מלגות תמיכה לסטודנטים בתואר ראשון

מלגות תמיכה לסטודנטים בתואר ראשון

המלגות המוענקות לתלמידי התואר הראשון על בסיס צרכים והישגים בלימודים נועדו לאפשר לתלמידים אשר עובדים למחייתם להקדיש זמן רב יותר ללימודים, וכן לעודד תלמידים מצטיינים על השקעה ויצירתיות. השנה תרמו למלגות המשרדים והתורמים הבאים, ואנו מבקשים להודות להם על נדיבותם:

 • גב' נחמה שאקי
 • גב' קרין ופרופ' אבי עורי
 • גב' יהודית ברגר
 • עו"ד ליאורה סלנט
 • משרד עו"ד יוסי מנדלסון
 • משרד עו"ד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני ושות'
 • משרד עו"ד המבורגר, עברון ושות'
 • משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'
 • משרד עו"ד ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'
 • משרד עו"ד ברנע ושות'
 • משרד עו"ד וקסלר, ברגמן ושות'
 • משרד עו"ד גילת, ברקת ושות'
 • משרד עו"ד צברי, פרקש ושות'
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive