ינואר 2018

ת"צ (מרכז) 6267-09-17 חיים יוגב נ' ג'ויי מועדון כושר וספורט בע"מ | תאריך הפרסום: 1.1.18 | לקריאת המודעה

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הוגשה בגין הטענה כי מצלמות אשר הותקנו במלתחות הגברים בחדר הכושר שמפעילה המשיבה הותקנו בניגוד לדין, וכי החברה הפרה בכך את פרטיותם של המשתמשים במלתחות וגרמה להם נזק.

בהסדר הפשרה נקבע, כי החברה תפצה כל אחד מחברי הקבוצה אשר מופיע ברישומיה כמי שביקר בחדר הכושר בתקופה המוגדרת, ואשר יחתום על תצהיר לפיו השתמש במלתחות הגברים ושהה באזור התאים בתקופה המוגדרת, בפיצוי ששוויו כ100 ש"ח. הפיצוי יינתן על בסיס בחירה מתוך שלוש אפשרויות: שובר בסך 100 ש"ח לרכישה בסניפי כל בו חצי חינם, אשר אחד מהם ממוקם במתחם בו מצוי חדר הכושר; ארוחה זוגית בחדר הכושר; או שובר הנחה בסך 100 ש"ח לטיפולים במכון הספא של חדר הכושר. 

 

ת"צ (חיפה) 50807-10-15 ו- 50737-10-15 מירב מרגלית נ' שקוף שזה טבעי בע"מ ו-אפקטבעי בע"מ | תאריך הפרסום: 1.1.18 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען שהמשיבות, המשווקות מוצרי מזון, שיווקו מוצרים הנחזים להיות לא כוללים חומר משמר, בעוד שבפועל כללו המוצרים חומר משמר מסוג דו תחמוצת הגופרית. 

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יעניקו הטבה בשווי של 130 אלף ש"ח בצורה של הנחות על מוצרים נשוא ההליך ותרומת מוצרים. אומדן שווי ההטבה של המשיבה 1 הינו 37 אלף ש"ח ואילו של המשיבה 2 הינו 93 אלף ש"ח. המשיבות יגישו לבא כוח המבקשת דו"ח דו חודשי לשם פיקוח על ביצוע ההסדר. עוד צוין בהסדר כי המוצר של המשיבה 1 שונה כך שאין צורך בכיתוב בדבר נוכחות חומר משמר. לגבי המוצר של המשיבה 2, ישונה הכיתוב על המוצר כך שישקף את החומר הנלווה – זאת תוך 20 יום מיום אישור הסדר הפשרה ע"י ביהמ"ש. המשיבות יהיו פטורות מביצוע השינוי במוצרים שכבר שווקו או יוצרו.

 

ת"צ (ת"א) 7494-09-13 אסתר בשן נ' כ.י.ד ערוץ הקניות בע"מ | תאריך הפרסום: 2.1.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי נגרמו למבקשת ולקבוצה נזקים כתוצאה משיטת שיווק מוצרים בערוץ הקניות, לפיה הערוץ התחייב למכור מוצרים במחירי הנחה, אך בפועל מכר את המוצרים במחירים הרגילים בערוץ, ללא הנחה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי הנתבעת תשנה את שיטת המכירה בגינה הוגשה התובענה. בנוסף, הנתבעת תשלם לחברי הקבוצה פיצוי כולל בשווי 4,500,000 ש"ח באמצעות חלוקת מוצרים אשר נקבעו בהסכם הפשרה ואשר שוויים הקמעונאי הוערך בהתאם לשווי הקמעונאי של מוצרים דומים הנמכרים בחנויות בארץ. חברי הקבוצה ידרשו לבקש לקבל את המוצרים ולהגיע למרכזי החלוקה. יתרת מוצרי הפיצוי שלא תחולק תועבר למשרד הרווחה, לצורך חלוקתם למוסדות ומסגרות שבאחריות משרד הרווחה. מצוין כי מבירור עם משרד הרווחה עולה כי מוצרי הפיצוי יהיו לו תועלת, ושבמידה ומסיבה כלשהי יודיע משרד הרווחה כי אין לו צורך במוצרים, הם יחולקו בהתאם להחלטת ב"כ התובעת המייצגת, אשר תוגש לאישור ביהמ"ש.

 

ת"צ (מרכז) 46222-02-17 עזרא כהן ונריה אשוול ואח' נ' המרכז הרפואי חיים שיבא ואח' | תאריך הפרסום: 7.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

בבקשת האישור נטען כי המשיבות – קופ"ח מכבי, קופ"ח כללית ומספר בתי חולים –הפרו את חובתן לדאוג ולשמור על בריאותם של עובדיה של שטראוס (או כל עובדי חברת מזון אחרת) המפעילה בתחומם של בתי החולים דוכנים לממכר מזון, ובכלל זה מפרים את הוראותיהם של חוזי מנכ"ל משרד הבריאות המחייבות אותם לחסן, בין היתר, עובדים אלה.

הקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה תכלול את כל מבוטחי מכבי ובאי המתקנים שמכבי מפעילה, וכן את כל עובדי ממכר המזון במתקנים שמכבי מפעילה, לתקופה שמיום 16.11.11 ועד מועד אישור הסדר הפשרה ע"י ביהמ"ש. קופת החולים מכבי התחייבה שתוך 4 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה, תפעל כלהלן בכל הסכמי ההתקשרות שלה עם המפעילים דוכני ממכר מזון במתקנים שהיא מפעילה:

  1. הקבלנים יוציאו לפועל על אחריותם וחשבונם את כל הוראות החוזר ביחס לעובדים שיועסקו על ידם בדוכני ממכר המזון המופעלים במתקנים שמכבי מפעילה.
  2. הקבלנים יפעלו בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ביחס לעובדים שיועסקו על ידם בדוכני ממכר המזון המופעלים במתקנים שמכבי מפעילה.
  3. במידה שביהמ"ש יקבע שהוראות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות אינן חלות על עובדים בדוכני ממכר מזון, מפעילי דוכני ממכר מזון או הדוכנים עצמם – מכבי לא תהיה חייבת עוד לפעול בהתאם להוראות הסדר הפשרה שנוגעות לחוזר.

הצדדים המליצו כי סכומם המצטבר של הגמול למבקשים ושכר הטרחה לבאי כוחם יהיה בטווח שבין 20 אלף ש"ח לבין 100 אלף ש"ח (כולל מס או אגרה). עוד המליצו כי 2,000 ש"ח מהסכום שישולם למבקשים ייקבעו כהחזר להוצאותיהם וכי יתרת הסכום תחולק כדלקמן: 80% בתוספת המע"מ החל על סכום זה ישולמו כשכר טרחת בר-כוח המבקשים והיתרה תחולק באופן שווה בין שני המבקשים כגמול.

 

ת"צ 52374-05-16 קנר נ' מ.ר.ל.מ רחובות (1996) בע"מ | תאריך הפרסום: 8.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הוגשה על רקע הסכמי מנוי למתן שירותי חירום רפואיים עליהם המשיבה, המפעילה מרכז רפואי למקרים דחופים בשעות הלילה, מחתימה את לקוחותיה, תמורת תשלום חודשי קבוע. בבקשת האישור נטען כי מרבית התניות הקבועות בהסכם הינן תניות מקפחות. כמו כן, ישנן תניות העומדות בניגוד להוראות חוק ספציפיות כגון חוק הגנת הצרכן.

לפי ההסדר, מרל"מ התחייבה להחליף את הסכם המנוי שלה, כאשר תנאיו יחולו על לקוחות קיימים ועתידיים (הנוסח המתוקן של ההסכם מופיע בהסדר הפשרה, שלא אותר). בנוסף, כל חבר קבוצה יקבל אחת משתי ההטבות: ביקור בית של רופא עבור אדם אחד מתוך קבוצת הזכאים, קרי המנוי ובני משפחתו מדרגה ראשונה, וטיפול שיננית ללא תשלום עבור שניים מתוך קבוצת הזכאים; או חידוש מנוי קיים לתקופה של חודש. עוד נקבע כי כל לקוח שיוכיח כי שילם למשיבה סכום העולה על 250 ש"ח בגין משלוח מכתב התראה שקיבל מהמשיבה יהיה זכאי להשבה של הסכום ששילם.

