תאריכי מועדים מיוחדים תשע"ט סמסטר א'

המבחנים יתקיימו בשעה 10:00

שם קורס מספר קורס  שם מרצה  
10.4.2019      
Criminal Justice in Israel 1411704401 פרופ' קנת מן  
תיאוריות ביקורתיות של המשפט 1411924301 פרופ' בלנק ישי  
מימון חברות 1411933501 פרוס' אברהם טבח  
דיני חוזים 1411910103 פרופ' קרייטנר רועי  
צבא ומשפט 1411741201 עו"ד שרון אפק  
       
14.4.2019      
Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict 1411707101 ד"ר דפנה שרגא  
תרופות בחוזים ונזיקין 1411920501 פרופ' אריאל פורת  
חוקתי סוגיות מתקדמות 1411920200 פרופ' איל בנבנישתי  
פוליטיקה, כלכלה, חברה 1411910501 פרופ׳ יצחק בנבג׳י  
       
16.4.2019      
דיני תאגידים 1411922210 פרופ' חנס שרון  
דיני נזיקין 1411910401 פרופ׳ הראל אלון  
דיני נזיקין 1411910410 פרופ׳ אביחי דורפמן  
דיני זכויות יוצרים בעידן הדיגיטלי 1411677201 עו"ד וקסלמן גלעד  
דיון פלילי 1411933101 ד"ר יואב ספיר  
סוגיות מתקדמות במשפט עברי 1411933601 ד"ר ווזנר שי  
תואר שני       
אכיפה פרטית בשוק ההון 1411695630 עמית מנור 14:00
בין מדעים ומשפט 1411707000 פרופ' שוהם 14:00
זכויות הילד בראי המשפט 1411745500 עו"ד ס.כלב 14:00
       
28.4.2019      
דיני אפליה 1411930901 ד"ר תמר קרכלי כץ  
דיני עונשין 1411910901 ד"ר פונדיק עמית  
דיני עונשין 1411910910 ד"ר דניאל אוחנה  
דיני קניין 1411922101 ד"ר שטרן שי  
דיני ראיות 1411933401 פרופ' פישר טליה  
דיני רווחה 1411922601 ד"ר שמיר הילה  
       
30.4.2019      
דיני משפחות 1411922001 עו"ד מנדלסון יוסף  
משפט חוקתי 1411910210 ד"ר מיטל פינטו  
משפט חוקתי 1411910201 ד״ר נטלי דודזון  
משפט ישראלי 1411910310 פרופ' רון חריס  
משפט ישראלי 1411910301 פרופ' שחר יורם  
דיון אזרחי 1411933001 ד"ר איתי ליפשיץ  
המשפט הבילאומי לזכויות אדם 1411934301 ד״ר נטלי דודזון  
הגבלים עסקיים 1411930501 פרופ' דיויד גילה  
מבוא למשפט עברי- מועד מיוחד 1411911220 ד"ר שי ווזנר  
משפט השלטון המקומי 1411931201 פרופ' ישי בלנק  
       
תואר שני      
גבולות במשפט הפלילי 1411738500 ד"ר קרמר 13:00
מימון חברות 1411726230 עו"ד נווה 13:00
קניין רוחני ואתגרי החדשנות 1411745330 ד"ר חורי 13:00
יחסי כנסת בג"ץ 1411745430 בל עילית יוסף 13:00
       
2.5.2019      
משפט וכלכלה 1411924010 ד"ר שי נ לביא  
דיני עבודה 1411922501 השופטת מיכל לויט  
משפט בינלאומי פומבי  1411922301 ד"ר ליבליך אליאב  
משפט מנהלי 1411922410 ד"ר אייל פלג  
שחיתות פוליטית 1411733701 עו"ד יובל יועז  
דיני סייבר 1411733801 עו"ד עומרי רחום טוויג  
       
המבחנים יתקיימו בשעה 10:00      
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive