מאי 2020

ת״צ (מנהליים ת״א) 17506-08-14 מיכל בן כנען נ׳ עיריית רמת השרון | תאריך הפרסום: 7.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה סכומים שלא כדין שכללו הוצאות פעולה בגין אמצעי אכיפה, במסגרת קנסות חנייה (שלא בהתאם ל: פקודת המיסים (גבייה) ותקנות המיסים (גבייה)(קביעת הוצאות מרביות) ו/או בסכומים הגבוהים מההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה ו/או ביחס בלתי מידתי או בלתי סביר בין גובה ההוצאות וגובה החוב המקורי). עילות התביעה בבקשה היו עילות מכוח הפרת חובה חקוקה, רשלנות, חריגה מסמכות ועשיית עושר ולא במשפט.

הוסכם, מבלי להודות בטענה כלשהי, שייקבעו סכומים מופחתים שעיריית רמת השרון היתה ותהיה זכאית לחייב בהם את סרבני תשלום הקנסות בגין חלק מאמצעי האכיפה שננקטו על ידה כנגדם באופן הבא: משלוח דרישה בדואר רגיל, משלוח דרישה בדואר רשום, וכן איתורי מען כלפי מגזר מיעוטים – יוותרו ללא שינוי; איתורי מען לגבי שאר המגזרים/מגזר כללי – יופחתו ל-120 ש״ח; עיקול מיטלטלין ברישום – יופחתו ל-155 ש״ח; ו הוצאה והובלת מעוקלים – יופחתו ל-351 ש״ח. על פי התחשיב שביצעו הצדדים המבוסס על אומדנים על פי דוחות הגבייה החלקיים שברשות העירייה, עומד הסכום הגבייה ביתר על פי הסדר הפשרה על 216,154 ש״ח. הוסכם כי 108,000 ש״ח מקופת העירייה יוקצב לרכישת מחשבים לילדים במצוקה (תוך 12 חודשים ממועד אישור ההסדר; דו״ח ביצוע מפורט בחתימת גזבר העירייה ויועמ״ש העירייה יוצג בתום התקופה לביהמ״ש). 108,154 ש״ח ישולמו לקרן תובענות ייצוגיות. הצדדים המליצו לביהמ״ש להורות על תשלום גמול ושכ״ט בסכום כולל של 55,000 ש״ח, לרבות החזר עלות עריכת חוו״ד מומחה, מבלי שתשלומים אלה יבואו על חשבון סכום ההשבה לחברי הקבוצה/התשלום לתועלת הציבור. נכתב כי ניתן לקבל העתק של הסדר הפשרה ביצירת קשר עם עוה״ד של הצדדים.

 

ת״צ (מחוזי י-ם) 7157-10-16 עדיאל קייזרמן נ׳ Google Ireland, LTD. | תאריך הפרסום: 17.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי לקוחות שנרשמו לשירות Google AdWords עבור פרסום ע״פ איזור גיאוגרפי, שילמו בפועל עבור כניסות למודעה של צרכנים שלא נכללו בתחום זה (וכפועל יוצא לא היו לקוחות פוטנציאליים). בנוסף, כניסות אלו באו על חשבון כניסות מצד לקוחות פוטונציאליים בשל אופי מנגנון הפרסום. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי חברי הקבוצה יקבלו פיצוי בסך ₪10,400,400 אשר יחולק באופן יחסי בהתאם למספר ״מסעות הפרסום״ שערכו. לפי מנגנון הפיצוי – עבור משתמשים פעילים גוגל תבחר האם להעביר הפיצוי לחשבונם בשירות או לחשבון הבנק שלהם; גוגל תפנה למשתמשים לא פעילים לה כתובת המייל שלהם ותיידע אותם לגבי הפעולות שעליהם לנקוט ע״מ לזכות בפיצוי; על יתר חברי הקבוצה לפנות לגוגל עם הפרטים הרלוונטיים. הכסף שיוותר יועבר לקרן. בנוסף גוגל התחייבה לבצע שינויים מסוימים במצגיה ללקחותיה (במודעה לא מפורט מהם השינויים).  

 

ת״צ (מחוזי מרכז) 1497-10-18 גיל פלדמן נ׳ פרשמרקט בע״מ | תאריך הפרסום: 18.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, פרשמקרט בע״מ, מכרה מוצרים כגון בשר ועוף – אותם ארזה מראש או במקום – מבלי להפחית את משקלן של האריזות מהמחיר שגבתה מהצרכנים. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תוודא שבכל סניפיה ננקטים אמצעים המבטיחים כי עלות המוצרים אינה כוללת את משקל האריזות, וכן תספק הטבה לציבור לקוחותיה בדמות הפחתה של 20 שקלים מעלות הרכישה של מוצרי הקצביה בסניפיה, ככל שהעלות המצטברת של המוצרים הינה למעלה מ-100 שקלים. זאת,  עד להגעה לסכום כולל של 394,500 שקלים.

 

ת״צ (מחוזי י-ם) 9035-05-18 שמואל רוזנר נ׳ סלקום ישראל בע״מ | תאריך הפרסום: 18.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה לא יידעה את לקוחותיה (בענף שירותי הטלוויזיה) כי יש באפשרותם לבטל את הפונקציה המאפשרת לכל אדם לו נגישות לשלט לרכוש ערוצי טלוויזיה נוספים, ואגב כך לחייב את בעל כרטיס האשראי שהוזן במערכת של המשיבה. בנוסף, המשיבה לא יידעה את לקוחותיה כשעסקות אלו בוצעו, ולא ביטלה חיובים אלו רטרוקאטיבית כאשר התגלו, אלא רק מאותה נקודה ואילך.  

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשנה את ברירת המחדל להזמנת ערוצים כך שפעולה זו תדרוש הזנת קוד; ייקבע קוד ברירת מחדל אחיד, שהינו בר-שינוי; יהיה ניתן לוותר על הקוד; לאחר 24 חודשים המשיבה רשאית לשנות את אופן פעולתה אך עליה להביא את השינוי לידיעת לקוחותיה; המשיבה תשנה את חוזי ההתקשרות שלה בהתאם להסדר הפשרה; ההסדר כפוף לשינויים אפשריים ברגולציה; ההסכם אינו כולל פיצוי כספי, אך על חברי הקבוצה יוחל מעשה בית דין – למעט אלו שיתבעו את המשיבה בתביעה פרטנית על נזק הגבוה מ-250 שקלים.

 

ת״צ 43745-02-19 פסח זקס נ׳ בתי קולנוע לב בע״מ | תאריך הפרסום: 19.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, כספקית שירות ציבורי (מפעילה מתחמי קולנוע ואולמות קולנוע ברחבי הארץ), מפרה את חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ״ה-1998, בכך שאינה מנגישה את מכונות התשלום הפזורים במתחמיה לאנשים עם מוגבלות, נמוכי קומה, אנשים עם ירידה בראייה, וכן לאנשים המתניידים עם כסאות גלגלים. חוסר הנגישות בא לידי ביטוי בכך שהמשיבה לא מתקינה על מכונות התשלום אמצעי הפעלה, מישוש ו/או שמיעה, וכן לא מותקנים על מכונות אלו מאחזי תפיסה, שיוכלו להקל על חלק מהמוגבלים המתניידים בכסאות גלגלים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי כל בגיר שיגיע למתחמיה של המשיבה ויציג תעודת עיוור וכן כל בגיר המתנייד באופן קבוע בכיסא גלגלים ויציג לנציגי המשיבה תעודת נכה מתאימה יהיה זכאי לרכוש בקופות הקולנוע כרטיס לסרט בבתי הקולנוע של המשיבה ב-10 ש״ח בלבד. צויין כי מועד תחילת ההטבה יחל לאחר שיסתיים מצב החירום הזמני עקב מחלת הקורונה. מאותו מועד, ההטבה תהא תקפה ל-4 חודשים, ולא תחול בסופשי השבוע (ימים שישי ושבת) וכן לא תחול בימי חג ומועד.

 

ת״צ 38431-01-14 שחם ואח׳ נגד מכבי שירותי בריאות | תאריך הפרסום: 20.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה נמנעת באופן שיטתי מהשבת כספי חברי הקבוצה (המבוטחים בקופת החולים) בערכם הריאלי (ובכלל זה תשלומי השתתפות מצד הקופה, תשלומים בגין נסיעות לטיפולים אמבולטוריים, החזרים במסגרת תכניות שירותי בריאות נוספים ועוד) ובמקום מספקת למבוטחיה החזרים בערכם הנומינאלי – ללא תוספת הפרשי ריבית והצמדה. זאת, בניגוד לחוק הגנת הצרכן וחוק תשמ״א-1981 וחוק פסיקת ריבית והצמדה, השתכ״א-1961.

בהסדר הפשרה נקבע, כי חבר שקופת החולים תעמיד לרשותו סכום שהיה זכאי לקבל, בחלוף למעלה מ-60 יום מהמועד שבו היה זכאי לקבל את הסכום, יקבל החבר הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ובתנאי שאלו יסתכמו ב-5 ש״ח לפחות. ההסדר יחייב את קופת החולים לתקופה של שבע שנים מיום אישורו של ההסדר בפסק דין חלוט, אך קופת החולים תהיה רשאית לקיים את התחייבויותיה גם לאחר תקופה זו. ביום שבו קופת החולים תפסיק לקיים את התחייבויותיה על פי ההסדר, מאותו מועד ואילך ניתן יהיה להגיש נגדה תביעה חדשה באותה עילה, שתתייחס לתקופה שמאותו מועד ואילך, מבלי שתעמוד לקופת החולים טענת מעשה בית דין.

 

תצ (ת"א) 23060-09-15‏ ‏ אלי דרדיק נ' סלקום ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 21.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מחייבת את לקוחותיה עבור נפח גלישה העולה על נפח הגלישה בתכנית עליה הם מנויים, ושעליה הסכימו הצדדים בהסכם ההתקשרות, ללא קבלת הסכמת הלקוחות מראש.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הקבוצה חולקה לשתי תתי קבוצות: עבור חברי קבוצה שחויבו בגין פריסה אוטומטית של חבילות המשך החל מהחלתו לראשונה של השינוי במודל החיוב בחודש ספטמבר 2014 ועד לסוף חודש מרץ 2017 – בגין מחזור החיוב הראשון בו חויבו בגין חבילת המשך יקבלו השבה מלאה; בגין המחזור השני ההשבה תהיה בשיעור 50%; בגין מחזור החיוב השלישי ההשבה תהיה בשיעור 25%. החל ממחזור החיוב הרביעי לא תתבצע השבה. עבור עברי קבוצה אשר כל מחזור החיוב הראשון או השני שבו חויבו חל בתקופה שלאחר מרץ 2017 – סלקום מתחייבת להשבה כספית מלאה. בנוסף, סלקום מתחייבת לחדול מפריסה אוטומטית של חבילות המשך לאחר מיצוי חבילת הגלישה המקורית ביחס לחברי הקבוצה, החל מ-30 יום לאחר מועד הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה. לאחר המועד האמור, עם מיצוי חבילת הגלישה המקורית הקבועה בהסכם עם המנויים המקוריים, תהיה לסלקום הזכות להצר או לחסום את הגלישה (הפרטים לקוחים מהמודעה). 

 

ת"צ (מחוזי ת"א) 56635-11-18 אייל רוטמנש נ' מ.ו.ד.ל סחר  | תאריך הפרסום: 21.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות מפרות את הוראות הדין שעה שבן מוכרות בסניפיהן או באתרי המכירות המקוונים שלהן מוצרים שונים מבלי לציין בסמוך להם את מחירם ליחידת מידה, בניגוד להוראות תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס״ח-2008.

