מרץ 2018

ת"צ 32891-09-17 אלכס פריצקין נ' מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור | תאריך הפרסום: 1.3.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה גביית יתר מתושבי המועצה המקומית בעבור שירותי דיוור. בעוד שפקודת המסים מאפשרת למועצה מקומית לגבות בעבור הוצאות אכיפה את ההוצאות הישירות שהוציאה, המשיבה גובה באופן אוטומטי, וללא הפעלת שיקול דעת, את סכום הגבייה המקסימלי עבור תשלום חוב בדואר רגיל ודואר רשום. זאת, בניגוד לתקנות המחייבות את הרשות לגבות אך את סך הוצאותיה הישירות שגוררת הפעולה תוך הצבת סכום מקסימלי לגבייה. המבקש טען כי המשיבה מחייבת את תושבי המועצה המקומית באופן אוטומטי בסכום המקסימלי (ומוסיפה על כך מע״מ), וכאן עצם הטענה לגביית יתר. לדוגמה, בגין תשלום חוב בדואר רגיל מחייבת המשיבה באופן גורף בסכום של 18.72 ש"ח כאשר הסכום המקסימלי שקבוע בתקנות עומד על 16 ש"ח.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה התחייבה להשיב לחברי הקבוצה (מי שבשבע השנים האחרונות חויב בסכום המקסימלי בעת תשלום חוב בדואר רגיל או רשום) סכום כולל של 419,216 ש"ח (לפי המודעה שפורסמה, ההשבה כבר בוצעה). אין פירוט בנוגע לחישוב הסכום, רק נאמר (בהסדר עצמו) כי מדובר בהשבת ההפרש בין החיוב המקסימלי לבין העלות שהרשות הוציאה בפועל. בנוסף, החל מרגע הודעת החדילה של הרשות ב-12.12.2017, החלה המשיבה לחייב בתעריף מופחת בעבור שירות תשלום החוב בדואר. בפועל, חרף הגדרת התעריף כמופחת במודעה, בהסדר עצמו עולה כי התעריף הוא בגובה העלות לרשות (כך שאין הנחה ממשית עבור התושבים, אלא הגבייה תהא בהתאם לפקודת המס). כלומר, בפועל המועצה תיקנה החל מדצמבר האחרון את תעריפי הגבייה כך שיהיו כמותר בחוק, ותיקנו את חשבונם של מי ששילם תשלום גבוה תוך פיצוי על הפער בין התשלום הגבוה לתשלום המותר. במסגרת ההסדר, המבקשים מסתלקים מהטענה לאי הפעלת שיקול דעת על ידי הרשות בעת הגבייה.

שכ״ט וגמול: 65,000 ש"ח (לא כולל מע״מ) ו-7,000 ש"ח בהתאמה.

 

ת"צ 51741-09-16 יהודה פלוטקין נ' שופרסל בע"מ | תאריך הפרסום: 2.3.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת, שופרסל, לא הציגה את מחירן של חפיסות סיגריות שמכרה, בניגוד לחוק הגנת הצרכן שמחייב לסמן את מחירו של כל מוצר שעומד למכירה. התובע טען שאי סימון המחיר על חפיסות סיגריות הוא מעשה שיטתי של הנתבעת שלא סימנה את מחירי הסיגריות במספר סניפים ולאורך זמן. לטענת התובע, הדבר מונע מהצרכן להעריך את מחיר המוצר, לבצע ״סקר שוק״ והשוואת מחירים ומשכך נגרם לו נזק ממוני.

בהסדר הפשרה נקבע, כי שופרסל תיתן הנחות לחברי מועדון שרכשו סיגריות וכמו כן תתרום מוצרים לעמותה (בתור פיצוי ללקוחות שלא ניתן לאתר):

כל חבר מועדון של שופרסל יקבל הנחה בקנייה עתידית באחד מסניפי הרשת באופן הבא - חבר מועדון שבשנתיים האחרונות רכש: בין 1-5 חפיסות סיגריות יקבל הנחה של 4 ש"ח; 6-10 חפיסות יקבל הנחה של 7 ש"ח; מעל 10 חפיסות יקבל 10.81 ש"ח. גובה ההנחות מסתכם ב-1,609,000 ש"ח. בנוסף, הנתבעת תעביר מוצרים בשווי של 204,500 ש"ח לעמותת ״לשובע״ העוסקת בחלוקת מזון לנזקקים (מובהר כי עלות המוצרים לנתבעת יהא 204,500 ש"ח). סכום הפשרה הכולל: 1,850,000 ש"ח.

שכ״ט וגמול מוצעים: 400,000 ש"ח (לא כולל מע״מ) ו-30,000 ש"ח בהתאמה. 

 

ת"צ 45399-12-15 אפרתי נ' מילועוף אינטגרצית פטם אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 2.3.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבות (עוף הגליל, קיבוץ מנרה ותנובה) הפרו הוראות חקוקות הכרוכות בייצור מוצרי בשר ועוף במשחטות. ההפרות התגלו בעקבות תחקיר שפורסם בחדשות ערוץ 2 (ששודר ב-21.12.15, יום לפני הגשת הבקשה). המבקש הצביע על שורת ממצאים מהתחקיר, בהם תנאי סניטריה ירודים במשחטה, אי בדיקה של מרבית מהעופות בתהליך, הסתרת עופות הנגועים בסלמונלה וכו׳. על אלו טען המבקש שמדובר בהפרה של פקודת בריאות הציבור ותקנות בתי שחיטה לעופות. המבקש טען להתגבשותו של נזק ממוני בדמות עופות שנרכשו ולא ייעשה בהם שימוש לאחר הצפייה בתחקיר ולנזק לא ממוני בדמות פגיעה באוטונומיה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות פעלו ויפעלו לתיקון כל הליקויים שאותרו בתחקיר וכי הן יפעלו בהתאם להוראות הדין החלות על בתי שחיטה. המשיבות יעבירו תרומה של מוצרי מזון בהיקף של 675,000 ש"ח לישיבת קריית שמונה ולעמותת ״לשובע״.

שכ״ט וגמול מוצעים: 167,000 ש"ח (לא כולל מע״מ) ו-33,000 ש"ח בהתאמה. 

 

ת"צ 34594-03-14 רוזנר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 5.3.18 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה בטענת המבקש כי חלו במערכות הבנק כשלים הנוגעים לחישובי מס, אשר גרמו למספר נזקים ללקוחות הבנק שסחרו בניירות ערך. ראשית, נטען כי נגרמו נזקים ממוניים (מיסויים) מניכויי מס ביתר ו/או מגני מס בחסר, כתוצאה מכך שהמחיר שנרשם במערכות הבנק היה שונה ממחיר הרכישה בו נרכש נייר הערך על ידי הלקוח. שנית, נטען כי נגרמו אף נזקים לא ממוניים בדמות פגיעה באוטונומיה שכן לאור הכשלים במערכות הבנק, חברי הקבוצה נאלצו לקבל החלטות על בסיס נתונים שגויים. בנוסף, נטען לנזקים לא ממוניים שנגרמו כתוצאה מהאופן השונה בו הוצגו נתוני הרווח בפלטפורמות השונות של הבנק (אתר הבנק וסימולטור המס). כמו כן, חישוב המס בסימולציות שונות בסימולטור היה שגוי. 

בהסדר הפשרה נקבע כי הבנק ישלם ללקוחות זכאים שחויבו בניכוי מס ביתר סך של 2,195,348 ש"ח (פיצוי מלא). בנוסף, באשר להפסדי מס שחושבו בחסר התקבל אישור רשויות המס שהפסדי ההון החסרים (סכום של 3,306,744.12 ש"ח) יקוזזו כנגד רווחים שנוצרו בשנת 2015 ואילך עד למיצוי מלוא הסכום. כמו כן, באשר ל-58 מחברי הקבוצה שניירות הערך שלהם כולם או חלקם עברו לבנק אחר, לקוחות שמכרו את המניות ונוצר להם נזק בדומה ללקוחות שחויבו בניכוי מס ביתר, נקבע כי הבנק ישיב להם את מלוא הסכום. במקביל, הבנק ינפיק ללקוחות שלא מכרו את מניותיהם אישור על מחיר הקניה הנכון. הפיצוי לגבי שאר הטענות יעמוד על 1,100,000 ש"ח, מתוכו 600,000 ש"ח יחולקו באופן שווה בין הלקוחות הזכאים ו-500,000 ש"ח יועברו לתרומה.

שכ״ט וגמול מוצעים: שכ"ט בשיעור 16.8% וגמול בשיעור 4.2% מתוך סך הפיצויים שאושרו.  

 

ת"צ 19048-07-14 לירון עדן נ' סופר-פארם (ישראל) בע"מ | תאריך הפרסום: 6.3.18 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה בטענת המבקש כי המשיבה, חברת "סופר פארם", העלתה מחירי מוצרים טרם ובסמוך לתחילת מבצעי שיווק שביצעה ב-7 השנים שקדמו להגשת התובענה, כך שהמחיר ליחידה פרטנית בשעה שנערך המבצע היה גבוה מהמחיר אשר חל במהלך העסקים הרגיל. בכך, למעשה הביאה המשיבה להטעיית חברי הקבוצה ביחס לכדאיות המבצע. כתוצאה מכך, גרמה המשיבה הן לנזק ממוני בדמות עודף ההוצאה אשר הוציאו הצרכנים כתוצאה מההטעיה והן לנזק לא ממוני בדמות פגיעה באוטונומיה ובשיקול הדעת של הצרכנים בשל אי יכולתם לקבל החלטה מושכלת האם לרכוש את המוצר מלכתחילה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי התקופה שבה המוצרים נשוא התביעה יימכרו במחירם הרגיל, בין מבצע למבצע, לא תפחת מ-7 ימים, זאת לצד התחייבות כי מחירו הקודם של המוצר ימשיך לשקף מחיר אמיתי כפי שהמוצר נמכר בפועל. הנתבעת תשלים יישום נוהל זה לא יאוחר מתום 60 יום מעת שפסק הדין המאשר את ההסדר יהפוך חלוט. כמו כן, נקבע כי המשיבה תתרום לעמותה/ לעמותות לסיוע לנשים ולנערות במצוקה מוצרים מתאימים, לפי בחירתה, בשווי לצרכן של 300,000 ש"ח. זהות העמותה/עמותות תיקבע ע"י ביהמ"ש. ההסדר יחול על חברי הקבוצה אשר רכשו את מוצרי המשיבה שנכללו במבצע "מאות מוצרים השני ב-1 שקל" או במבצעים דומים אחרים, שהוצעו למכירה במהלך שבע השנים האחרונות ועד למועד הגשת התובענה.

שכ״ט וגמול מוצעים: 76,000 ש"ח (לא כולל מע״מ) ו-4,000 ש"ח התאמה.

 

ת"צ 46035-08-16 מאור בשן נ' משרד התחבורה | תאריך הפרסום: 7.3.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

