נובמבר 2017

ת״צ 11745-08-15 מאירה זוהר נ' סופר אבי | תאריך פרסום: 1.11.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הפרה את הוראות החוק לטיפול סביבתי בכך שגובה תשלום מלקוחותיה, שרכשו מהמשיבה ציוד חשמלי ואלקטרוני, על פינוי פסולת ציוד חשמלי , בסכום הדומה למוצר שנקנה על ידי הלקוחות. זאת, מבלי ליידע את הלקוחות אודות האפשרות לפנות פסולת ללא חיוב, בהתאם לחוק.

בהסדר הפשרה נקבעו דרכי פעולה בהם המשיבה תנקוט על מנת ליישם את הוראות החוק, בין היתר יידוע הלקוחות אודות אפשרות הפינוי החינמית. בנוסף, נקבע כי הנתבעת תפצה את הציבור בסך 230,000 שקלים על דרך של מתן הנחה של 10% מדמי ההובלה ללקוחות עתידיים של המשיבה שיבחרו בפינוי פסולת ע״פ החוק. 

 

ת"צ 63162-02-15 איל דן נ' בנק הפועלים | תאריך פרסום: 5.11.17 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי החברה ("קבוצת כרמלטון" בע"מ) חייבה את בעליהם של כלי רכב אשר נסעו בכבישי מנהרות הכרמל ללא מנוי בשתי נסיעות מפירות, בעוד למעשה מדובר בנסיעה מפירה אחת וזאת בניגוד לתקנות ולסכום המקסימלי המותר לחיוב. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תתרום למטרה ציבורית ראויה (או לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד) 250,000 ש"ח. הנתבעת תשלם לכל בא כוח 125,000 ש"ח. בנוסף, מתחייבת המשיבה לתקן את הכשלים במערכת האלקטרונית תוך שנה. עד ליישום המנגנון החדש מתחייבת המשיבה לוודא לא לחייב חייבים שביצעו שתי נסיעות רצופות באותו כיוון נסיעה בגין שתי נסיעות מפירות. 

 

ת"צ 27794-06-16 קרן מגן נ' יינות ביתן | תאריך הפרסום: 5.11.17 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי יינות ביתן שיווקה באמצעות אתר קניות מוצרי מזון במחיר גבוה מהמותר לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים לשירותים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי יינות ביתן תפצה את הציבור באמצעות הנפקת תלושי מזון בשווי 45,000 שקלים עבור עמותת "אנוש" תוך 120 יום ממועד אישור ההסדר. הצדדים המליצו על סכום של 9,000 ש"ח שישולמו כשכר טרחה לבא-כוח המבקש, ו-3,000 ש"ח שישולמו כגמול למבקש.

 

ת"צ 6716-08-16 מפרש אטיאס נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 6.11.17 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה בטענת המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות חוק הפיקדון על מכלי משקה התשנ"ט-1999, בכך שלא הסכימה לקבל מן המבקש ומחברי הקבוצה מכלי משקה בתמורה להשבת הפיקדון בימים שלפני סדר פסח. המשיבה טענה כי פעלה בהתאם להוראות משגיחי הכשרות והנחיות הרבנות הראשית, ועל כן כל הטענות שנשמעו דינן להידחות.

בהסדר הפשרה נקבעה הסדרה עתידית, לפיה המשיבה תיישם את חוק הפיקדון, כאשר יישום החוק בימים הקודמים לערב פסח ייעשה בכפוף להנחיות הכשרות לפסח שיינתנו על ידי הרבנות הראשית. בנוסף, המשיבה תעניק פיצוי בסך כולל של 370,000 ש"ח לחברי הקבוצה, צרכנים אשר הגיעו לסניפי המשיבה על מנת למסור מכלי משקה לפיקדון, אך סורבו עקב המדיניות הנ"ל. הפיצוי יינתן על דרך של מתן הנחה של 40 אגורות עבור מיכל משקה החייב בפיקדון, או 2.4 ש"ח הנחה על שישיית מיכלים החייבים בפיקדון (למעט משקות חריפים). ההסדר ההנחות יחל 30 יום לאחר מועד אישור הסדר הפשרה, ויימשך עד להגעה לסכום הפיצוי הכולל. הצדדים המליצו כי שיעור הגמול למבקש יהיה 40,000 ש"ח וכי שכר הטרחה לב"כ המבקשת יהיה כ-140,000 ש"ח.