בהסדר הפשרה נקבע, כי ההמשיבה תאמץ תוך 90 ימים מהמועד הקובע נוהל עבודה כתוב על מנת לוודא שהמחירים באתר יוצגו בהתאם להוראות תקנות מחיר ליחידת מידה, וכן תאמץ נוהל בדיקות תקופתיות לשם בקרה ווידוא עמידתה בהוראות. בנוסף, משיבה תעניק ללקוחותיה פיצוי כספי בסכום מצטבר של 160,000 ש״ח: כל אחד מלקוחות המשיבה שיבצע רכישה בסכום של מעל 25 שׁ״ח יופחת מחשבון העסקה שלו סכום של 5 ש״ח, מבלי שהדבר ידרוש מהלקוח כל פעולה אקטיבית, ועד לסכום מצטבר של שווי הפיצוי הכספי, אז ייפסק מתן הפיצוי. החל מתחילת מתן הפיצוי ועד למועד מתן זיכויים במלו סכום הפיצוי הכספי במצטבר כאמור לעיל, תוצב באתר המקוול של המשיבה הודעה בדבר מתן הפיצוי הכספי לפי הסדר הפשרה. בחלוף 180 ימים מהמועד הקובע/לאחר השלמת מתן מלוא סכום הפיצוי הכספי, תוגש הודעה מטעם המשיבה, נתמכת בתצהיר גורם מוסמך, בדבר השלמת מתן הפיצוי הכספי או בדבר עדכון קצב ההתקדמות, לפי העניין.

 

ת״צ 55389-02-17 מרים וימן נ׳ צומת ספרים 2002 – שותפות מוגבלת  | תאריך הפרסום: 25.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי  הנתבעת הפרה את תנאי ׳המכירה המיוחדת׳ כהגדרתה בסעיף 8 לחוק הגנת הצרכן ואת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן בדבר אי גילוי. הנתבעת, במסגרת מבצעים מסוג ׳מצבי הטבה על מוצר נוסף׳ נהגה למיין את הטובין הנמכרים כך שתתקבל ההנחה המינימאלית האפשרית עבור הלקוח – הנחה על הפריטים הזולים ביותר (מבין כלל שנרכשו באותה הרכישה).

בהסדר הפשרה נקבע, כי יינתן 81% מהפיצוי המקסימאלי האפשרי במסגרת הסדר הפשרה, וסכום הפיצוי יעמוד על 720,000 ש״ח. בהתאם לסעיף 20(ג)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, הוסכם בין הצדדים כי סכום הפשרה יחולק כתרומת ספרים, משחקים וצעצועים. כל תרומה תוצג כפיצוי לציבור במסגרת תובענה ייצוגית, והנתבעת תתרום לגופים ציבוריים שונים  (לדוגמא גני ילדים, בתי ספר, מועדוני קשישים ועוד). הנתבעת מתחייבת שלא לתרום לגוף אשר יש לו זיקה כלשהי אליה ו/או שהנתבעת התכוונה לתרום לו ללא קשר להסכם זה. אם לא יחולק כל סכום הפשרה בתוך 12 חודשים ממועד פסק הדין, תעביר הנתבעת את היתרה לקרן לחוקת פיצוי בתוענות ייצוגיות שבמשרד המשפטים.

 