עניינה של התובענה בטענת המבקש כי המשיב, משרד התחבורה, גובה אגרת כפל תעודה בגין הנפקת רישיון רכב שלא כדין, ובניגוד לתקנה 12(א) לתקנות התעבורה תשכ"א-1961. זאת, שכן הגבייה מתבצעת גם במקרים בהם הרישיון הוצא שלא בשל אובדן, השחתה, גניבה או החרמה על ידי רשות. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבע יפעל לחדילה מלאה מגביית היתר באופן המפורט בהסכם הפשרה (ההסדר לא אותר), וכן ישלם לחברי הקבוצה פיצוי בסך 9,461,250 ש"ח בגין גביית היתר עד ליום ה-31.12.17 וכן כל סכום נוסף שייגבה ביתר עד למועד החדילה המלאה. זאת, באמצעות העברה בנקאית לפרטי החשבון שימסור חבר הקבוצה, ובהתאם לפניה שיבצע המשיב אל חברי קבוצת הנפגעים, כמפורט בהסכם הפשרה. באם לא יצליח הנתבע לאתר מי מחברי הקבוצה לצורך ביצוע ההשבה או באם מי מחברי הקבוצה לא יעביר לנתבע פרטי חשבון בנק לשם ביצוע ההשבה בתוך 21 ימים מהמועדים האחרונים למשלוח הפנייה לחברי הקבוצה, יהיה הנתבע פטור מהשבה אישית לאותו חבר קבוצה, וכל סכומי גביית היתר שלא יושבו מטעם זה יועברו על ידי הנתבע לקרן לניהול וחלוקת כספים.  

 

ת"צ 17153-01-12 בידרמן נ' קבוצת קידום בע"מ | תאריך הפרסום: 11.3.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

המשיבה מספקת, בין היתר, קורסים ללימוד השפה האנגלית. התלמיד רוכש מראש יחידות לימוד, ממוין לרמת לימוד בהתאם לרמת האנגלית שלו (בין 1 ל-12) ומתקדם במעלה היחידות בהתאם למספר היחידות אותן הוא רכש. המשיבה מתקשרת בחוזה אחיד עם לקוחותיה, ולפיו ניתן לבטל את הקורס רק עד תום היום בו התקיים השיעור הראשון תוך ניכוי דמי הרשמה, כאשר השיעור הראשון בקורס אינו אלא שיעור הדרכה, ואינו בעל אופי לימודי, בעוד המשיבה מפרשת אותו כשיעור לכל דבר. בנוסף, נכתב בחוזה כי ביטול הקורס מכל סיבה שהיא יום לאחר השיעור הראשון לא יזכה בפטור משכר הלימוד – שיחוייב במלואו. בבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטען שכל האמור מהווים תנאים מקפחים בחוזה אחיד. 

בהסדר הפשרה נקבע כי קבוצת הזכאים הראשונה תכלול את הלקוחות שרכשו 3 רמות לימוד או יותר ונותרו להם לפחות 2 רמות לימוד שלא התחילו בלימודן. לקוחות אלו יהיו זכאים להחזר כספי של 75% משוויה של כל רמת לימוד. שוויין של הרמות יחושב ע"פ חוו"ד מומחה. במסגרת זו הנתבעת מתחייבת שסך הפיצוי יעמוד על סך 8,830,000 ש"ח לפחות, ויחולק לשתי תתי-קבוצות: מי שהתקשרו בהסכם עם החברה עד שנת 2010 יקבלו פיצוי בסך כולל של 1,000,000 ש"ח לכל הפחות, ואלו שהתקשרו בין השנים 2011-2017 יזכו לפיצוי כולל בסך 7,830,000 ש"ח.

קבוצת הזכאים השנייה תכלול את הלקוחות אשר הפסיקו את לימודיהם לפני מועד עריכת שיעור כלשהו. הפיצוי יעמוד על סך כולל של 940,000 ש"ח, על דרך ניכוי דמי ביטול 400 ש"ח. ככל שתישאר יתרה, היא תועבר לצורך הגדלת הפיצוי לקבוצת הזכאים הראשונה.

בנוסף, הנתבעת תחלק 200 מלגות (בשווי של 9,000 ש"ח כ"א) בתוך שנתיים – בשווי כולל של 1,800,000 ש"ח. המלגות יחולקו לפונים מבין האוכלוסיות הבאות: כ-1/3 יחולקו ללוחמים בחטיבת הצנחנים או לוחמים אחרים; כ-1/3 למגזר הערבי; כ-1/3 לאימהות חד הוריות.

כמו כן, נוסחו של החוזה ישונה כך שאפשרות הביטול תורחב לזמן רב יותר ולעיתים, הביטול יהיה כרוך בתשלום נמוך יותר.