 

ת"צ 41160-05-12 ורדה שוורץ נ' סמ־ליין בע"מ | תאריך הפרסום: 10.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, היבואנית הרשמית של מוצרי SAMSUNG לישראל, הציגה לפני הצרכנים את המקררים אותם היא משווקת כבעלי נפח רב יותר מנפחם הפנימי המדויק. לטענת המבקשת, בפועלה כך ניסתה המשיבה להפיק רווח שלא כדין.

לפי הסדר הפשרה, כל אדם מקבוצת רוכשי המקררים יהיה זכאי לקבל תיקונים, כתב שירות וחלקי חילוף למקרר, שיסופקו ע"י חברת אלקטרוניקס פרו. עבור מי שרכש את המקררים נשואי ההטבה בין ה- 21.5.2005 וה-31.12.2008, משך ההטבה יהיה 6 חודשים, שיחלו בחלוף 30 יום ממועד אישור הסכם הפשרה בידי ביהמ"ש. עבור מי שרכש את המקרים נשואי ההטבה בין ה- 1.1.2009 וה- 20.5.12, משך ההטבה יהיה 12 חודשים, שיחלו בחלוף 30 יום ממועד אישור הסכם הפשרה בידי ביהמ"ש. הנתבעת תפנה בדיוור ישיר לכי הלקוחות שנמצאים ברישומיה ותעדכנם בדבר זכאותם להטבה.

 

ת"צ (מרכז) 1159-11-15 גדעון קוכמן נ' מתיב סוכנות לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 10.1.18 | לקריאת המודעה

בבקשה לאישור התובענה נטען כי המשיבה הטעתה את המבוטחים בשנה השנייה לביטוח הרכב באשר להטבת "חדש תמורת ישן" – זכות לקבל רכב חדש מאותו סוג ודגם במקרה של גניבה ונזק טוטאלי, בעוד שבפועל קיימת הגבלה של גובה הפיצוי עד לתקרה של מחיר השוק של הרכב בתוספת 15%, וכן אין מדובר בביטוח שנעשה ע"י חברת הביטוח, אלא בהתחייבות של יבואן הרכב שהוא בעלים של הנתבעת.

לפי ההסדר, כל מי שביטח רכב באמצעות מתיב, קיבל את ההטבה האמורה בין השנים 2009-2015 ונדרש לשלם את ההפרש בין מחיר הרכב החדש לבין שווי כלי הרכב שבוטח בתוספת 15% יזכה לקבל ממתיב את אחד מהפיצויים:

  1. החזר כספי של מלוא הסכום ששילם המבוטח בעת מימוש ההטבה.
  2. הנחה ברכישת רכב חדש ממכשירי תנועה שגובהה הסכום ששילם המבוטח בעת מימוש ההטבה.

סך כל הסכומים שיוענקו לחברי הקבוצה במסגרת הסדר הפשרה הוא 68,031 ש"ח.

בנוסף, מתיב תפעל לתיקון המכתב כך שיבהיר את מהות ההטבה והתנאים למימושה. בנוסף, מתיב מתחייבת לבטל את תקרת הפיצוי המשולם למבוטחי השנה השנייה, כך שבעת מימוש ההטבה תבוטל מגבלת ה- 15%.

הוסכם על גמול עבור התובע המייצג בגובה 15,000 ש"ח, וגמול עבור ב"כ התובע המייצג בגובה 75,000 ש"ח.

 

ת"צ 32223-01-16 ולטר טים ואורי אקרמן נ' אדלטק החזקות בע"מ ופסגות בית השקעות בע"מ | תאריך הפרסום: 11.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

המשיבות 1-3 (אדלטק החזקות, אדלטק נדל"ן ויוסף אדלסבורג), בסיוע ממשיב 4 (אופיר גרינברג), פעלו כדי לרכוש בלוק במניות בחברות דורי בניה ודורי קבוצה למטרה של טרפוד הצעת רכש משיקולים זרים אשר אינם כלכליים ובניגוד עניינים. מדובר בהצעת רכש מלאה של גזית גלוב ישראל למניות דורי קבוצה במחיר של 50 אג' למנייה. טרפוד הצעת רכש זאת, נעשה במטרה מפורשת לפגוע בחברה וביתר בעלי מניותיה. המשיבה 5 (פסגות בית השקעות) ביצעה מכירה חובלת, תוך שהיה ברור לה כי מכירת ״כוח ההכרעה״ שלה למשיבים 3-1 תגרום נזק עצום ליתר בעלי מניות החברה. כך, הפרו את המשיבות את סעיפים 192 ו-193 לחוק החברות. המבקשות 1 ו-2, החזיקו מניות בחברה ביום הקובע, ומחזיקות במניות גם היום, ולפיכך נפגעו מפעולת המשיבות.  