ת"צ (מחוזי מרכז-לוד) 19794-03-16 רון נ' הראל חברה לביטוח בע"מ  | תאריך הפרסום: 26.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי כאשר מבוטחים דורשים לקבל כספיהם מפוליסות הביטוח של הראל, זו מעבירה למבוטחיה כספים, כאשר בגין חלק מהתקופה נושאים הצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד. כלומר, כאשר מבוטח או מוטביו מבקשים לקבל לידם את כספיהם, הראל לפתע מפסיקה להצמיד את הכספים למדד ההשקעות הרלוונטי, אליו הוצמדו הכספים במשך כל חייהם בידי הראל, ומצמידה אותם למדד המחירים לצרכן. נוכח הפער המשמעותי שבין מדד המחירים לצרכן ובין שיעור עליית מדד ההשקעות, נוצרת ריבית עודפת שגורמת לחברי הקבוצה חיסרון כיס משמעותי, בעוד הראל מתעשרת על חשבונה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי "הקבוצה המיוצגת" בהסדר כוללת כל חבר מקבוצות המשנה הבאות: קבוצה א'- כל מוטב של מבוטח ו/או יורש של מבוטח בפוליסות ביטוח חיים תלויות תשואה, אשר בתקופה של שלוש שנים לפני מועד הגשת בקשת האישור ועד המועד הקובע- שולמו לו כספי חיסכון בעקבות פטירת המבוטח בפוליסה, מבלי שכספי החיסכון נושאים את רווחי מדד ההשקעה אליו הוצמדו הכספים טרם פטירת המבוטח בפוליסה; קבוצה ב'- כל מבוטח ו/או מוטב של מבוטח ו/או יורש של מבוטח בפוליסת ביטוח חיים תלויות תשואה, אשר נצברו ו/או ייצברו לטובתו כספי חיסכון בפוליסה. לפי ההסדר, המשיבה תשיב לחברי קבוצה סכום כולל וסופי של 2,800,000 ש"ח הנושא הפרשי ריבית והצמדה מהמועד בו הסכום היה אמור להשתלם לחברי אותה קבוצה, ועד המועד בו סכום ההשבה ישולם להם בפועל. סכום ההשבה יחולק באופן יחסי לנזק הנטען בעניינו של כל חבר קבוצה, במועדים ובאופן המתואר בהסדר הפשרה. במקרה בו סכום ההשבה נמוך מ50 שח, או במקרים בהם יישלחו המחאות שלא ייפדו או יוחזרו למשיבה, תעביר המשיבה את הכספים לקרן לניהול וחלוקת כספים לתובענות ייצוגיות. בנוגע לקבוצה ב', החל מ180 יום לאחר במועד הקובע, בקרות מקרה הביטוח תמשיך המשיבה לנהל את כספי החיסכון הצבורים בפוליסת המבוטחים מקבוצה ב', במסגרת מסלול ההשקעה שבו נוהלו הכספים טרם המקרה, עד למועד התשלום בפועל למוטבים ו/או ליורשים הנמנים בקבוצה. זאת, חלף הצמדתם למדד המחירים לצרכן. בנוגע להמשך ניהול הכספים תגבה המשיבה דמי ניהול עד למועד תשלום הכספים בפועל. עם אישור ביהמ"ש את ההסדר, ייווצר מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה למעט אלו שיצאו מהקבוצה.

 
 

ת"צ 11889-04-19 ערוץ הדרכה בע"מ נ' קרביץ ישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 28.5.2020 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה נמנעה מלסמן על גבי המוצרים המוצגים למכירה מאחורי דלפק המכירה את מחירם, והתנהלותה בעניין זה לא הייתה תקינה או בהתאם לדין. הקבוצה הנטענת הינה כל מי שרכש מוצרי דלפק בסניפי המשיבה, שלא סומן לגביהם מחיר כולל בהתאם לחובה הקבועה בדין, ונגרם לו עקב כך נזק ממוני. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הקבוצה הינה כל מי שרכש מוצרי דלפק בסניפי המשיבה, שלא סומן לגביהם מחיר כולל בהתאם לחובה הקבועה בדין, ונגרם לו עקב כך נזק ממוני. ההסדר מהווה מעשה בית דין, וויתור סופי, מלא ומוחלט של כל אחד מחברי הקבוצה כלפי המשיבה בגין ענייני התביעה. מתווה הפשרה- המשיבה תיתן פיצוי לציבור בסכום 1,345,875 ש"ח במונחי מחיר לצרכן. ההטבה תוענק לציבור כלל הלקוחות של המשיבה באחת הדרכים הבאות: הנחה בגובה 50% מהמחיר לצרכן של חבילת נייר צילום לכל לקוח הרוכש ראשי דיו; לקוח שלא יהיה מעוניין בהטבה הנ"ל יקבל עט "פנטל" שמחירו לצרכן 10 ש"ח; לקוח שלא יהיה מעוניין בהטבות הנ"ל יוכל לקבל הנחה בסכום של 10 ש"ח, ובלבד שסכום הקנייה הכולל שביצע היה גבוה מ100 ש"ח. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>