הצדדים המליצו על שכר טרחה וגמול בשיעור 25% מהפיצוי הכספי לקבוצה שיחולקו כדלהלן: גמול של 100,000 ש"ח לכל אחד מן התובעים המייצגים ויתרת הסכום כשכר טרחה לבא-כוח הקבוצה.

 

ת"צ 29931-08-16 אברהם קנטרוביץ' נ' שלמה א. אנג"ל בע"מ | תאריך הפרסום: 13.3.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, המפעילה מאפייה אשר מייצרת ומשווקת דברי מאפה, לא סימנה על הפיתות הארוזות אשר היא מייצרת ו/או משווקת סימונים רלוונטיים כנדרש בתקן ישראלי 1145 (תקן רשמי) ובצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1998 הנוגעים לתוקפו של המזון: תאריך ייצור ו/או תאריך עמידות מינימלית ו/או תאריך אחרון לשיווק. בבקשה נטען כי היעדר הסימון מהווה הטעיה תוך הפרת חובת הגילוי, הפרת חובה חקוקה, רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תפעל לסימון המוצרים הנאפים והנארזים בנקודות המכירה המופעלות על ידה בסניפי רשת "רמי לוי". בנוסף, המשיבה תתרום מוצרי מאפה מתוצרתה בשווי 35,000 ש"ח לעמותת "לתת".

הצדדים המליצו על שכר טרחה לבא-כוח הקבוצה בסך 35,000 ש"ח (בצירוף מע"מ), וגמול לתובע המייצג בסך 3,500 ש"ח.

 

ת"צ 7569-02-16 יעקב אפלבלט נ' בנק הפועלים בע"מ | תאריך הפרסום: 20.3.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיב, בנק הפועלים, גובה ביתר "עמלת פירעון מוקדם" למען פירעונן של הלוואות משכנתא. נטען כי כתוצאה מכך שהמשיב לא מעדכן את מספר התשלומים שנותרו באופן מידי ומכיוון שסכום העמלה נגזר מכך, מי שפורע חלקים מהלוואתו בתקופה קצרה, לכאורה משלם עמלת פירעון מוקדם ביתר.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הבנק יעדכן את הסכמי המשכנתאות כך שיתאפשר לבנק לעדכן את מספר הפירעונות שנותרו לפירעונה המלא של ההלוואה פעם אחת בחודש בלבד, ללא קשר למספר הפירעונות שבוצעו באותו חודש. גם שיטת החישוב של הבנק שהייתה במחלוקת תעוגן בהסכם שבין הבנק ללקוחותיו. בנוסף, הבנק יעניק הטבה לכלל לקוחותיו הפורעים משכנתא בפירעון מוקדם ע"ס 1,680,000 ש"ח, כך שהבנק יפחית את העמלה התפעולית בסך של 60 ש"ח מעמלת הפירעון המוקדם.

הצדדים המליצו על גמול לתובע המייצג בסך 126,000 ש"ח ועל שכר טרחה לבא-כוחו בסך 294,000 ש"ח.

 

ת"צ 14842-06-15 צבי הלר נ' בית מטבחיים דבאח בע"מ | תאריך הפרסום: 21.3.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, חברה המפעילה את בית המטבחיים הגדול בישראל, מתעללת בבעלי חיים וגורמת להם לסבל יתר על הצורך, כפי שעולה מתחקירו של ארגון אוסטרלי לזכויות בע"ח. נטען כי המשיבה הפרה בכך את הוראות חוק צער בעלי חיים והתקנות שהותקנו מכוחו, וכמו כן כי התגבשו עילות רשלנות, הפרת חובה חקוקה והטעיה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מצהירה שכל הליקויים תוקנו על ידה וכי היא נקטה בצעדים שיבטיחו את השמירה על הוראות הדין וביניהם: שכירה של מומחה חיצוני שיקבע נהלי עבודה, תדרוך העובדים תחת פיקוח וטרינרי, שיפורי תשתיות בבית המטבחיים וכו'. כמו כן, המשיבה תעניק פיצוי של 1,600,000 ש"ח כדלקמן: 1,200,000 ש"ח יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד, תוך המלצה שהכספים ייועדו לעמותת אנונימוס, ו-400,000 ש"ח נוספים כשוברים לנזקקים לרכישת מזון ברשת הסופרמרקטים "דבאח" בשווי 150 ש"ח לשובר.

