אוקטובר 2017

ת״צ 9841-01-17 אברהם ליבנה בז'סקי נ' חברת דואר ישראל בע"מ | תאריך פרסום: 4.10.17 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי חברת דואר ישראל מפרה את חובותיה לשוויון ונגישות בסניפי הדואר בכך שלא הותקנו בהם מערכות עזר עם אוזניות ולולאות השראה המיועדות עבור מוגבלי שמיעה. כמו כן נטען כי חברת הדואר מפרה את חובת הפרסום באתר האינטרנט שלה במידע המפורסם אודות הנגשת הסניפים בהם בוצעה התקנת מערכות העזר.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברת הדואר מתחייבת להקדים את לוח הזמנים הסטטוטורי להשלמת ההתקנה של מערכות העזר לשמיעה בכל סניפי הדואר בהם ניתנים שירותים פרונטליים. בנוסף, מתחייבת המשיבה לרכוש ולהתקין מערכות עזר בכל יחידות הדואר שיוקמו בעתיד, להחזיק מספר מערכות עזר כגיבוי, להתקין שילוט מתאים בסניפים הרלוונטיים, להנחות את כל סניפי הדואר להפעיל את מערכות העזר באופן רציף בשעות הפעילות שלהם ולהדריך את עובדי הסניפים כיצד לתפעל את מערכות העזר באופן מיטבי. לעניין הפרסום באתר האינטרנט של דואר ישראל, התחייבה החברה לפרט את סניפי הדואר בהם ניתנים שירותים פרונטליים ואת הסניפים אשר הונגשו והותקנו בהם מערכות עזר עבור בעלי מוגבלות שמיעה. כמו כן, במסגרת ההסדר הוסכם על גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו בסך 25,000 ש"ח ו-100,000 ש"ח, בהתאמה.

 

ת"צ 38021-09-15 חוטבא נ' קבוצת כרמלטון | תאריך פרסום: 16.10.17 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי החברה ("קבוצת כרמלטון" בע"מ) חייבה את בעליהם של כלי רכב אשר נסעו בכבישי מנהרות הכרמל ללא מנוי בשתי נסיעות מפירות, בעוד למעשה מדובר בנסיעה מפירה אחת וזאת בניגוד לתקנות ולסכום המקסימלי המותר לחיוב. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תתרום למטרה ציבורית ראויה (או לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד) 250,000 ש"ח. הנתבעת תשלם לכל בא כוח 125,000 ש"ח. בנוסף, מתחייבת המשיבה לתקן את הכשלים במערכת האלקטרונית תוך שנה. עד ליישום המנגנון החדש מתחייבת המשיבה לוודא לא לחייב חייבים שביצעו שתי נסיעות רצופות באותו כיוון נסיעה בגין שתי נסיעות מפירות. 

 

ת"צ 19036-10-15 מרים בלייס נ' אלמשהדאוי למסחר ושיווק בע"מ ואלמשהדאוי קינג סטור בע"מ | תאריך הפרסום: 23.10.17 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות, חנויות למוצרי מזון, מסמנות שלא כדין את המוצר שמן תירס בתכולה של 3 ליטר כ"לא מכיל כולסטרול". זאת, תוך הפרה של תקנות בריאות הציבור וחוק הגנת הצרכן.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות מתחייבות לתקן את ההפרה ולהוריד את הסימונים "לא מכיל כולסטרול" מתווית המוצר וכן לתקנו בטבלת הערכים התזונתיים. כמו כן, המשיבות ישלמו פיצוי בסך 300,000 ש"ח, בחלוקה הבאה: לחברי הקבוצה שהם "חברי מועדון" וניתנים לאיתור בקלות תינתן הטבה בשווי כולל של כ-80,000 ש"ח בדרך של הטבה לרכישת מוצר בחינם מתוך רשימת מוצרים הנמצאת בסניפי הרשת. ליתר חברי הקבוצה – תינתן הטבות מחיר מיוחדות ביחס למוצרי צריכה בסיסיים בשווי כולל של 140,000 ₪ לתקופה של עד 60 יום ממועד מתן פסק הדין. כמו כן, סכום של 80,000 ש"ח יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.  

 

ת"צ 26281-02-15 ירון יוסף נ' המועצה להסדר ההימורים | תאריך פרסום: 26.10.17 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי המועצה להסדר ההימורים הטעתה את צרכניה במחדל. זאת, בכך שלא פרסמה כי ניתן להמר על טור בודד במסגרת הימורי "ווינר", וכן לא פרסמה מהו מחירו של אותו טור בודד.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המועצה תפצה את קבוצת התובעים, המשתתפים בהימורים בתקופה הרלוונטית לתביעה, בסכום המסתכם ל-250,000 ש"ח. אם יתברר כי איתור חברי הקבוצה ידרוש ניהול הליכים פרטניים רבים, סכום הפיצוי יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים, לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, וייועדו למניעת אלימות בספורט ולטיפול בהתמכרות להימורים.

 

ת"צ 38465-11-16 אברהם אלמשלי נ' נכסי לוחמי הגטאות - תוצרת בית (בית וקיט) | תאריך פרסום: 27.10.17 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חנות המכולת ("נכסי לוחמי הגטאות"), לא ציינה מחיר לפי יחידת מידה על מוצריה, ובכך הפרה את תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה).

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפעל לסימון המוצרים לפי יחידת מידה כדין, וזאת תחת בדיקה ופיקוח ע"י רו"ח אחת לרבעון. הנתבעת תעניק הנחה לצרכניה בשיעור של 5% מכל מוצר הנמכר במכולת למשך 30 יום (מלבד מוצרים שהוחרגו, כמו מוצרי בשר, דגים, ירקות ופירות ועוד). במידה והסכום הכולל של ההנחות לא יגיע ל 25,000 ש"ח תתרום הנתבעת את ההפרש לעמותת "כיוונים" (או לעמותה אחרת לפי החלטת ביהמ"ש). הנתבעת תשלם גמול למבקש בסך 2000 ש"ח ושכ"ט בסך 15,000 ש"ח.

 

ת"צ 57824-06-15 נועם שרף נ' הוט, ערוץ הספורט וצ'רלטון בע"מ, ות"צ 40305-07-15 עידו דר-אל נ' DBS | תאריך פרסום: 30.10.17 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי המשיבים פועלים בניגוד לנדרש מהם כחוק, בכך שאינם ממלאים את חובתם להוסיף כתוביות עבור אוכלוסיית החרשים במשחקי ספורט המשודרים בערוצים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי ערוץ הספורט יוסיף כתוביות כחוק וכן כתוביות במשך ארבע שנים לתחרויות ארציות ובינ״ל, מעבר לנדרש בחוק. מערכות HOT, DBS התחייבו לפעול כחוק להנגשת שידורי ספורט לקבוצת המוגבלים בשמיעה. ONE תעמיד לרשות עמותת ״בקול״ זמן שידור ומדיה לפרסום בשווי 30,000 ש"ח. הצדדים המליצו על גמול בסך כולל של 48,000 ש"ח למבקש, ושכר טרחה בגובה 240,000 ש"ח לבא כוח המבקשים.

 

ת"צ 16437-02-15 גנסין נ' לאומי קארד, ות"צ 51653-02-15 נומה נ' ישראכרט | תאריך פרסום: 30.10.17 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות לא העניקו את ההטבות להן התחייבו ללקוחותיהן, חברי מועדונים מסוימים, בין היתר הנחות בתחנות תדלוק וחנויות נוחות של "סונול". בנוסף, עבור חלק מהלקוחות שזכו לממש את ההנחה, סכום התשלום עוגל מטה בניגוד לדין.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יפצו את חברי הקבוצה בסכום של 50% מגובה ההנחות שהוענקו להם בתחנות התדלוק באמצעות זיכוי החשבון. באשר ללקוחות בלתי מזוהים, סכום זה יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים המנוהלת על ידי האפוטרופוס הכללי.

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>