוורץ נ' יוניליוור ישראל מזון בע"מ | תאריך הפרסום: 11.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי יוניליוור לא גילתה לצרכנים בזמן אמת על כך שישנו זיהום סלמונלה במפעלה שבערד, בו מיוצרים דגני בוקר. בעקבות זאת נגרמו לצרכנים נזקים ממוניים בשל זריקת אריזות דגנים לפח, כמו כן לצרכנים נגרמה עוגמת נפש מאחר שמדובר בסיכון בריאותי. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי לאחר 18 חודשים מיום שפסה"ד המאשר את הסדר הפשרה יהפוך לחלוט, יוניליוור תתרום מוצרים לעמותות הפועלות לסיוע לנזקקים. המוצרים שיתרמו יהיו בשווי של 1,800,000 ₪ (לפי שווי לצרכן במועד הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה). העמותות יהיו עמותות הפועלות בישראל אשר מחלקות מוצרי צריכה וסלי מזון לנזקקים, וזהותן תאושר ע"י ביהמ"ש. הצדדים הסכימו להמליץ על שכ"ט לב"כ המבקש בסך 180,000 ₪ בתוספת מע"מ, ועל גמול למבקש בסך 35,100 ₪. 

 

ת״צ 31289-03-16 חגי בנימין ואח׳ נ׳ דרך ארץ הייווייז (1997) בע״מ | תאריך הפרסום: 12.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שולחת דרישות תשלום לכתובות לא מעודכנות של לקוחותיה, על אף שקיימת אינדיקציה ברורה כי אלו אינן מעודכנות ובכך גורמת להשתת חיובי יתר על הלקוחות בדמות פיצוי והחזר הוצאות בגין אי תשלום במועד . כמו כן, המשיבה, בניגוד לתקנות אכיפת תשלומים, לא שולחת את החיוב בפיצוי והחזר הוצאות  בחשבון נפרד מחיובים אחרים של לקוחותיה ובכך פוגעת באוטונומיית הרצון שלהם ובאפשרותם להשיג על התשלום בטרם ידרשו לשלם אותו.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חבר קבוצה לגביו התקבלה אינדיקציה ברורה שכתובתו הרשומה אינה מעודכנת (ושאינו סרבן תשלום), זכאי לקבל את הכסף שנגבה ממנו ביתר, באם חזרו מכתובתו הרשומה שתי חשבוניות קודמות.

 

ת״צ 3504-03-17 בניה בן דוד נ׳ פלאפון תקשורת בע״מ | תאריך הפרסום: 14.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה שולחת הודעות בעלות תוכן פרסומי ללקוחות פוטנציאליים לטלפון הסלולארי שלהם, מבלי שקיבלה את הסכמתם לכך.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תנקוט פעולות שיצמצמו את הסיכוי לשליחת הודעות כאמור על ידי נציגי השירות וכן תתרום לציבור 400,000 ש״ח.

 

ת״צ 35618-05-11 חיים דמרי נ׳ בנק מזרחי טפחות בע״מ ות״צ 34452-12-12 רות שטרית נ׳ בנק מזרחי טפחות בע״מ | תאריך הפרסום: 15.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה בעניין דמרי הוגשה בגין הטענה, כי המשיב אינו מדווח/מדווח באיחור ללשכת ההוצאה לפועל על תשלומי חוב שלא בוצעו דרך תיק ההוצאה לפועל, ובכך מטעה את לקוחותיו. הבקשה בעניין שטרית הוגשה בגין הטענה, כי המשיב קובע ריבית בשיעור גבוה באופן משמעותי מריבית העו״ש המקסימלית, אותה הוא גובה במסגרת תיקי הוצאה לפועל.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיב ייעשה כל שיידרש כדי שהתקבולים המתקבלים מחייב בבנק ידווחו לתיק ההוצאה לפועל במועדים הקבועים בחוק. בנוסף, תוך 60 יום ממועד אישור הסדר הפשרה, ינחה הבנק את רשות האכיפה והגבייה לחייב את כל תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים בעניין שטרית, בריבית חח״ד מירבית ולא בריבית עו״ש חובה מירבית (כפי שעליו לגבות לפי הסכמיו עם לקוחותיו). 

 

ת״צ 16319-09-15 פלוני אלמוני נ׳ Avid Life Media Inc. ואח׳ | תאריך הפרסום: 15.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי מחדלן של המשיבות לשמור על המידע הפרטי של המשתמשים באתר ההיכרויות המופעל והמנוהל על ידיהן, הביא לפגיעה בפרטיות המשתמשים בשירותיו. זאת, מפני שהודלפו לרשת ע״י האקרים, פרטיהם האישיים ביותר של המשתמשים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות תעברנה 574,640 ש״ח לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד, שיחולקו בהתאם לשיקולי הקרן. 