הצדדים המליצו על גמול לתובע המייצג בסך 70,000 ש"ח ועל שכר טרחה לבא-כוחו בסך 330,000 ש"ח.

 

ת"צ 19832-03-17 עמוס ריינד נ' עיריית קריית אונו | תאריך הפרסום: 22.3.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מחייבת בתי עסק באגרת שלטים אלקטרוניים, הגבוהה יותר מאגרה על שלטים רגילים, וזאת למרות שהכיתוב על השלט עצמו אינו אלקטרוני אלא סטטי והוא רק מואר באמצעים אלקטרוניים חיצוניים באמצעות פרוז'קטור.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תשיב 400,000 ש"ח לחברי הקבוצה המשקפים השבה בשיעור של כ-30% מסכומי ההפרש שבין אגרת שלט רגיל לבין אגרת שלט גג או שלט גג אלקטרוני, כאשר כל חבר קבוצה יהא זכאי להשבה שבין 15%-24.8% מהסכום ששילם. ההשבה תתבצע על דרך זיכויו של חשבון הגביה המתנהל בעירייה.

הצדדים המליצו על גמול לתובע המייצג בסך 6,000 ש"ח ועל שכר טרחה לבא-כוחו בסך 65,000 ש"ח.

 

ת"צ  13743-12-16 עזבון המנוח רות שורץ ז"ל ופרופ' רחל ויסברוד נ' מרכז משען בע"מ | תאריך הפרסום: 22.3.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה, המפעילה מרכז דיור מוגן, גובה ביתר מדייריה ב-2 אופנים: (1) המשיבה מבצעת טעויות חישוב שמביאות ברוב המקרים לגביית דמי אחזקה העולים על דמי האחזקה הקבועים בהסכם עם הדיירים. (2) הצמדה חד כיוונית של הסכומים, כלומר המשיבה מצמידה את הסכום כשהמדד עולה, אך לא מצמידה כשהמדד יורד.

בהסדר הפשרה, המשיבה מצהירה כי היא לא נוקטת ולא תנקוט במדיניות של הצמדה חד כיוונית החל מינואר 2016, מתחייבת שלא לכלול בהסכמיה האחידים תניית הצמדה חד כיוונית של דמי האחזקה כל עוד סעיף 4 לחוק החוזים האחידים נותר בתוקפו, וכן לא לפעול במדיניות של הצמדה חד כיוונית ככל שהן עדיין כלולות בהסכמים עם דייריה.

כמו כן, המשיבה תשיב לכל חברי הקבוצה את ההפרש שבין דמי האחזקה שנגבו לפי שיטת ההצמדה החד כיוונית, לבין דמי אחזקה בהצמדה דו כיוונית, בניכוי החיסכון שנוצר לחברי הקבוצה בגין אי הפעלה מלאה של מנגנון הייקור הריאלי בתקופה הרלוונטית. סך הסכום: 1,089,654 ש"ח. ההשבה תתבצע כדלהלן: לכל חברי הקבוצה אשר עדיין מתגוררים בבתי משען יינתן זיכוי לחשבונם. לכל חברי הקבוצה אשר כבר לא מתגוררים בבית משען, תישלח להם או לחליפיהם הודעה בדבר זכאותם, בכפוף לכך שסכום הזיכוי עולה על 20 ש"ח ושיומצאו על ידם מסמכים נדרשים. כספים שלא יידרשו ע"י הזכאים יושקעו בפעילויות תרבות, פנאי וחוגים לרווחת דיירי משען בנוסף על ההתחייבויות ע"פ התקציב המאושר.

