יולי 2020

תצ (מרכז) 12241-09-10 בן ציון יבלינוביץ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ| תאריך הפרסום: 1.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי פרטנר חייבה לקוחות בגין שירותי תוכן (אס אם אסים וגלישה באתרים של ספקיות תוכן) מבלי לבקש מחברות התוכן אסמכתא לכך שהמנויים ביקשו לצרוך את שירותי התוכן. הטענה היא שפרטנר האמינה לחברות התוכן כי המנויים ביקשו לקבל שירותים אלו מבלי שביקשה כל אסמכתא להסכמה כזו של הלקוחות, וחייבה את הלקוחות בגין צריכת השירותים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי פרטנר תבצע השבה מלאה ללקוחותיה שחויבו בגין שירות אינטרנט "קליק". מדובר בכ-15,862 מנויים והסכום הכולל הוא 539,496 שח. מי שמקבלים חשבוניות מפרטנר יזוכו בחשבונית ומי שאינם מקבלים חשבונית ושזכאים ליותר מ50 ₪ יקבלו צ'ק לביתם. צ'קים שלא יפדו תוך 90 יום הסכום יועבר לקרן לתובענות ייצוגיות. 

 

ת"צ 17894-05-20 ליאוניד בורשטיין ואח' נ' המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום | תאריך הפרסום: 1.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות – מכללות מרחבי הארץ – הפרו את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), בכך שלא הנגישו את אתרי האינטרנט שלהן לציבור בעלי המוגבלויות במשך חודשים ארוכים, וזאת גם לאחר מכתב התראה מטעם המבקשים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תנגיש את אתרה כחוק בתוך חמישה חודשים מהמועד הקובע, ותמנה אחראי שיוודא באופן שוטף שהאתר מונגש. עקב קושי באיתור חברי הקבוצה, המלגה תעניק לציבור בעלי המוגבלויות 10 מלגות לימוד מלאות בתחומה (או לחלופין יותר מ-10 מלגות חלקיות), בשווי 400,000 ₪, בתוך 24 חודשים ממועד האישור. יודגש כי הסדר הפשרה אושר רק למול המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום, ולא למול המכללות האחרות.

 

ת"צ 19990-09-15 חורב ואח' נ' מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל ואח' | תאריך הפרסום: 1.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בעקבות כתב אישום פלילי שהוגש כנגד גיא ממן, סוחר בדסק המניות של מגדל, ויובל פלג, חברו של ממן, בטענה שניצלו יחד את הידע והמעמד של ממן על מנת לבצע מסחר מרמתי במניות של העמיתים המבוטחים בחברת מגדל, לשם השאת רווחים אסורים לטובת עצמם. באוגוסט 2015 הודה ממן בעברות המיוחסות לו, והוא ופלג הורשעו בכל העבירות המיוחסות להם. במסגרת הבקשה, המבקשים טוענים כי יש להטיל על המשיבות אחריות שילוחית לנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה בגין מעשיו של ממן, מכוח חוק השליחות, חוק החברות ו/או פקודת הנזיקין.

המשיבות תשלמנה פיצוי בסך כולל של 12,000,000 ₪, שיופקד בחשבונות המנוהלים ע"י המשיבות עבור העמיתים המבוטחים, בהתאם להיקף היחסי של התיקים שנוהלו בתקופה הרלוונטי לתובענה (25% מסכום הפיצוי יועבר לחשבונות המנוהלים ע"י המשיבה 1, יפוצל בין מסלולי ההשקעה וייזקף כתשואה לטובת העמיתים של המשיבה 1; ו-75% מסכום הפיצוי יועבר לחשבונות המנוהלים ע"י המשיבה 2, יפוצל בין מסלולי ההשקעה וייזקף כתשואה לטובת העמיתים ומקבלי הקצבה של המשיבה 2). בנוסף, המשיבות תפעלנה במידת הצורך להגברת אמצעי הבקרה העומדים לרשותן, תוך עדכון ורענון נהלי המסחר, וזאת לשם מניעת הסיכון להישנות מקרים נוספים.