 

ת״צ 37774-11-17 מרים קסיין נ׳ חברת ירושלים לשומשום בע״מ | תאריך הפרסום: 16.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה יוצרת מצג שווא צרכני כלפי לקוחותיה, שכן מייחסת סגולות מרפא למוצרי המזון אותם היא מייצרת ומשווקת, בעוד שלפי החוק מותר לייחס סגולות מרפא רק לתרופות. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תסיר מאתר האינטרנט שלה את סגולות המרפא ו/או התועלות הרפואיות שיוחסו למוצרי המזון שבייצורה ובשיווקה, וכן מאריזות המזון הרלוונטיות. בנוסף, המשיבה תעניק לציבור הטבות בסכום של 380,000 ש״ח תוך 45 יום ממועד אישור הסדר הפשרה, באמצעות הגדלת תכולת אריזות בקבוקי השמן ב-7% ללא תוספת מחיר, ותעניק שוברי הנחה בסך של 7% עבור כל המוצרים הרלוונטיים. אם לא יושלם מתן ההטבות תוך 45 יום ממועד אישור הסדר הפשרה, המשיבה תתרום את יתרת הפיצוי ל״עמותת ניצני מערב״ ו/או ל״עמותת בית אליהו – אחיעזר״. לבסוף, תציין המשיבה באתר האינטרנט שלה כי ההטבות ניתנות במסגרת הסכם פשרה בתביעה ייצוגית, ותעניק גמול למבקשת (19,000 ש״ח) ושכר טרחה לב״כ המבקשת (79,000 ש״ח).

 

ת״צ 23458-01-17 גיא שלום אשכנזי נ׳ גולן טלקום בע״מ | תאריך הפרסום: 18.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא עדכנה את לקוחותיה, כנדרש בחוק הגנת הצרכן, על אודות תום תקופת מבצע שהיה קבוע לתקופה קצובה, עליו היו חתומים, והחלה לחייבם בסכומים הגבוהים בהרבה מהמחיר המוסכם מיד בתום תקופת המבצע. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי בעת ההרשמה מנויים יהיו רשאים לבחור את אופן קבלת החשבוניות החודשיות (שיימצאו גם בחשבונם האישי באתר המשיבה). מנוי חדש יוכל לבחור מספר נייד נוסף אליו יישלחו מסרונים בדבר תום העסקה לתקופה הקצובה. בנוסף, המשיבה תשלח הודעה למנוי בדבר סיום תקופת העסקה הקצובה בין 30 ל-60 יום טרם מועד סיום העסקה, ותצרף על כך הודעה גם לחשבוניות המנוי, באופן מודגש. המשיבה תשיב לכל מנוי שזכאי לכך את הסכום ששולם על ידו ביתר, בפנייתו אליה באמצעות טופס מקוון ייעודי תוך 90 יום ממועד אישור הסדר הפשרה. כן, המשיבה תעניק הנחה או פטור בדמי מעבר חבילה למנויים שיסיימו מבצע לתקופה קצובה במהלך ארבעת החודשים שלאחר אישור הסדר הפשרה, ויהיו מעוניינים לעבור לחבילה אחרת (עד לסכום מצטבר של 500,000 ש״ח).

 

ת״צ 5767-08-16 שרה ענבר נ׳ דנשר (1963) בע״מ ואח׳ | תאריך הפרסום: 18.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות הטעו צרכנים בפרסומן מבצע לכאורה של מארז 3 יחידות פדים קוסמטיים להסרת איפור במחיר מוזל (אותם הן מייצרות ומשווקות), שלמעשה היה מחירם המקורי. בימים אלו מתנהלות 3 בקשות לאישור תובענה כייצוגית בפני בימ״ש זה (ובפני אותה השופטת), העוסקות בעניינים דומים: ת״צ 52058-05-14; ת״צ 40135-03-15; ת״צ 24686-01-15.

בהסדר הפשרה נקבע, כי החל מינואר 2017 שווק מארז המוצר ללא הכיתוב המטעה, והמשיבה 1 מתחייבת כי על גבי מארז המוצר לא ייכתב עוד כיתוב מטעה כאמור. כן, המשיבה הפחיתה את מחיר מארז המוצר בשיעור של כ-20% מעלות המארז המקורית. בנוסף, המשיבה תעניק הטבה לציבור בסך של 200,000 ש״ח באמצעות תרומת מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה ל״מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת״א״ ול״איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית״. כן, המשיבה תעניק הטבה ישירה ללקוחותיה בשווי של 133,332 ש״ח באמצעות צירוף לכל מארז מגבוני המותג אריזת פדים קוסמטיים בודדת ללא עלות לצרכן.

 

ת"צ 56000-01-18 גלסברג נ' בי.בי.בי מסעדות בע"מ | תאריך הפרסום: 20.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה פועלת בניגוד להוראות סעיף 30(ה)(1) לחוק התקשורת בכך שהיא משגרת מסרים פרסומיים לקהל הרחב, מבלי לציין בכותרתם את המילה "פרסומת". 