כמו כן, המבקשים מסתלקים מן העילות הנוספות.

 

ת"צ 1010-12-16 שבת נ' נביעות טבע הגליל בע"מ | תאריך הפרסום: 25.3.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה מתאמת מועדים להגעת טכנאי בטווח העולה על שעתיים – הוא הטווח המותר ע"פ הוראות סעיף 18א(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כך שטווח ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים, לחדד את הוראות הדין בפני כל עובדיה הרלוונטיים ולערוך בדיקות מדגמיות מעת לעת. כמו כן, המשיבה מתחייבת לתרום משקאות לארגון "לתת" בשווי כולל של 100,000 ש"ח.

הצדדים המליצו על גמול לתובע בסך 10,000 ש"ח ועל שכר טרחה לבא-כוחו בסך 30,000 ש"ח.

 

ת"צ 34564-05-15 עמותת אזרחים למען הסביבה נ' קומפוסט שלוחות | תאריך הפרסום: 27.3.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי פעילותה של המשיבה, קומפוסט-שלוחות, המייצרת דשן לקרקעות חקלאיות, גרמה למפגעי ריח, זיהום אוויר, זיהום מקורות מים, וכי כתוצאה מכך נגרם או עלול היה להיגרם נזק לחברי הקבוצה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת להפעיל בשטחה טכנולוגיה חדשה מסוג שרוולי פוליאתילן בעלי מאפיינים ידידותיים לסביבה שימזערו את הפוטנציאל לגרימת הריח והנזק כאשר עלות רכישתה מוערכת בכ-1,050,000 ש"ח. השימוש בטכנולוגיה יחייב הסדרה בתנאי הרישיון כך שהמשרד להגנת הסביבה יוכל לפקח ולאכוף את השימוש על פי סמכויותיו. נוסף על כך התחייבה המשיבה לשלם למבקשת סכום של 225,000 ש"ח למען פעילותה כעמותה ולכיסוי הוצאותיה, לרבות המשפטיות.

 

ת"צ 60832-07-13 ברק רון נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 28.3.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי בנק דיסקונט חייב בעמלת דמי ניהול חשבונות מט"ח, המהווים חשבונות תמורה, אשר אינם אמורים להיות מחויבים בדמי ניהול בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 415.

בהסדר הפשרה נקבע כי הבנק ישיב לחברי הקבוצה סך כולל של 1,400,000 ש"ח. הכספים יינתנו תחילה כסעד פרטני עבור חברי הקבוצה באופן של השבה לבעלי חשבונות. ההשבה תינתן לבעלי חשבונות מט"ח קיימים שנפתחו בתקופה הרלוונטית (7 שנים מהגשת הבקשה ועד למועד אישור הסדר הפשרה), היו פתוחים מעל 90 ימים, ובוצעה בהם פעולת לקוח יזומה אחת. סך ההשבות הפרטניות נכון ליום 31/05/2017 עומד על 761,405 ש"ח, וסכום זה יעודכן במועד אישור הסכם הפשרה. את ההפרש בין הסכומים יעביר הבנק כסעד לטובת הציבור בהתאם לסעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

אין בכוחו של ההסכם למנוע פנייה פרטנית עתידית של לקוח בעניין סיווג חשבון מט"ח כחשבון תמורה שאינו חייב בעמלות. הבנק יפרסם במשך כחודשיים וחצי באתר האינטרנט קריאה ללקוחותיו לבחון את הפעילות בחשבון המט"ח שלהם ולשקול סגירה או סיווג החשבון כחשבון תמורה.