 

ת"צ (מחוזי ת"א) 29092-12-12 נחמיה גורל נ' מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ  | תאריך הפרסום: 7.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הנתבעת לא מקזזת את משקל האריזה באופן שיטתי ומתמשך במוצרים שונים כגון בשר טחון קפוא וענבים, בשלושה סניפי הנתבעת: יוחננוף עקרון, בילו ומפוח. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תרענן בכל הרשת את נוהל קיזוז המשקל, ותמנה מנהל שיטפל בעניין אכיפת הנוהל והדרכת העובדים במועד שלא יאחר מ 60 יום מאישור ההסדר. למשך 12 חודשם תיתן הנתבעת הנחה של3% בקצביות בסניפי הפשרה, תקופת ההטבה תהיה קבועה לפי שיקול דעת הנתבעת ולא יאוחר מ 60 ימים.   בנוסף, בקיץ 2020 ובמשך שלושה חודשים לאחר שקילת הענבים ללא אריזה יפחיתו 3% ממחירן.

 

תצ 12602-08-17 מורן כהן נ' דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ | תאריך הפרסום: 7.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בטענה כי המשיבה גובה מלקוחותיה "חיוב כפול" בגין נסיעה של רכב עם נגרר. כמו כן המשיבה מסתירה מלקוחותיה את העובדה כי באפשרותם לקבל זיכוי בגין "החיוב הכפול". האתר של המשיבה (האתר של כביש 6) הטעה לקוחות לחשוב שהדרך היחידה שלא לשלם על רכב נגרר לצרף את הנגרר להסכם מנוי פסקל, כאשר בפועל כל מי שביקש החזק מהמשיבה על הרכב הנגרר היה מקבל אותו ולא היה צורך במנוי. הדיון הנושא התביעה התייתר בפברואר 2018 אז שינו את האופן שבו מצולמות המכוניות.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תתרום 240 אלף שח לקרן לתובענות ייצוגיות בהתאם לסעיף 20(ג)(2) לחוק תובענות ייצוגיות.

 

תצ (י-ם) 58855-09-16 אורי לימור נ' סיטי לייף סטייל בע"מ | תאריך הפרסום: 8.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בטענה כי הנתבעת מפרה את סעיף 14ב לחוק הגנת הצרכן בכך שהיא מנפיקה ומשווקת תווי קניה אשר תוקפם נמוך מחמש שנים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל השוברים העתידיים שהנתבעת תשווק יהיו לתקופה של חמש שנים. מי שרכש שובר ולא מימש אותו יקבל החזר של 80% מגובה עלות השובר ויוכל לרכוש מהאתר של הנתבעת במשך תשעה חודשים (תהיה תזכורת למימוש הזיכוי לאחר שמונה חודשים). הודעה על העברת הסכום תישלח בהודעת SMS ובדוא"ל למי שזכאי.  

 

ת"צ 56355-03-15 נעם פדלון נ' רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ  | תאריך הפרסום: 8.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, רשת השיווק "רמי לוי", אינה מקיימת את תנאי המבצעים שהיא עצמה מפרסמת וגובה בפועל מצרכניה מחיר מלא בעבור מוצרים שאמורים להיות במבצע בסניפיה השונים, וזאת גם לאחר שהובאה לידיעתה הטעות על ידי הצרכנים. בכך, טוען המבקש, המשיבה הטעתה את הצרכנים והפרה את הוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, וכן פעלה בחוסר תום והתעשרה שלא כדין.

המשיבה מתחייבת לשנות נהליה כך שתעמוד בתנאי חוק הגנת הצרכן הנוגעים למבצעים ולחדד את הנהלים בפני עובדיה. בנוסף, המשיבה תשלם פיצוי כספי בסכום כולל של 2,000,000 ₪ שיוענקו לכלל הלקוחות שירכשו בסניפיה כהנחה על סך חמישה שקלים בכל קנייה ששוויה 100 ₪ ומעלה. יצוין כי במסגרת הסדר הפשרה הסכימו הצדדים כי לא ימונה בודק.

 

תצ  57214-09-16 גלינה גרצמן נ' Aeroflot Russia Airlnes  | תאריך הפרסום: 8.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בטענה כי המשיבה גבתה דמי ביטול (על עסקאות לרכישת כרטיסי טיסה) שלא כדין הואיל וסעיף 14(ה)(ב) לחוק הגנת הצרכן מאפשר לגבות עמלת ביטול של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם ואילו המשיבה גבתה דמי ביטול גבוהים יותר. בנוסף נטען כי המשיבה הפרה את סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן בכך שלא העניקה ללקוחותיה מסמך הפרט את זכותם לביטול העסקה.