 

ת"צ (שלום ת"א) 69929-09-16 שמואל נ' אתגרים הדרכות בע"מ | תאריך הפרסום: 8.11.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא הפחיתה את המחיר ללקוחותיה, זאת על אף החובה אשר קמה בעקבות הפחתת שיעור מס ערך מוסף (מ-18% ל-17%) במהלך 2015.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק הטבה בלתי מותנית לציבור, בשווי כולל של 320,000 ש"ח, באמצעות קליטה של ילדים ממשפחות נזקקות המוכרות לרשויות הרווחה, לצהרונים שמפעילה המשיבה, וזאת ללא כל תמורה. בחירת הילדים שייהנו מן ההטבה תהא נתונה לשיקול דעת הרשויות. השווי של קליטת כל ילד יעמוד על סך של 935 ש"ח בחודש. בנוסף, הצדדים המליצו על שכר טרחה בגובה 120,000 ש"ח לב"כ המבקשת וכן על גמול למבקשת בגובה 16,000 ש"ח. 

 

ת"צ (המחוזי ת"א) 21851-03-15 וינברגר נ' בנק מזרחי טפחות בעמ' ואח' | תאריך הפרסום: 9.11.17 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הבנק פעל בניגוד לחוק ניירות ערך, בכך שלא גילה לציבור המשקיעים מידע מהותי, והוא כי בדו"חות הכספיים של הבנק לרבעונים השני והשלישי בשנת 2014, נכללו הפרשות עליהן הורה המפקח על הבנקים, עקב חשיפת הבנק לקנסות עתידיים אותם צפוי הבנק לשלם לרשויות בארצות הברית, על רקע חקירה המתנהלת כנגד הבנק. בין היתר, הבנק גם נמנע מלגלות את דבר קיומה של הוראת המפקח. התנהלות זו, לטענת המבקש, גרמה לחברי הקבוצה נזקים כספיים משמעותיים, ואחרת הם היו נמנעים מלרכוש את מניות הבנק במחיר בו נרכשו. הסעד שהתבקש הוא חיוב המשיבים בפיצוי כל אחד מחברי הקבוצה בסכום הנזק שנגרם לו, על פי הטענה.

בעקבות פסק דין אחר בו דחה בית המשפט המחוזי, מפי השופטת רות רונן, את בקשת האישור לתובענה ייצוגית בעניין דומה, הוגשה בקשה משותפת של הצדדים לדחות את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ללא צו להוצאות. ביום 12.10.17, החליט בית המשפט המחוזי כי ההסכמה לדחות את הבקשה כמוה כהסדר פשרה, שיש לאשרו לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות. בנוסף, נקבע כי אם סך המניות של חברי הקבוצה שיחליטו לצאת מהקבוצה יעלה על 50,000 מניות, תינתן למשיבים האפשרות לחזור בהם מההסכמה לדחות את הבקשה.

 

ת"צ 54224-02-17  זינאתי נ' תנובה, אגודה שיטופית חקלאית בישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 9.11.17 | לקריאת המודעה

בקשת האישור הוגשה ימים ספורים לאחר שפורסמה באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובמספר אתרי חדשות הודעה על איסוף יזום של כדי יוגורט 3 ליטר מתוצרת המשיבה, בשל חשש להימצאות שאריות פלסטיק במספר קטן שלהם. המבקשת טענה שהיא וצרכנים נוספים רכשו וצרכו את המוצר מבלי לדעת על החשש האמור, וכתוצאה מכך נגרם להם נזק שבגינו הם זכאים לתבוע פיצויים מהמשיבה.

בהסדר הפשרה נקבע כי תנובה תתרום לנזקקים מוצרים בשווי 35,000 ש"ח. התרומה תועבר באמצעות עמותת "לתת" ו/או "אהבת חסד" לפי שיקול דעת תנובה, וזאת בתנאי ש-80% ממנה יועברו למגזר היהודי והיתר למגזר הערבי. צוין כי תרומה זו מתווספת על כל התחייבות פילנטרופית קודמת. עוד נקבע כי החברה תתחייב לרכוש את מוצרי הגלם מספק אשר שיטת עבודתו אינה יוצרת חשש לשאריות פלסטיק בכדים. הגדרת הקבוצה תתוקן כך שתכלול את מי שרכש ו/או צרך את המוצרים שיוצרו מחודש ינואר 2017 עד מועד מתן פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה. הצדדים המליצו על גמול בגובה 9,000 ש"ח שיינתן למבקשת, ושכר טרחה בגובה 14,000 ש"ח שיינתן לבא כוחה.

 

ת"צ (חי') 46584-02-15 לאוניד פקטרוביץ נ' עיריית חדרה | תאריך הפרסום: 12.11.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי עיריית חדרה לא שילמה הפרשי הצמדה ו/או ריבית לנישומים שחשבון הארנונה שלהם זוכה מכל סיבה שהיא, וזאת בניגוד להוראות סע' 6 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה). התובענה הוגשה בשם נישומים שחשבונם זוכה בעקבות תשלום יתר ונישומים אשר חשבונם זוכה בעקבות הנחה.

הסדר הפשרה קובע סעד עבור שתי הקבוצות המוזכרות לעיל. ביחס לקבוצת הנישומים הזכאים, למעט מבקשי הנחות בארנונה, נקבע כי עיריית חדרה תשיב את הפרשי ההצמדה ו/או הריבית שלא הוחזרו. איתור הנישומים יתבצע על ידי בדיקה יזומה של העירייה, והמועד לפיו ייקבע החישוב יהיה התאריך בו הוגשה השגה על ידי הנישום. ביחס למקבלי ההנחה נקבע כי העירייה תשיב את הפרשי ההצמדה ע"י זיכוי החשבון. המועד לפיו ייקבע החישוב יהיה התאריך שבו אושרה ההנחה בארנונה. הסכם הפשרה יחול על תקופה של 24 חודשים שלפני הגשת התובענה הייצוגית. סכום ההשבה יישא הפרשי ריבית והצמדה, בהתאם לסעיף 6 בחוק הריבית. בנוסף, הסדר הפשרה כולל המלצה על שכ"ט על סך 28,500 ש"ח לב"כ התובע וכן גמול לתובע על סך 10,000 ש"ח.

 

ת"צ (ת"א) 31841-03-16 אבי מיכאלי נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 15.11.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי חברת מנורה מבטחים גבתה ביתר ממבוטחיה בפוליסות ביטוח מבנה, בניגוד לדין. בפרט, נטען כי במקרים בהם ביקשו לקוחות לעבור לפוליסה מורחבת במהלך חודש מסוים, חייבה אותם המשיבה החל מה-1 לאותו חודש, אולם לא כיסתה את תקופת הביניים (בין ה-1 למועד הרחבת הפוליסה) ע"י הפוליסה המורחבת אלא על ידי הפוליסה הרגילה שנהגה קודם לבקשת ההרחבה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לעדכן את מערכותיה כדי למנוע הישנות של הפגיעה. בנוסף, נקבע כי המשיבה תעניק לחברי הקבוצה, מבוטחים שביקשו להרחיב את הפוליסה שלהם החל מחודש מרץ 2009, תשלום בשווי 15 ימי פרמיה באחד מששת החודשים לאחר מועד פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה, כולל הצמדה וריבית כהחזר על הפרמיה ששולמה ללא תמורה. התשלום יתבצע באחת הדרכים הבאות, לפי שיקול דעת המשיבה: א. המחאה שתפוג בתום 90 יום ממשיכתה; ב. הפחתת פרמיה בשווי התשלום ממבוטחים פעילים; ג. העברה בנקאית לחשבון ממנה שולמה הפרמיה. צוין כי מבוטח אשר חייב סכום כסף למשיבה תעמוד מולו טענת קיזוז אך לא תפגע זכותו להתנגד לקיזוז. כמו כן, מונה מומחה להסכם הפשרה אשר יקבע את סכום השווי הכולל של ההשבה. ההסכם מכיל המלצה על שכ"ט בשווי של 15% ביחס להיקף התשלום שהם 8,286 ש"ח וגמול לתובע הייצוגי בשווי 4,721 ש"ח שהם 10% ביחס להיקף התשלום.