 

ת"צ 33532-01-12 יצחק גולדנברג נ' חברת השמירה בע"מ | תאריך הפרסום: 29.3.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי חברת ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ הפרה חובותיה לכלל עובדיה במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התביעה. התביעה הוגשה בגין אי-תשלום שעות מנוחה שבועיות בגין עבודה במוצאי שבת; אי-תשלום שעות נוספות בגין שעות נוספות במשמרת לילה; אי-תשלום שעות עבודה בגין השתתפות במטווחים לרבות הוצאות בגין נסיעה ואי-תשלום ימי חג. כל זאת בניגוד להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה מתחייבת לשנות את התנהלותה בעניין גמול עבודה במנוחה שבועית בגין עבודה במוצאי שבת, כך שיתאמו לחוק שעות עבודה ומנוחה. בנוסף, המשיבה תקצה סכום של 1,000,000 ש"ח כפיצוי לחברי הקבוצה. סכום התשלום המינימלי פר עובד לא יפחת משווי יום עבודה ממוצע של עובד בחברה, שעומד על סך 250 ש"ח. ככל שסכום הפשרה שיידרש בפועל ע"י חברי הקבוצה יעלה על סכום הפשרה הכולל, המשיבה רשאית להעלות את סכום הפשרה כולל או לחלופין לבטל את הסדר הפשרה.

הפיצוי לחברי הקבוצה שמועסקים אצל המשיבה יבוצע באופן אוטומטי במסגרת תלוש השכר. ביחס לחברי הקבוצה שכבר אינם מועסקים של המשיבה התשלום יתבצע ע"י פנייה למשיבה תוך 60 יום ממועד פרסום ההסדר בעיתונות. הפנייה תתאפשר לעובד אשר עבד בשירות המשיבה לפחות פעם אחת ביום שישי ובמוצאי שבת שלמחרת.

עוד במסגרת ההסכם נקבע כי המשיבה תפעל בהתאם להליכים הקבועים בהוראות ההסכם הקיבוצי בכל הנוגע לתשלום תוספת גלובלית בגין שעות נוספות ובכפוף לקבוע בהסכם הקיבוצי. לעניין עילת ההוצאות בגין מטווחים נקבע כי כל עובד שעבד בסניף חיפה רשאי לפנות לחברה תוך 45 ימים ולקבל מהמשיבה, לאחר בדיקת הפנייה, תשלום מלא בגין כל שעות העבודה. התשלום בגין כל מטווח לא יפחת משעת עבודה ועבור כל ריענון ירי לא יפחת משמונה שעות עבודה. כל זאת ישולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ובניכוי מס כדין. החברה הקצתה סכום של 50,000 ש"ח עבור עילה זו. ככל שסך הפיצויים האישיים יהיה נמוך מהסכום הכולל, תעבור יתרת הסכום לקרן רווחה של עובדי המשיבה.

עילת התביעה בנוגע לדמי החגים תימחק מבלי שהדבר יהווה הודאה כלשהי ו/או ויתור מצד הצדדים.

הצדדים המליצו על גמול למבקש בסך 90,000 ש"ח ושכר טרחה לבאי כוחו בסך 450,000 ש"ח.

 

ת"צ 1715-02-15 ויקטור עטייה נ' ידיעות אחרונות ש.ר. | תאריך הפרסום: 29.3.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי ידיעות אינטרנט פעלה בניגוד לסעיפים 7(ג)(1) ו-(2) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981, בפרסומן של כתבות שפורסמו באתר האינטרנט ynet.co.il שבהן נכללו תכנים פרסומיים תוך מעורבות גורמים מסחריים, וזאת ללא גילוי הנדרש בחוק הגנת הצרכן. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תטמיע כללים לבידול ידיעה פרסומית. הכותרת תסומן בסממן גראפי שיבדיל אותה מידיעות שאין בהם נגיעות מסחריות. האות האנגלית- I תופיעה בגודל ראוי ליד הידיעה, תוך התאמות לתצוגה בסלולארי ובטאבלט. בגוף הידיעה עצמה, יופיע גילוי אודות זהות הגורם המממן, תחת כותרת הידיעה ולפני הכתבה עצמה.

הצדדים המליצו לבית המשפט על גמול לתובע המייצג בסך של 15,000 ש"ח, ושכ"ט לב"כ התובע המייצג בסך של 160,000 ש"ח בתוספת מע"מ. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>