לפי ההסדר, המשיבה 1 תשלם לחברי הקבוצה סך כולל של 500,000 ש"ח כדלקמן: 400,000 ש"ח למי שהיה בעל מניות בדורי קבוצה בסוף יום המסחר 7.1.16; 100,000 ש"ח למי שהיה בעל מניות בדורי בנה בסוף יום המסחר 7.1.16.

הצדדים הסכימו על גבול עבור המבקשים בסך 30,000 ש"ח וגמול שכר טרחה עבור ב"כ המבקשים בסך 70,000 ש"ח. הגמול ישולם בידי משיבה 1. 

 

ת"צ (ת"א) 44491-05-14 אסתר חורי נ' נאות אביב בע"מ | תאריך הפרסום: 14.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות, יחד ולחוד, הפרו את חוק חניה לנכים וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, בכך שהן גבו דמי חניה מאנשים בעלי מוגבלויות שחנו בחניון המתחם המסחרי "לונדון מיניסטורס" בתל-אביב. המשיבות הן נאות אביב בע"מ, חברה אשר מחזיקה ומנהלת את חניון נאות אביב. המשיבה 2 היא חברה פרטית ש- 100% ממניותיה מוחזקות ע"י נאות אביב בע"מ. המשיבה 3, קרת – חברה לשיכון ומשכנתאות, מפעילה את החניון נשוא התובענה וסופר פארם, משיבה 4, מחזיקה חנות במתחם הציבורי של "לונדון מיניסטורס".

לפי ההסדר, אחזקת בניין נאות אביב בע"מ מתחייבת כי כל בעל מוגבלות אשר יציג תג חנייה בתוקף שהונפק לו כדין ע"י משרד התחבורה, יוכל להחנות את רכבו בחניון "נאות אביב" ללא תשלום, וזאת למשך שלוש שעות ובכפוף להצגת חשבונית רכישה מהמתחם המסחרי "לונדון מיניסטורס". המשיבה 2 תקצה לציבור הנכים 5 מקומות חניה נגישים חדשים, ואלה ייועדו אך ורק לציבור זה ויסומנו בהתאם. בנוסף, נקבע כי המשיבה 2 תעניק לטובת חברי הקבוצה תרומה כספית בסך 33,000 ש"ח, עבור ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל. המשיבה 2 תציין בעמדות התשלום ובשילוט הקיים בחניון "נאות אביב" את דבר הענקת הפטור מתשלום על חניה לבעלי מוגבלות.

המשיבה 2 תשלם לתובעת המייצגת גמול בסך 7000 ש"ח והמשיבות 2 ו-4 ישלמו לב"כ התובעת שכר טרחה בגובה 85,000 ש"ח. 

 

ת"צ (י-ם) 49847-06-16 אמיר שושני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 14.1.18 | לקריאת המודעה

עניינה של התובענה בתוספת לפרמיה שנגבית בפוליסות ביטוח חיים בגין רכיב המכונה תת שנתיות. לטענת המבקש, הראל גבתה רכיב זה בניגוד לדין, ללא יידוע המבוטחים ומבלי שגביית רכיב התת שנתיות הוסדרה בהסכם בין הצדדים. 

