אוקטובר 2019

ת"צ 19108-11-17 אברמובסקי ואח' נ' יוניברסל מוטורוס בע"מ ו-General Motors | תאריך הפרסום: 06.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי ברכבים מסוג שברולט ספארק, המיוצרים על ידי המשיבה 2 והמשווקים על ידי המשיבה 1, קיים כשל בטיחותי בדוושת המצמד המעלה את סיכוייה להישבר, ובכך מעלה את סיכון חברי הקבוצה (בעלי הרכבים מהסוג הנ"ל) למעורבות בתאונה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי תתבצע קריאת שירות לכלי רכב מסוג שברולט ספארק, משנות ייצור 2011-2012, שנמכרו על ידי המשיבה 1, זאת באמצעות פניה בדואר אל בעלי הרכבים, לאחר בירור כתובתם בעזרת משרד התחבורה. לבעלי הרכבים תינתן תקופה של שנה להגיע אל אחד ממרכזי השירות של המשיבה 1 לשם בדיקת דוושת המצמד של רכבם, ובמידת הצורך הדוושה תכוון או תוחלף, וזאת ללא כל עלות עבור בעלי הרכבים.

כל כלי רכב יהיה זכאי לבדיקה וכיוון ללא תשלום פעמיים במהלך תקופת ביצוע ההסדר. בנוסף, כל רכב מהסוג הנידון שיכנס למרכז שירות של המשיבה 1 במהלך תקופת ההסדר, גם מבלי להיענות לקריאת השירות, תיבדק דוושת המצמד שלו ותכוון/תוחלף במידת הצורך. כמו כן, חברי קבוצה שנשאו בעלויות החלפת דוושה בעקבות שבר, יהיו זכאים להחזר כספי על עלויות אלו ופיצוי על סך 2,000 ₪. בעלי רכב אלו, שעל פי רישומי המשיבה 1 נשאו בעלויות החלפת סט דוושות בעקבות שבר שארע בדוושת המצמד, יקבלו מכתב בדואר רשום בדבר זכאותם לקבלת החזר עלות ההחלפה וכן פיצוי. במכתב ייודעו בעלי כלי הרכב כי עליהם למלא טופס בקשה להחזר כספי.

בתוך 60 יום ממועד קבלת הטופס החתום והמסמכים הנלווים לו המשיבה 1 תמסור לבעל הרכב טלפונית כי באפשרותו להגיע לאסוף מאת המשיבה 1 שיק בגובה ההשבה והפיצוי להם הוא זכאי. ניתן יהיה לאסוף את השיק במשרדי המשיבה 1 בלוד או באולמות תצוגה מסוימים של המשיבה 1 בחיפה, נצרת, תל אביב, ירושלים, ראשון לציון, פתח תקווה, לוד ובאר שבע- בתיאום טלפוני מראש. אם מסיבה כלשהי הלקוחות אליהם יישלחו המכתבים הנ"ל לא יפנו לקבלת ההשבה, תישמר להם הזכות לפנות גם בעתיד במהלך 7 שנים.

בעל רכב שהחליף את דוושת המצמד במוסך שאינו מרכז שירות, יוכל לפנות אל המשיבה 1 בתוך 60 יום מפרסום המודעה השנייה לצורך קבלת החזר כספי. בנוסף, הנחה של 40% על החלפת מצמד תוענק לבעלי הרכבים שמצמדם נשחק (ולא נשבר), והם יהיו זכאים לממשה במהלך תקופת ביצוע ההסדר. ההסדר קובע גם מינוי ממונה טכני שיכריע במחלוקות, אם תתעוררנה, באשר למימוש ההסדר.

 

ת"צ 53145-01-16 פירט נ' אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 10.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חברת אל על, שיווקה את טיסותיה תוך שימוש בשמה והטעיה כי היא זאת שתפעיל אותן, תוך ידיעה מוקדמת שבשל סכסוך עבודה מול עובדיה, היא חכרה מטוס ספרדי על צוות האוויר שלו ("חכירה רטובה") לשם הפעלת טיסות אלו. כל זאת, מבלי להודיע על כך לרוכשי הכרטיסים מבעוד מועד, ותוך גביית מחיר זהה למחירים אותם היא גובה עבור טיסות אלו בדרך כלל, מחירים הגבוהים מטיסות של חברות תעופה זרות. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תאפשר לחברי הקבוצה שאינם חברים במועדון לקוחותיה ("הנוסע המתמיד") להצטרף למועדון ללא תשלום (שווי ההטבה הינו 25$). מתן ההטבה לחברי קבוצה שאינם חברים במועדון הנוסע המתמיד בעת המועד הקובע יתאפשר במשך שנה מיום אישור ההסכם, או עד למתן ההטבה ל-6,100 חברי קבוצה שאינם חברים במועדון הנוסע המתמיד, לפי הקודם מבין השניים. לחברי הקבוצה החברים במועדון הלקוחות, המשיבה תעניק 10 נקודות מועדון לחשבונם (שווי ההטבה הינו 10$). מתן הטבה לחברי קבוצת החברים במועדון הנוסע המתמיד יתאפשר במשך שנה מיום אישור ההסכם, או עד למתן ההטבה ל-12,500 חברי קבוצה. קבלת ההטבות לעיל כפופה לכך שחברי הקבוצה הזכאים לקבלת ההטבות יפנו לאל על באמצעות עמוד ייעודי שיוקם באתר האינטרנט של אל על וימלאו בו את הפרטים הרלוונטיים הנדרשים לצורך לימוד על זכאותם. זכות שינוי וביטול- על אף האמור בתנאי התובלה של המשיבה, למשך 3 שנים,  המשיבה תאפשר ללקוחותיה, לאחר שתודיע להם על ביצוע הטיסה באמצעות "חכירה רטובה", לבטל או לשנות את טיסתם מבלי לשלם דמי שינוי; המשיבה תפעל לעדכן לקוחות עתידיים על שימוש ב"חכירה רטובה" בסמוך למועד היוודע הצורך בכך. בנוסף, גם באתר האינטרנט של המשיבה תפורסם רשימת הטיסות שייעשה בהן שימוש ב"חכירה רטובה", למשך שלוש שנים לפחות.

 

ת"צ 15164-11-17 אנגל ואח' נ' עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה ואח' | תאריך הפרסום: 10.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, ארבעה תיאטראות, הפרו את הוראות חוק האזרחים הוותיקים ותקנות האזרחים הוותיקים בכך שלא העניקו הנחה של 50% לאזרחים ותיקים ברכישת כרטיסים להצגות תאטרון.

בהסדר הפשרה נקבע, כי העמותה המפעילה את היכל התרבות העירוני בנתניה (משיבה 3), תחדד נהליה באשר למכירת כרטיסים לאזרחים ותיקים, בצורה שתבטיח את מימוש ההנחה המגיעה להם כחוק. באשר לפיצוי, המשיבה מתחייבת להעניק הטבות בשווי 360,000 ₪: כל אזרח ותיק שירכוש מנוי מהמשיבה 3 יקבל, מלבד ההנחה הקבועה בחוק, כרטיס מתנה להרצאה/מופע במרכז אותו מפעילה משיבה 3, זאת לאחר יצירת קשר עם שירות הלקוחות של המשיבה לשם מימוש. כל אזרח ותיק שירכוש כרטיס בודד להצגה או מופע, יהיה זכאי לכרטיס מתנה לפלנתניה / מוזיאון נתניה; לאחר סיום עונות המינויים הרלוונטיות להטבה (2019-20, 2020-21), ייבחן המימוש בפועל. אם המימוש בפועל לא יגיע לשווי של 360,000 ₪, המשיבה תעניק הטבות נוספות. בחלוף 30 חודשים מאישור ההסדר, וככל שסכום ההטבה המלא (360,000 ₪) לא ימומש, תעביר המשיבה את ההפרש לקרן התובענות הייצוגיות.  

 

ת"צ 11930-04-12 אבידן ואח' נ' מועצה להסדר ההימורים בספורט | תאריך הפרסום: 24.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת, אשר מפעילה משחקי הימורי ספורט תחת השם "ווינר", הטעתה את לקוחותיה בכך שלא גילתה להם שיחסי זכייה במשחקי ההימורים שהיא מפעילה עלולים להשתנות, וכן לא עדכנה בדבר שינוי שבוצע בפועל.

בהסדר הפשרה נקבע, כי תשתנה מדיניות פרסום שינויי יחסי הזכייה בתחנות ההימורים, בין היתר על ידי פרסום השינויים על גבי מסמכים בתחנות. בנוסף, הנתבעת תעניק פיצוי לציבור בסך 7,500,000 ש"ח שיחולק על פי החלטת בית המשפט, או למטרת טיפול במכורים להימורים או בהגדלת סכומי הפרסים המחולקים במשחקי ההימורים או שילוב של השניים.

 

ת"צ 63471-12-17 שרגני נ' איזובר בתי קפה בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 24.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, המפעילה את מסעדת סוהו בראשון לציון, אסרה על כניסתם של אנשים מתחת לגיל 25 למסעדה לאחר השעה 20:00. בכך, לטענת המבקש, המשיבה מפלה אנשים מתחת לגיל 25, וזאת בניגוד לחוק איסור הפליה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק 2,000 קינוחים בחינם, בשווי כולל של 100,100 ₪, תוך יידוע סועדי המסעדה על אפשרותם להזמין קינוח חינם. כמו כן, המשיבה תקל במידת מה את מדיניות הכנסת  הלקוחות למסעדה, כך שאם אחד מהסועדים הוא מעל גיל 25, יוכל להתלוות אליו סועד נוסף מעל גיל 21. במקרה של קבוצה, אם מחציתה מעל גיל 25, והצעיר ביותר אינו מתחת לגיל 21, תתאפשר כניסת הקבוצה כולה. במקרה של משפחה בימי שישי, מספיק שבן משפחה אחד יהיה מעל גיל 25 בכדי לאפשר כניסתה.

 

ת"צ 57333-04-18 גלסברג ואח' נ' מיי סמארטי ישראל בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 28.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה 1, חברה העוסקת בפתרונות פרסום עבור עסקים, הפרה את הוראות חוק התקשורת בכך ששלחה תכנים פרסומיים לחברי הקבוצה, באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני מבלי לקבל את אישורם קודם לכן. בנוסף, בתכנים הפרסומיים נפלו פגמים צורנים - אי-ציון היות המסר פרסומי והיעדר אפשרות ליצירת קשר עם המפרסם בכדי להפסיק את הפרסום.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבים יחדלו משיגור תכנים פרסומיים בניגוד לחוק; יוענק פיצוי, כהטבה בשווי כולל של מיליון ₪, שניתן לממשה למשך שמונה חודשים, בצורת לידים (לקוחות פוטנציאלים הנחשפים אל בית העסק באמצעות המערכת של משיבה 1), לכל בעלי העסקים אשר הנם בעלי עמוד עסקי במערכת המשיבה 1- 20,000 בתי עסק (אין הכרח שבעל העסק יאשר את הימצאות עסקו במערכת). הטבה זו תינתן במשך תקופה של 8 חודשים החל ממועד אישור הסכם הפשרה. הסכום הכולל של הפיצוי, מיליון ₪, מורכב מהערכת הצדדים כי הסכום הממוצע לליד הינו 10 ₪, כך שכל חבר קבוצה יקבל 5 לידים בשווי 50 ₪. אם לא תמומש כל ההטבה (מיליון ₪), תשלם המשיבה את ההפרש בין ההטבה למימוש בפועל, לקרן לחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות, וזאת עד לסך של 200,000 ₪. על מנת שכמה שיותר מחברי הקבוצה יוכלו ליהנות מההטבה, הוסכם כי כל מי שיש לו דף עסקי אצל המשיבה יקבל דוא"ל המעדכן אותו על זכאותו.

 

ת"צ 12430-05-18 רוזנפלד נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ | תאריך הפרסום: 28.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בעוד תעריפון המשיבה, בנק מזרחי טפחות, קובע, כי פעולות הפקדה/משיכה/פריטה של פחות מ-100 מטבעות פטורות מעמלה, הבנק בפועל גובה עמלת פקיד על סך 6.8 ₪. לטענתו החלופית של המבקש, ככל שניתן לגבות עמלה בגין הפעולה, רשאי הבנק לגבות עמלת פעולה בערוץ הישיר (1.76 ₪) ולא עמלת פקיד (6.8 ₪).

בהסדר הפשרה נקבע, כי  עבור פעולות הפקדה של פחות מ-100 מטבעות, על ידי פקיד, יגבה הבנק עמלת פקיד אך במחיר פעולה בערוץ הישיר (1.76 ₪). זאת, כל עוד לא יעמיד הבנק לרשות הלקוחות אפשרות סבירה לבצע פעולות של הפקדת מטבעות בערוץ ישיר. הבנק יבהיר בתעריפון שהוא ממפורסם ללקוחותיו היחידים והעסקים הקטנים כי כל פעולות של הפקדה, משיכה ופריטה של פחות מ-100 מטבעות בלבד על ידי פקיד אינן פטורות מעמלה. הסדר הפשרה לא מעניק כל פיצוי ללקוחות ששילמו עמלה מלאה עבור פעולת הפקדה של פחות מ-100 מטבעות על ידי פקיד. יישום ההסדר יבוצע בתוך 6 חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה וכפוף לאישור בנק ישראל לשינוי התעריפון.  

ת"צ 19441-06-17 מעין איטח ואח' נ' רשת קפה קפה ואח' | תאריך הפרסום: 28.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, מסעדות שונות, מפרות את הוראות חוק בניינים ציבוריים בדבר חובת מסעדות ובתי קפה להגיש מים צוננים בחינם.