 

ת"צ (חי') 25168-12-15 בכובד ראש בע"מ נ' עיריית חיפה | תאריך הפרסום: 16.11.17 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי עיריית חיפה גבתה שלא כדין אגרת פינוי אשפה לפי חוק עזר לחיפה (שמירת הסדר והניקיון), תוך הבחנה בין פסולת בסיסית הכלולה בתשלום הארנונה, לפסולת חריגה שאינה כלולה. זאת, תוך שלא נקבעו קריטריונים להבחנה בין פסולת בסיסית לפסולת חריגה. קריטריונים אלו טעונים אישור של משרד הפנים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה כוללים כל מחזיק בנכס בחיפה המוגדר כמפעל ולפיכך חויב באגרת פינוי. הזיכוי יהיה בשיעור של 11% מתשלום האגרה ששולמה בין השנים 2014 עד 2018. ניתנת זכות לעירייה לקזז את הזיכוי מול חובות עירוניים ככל שקיימים לחברי הקבוצה. אציין כי בבג"ץ 4279/15 ובעע"ם 826/14 נקבע כי משרד הפנים יפיץ לכל הרשויות המקומיות את אמות המידה שגיבש לצורך הסדרת סוגיות פינוי האשפה. הומלץ לפסוק 200,000 ש"ח שכ"ט וגמול על סף 20,000 ש"ח.

 

ת"צ (ת"א) 24900-01-14 עמית הר־פז נ' פרשמרקט בע"מ | תאריך הפרסום: 19.11.17 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי רשת פרשמרקט, שהינה רשת סופרמרקטים, הפרה הוראות מחוק הגנת הצרכן. המשיבה פרסמה שלטים בסניפיה ובהם מבצעי מכירה של משקאות אשר חייבים בפיקדון עפ"י חוק ("חוק הפיקדון"). לטענת המבקש, המשיבה הטעתה את צרכניה בכך שהמחירים שהציגה לא כללו את סכום הפיקדון, מה שצוין על ידי המשיבה רק בתחתית השלט. לטענת המבקש, מעשים אלו מגבשים את עילת ההטעיה לפי חוק הגנת הצרכן. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב סכום של 685,821 ש"ח לחברי הקבוצה, שרכשו בסניפי הרשת משקאות המחייבים בפיקדון שלא נכלל במחיר שצוין בפרסומים, בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת התביעה. ההשבה תתבצע כך שכל קונה שירכוש בסניפי הרשת בסכום הגבוה מ-150 ש"ח יקבל זיכוי של 20 ש"ח. אם בתום שלושה חודשים הרשת תחלק פחות מ70% מהסכום שנקבע, הלקוחות יזוכו בקנייה של מעל 100 ש"ח. הזיכוי יינתן ברכישות הכוללות לפחות מוצר אחד ממחלקת המשקאות. כדי למנוע עידוד רכישת משקאות הנתבעת לא תציין את מתן הפיצוי בפרסומים פרט להודעות שייקבעו ע"י ביהמ"ש בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות. הפשרה התגבשה באמצעות הליך גישור. הומלץ בהסכם הפשרה לפסוק לתובע המייצג החזר הוצאות ע"ס 7,310 ש"ח וגמול ע"ס 27,690 ש"ח,  בנוסף שכ"ט לבא כוחו, בסכום של 145,000 ש"ח.

 

