הקורסים שלנו

קורסים שלנו
רגולציה

פרופ' דיויד גילה

 

הקורס יעסוק בהנגשת כלי ניתוח של התחרות בשוק לרגולטורים ומשרדי ממשלה כדי שיוכלו ליישם מדיניות שמקדמת את עניינו של משרד הממשלה ומשליכים לרעה או לטובה על התחרות או על הצרכן. ניישם כלים אלה על דוגמאות כגון מתווה הגז, חוק הריכוזיות והקצאת נכסי מדינה ונלמד על האינטראקציה והמתח בין משרדי ממשלה לבין עצמם ובין משרדי הממשלה וגורמים פוליטיים לרגולטור מקצועי.

 

סילבוס הקורס

 

משפט ומגדר - סוגיות נבחרות 

פרופ' דפנה הקר

 

הדיון באפליה, בהדרה ובדיכוי של נשים ובמקומו של המשפט בייצור, בשעתוק ובאתגור תופעות אלו, מעסיק בשנים האחרונות תיאורטיקניות וקובעי מדיניות ברחבי העולם. הקורס יציג תיאוריות פמיניסטיות שונות העוסקות במקומם החברתי של נשים ושל גברים ובהבניות חברתיות של נשיות ושל גבריות ויתמקד בתיאוריות הקושרות בין משפט למגדר. התיאוריות השונות תהוונה תשתית לבחינת הסדרים משפטיים בישראל הקשורים להשתתפות ולייצוג נשים בספרה הציבורית והמשפיעים על הזיקות שבין הספרה הציבורית לפרטית. בין היתר, נעסוק במושגים ההעדפה המתקנת והדרת נשים, נעסוק בשילוב נשים בצה"ל ובזיקות שבין מגדר ללאומיות, לאתניות ולמעמד כלכלי, בחוקים המבקשים להבטיח שוויון תעסוקתי, ובכאלו המבקשים למגר את האלימות ממנה סובלות נשים. נדון גם במאפייניה המגדריים של מערכת המשפט עצמה.

 

המשפט ומדינת הרווחה

פרופ' גיא מונדלק

 

הקורס יבחן את העקרונות המנחים את פועלה של מדינת הרווחה, תוך דגש על תחום הביטחון הסוציאלי. עיון במשפט יעשה תוך כדי מיצובו בשינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים אשר ארעו בעשור האחרון, בישראל, כמו גם בעולם כולו. הקורס יתנהל תוך שילוב בין עיון בהסדרים משפטיים פרטניים ובין חשיבה על מושגי יסוד מתחום תורת המשפט, מדיניות ציבורית, סוציולוגי וכלכלה. במסגרת הקורס נחשוב על ההיסטוריה של מדינת הרווחה והסיבות לתמורות החלים בה כיום, תוך הבחנה בין מודלים שונים של מדינת הרווחה.הליכים אלו יתורגמו לשפת המשפט על ידי עיון באופן ההמשגה המשפטית של תפקידי מדינת הרווחה. בתהליך זה נבחן את התאמתם של מושגי יסוד כגון זכויות אדם חברתיות ואזרחיות כאחת, או אזרחות — פוליטית וחברתית. בהמשך, נבחן שיקולים באופן ההסדרה של רווחת האוכלוסיה, כגון ההבחנה בין אוניברסאליות לסלקטיביות, פתיחת שיקול דעת או דבקות בכללים. מהעיון בהסדרים הספציפיים נוכל גם לחזור ולבחון עקרונות רחבים, כגון יעילות כלכלית ובירוקרטיה (לעומת שוק), או אחריותיות, השתתפות ודמוקרטיה. את ההבחנות העומדות בבסיס הערכים, האסטרטגיות והעקרונות המנחים ניישם בהקשרים מתחום הביטחון הסוציאלי, הסדרת שוק העבודה, בריאות וחינוך. דגש מיוחד יינתן לאופן שבו מונע שינוי חברתי ושינוי משפטי ועל תפקיד הסוכנים השונים אשר פועלים במרחב הציבורי, הפרטי ובזה של החברה האזרחית.

 

סילבוס הקורס

 

משפט, חברה ושוק - מבט אמפירי

ד"ר תמר קריכלי כץ

 

הקורס יעסוק במחקר של אפליה בשווקים ובשיטות המחקר המאפשרות להבין אותה טוב יותר.  