בהסדר הפשרה נקבע, כי משיבות 1, 5-15, 38 (רשת קפה קפה וזכייניותיה), תדאגנה שבמסעדות אותן הן מנהלות יוצב מתקן שתיה למים צוננים וכוסות חד-פעמיות לצדו, וזאת לשימוש החופשי של הלקוחות. הסדר הפשרה לא כולל פיצוי.

 

ת"צ 26638-10-18 חצרוני ואח' נ' דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 29.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות הפרו את חובתן לפי סעיף 6 (ובפרט 6(ב)) לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט – 1999, כאשר בחנויות הנוחות ובתחנות הדלק שאותן הפעילו, הן סירבו להעביר לצרכנים דמי פיקדון עבור כלי משקה ריקים שהוחזרו.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות מתחייבות לבצע ריענוני נהלים תכופים בקרב העובדים בחנויות הנוחות ובתחנות הדלק שבהפעלתן, ולחדד את נהליהן לצורך יישום נכון של חוק הפיקדון ולמניעת מקרים עתידיים כדוגמת מושא בקשת האישור. כמו כן, המשיבות מתחייבות לפצות את הציבור בדרך של הנחה של 0.5 ₪ על כל בקבוק מים בגודל 0.5 ליטר ועל כל שישיית בקבוקי מים למשך תקופה של שישה חודשים מיום שיאושר הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, ועד לסכום מקסימאלי של 135,000 ₪ בכל הנוגע לתחנות הדלק וחנויות הנוחות המופעלות על ידי המשיבות 2 ו/או 4 (סונול ו/או ספרינט), או עד לסכום מקסימאלי של 5,000 ₪ בכל הנוגע לתחנת הדלק סו-גוד שילת המופעלת על ידי משיבה 3 (ש. רותם). במידה ולא יגיעו המשיבות 2-4 לסכום המקסימלי של ההטבה כמפורט לעיל, יתרת הסכום תיתרם לקרן לתובענות ייצוגיות. בנוסף, משיבות 2-4 מתחייבות שלא להעלות במשך תקופת ההטבה את מחירי מכלי המשקה מושא ההטבה, למעט שינויים לפי מדד המחירים לצרכן ובאישור בית המשפט.

 

ת"צ 4580-09-18 הבלין נ' עיריית בני ברק| תאריך הפרסום: 29.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, המוסמכת לגבות תשלומי אגרת הסדר חניה במקומות שהחניה בהם הותרה והוסדרה כדין, גובה תשלומי אגרת הסדר חניה שלא כדין בעבור חניה במקומות שהחניה נאסרה בהם. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לרכוש ו/או להקים מערכת ממוחשבת שתסייע לבצע החזר לכל אדם הזכאי לו (מי שחנה במקום אסור לחניה, שילם אגרת הסדר חניה וגם קיבל ושילם קנס בגין חניה אסורה) החל מיום 2.10.2019. המשיבה תבצע ביוזמתה החזר כאמור העומד על סך 70% מגובה תשלום אגרת הסדר חניה ששולמה, ישירות לחשבון משתמשי היישומונים פנגו וסלופארק. מי שלא שילם דרך אחד היישומונים הנ"ל יוכל לקבל החזר מלא במשרדי רשות החניה של המשיבה. הזיכוי יבוצע במרוכז אחת ל-6 חודשים, כאשר סכומי הזיכוי יפורסמו באתר רשות החניה של המשיבה, והמשיבה מתחייבת לפרסם  את הזיכוי האמור. כמו כן, כדי למנוע טעויות של הציבור המשיבה מתחייבת להוסיף ולהבליט את השלטים אודות הסדר החניה המיוחד החל ברחוב יוחנן בן שאול. בנוסף, המשיבה תתרום סך של 10,000 ₪ לידי עמותה העוסקת בסיוע לחולים ושתיבחר על ידי בית המשפט.  