הסדר הפשרה קובע כי המשיבה מתחייבת להתחיל לפעול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, ליידע כל לקוח כיצד הוא יכול לבטל את העסקה ולגבות דמי ביטול התואמים את החוק. פיצוי חברי הקבוצה בסכום כולל של 200 אלף ₪, 100 שח לאדם או הנחה של 5% על הזמנת כרטיסים עתידיים עד לסכום הפיצוי הכולל. המשיבה תזמין את חברי הקבוצה לפנות אליה תוך שלושה חודשים (תפרסם מודעה בידיעות אחרונות, גלובס ווסטי (עיתון רוסי)) על מי שיבקש את הפיצוי להציג שרכש כרטיס ואת ביטול העסקה. אם לאחר שלושה חודשים הפיצוי הכולל שתשלם החברה יהיה קטן מ200 אלף שח, היא תעניק הנחה של 5% לכל נוסע ישראלי שירכוש ממנה כרטיס טיסה באינטרנט.

 

ת"צ 77684-01-19 מלאכי דמתי נ' פוליצר חדרה (1982) בע"מ | תאריך הפרסום: 9.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, רשת סופרמרקטים בעלת שישה סניפים, מוכרת מוצרים במשקל הנארזים בסניפיה (דוגמת עוף ובשר טריים או קפואים, חמוצים, אוכל מוכן ועוד) לפי משקל הברוטו שלהם, ולא בהפחתת משקל האריזה. העלות שנגבית מהצרכנים בעבור המצרכים במשקל מבוססת על משקל המוצר בתוספת משקל האריזה. בכך, מבצעת המשיבה הטעיה בניגוד לחוק הגנת הצרכן, מפרה חובת גילוי, מפרה הסכמים חוזיים בינה ובין צרכניה, מפרה חובה חקוקה וכן מתעשרת שלא כדין.

המשיבה מתחייבת, החל מחודש ינואר 2020, להפחית את משקל האריזות ממשקלם הכולל של המוצרים. בנוסף, המשיבה תשלם לחברי הקבוצה (צרכנים שרכשו מוצרים במשקל בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה) פיצוי על סך 750,000 ₪ בצורה של הנחה על מחירי המוצרים למשך 12 חודשים, וזאת מתוך הבנה שמרבית חברי הקבוצה הם לקוחות חוזרים של המשיבה.

 

ת"צ 11557-04-18 ירון בכר נ' טלזר 019 שרותי תיקשורת בינלאומיים בע"מ  | תאריך הפרסום: 12.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, עניינה של התובענה בטענה לזמני המתנה ממושכים למענה טלפוני אצל המשיבות; ביישום לקוי של שירות שיחה חוזרת; ובהעדפת לקוחות חדשים על פני ותיקים במענה הטלפוני.

בהסדר הפשרה נקבע, כי פיצוי חברי הקבוצה יהיה בדרך של הטבות: 1. הטבה בסך 900,000 ₪ להרחבת חבילות הסלולר ללקוחות המבקשת ל 50 דקות חינם לחו"ל (מוגבל ל39 מדינות) והכל למשך חודש אחד בלבד (לטענתם שווי ההטבה לכל לקוח הינה בסך של 3.6 ₪). 2. האבה בסך 1,200,000 ₪ הרחבת חבילת גלישת האינטרנט ל1 ג'יגה לכל לקוח עד סיום ההטבה ולא יאוחר מחודשים, לטענתם שווי ההטבה לכל לקוח הינה 5 ₪. שכר טרחת עו"ד עמד על 60,000 ₪ כפי שצוין בהסכם הפשרה שפורסם בנט המשפט.  

 

ת"צ (מחוזי מרכז) 27555-09-18 סלים עואד נ' דלק מוטורס בע"מ  | תאריך הפרסום: 13.7.2020 | לקריאת המודעה

המבקש 4 טען כי בין היתר ישנה תקלה בכריות האוויר מתוצרת TAKATA המותקנת ברכב פורד, אשר מיובאים לישראל ע"י חברת דלק מוטורס. לטענת המבקש הדבר מקיים עילה לפי הפרה של חובה חקוקה בהתאם לפקודת הנזיקין, הפרת הוראות נוהל משרד התחבורה, עשיית עושר ולא במשפט, חוק הגנת הצרכן וחוק המכר.

המשיבות תבצענה תכנית שירות לקוחות, שבמסגרתה דלק מוטורס תדאג להחלפת מכלול כריות האוויר או יחידת הניפוח בכריות האוויר, כפי שיידרש. רכבי הפשרה כהגדרתם בהסדר הם רכבי פורד בישראל שבהם מותקנות כריות אוויר מתוצרת טקאטה שאינן כוללות סופח לחות למעט מי שיצא מהקבוצה. חברת פורד תדאג לאספקת החלקים הנדרשים לביצוע ההחלפה.