המשיבה התחייבה לפעול בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת, ובפרט לחדול מלשלוח דברי פרסומת ללא המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה לנמענים לגביהם אין למשיבה אסמכתא בדבר הסכמתם. עוד נקבע, כי המשיבה תעניק לתובעים המיוצגים פיצוי תפריט של 114,492 ש"ח כך שבתום 20 יום מיום אישור הסדר הפשרה, המשיבה תזין לכל הלקוחות שקיבלו את דברי הפרסומת באמצעות הדוא"ל, ולא מימשו את אחד השוברים אשר נשלחו, הטבת קינוח המוצע ע"י סניפי המשיבה, בעלות תפריט שלא תפחת מ-7 שקלים. ההטבה תהיה ניתנת למימוש למשך תקופה של 12 חודשים או עד למיצוי הפיצוי הכולל, לפי המוקדם.

 

ת"צ 8807-11-16 קומדי נ' א.א שידורית טלפייג (1989) בע"מ | תאריך הפרסום: 25.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא העבירה לקרן הפנסיה של המבקשים סכום המחושב לפי מלוא משכורתם. נטען כי המשיבה חישבה רק את מרכיב השכר של תשלום עבור עבודה במשמרות הבוקר, זאת למרות שהמבקשים עבדו גם במשמרות ערב ומשמרות נוספות ולצורך חישוב הפנסיה יש לחשב את משכורתם המלאה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפעל על מנת להשיב לחברי הקבוצה הזכאים תשלומים בגין חלק המעסיק בהפרשות לפנסיה בסך כולל של 94,712 ₪ בגין רכיבי השכר שלא חושבו. הוסכם כי הפרשות המשיבה לפנסיית הקבוצה יחושבו בגין שבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור על פי שיעורי הפרשות לפנסיה החלים בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. בנוגע לרכיב השכר "שיחות", המשיבה תבצע הפרשות לפנסיה בגובה 25% מסך ההחזר הכולל בלבד.

 

ת"צ (ת"א) 26150-10-17 לירן דדו נ' אירופלקס לשינה טובה יותר בע"מ | תאריך הפרסום: 27.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הטעתה את צרכניה בכך שהציגה את מחיריהם של חלק ממוצריה כמחיר מבצע, כאשר למעשה המוצרים נמכרו באותו המחיר תקופה ממושכת קודם לכן. 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק לחברי הקבוצה מגן מזרן מדגם DELISIMO, ותיידע אותם על כך באופן אישי. לקוחות אשר לא מעוניינים במגן המזרן יהיו זכאים להנחה בסך 200 ₪ ברכישת מוצר אחר ממוצרי המשיבה. נוסף על כך תפעל המשיבה להפצת הוראות ריענון בעניין עריכת ופרסום מבצעים, ותתרום מוצרים שונים של החברה לארגון "לתת" ו"פתחון לב" בשווי 180,000 ₪. כמו כן, התחייבה המשיבה כי תקפיד על כך שהמחיר הרגיל המוצג בפרסומי "מכירה מיוחדת" יהיה המחיר הרגיל בו נמכר בפועל בתקופה של שבעה ימים לפחות טרם פרסום המבצע.

 

ת"צ 53500-01-18 תמר אטיאס ומירי חדש נ' ב.ד סיגמא סחר בינלאומי בע"מ | תאריך הפרסום: 28.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי בג'ל המופץ על ידי המשיבה נמצאו חומרים אסורים במינון החורג מהמינון המותר, דבר המהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן בדבר איסור הטעיה, הפרת חובה חקוקה בנושא רשלנות והפרת חוזה. 

בהסדר הפשרה נקבע כי במשך 60 יום לאחר מתן תוקף להסדר, חברי הקבוצה שיציגו ג'ל שנרכש מהמשיבה/ קבלה בגין רכישת ג'ל מהמשיבה/ יחתמו על הצהרה כי רכשו ג'ל מהמשיבה יהיו זכאים לקבלת שני מוצרים מסדרת NEWA Gels המופצים על ידי המשיבה ללא הוכחת נזק. מבחינת הסדרה עתידית, צוין בהסדר כי המשיבה הסירה ממדפיה כל מוצר הנחשד כפגום כבר בזמן אמת וכי חברי הקבוצה אשר פנו למשיבה טרם אישור ההסדר זוכו/ החולף עבורם הג'ל הפגום.

 

ת"מ (מנהליים ת"א) 112/07 אלון גולן נ' עיריית תל אביב-יפו | תאריך הפרסום: 29.11.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה דמי גרירה שלא כדין וללא הסמכה מפורשת בעת גרירת רכבים שחונים במקום אסור לחניה.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לכל חברי הקבוצה סכום של 150 ₪ לכל גרירה ובסה"כ סכום כולל וסופי של 29,000,100, והנחיות כיצד תעשה כן.

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>