ת"צ 42546-02-18 דרין ואח' נ' ביי מי טכנולוגיות בע"מ | תאריך הפרסום: 30.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה עברה על הוראות סעיף 14ז לחוק הגנת הצרכן האוסר על תנאים מגבילים במימוש שוברי מתנה, שכן על חלק משוברי המתנה שמכרה הייתה הגבלה אסורה על מימושם. בנוסף, נטען כי המשיבה מטעה ומסתירה את קיומן של הגבלות נוספות במימוש חלק מתווי הקנייה שכלל אינן מצוינות במועד רכישת ו/או קבלת התווים, וכן מציגה חלק מהשוברים ומהתווים ככאלו שמימושם הוא ללא הגבלה בעוד בפועל מימושם כן מוגבל, וזאת בניגוד לדין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לתקן את כלל שוברי המתנה שהיא משווקת בתוך שישה חודשים מיום שיאושר הסכם הפשרה כך שלא יכללו תנאים מגבילים ואף תדאג שמימושם של שוברים ששווקו לפני מועד התיקון הנ"ל יעשה ללא תנאים מגבלים גם הוא, וכן תוודא כי על כלל תווי הקנייה שהיא משווקת יצוינו כל ההגבלות החלות עליהם. בנוסף, המשיבה מתחייבת להעביר פיצוי בשווי 4.5% מסך שוברי המתנה ללקוחות שרכשו ומימשו שובר מתנה החל מיום 6.12.2015 ועד ליום אישור הסדר הפשרה (פיצוי זה יינתן בתוך 45 יום מהיום בו פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה יהפוך לחלוט), וכן פיצוי בשווי 4% מסך שוברי המתנה ללקוחות שרכשו ומימשו שובר מתנה החל מיום אישור ההסדר ועד ליום התיקון המוזכר לעיל (פיצוי זה יינתן 30 יום לאחר יום סיום תיקון כלל השוברים והתווים כאמור). הפיצוי יינתן בדרך של שוברי מתנה שיהיו בעלי תוקף של שנתיים, ויישלחו אל פרטי הלקוחות כפי שמופיעים אצל המשיבה, כאשר המשיבה תוכל לשלוח כרצונה תזכורות ללקוחות על מועד מימוש שובר הפיצוי. במקרה ואין למשיבה את פרטי הדוא"ל או הטלפון הרלוונטיים לשובר שמומש ונכלל בתקופות הפיצוי האמורות יתחלק שווי השובר בין שאר מקבלי ההטבה. אם יימצא בתום תוקף שוברי הפיצוי כי לא מומשו עד ל-90% מהם תתרום המשיבה את ייתרת שווים ועד ל-90% בצורה של שוברי מתנה לעמותת אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון. 

 

תצ (ת"א) 15706-03-15 דוד אנגור נ' טיב טעם רשתות בע"מ | תאריך הפרסום: 31.10.2019 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת (רשת שיווק) פעלה בניגוד להוראותיו של חוק הגנת הצרכן וחייבה את לקוחותיה חיוב יתר, בכך שמוצרים שהוצעו למכירה בסניפי מרכולי הרשת המופעלים על ידיה, הוצגו בשלטים שבסניפים כאילו הם מוצעים במחיר מיוחד, אך בפועל שווי המוצרים לאחר ההנחה המוצגת לא תאם את הסכום אשר נגבה מהצרכנים בעת התשלום בעבור המוצרים מושא ההנחה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תפצה את הציבור בסכום מצטבר של 1,400,000 ₪ החל מ-45 יום מהיום שבו פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה יהפוך לחלוט, בדרך של הפחתת 4 ₪ מסכום הקנייה של כל לקוח שייקנה באחד מסניפיה בסכום של למעלה מ-25 ₪ ועד להגעה לסכום הפיצוי המצטבר כאמור, וזאת ללא צורך בפעולה אקטיבית מצד הלקוח בעת התשלום. במהלך תקופה זו יוצבו שלטים אודות הסדר הפשרה בכניסה לסניפיה, אשר ימליצו גם שלא לפצל קניות על מנת שההטבה תתחלק בין מספר לקוחות רב ככל האפשר. בנוסף, הנתבעת מתחייבת לקיים נהלים מסודרים בכתב שיחולו ביחס לכל סניפיה ויעגנו את הצהרת הנתבעת כי שלטי המבצעים מוצבים על ידי עובדיה רק לאחר שהמבצעים הוזנו למחשב השולט בקופות, את התחייבותה כי על גבי כל שלטי המבצע ברשת יצוין תוקף המבצע, וכי גודל השלטים יהלום את הוראות חוק הגנת הצרכן. כמו כן, הנתבעת מתחייבת לחדד נהלים אודות ביצוע סריקות שוטפות שמטרתן לאתר שלטי מבצע שתוקפם פג והסרתם, ולקבוע נוהל מפורש לפיו בכל מקרה של דיווח לקוח על אי התאמה בין שלט מבצע לבין תשלום שנגבה בפועל הגורם האחראי בסניף יאתר באופן מידי את שלט המבצע הרלוונטי, יסירו ולא יחזירו עד לאחר שהמחיר המעודכן יהיה פעיל בקופות (ככל שמדובר במבצע בתוקף).

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>