 

סילבוס הקורס

 

History of American Public and Regulatory Law

Nadav Shoked ,  Professor of Law 

 

This class will introduce students to key elements and themes in American legal history. We will not chronologically survey the evolution of American law through the centuries; rather we will discuss specific topics and thereby gain a better understanding of the role they played at different points in the development of modern law. Topics to be reviewed in this fashion will include Independence and Constitution, criminal procedure, race, international law and imperialism, Native American law, administrative law and the regulatory state, religion, land regulation, and the city. By examining these issues the course serves as the proper conclusion for the LL.M. program. It should enable students to not only see the specific historical background of each of the different classes taken earlier in the year, but also to tie those classes together by highlighting common themes. In addition, it will permit us to address general, and sometimes more abstract, questions that hovered over those doctrinal classes: what is the relationship between private and public law? How does legal change occur? How can law affect social dynamics and how does it interact with economic, social, and political processes? In answering these and other similar question, we will compare the American legal experience on which this class, as others in the program, focused, to the Israeli experience.

 

משפט וסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני

עו"ד מלכיאל בלס ועו"ד ד"ר חסן ג'בארין

 

הקורס ידון בנושאים: מסמכי התשתית המשפטיים שקדמו להקמת המדינה, העקרונות החוקתיים של תכנית החלוקה והשלכותיה על המשפט הישראלי; חוק השבות; חוק נכסי נפקדים; האזרחות של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל בישראל; חקיקה בענין איסור הפלייה וייצוג הולם לערבים; תביעת השיבה הפלסטינית; מעמד ירושלים; הממשל הצבאי וההסכמים בין ישראל ואש"ף; ההפרדה באזרחות בין ישראלים ופלסטינים בגדה המערבית; דיון במודלים ושאלת הלגיטימיות הכוללת: מדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטיה אתנית, אתנוקרטיה, מסמכי החזון הערבים: קולוניאליזם ודו-לאומיות.

 

 

בין משפט לפוליטיקה

עו"ד איל ינון ועו"ד ארבל אסטרחן

הקורס יעסוק בסוגיות משפטיות נבחרות מחיי הכנסת, תוך הצגת דילמות עמן מתמודד הייעוץ המשפטי של הכנסת. נעמוד על היחסים בין הכנסת לבין הרשויות האחרות, ונלמד מקרוב על עבודת חברי הכנסת וגופי הכנסת השונים ותפקידם במארג החוקתי הישראלי.   

 

 

סמינר - גישות ביקורתיות למשפט הפלילי

פרופ' יואב ספיר 

 

 

 

 

סמינר - המדינה והשוק: סוגיות נבחרות בהסחרה (קומודיפיקציה) והפרטה

פרופ' טליה פישר

 

הסמינריון ייוחד לתופעת התפשטות השוק ולחדירת הלוגיקה השוקית לתחומי חיים שנחשבו, באופן מסורתי,  לתחומים "חוץ-שוקיים". אחד המופעים המרכזיים להתפשטות השוק הוא התבססותם של "שווקים אסורים" ("taboo markets")  הכוללים את שוק הביציות ושירותי הפונדקאות; את השוק לאיברים להשתלה; ואת תעשיות המין והפורנוגרפיה. ביטוי נוסף להתרחבות הספרה השוקית הוא התפרקות המדינה מפונקציות הליבה בתחומי החקיקה, השפיטה והאכיפה.  הדברים באים לידי ביטוי, בין היתר,  בהפרטת בתי הסוהר, בהקמת מערכות של שיטור פרטי, ובהתבססות מנגנוני בוררות וגישור כחלופה להליך השיפוטי.

במסגרת הסמינריון נבחן את שאלת גבולות השוק, ונלבן את ההיבטים המשפטיים של שאלות ההסחרה (קומודיפיקציה) וההפרטה. בשלב הראשון ייוחד הדיון לסקירת השיקולים השונים שניצבים בבסיס התוויית קו הגבול שבין המדינה לשוק, ולבחינת שאלת ההתערבות המשפטית במנגנון ההקצאה השוקי. בשלב השני יתמקד הדיון בתחומים מרכזיים שבהם עולות על הפרק שאלות הסחירות וההפרטה: בהקשר לשאלת הסחירות נדון, בין השאר, בסוגיית הסחר בקולות בוחר, בשוק לשירותי רבייה, בתעשיית המין,  ובסחר במכסות זיהום. בתחום ההפרטה ייוחד הדיון לסוגיית הפרטת המשפט, להפרטת בתי הסוהר ולהפרטת הצבא.

 

Negotiations

Professor Lynn P. Cohn

Negotiation is one of the most important skills you will learn as an attorney. No matter how excellent your ideas, or how sophisticated your analyses, most achievements in the practice of law require the ability to effectively communicate with and influence others. Whether negotiating with your clients, other attorneys, judges, your boss, your subordinates, your colleagues, your spouse, friends or enemies, this course will offer techniques and tools to enhance your power and ability to achieve your objectives. Negotiation is something you learn by doing, so the emphasis of the course is on experiential learning grounded in negotiation theory. Students spend most of their time participating in negotiation simulations, as well as discussing negotiation problems. Students are observed in their negotiations and receive feedback. The negotiation simulations cover a wide range of situations, such as negotiating the settlement of lawsuits, neighborhood disputes, personal services contracts, and employment disputes.

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>