חברי הקבוצה הם כל מבוטח של הראל שרכש פוליסת ביטוח חיים, במסגרתה חויב לשלם דמי ביטוח בשם "תת שנתיות" מבלי שהדבר צוין מפורשות בפוליסה החל מיום 23.6.09 ועד יום אישור הסדר הפשרה. הראל תיידע את חברי הקבוצה באמצעות מכתב בקיומו של הסדר הפשרה ותאפשר לכל חבר קבוצה ששילם את הפרמיה השנתית במספר תשלומים (ונדרש לשלם בשל כך את רכיב התת שנתיות) לשנות את מתכונת תשלום הפרמיה שלו לתשלום חד-שנתי. לא יתאפשר לעשות שינוי נוסף באופן התשלום ב-4 השנים הבאות. חבר בקבוצת התובעים שיודיע על רצונו לשנות את תנאי תשלום הפרמיה כאמור, יקבל זיכוי בשווי גובה רכיב התת-שנתיות שנגבה ממנו לתקופה שהחל ממועד הגשת בקשת האישור ועד למועד אישורו הסופי של הסדר הפשרה. זאת באמצעות יתרת זכות שתעמוד לזכותו בפוליסה ותקוזז מפרמיה עתידית שיהיה עליו לשלם. חבר שלא ייהנה ממלוא יתרת הזכות, יקבל זיכוי כספי מהראל בעבור יתרת הזיכוי שלא נוצלה.

הוסכם על גמול עבור התובע המייצג בגובה 75,000 ש"ח, ועבור שכר טרחה לב"כ התובע המייצג בגובה 300,000 ש"ח. 

 

ת"צ 31010-11-15 אלקסלסי נ' קיוומא בע"מ | תאריך הפרסום: 16.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות התעלמו מהוראות משרד הבריאות שאסר על שיווק המוצר "דקפינול ג'ל" (ג'ל מריחה לטיפול בחניכיים שנמכר ללא מרשם, המיוצר על ידי המשיבה 2 ומיובא ומשווק על ידי המשיבה 1) לאור החשש בדבר בטיחותו. עוד נטען כי המשיבות הציגו מצגי שווא לפיהם המוצר אושר על ידי ה-FDA, נבדק מחקרית והינו מומלץ ע"י רופאי השיניים. התנהלות זו, כך נטען, מהווה הטעיה בנוגע לטיב המוצר, הסיכונים בו והאישורים שניתנו לו וכן הפרת חובה חקוקה. עוד נטען כי התנהגות המשיבות מהווה רשלנות, עוולה חוקתית ופגיעה באוטונומיית הבחירה של הצרכן. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תעניק הנחה בשיעור של כ-50% משווי המוצר, והנחות נוספות בהיקף משמעותי על מוצרים נוספים מסדרת דקפינול, בשווי כולל של 240,000 ש"ח. ההנחה תינתן באמצעות קופונים שיפורסמו מעת לעת בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט, למימוש בבתי המרקחת וברשתות הפארם. קופוני ההנחות יינתנו עד למיצוי ההטבה בסך כולל של 240 אלף ש"ח.

כמו כן, בתוך שלושה חודשים ממועד אישור הסכם הפשרה, תתרום המשיבה מוצרים רפואיים ("בעיקר טיפות עיניים ומוצרים לטיפול בחניכיים") המשווקים על ידה, בשווי כולל בסכום של כ- 40,000 ש"ח, לעמותת "חברים לרפואה", ע"ר 580408748 (עמותה העוסקת במתן סיוע התנדבותי לרווחת החולים והנכים בישראל, תמיכה בחולים המאושפזים בבתי חולים ומרכזי שיקום וסיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים). בתצהיר הבהיר מנכ"ל המשיבה כי הוא והמשיבה אינם קשורים לעמותה, לא תרמו לה בעבר, והתרומה המדוברת לא הייתה מתוכננת לפני הסכם הפשרה.

 

ת"צ 17879-07-13 נטלי סווירי נ' מסעדת צפרה בע"מ | תאריך הפרסום: 17.1.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, מסעדת צפרה, הטעתה את לקוחותיה בכך שנהגה להציע לסועדים ארבע מנות המכילות לכאורה בשר עגל בעוד שהכילו בפועל בשר לבן.

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תספק לסועדיה האוכלים במסעדה הטבות בדמות מנות אוכל שונות שתתחלפנה מדי ארבעה חודשים ושוויין 2,400,000 שקלים. הצדדים המליצו על שכר טרחה בגובה 450,000 ש"ח לב"כ התובעת המייצגת, וגמול בגובה 150,000 ש"ח לתובעת המייצגת.

 

ת"צ 7372-12-12 עודד רוזנברג נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ ואח' | תאריך הפרסום: 17.1.18 | לקריאת המודעה

בבקשת האישור נטען כי המשיבות, החברות אגד ודן, לא עמדו בהתחייבותן כי בעלי כרטיס רב-קו יוכלו ליהנות מנסיעות בחינם כאשר הנסיעה השנייה הינה בתוך אותו אזור תשלום ובתוך 90 דקות, גם כאשר הנוסע עובר בין חברה לחברה באותו אזור, זאת בשל תקלה במערכות המשיבות. התקופה הרלוונטית הינה מיום 01.07.2011 ועד 04.12.2012.

לפי ההסדר, אגד תעניק פיצוי לציבור בגובה הסכום שחויב כביכול, 20,000 ש"ח, אותו היא תתרום לעמותה "תחבורה היום ומחר". ההסדר משמעותו ויתור וסילוק סופי ומוחלט של כל עילות התביעה שנכללות בבקשת האישור בשם חברי הקבוצה.

 

ת"צ 29322-07-16 שרית לוי נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | תאריך הפרסום: 22.1.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי הבנק חייב בעמלת סגירת חשבון, זאת בניגוד להוראות התעריפון של נגיד בנק ישראל המאפשר לבנקים לגבות עמלות רק בעד שירותים שמופיעים בתעריפון המלא שבכללי הבנקאות – בעוד עמלת סגירת חשבון אינה מופיעה בתעריפון.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הבנק ישיב בתוך 30 יום ממועד אישור ההסדר, 65% מהכנסותיו בתקופה הרלוונטית בגין עמלות שנגבו במסגרת תהליך סגירת חשבון, בתוספת ריבית תיקונים. סכום הפיצוי יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה מכוח ס' 27א לחוק תובענות ייצוגיות, או לכל גורם אחר שיורה עליו ביהמ"ש.

הצדדים המליצו על גמול לתובעת המייצג בסך 20,000 ש"ח, ושכר טרחה לבא-כוחה בסך 120,000 ש"ח.

 

ת"צ 54670-01-17 רוזנברג נ' אמפא ישראל – ניהול וייזום פרויקטים למגורים ואח' | תאריך הפרסום: 22.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

בבקשת האישור נטען כי המשיבות פועלות בניגוד להוראות חוק התקשורת, בכך שמשגרות דברי פרסומת בלא הסכמה מפורשת של הנמענים, ולא מאפשרות יציאה מרשימת התפוצה באותה הדרך שבה נמסרה ההודעה. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבות יתקנו את התנהלותן, כך שדברי פרסומת יישלחו רק ללקוחות שיתנו הסכמתם מראש ובכתב. בנוסף, נקבע פיצוי כולל של 100,000 ש"ח לחברי הקבוצה: 15 ש"ח לכל חבר קבוצה שימלא טופס הצהרה לפיו ניסה להסיר עצמו מרשימת התפוצה, ונאלץ לעשות זאת בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם לשון חוק התקשורת, קרי שלא באמצעות הודעת SMS; 10 ש"ח לכל חבר קבוצה שימלא טופס הצהרה לפיו קיבל שלא כדין דבר פרסומת מהמשיבות ביחס לפרויקט היין זיכרון יעקב, ויטען שניסה להסיר עצמו מרשימת התפוצה. בנוסף, מי שירכוש נכס בפרויקט המדובר, יזכה להנחה בסך 500 ש"ח בדמי הרישום (הטבה שתעמוד לתקופה של 3 חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה).

אם תוך 3 חודשים מאישור הסדר הפשרה, סך הפיצוי יהיה נמוך מ-70,000 ש"ח, היתרה תיתרם לעמותת אלו"ט או לכל גוף אחר שיקבע ביהמ"ש.

 

ת"צ 19284-02-17 עומרי נחום נ' די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ | תאריך הפרסום: 23.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, חברת Yes, גובה מלקוחותיה את המחיר המרבי המותר בגין החלפת שלט, אך מספקת אותו ללא סוללות, שעה שעלות הסוללות הובאה בחשבון לצורך קביעת המחיר המרבי ע"י המועצה לשידורי כבלים ולוויין. כמו כן נטען כי תקופת האחריות שמעניקה המשיבה בפועל עבור השלט הינה קצרה מתקופת האחריות בת 12 החודשים המתחייבת מכוח הסכם ההתקשרות של המשיבה עם לקוחותיה.

בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק ללקוחותיה הנחה בסך 10 ש"ח על החלפת שלט רחוק במקרה של תקלה, בכפוף להחזרת השלט הקודם שברשות הלקוח, וזאת למשך 24 חודשים מיום תחילת מתן ההנחה. ככל שבתקום התקופה היקף מימוש ההטבה יהיה נמוך משוויה, המוערך בסך של 1,248,000 ש"ח, המשיבה תמשיך בביצוע ההטבה עד למיצוי סכום זה. בנוסף, יופחת מחיר רכישת שלט ללא סוללות בסניפי הדואר בסך של 0.6 ש"ח. עוד נקבע כי המשיבה תעניק אחריות בת 12 חודשים לשלטים שיסופקו ללקוחות החברה.

 

ת"צ 20119-08-11 סולמי-לביא, משרד עורכי דין ואח' נ' "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ | תאריך הפרסום: 23.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה מלקוחות הדלקן מחיר סולר הגבוה יותר מזה שגבתה מלקוחות מזדמנים בניגוד לתנאי ההסכם. 

בהסדר הפשרה נקבע שהמשיבה תפצה כל אחד מחברי הקבוצה לפי התוצאה הגבוהה יותר המתקבלת מבין שתי שיטות הפיצוי השונות:

  1. בהתאם ליחס באחוזים בין סך הפרש החיוביים ללקוח, זהו הסכום ששילמו בפועל כלקוחות דלקן מעבר למחיר שהיו משלמים כלקוח מזדמן, לבין סך התשלומים התיאורטיים שהיו צריכים לשלם אם היו נחשבים כלקוח מזדמן לפי מדרגות אחוזים שנקבעו.
  2. היחס שבין ההפרש החיובי החודשי ללקוח לבין התשלום החודשי התיאורטי כאשר אם ההפרש הוא מעל 10% יינתן החזר בשיעור של 75% מחלק זה. 

ת"צ 52126-09-14 גל נ' 013 נטוויז'ן בע"מ | תאריך הפרסום: 25.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי נטויז'ן לא סיפקה את מהירות הגלישה באינטרנט ללקוחותיה בהתאם לחבילות שנרכשו ממנה, בעת השימוש בתוכנות לשיתוף קבצים.

בהסדר הפשרה נקבע, כי נטויז'ן תשדרג בחינם, למשך תקופה של 9 חודשים, במדרגה אחת, את מהירות הגלישה של 107,095 הלקוחות הראשונים שיודיעו לה כי הם מעוניינים בכך במהלך 12 חודשים ממועד אישור ההסכם. לפי ההסדר, סך שווי ההטבה הוא 8 מיליון ש"ח. אם תישאר יתרה, היא תועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים שהוקמה מכוח חוק התובענות הייצוגיות.

בנוסף, נטויז'ן תפעיל לתקופה של 12 חודשים בקרה וניהול הנדסי לרשת האינטרנט באופן שיספק רוחב פס שיענה על 98% מהביקוש המצרפי החודשי הכולל של לקוחותיה כפי שהוא נמדד בכניסה לרשת בשעות רגילות ו-95% בשעות העומס. נטויז'ן תספק לב"כ התובע דוחות רבעוניים המעידים על הטבה זו.

הומלץ כי שכר הטרחה לתובע יעמוד על סך של 960,000 ש"ח והגמול לתובע הייצוגי יעמוד על סך של 240,000 ש"ח.

 

ת"צ 34393-11-16 דורין טואטי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ | תאריך הפרסום: 28.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי כלל ביטוח הפרה את פקודת מס הכנסה, בכך שניכתה מס במקור בשיעור של 25% מהפרשי ההצמדה אשר שילמה לתובעת, המבוטחת אצלה במסגרת תשלום תגמולי ביטוח רכב. 

בהסדר הפשרה נקבע, שלהבא כאשר מבוטח יפנה לכלל ביטוח בתביעה בביטוח רכב או דירה, ישלח טופס הצהרה עליו יפרט המבוטח אם הוא זכאי לפטור ממס בגין הפרשי הצמדה על תגמולי ביטוח או לא. במקרים בהם תוחזר לכלל ביטוח הצהרה מלאה- לא ינוכה מס מהפרשי ההצמדה שמקבל המבוטח כחלק מתשלום תגמולי הביטוח.

בנוסף, כלל ביטוח תעניק תרומה בסך 120,000 ש"ח לטובת מחלקת כירורגיה בביה"ח הדסה הר הצופים או לחילופין לקרן לניהול וחלוקת כספים שהתקבלו בתובענות ייצוגיות.

הומלץ שכלל ביטוח תשלם לתובעת המייצגת גמול בסך של 10,000 ש"ח ושכ"ט לב"כ התובעת בסך 75,000 ש"ח. 

 

ת"צ 29313-03-16 ניר דינס נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ | תאריך הפרסום: 29.1.18 | לקריאת המודעה

הבקשה הוגשה בגין הטענה, כי המשיבה הציגה באתר האינטרנט שלה מחיר של "שווי מוצר" ו"שווי הנחה", בעסקה לרוכש שובר, בעוד לפי טענת המבקשים מחירים אלה אינם משקפים את השווי של המוצר באתר בית העסק הרלוונטי. בבקשת האישור נטען שהטעיה זו גרמה לנזק בשיעור ההפרש בין שווי ההנחה שניתן לשווי ההנחה בפועל. 

בהסדר הפשרה נקבע, כי המשיבה תבצע ריענון נהלים באשר לאופן התיעוד של המחיר הקטלוגי (המחיר המלא) בשלב הקמת העסקה. המשיבה תבצע אחת לרבעון מדגם לגבי 10% מעסקאות התיירות בישראל ותבדוק את המחיר הקטלוגי אל מול  המחיר באתר בית העסק. במקרה של אי התאמה המשיבה תפעל מידית לתיקונה. תוצאות המדגם יועברו לביקורת של משרד רואה חשבון חיצוני המלווה את גרופון.

בנוסף, המשיבה תעביר לחברי הקבוצה תוך 45 יום הודעת בדיקת זכאות לקבלת קרדיט בסך 100 ש"ח למימוש בגרופון תך 45 יום. על מנת לבדוק את הזכאות על המבקש למלא שאלון פשוט ואין חובה לצרף מסמכים או הוכחות או לזכור את המחירים בהם מדובר (שבגינם נוצר הנזק).

הוסכם כי גמול לתבוע המייצג יעוד על סך של 40,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ התובע יעמוד על סך של 80,000 ש"ח.  

 

ת"צ 24004-12-15  שרית תמר נ' בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ | תאריך הפרסום: 31.1.18 | לקריאת המודעה באתר "ייצוגית למען הציבור"

הבקשה הוגשה בגין הטענה כי הבנק גבה שלא כדין מלקוחותיו, עליהם חל תעריפון של "יחיד" או "עסק יחיד", עמלות בגין פעולות שונות, בניגוד להוראה האוסרת על גבית עמלה גבוה יותר מלקוח שהוא עסק גדול. 

בהסדר הפשרה נקבע כי הבנק ישיב תוך 90 יום, באופן רטרואקטיבי את ההפרש בין העמלות שנגבו לבין סכום העמלות שהיה נגבה מהם אילו היה מוחל עליהם תעריפון "עסק גדול". זאת, בגין הפעולות הנדונות בתובענה: פדיון ניירות ערך מסחריים בישראל או מחוץ לישראל; והמרת ניירות ערך בשיטת ADR/GDR.

בגין הפעולות הקשורות בפדיון ניירות ערך מסחריים בישראל ומחוצה לה יוחזרו 85% מההפרש ובגין הפעלות הקשורות בהמרת ניירות ערך בשיטת GDR\ADR תבוצע השבה מלאה. לגבי חברי קבוצה שאין להם חשבון פעיל וזכאים לסכום שלא עולה על 20 ש"ח, נקבע כי הסכום לא יועבר אליהם אלא יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי חוק תובענות ייצוגיות. זאת אלא אם חבר הקבוצה יודיע לבאי כוח הקבוצה בכתב, תוך 30 יום, על רצונו לקבל את התשלום ואת החשבון לצורך העברה. לחברי הקבוצה שלא מחזיקים חשבון פעיל אצל המשיב, וסכום ההשבה המגיע להם גבוה מ-20 ש"ח, ישלח צ'ק תוך 90 ימי עסקים ממועד אישר ההסדר. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>