 

ת"צ 40258-07-17 זינגר נ' Brother International Europe Ltd. ואח'  | תאריך הפרסום: 15.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה ראשי דיו ומיוצגת בישראל על ידי המשיבה 2 אשר לא מתרגמת את הוראות האזהרה והשימוש לשפה העברית, כך שנבצר מהצרכן הישראלי לדעת מה היא המדינה בה יוצרו המוצרים ומה הם פרטי היבואן הרשמי של המוצר והכל בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ועשיית עושר ולא במשפט.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות מתחייבות כי המוצרים אשר ייבאו לישראל וישווקו בה החל מיום 01/04/2019 יסומנו בעברית כמתחייב מהוראות הדין, אחרי אישור ההסדר המשיבות יעניקו לציבור תרומה של מוצרים המיוצרים על ידי המשיבה 1 בסך כולל וסופי של 290,000 ₪, התרומה תיעשה לעמותות: 'בית החסד' ו'ההתאחדות האקדמית', בנוסף ישלמו המשיבות למבקש גמול בסך כולל של 10,000 ₪ ושכר טרחה לב"כ בסך כולל של 72,000 ₪ בתוספת מע"מ.

 

ת"צ (מחוזי מרכז) 33923-08-18 גיא פינטו נ' סלקום ישראל בע"מ  | תאריך הפרסום: 16.7.2020 | לקריאת המודעה

הטענה כי המשיבה גובה מלקוחותיה בגין חבילת ספורט פרמיום במהלך מחזור החיוב החודשי תשלום גבוה מסך הכל התמורה היחסית שהמשיבה הייתה רשאית לגבות עבור חבילה מסוג זה בהתאם לדין. כך שיטת החישוב מבוססת על תעריף יומי קבוע לצד תקרת חיוב חודשית, כך שכל פעם שמחזור החיוב חלקי נגבה מהלקוח סכום עולה על התמורה היחסי של החבילה בגין מחזור החיוב. כך למשל, לקוח שהיה מנוי תקופה ארוכה של שנה לחבילת הספורט כאשר מועד החיבור והניתוק אירעו למשל באמצע מחזורי החיוב החודשיים שלו, ישלם בגין החודש הראשון ובגין החודש האחרון את מלוא התשלום בגין אותם מחזורי חיוב.

ההסדר קובע 2 הסדרות:1. הסדר עתידי: בתוך 120 ממועדת אישור הפשרה יוכל לקוח המשיבה להתחבר לפי אחד משני המסלולים: מסלול יומי או מסלול חודשי. 2. ההסדר ביחס לעבר:  בתוך 90 יום מאישור ההסדר סופית, המשיבה תאפשר לחברי הקבוצה ליהנות ממאגר הטבות אשר שוויו הינו לכל הפחות 1.9 מיליון ₪ כמפורט : א. חברי הקבוצה שיהיו לקוחות שבמועד הקבוע - פתיחה אוטומטית של חבילת הספורט בהתאם לתנאים בגוף ההסדר. ב. לחברי הקבוצה שלא יהיו לקוחות במועד הקבוע: תתאפשר להם חיבור לשירות סלקום TV ללא עלות למשך חודש. ג. לחברי הקבוצות שיהיו עם 2מנויים- תינתן להם האופציה לצפות בסרט אחד ללא עלות. 

 

ת"צ 34019-06-18 חברת ס. רותאנא למסחר בע"מ נ' רשות המיסים בישראל  | תאריך הפרסום: 19.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בטענה כי רשות המיסים, גבתה ריבית ביתר מנישומים המשלמים לה מס ערך מוסף תקופתי. בחודש ספטמבר 2017 הוציאה המשיבה הודעה על הענקת ארכה להגשת הדו"חות הדו-חודשיים ולתשלום המע"מ התקופתי, אך חישבה את הריבית שנצברה על התשלומים גם בגין תקופת ההארכה. בכך, לטענת המבקשת, המשיבה הפרה את הוראות סעיפים 93 ו-97 לחוק מע"מ (הפרת חובה חקוקה), פעלה ברשלנות ובחוסר תום לב וכן התעשרה שלא כדין.

המשיבה ביצעה בינואר 2020 פעולה מיחשובית לחדילה מלאה מגביית חיובי היתר שטרם שולמו, וכן התחייבה להשבת חיובי היתר שנגבו בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.