ת"צ 23459-07-16 פרסום מי סטודיו לעיצוב גרפי והפקות דפוס בע"מ נ' "טן" – חברה לדלק בע"מ | תאריך הפרסום: 23.11.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת "טן" פעלה שלא כדין בקשר למחירים שגבתה עבור סולר מלקוחות הקשורים עמה בהסכם תדלוק, כאשר גבתה מחירים הגבוהים מאלו שנגבו מלקוחות מזדמנים. הסכם תדלוק הוא הסכם במסגרתו מתדלקים הלקוחות סולר, באמצעות התקן ממוחשב המותקן ברכב או כרטיס תדלוק, כאשר מחיר הסולר נקבע על פי מחירון שנקבע על ידי "טן" בהפחתת הנחה המסוכמת עם כל אחד מהלקוחות באופן פרטי. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי: "טן" תפצה כל אחד מחברי הקבוצה, בסך פיצוי שיחושב בהתאם ליחס באחוזים בין סך ההפרשים החיוביים ללקוח (קרי, ההפרש בין המחיר הגבוה ששילם על ליטר דלק לעומת זה שהיה משלם אילו היה מחויב כלקוח מזדמן) לבין סך התשלומים התיאורטיים ללקוח (המחיר שהיה משלם אילו היה לקוח מזדמן), לפי המדרגות הבאות, באופן מצטבר: עד 3% - החזר בשיעור של 10% מסך ההפרשים. בין 3% ל5% - החזר בשיעור של 20% מסך ההפרשים. בין 5% ל10% - החזר בשיעור של 30% מסך ההפרשים. מעל 10% - החזר בשיעור של 75% מסך ההפרשים. ככל שהפיצוי לחבר קבוצה מסוים נמוך מ50 ש"ח, הפיצוי לא ישולם לאותו חבר קבוצה, וסכום הפיצוי ביחס לחברי קבוצה אלה יועבר על ידי "טן" כתרומה. סכום הפיצוי המינימלי הכולל יעמוד על סך של 3.025 מיליון ש"ח.

חברי קבוצה הקשורים עם "טן" בהסכם תדלוק נכון למועד האישור יפוצו באמצעות זיכוי חשבון הלקוח אצל "טן", והם יהיו רשאים למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה במזומן, ובמקרה זה סכום המזומן יעמוד על 90% מיתרת הזיכוי. לחילופין, חברי הקבוצה יהיו רשאים למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה באמצעות שוברי קנייה של "טן". חברי קבוצה שכבר אינם קשורים בהסכם יפוצו באמצעות זיכוי חשבונם אצל "טן", אם יחליטו להתקשר איתה בהסכם מחדש, באמצעות שוברי קנייה של "טן", או באמצעות קבלת החזר כספי במזומן שיעמוד על סך 90% מסך הפיצוי ללקוח. הזכאות לפיצוי של חברי הקבוצה מהסוג השני תפקע תוך 180 ימים מיום שליחת ההודעה על זכותם לפיצוי.

הצדדים המליצו לבית המשפט כי הגמול למבקשת יעמוד על סך של 60,000 ש"ח (כולל מע"מ), ושכר הטרחה לבא כוח הקבוצה יעמוד על סך של 540,000 ש"ח בתוספת מע"מ. 

 

ת"צ 55899-07-15 זנטון ואח' נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 28.11.17 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה העלתה את הכיסוי הביטוחי ואת הפרמיה בפוליסת ביטוח מבנה שרכשו חברי הקבוצה, שרכשו ביטוח מידי סוכנות ביטוח "הפועלים", וזאת ללא הסכמת חברי הקבוצה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי לכל אחד מחברי הקבוצה ישולם פיצוי כספי בשיעור של 26% מ"הפרמיה העודפת" מהסך ששילם בתקופה הרלוונטית. ההשבה תתבצע על דרך של קיזוז במסגרת חידושי הפוליסות של חברי הקבוצה, וככל שהפוליסה אינה בתוקף – באמצעות העברה בנקאית. כן נקבע, כי אם תתקבלנה הודעות פרישה מן הקבוצה, יופחת סכום הפיצוי הכולל בשיעור השווה לסכום הפיצוי הפרטני במכפלת מספרי הודעות הפרישה. ביחס לעתיד, נקבע כי הפניקס תשלח לכלל חברי הקבוצה שלא מסרו הודעת פרישה, מכתב המסביר את הסוגיה, ומקנה לכל אחד מהם את האפשרות להותיר את סכום הביטוח על התעריף המעודכן, או לחזור לתעריף הקודם. חבר קבוצה שלא יגיב למכתב זה יקבל מכתב נוסף, וככל שלא יענה לפנייה השנייה, יישאר עם התעריף המעודכן. לבסוף, נקבע כי אם מספר הודעות הפרישה יעלה על 250, יתגבש "תנאי מפסיק", לפיו המשיבה תהיה רשאית להודיע בכתב על ביטול הסכם הפשרה. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>