 

29751-07-14 לפיד ואח' נ' סלקום ישראל בע"מ  | תאריך הפרסום: 21.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה שהמשיבה שלחה דברי פרסומת ב-SMS ללא הסכמה מפורשת בכתב וללא יכולת הסרה מרשימת התפוצה.

בהסדר הפשרה נכתב כי המשיבה מאפשרת ללקוחות להסיר עצמם מרשימת התפוצה החל מיוני 2017. מאחר שהוסכם שלא ניתן לאתר את חברי הקבוצה שביקשו להסיר את עצמם מרשימת התפוצה לפני השינוי שביצעה סלקום, נקבע ממוצע שנתי של מספר לקוחות שביקשו להסיר את עצמם מרשימת התפוצה באמצעות מסרון כנקודות אינדיקציה למספר חברי הקבוצה. הפיצוי (1.5 מיליון) יתבצע בדרך תרומת אביזרי סלולר נלווים לעמותות למטרות ציבוריות, ולא בדרך פיצוי פרטני. 

 

ת"צ 5105-07-18 פראג ואח' פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ ואח'  | תאריך הפרסום: 22.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה שהמשיבה גובה מלקוחותיה תשלומים נוספים בגין הוצאות משפטיות של תשריטי בנייה ורישום הערות אזהרה העולים על הסכומים המוגדרים בחוק המכר (דירות).

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק לקבוצת הזכאים פיצוי כספי על דרך השבה של 18% מהסכום הכולל שנגבה בפועל בעבור תשריטי בנייה בלבד. הפיצוי יחולק באופן יחסי (פרו-רטה) לעלויות שנגבו מכל חבר קבוצה בין אם שילם רק בעבור הערות אזהרה או גם בעבור תשריטי בנייה.

 

ת"צ 28286-08-15 מור חיים נ' מיגדל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 22.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה שהמשיבה הפרה את הפוליסה "פוליסה משתתפת ברווחים" לביטוח חיים שמקנה למבוטחיה זכות לקבל חלק מהרווחים המופקים על ידה.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תודיע בנוסח מוסכם ובדואר רשום למבוטח שהוא נמצא זכאי לרווחים מהפוליסה (בונוס). המבוטח יוכל לבחור אם לקבל את הבונוס או להמירו לסכום ביטוח נוסף. באשר למבוטחים אשר להם תצמח זכאות לבונוס בעתיד, התחייבה המשיבה לשלוח הודעה בנוסח מוסכם, ולאתרם בטרם 3 חודשים ממועד הזכאות לתשלום הבונוס במזומן.

 

ת"צ 19910-10-19 כהן אילן בן ציון ואח' נ' צ'מפיון מוטורוס בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 30.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה שהמשיבה ייבאה ושיווקה ללקוחותיה דגמי מכוניות שהותקנה בהם תיבת הילוכים עם פגם מובנה.

בהסדר הפשרה נקבע כי אחריות היצרן על תיבת ההילוכים תוארך ביחס לכל מכונית לתקופה של 12 חודשים. המשיבה תשיב החזר כספי ללקוחותיה בגין תשלומים ששלומו לאור תיקון או החלפה של מערכת תיבת ההילוכים. בנוסף, המשיבה תשלח שובר הטבה בסך 250 ₪ לביצוע טיפולים ואו לרכישת חלפים במוסכים מורשים. כל זאת תוך יידוע משלוח מכתבים ופרסום באתרה.

 

ת"צ 53477-04-19 רשפים אג"ש נ' מעיין אוברסיז | תאריך הפרסום: 31.7.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה שהמשיבה מוסיפה חיובי יתר לחשבונות שמנפיקה ללקוחותיה בעבור שירות שילוח ימי בינ"ל.

בהסדר הפשרה נקבע כי סה"כ החיוביים השגויים שאותרו בטווח שנים מסוים (2 שנים) מתוך טווח הזמנים הכולל (7 שנים) יחולקו בטווח השנים המסוים ויוכפלו בטווח הזמנים הכולל באופן שיביא לחישוב סכום הפיצוי לכל חברי הקבוצה – הן המאותרים בשנתיים הספציפיות, והן הלא מאותרים ב-5 שנים הנותרות. הפיצוי יעמוד על 70% מסכום הבסיס הנקוב לעיל, כפול 3.7 ש"ח לדולר. לקוח מאותר יזכה להשבה של 100% מהחיוב השגוי, ולקוח שאינו מאותר יזכה לפיצוי בסכום קבוע.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>