הקורסים שלנו

קורסים שלנו
  • תיאור הקורסים בתל-אביב
  • תיאור הקורסים ב-Northwestern

רגולציה

פרופ' דיויד גילה

 

הקורס ידון בסוגיות שונות הקשורות לרגולציה של שווקים. נתחיל מכלי ניתוח כלליים שבוחנים צורות שונות של תחרות או אי תחרות ונראה כיצד בודקים את מידת התחרותיות של שוק. לאחר מכן נעסוק בסוגיות ספציפיות, חלקן במישור ההגבלים העסקיים, וחלקן במישור פיקוח על שווקים שלא דרך דיני ההגבלים העסקיים. בפרט, ככל שירשה הזמן, נדון בשאלה כיצד יש לטפל ב-"קרטלים סמויים" (ייצוב מחירים קרטליסטיים ללא קומוניקאציה בין המתחרים), הסדרים שמקלים על קרטלים או על ניפוח המחיר התחרותי, מיזוגים בין ספק ללקוח, הסדרי הפצה בלעדית, הסדרים להכתבת מחירים ולטריטוריות בלעדיות, חוק המזון וחוק הריכוזיות, פיקוח מחירים, סוגיות ברגולציה של טלפוניה, של כרטיסי אשראי ושל איכות הסביבה, סוגיות בחוזים אחידים, לרבות הרעפה מלאכותית. של עלויות עסקה על צרכנים, והממשק בין תחרות לבין קיפוח בחוזים אחידים

סילבוס הקורס

 

 

המשפט ומדינת הרווחה

פרופ' גיא מונדלק

 

הקורס יבחן את העקרונות המנחים את פועלה של מדינת הרווחה, תוך דגש על תחום הביטחון הסוציאלי. עיון במשפט יעשה תוך כדי מיצובו בשינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים אשר ארעו בעשור האחרון, בישראל, כמו גם בעולם כולו. הקורס יתנהל תוך שילוב בין עיון בהסדרים משפטיים פרטניים ובין חשיבה על מושגי יסוד מתחום תורת המשפט, מדיניות ציבורית, סוציולוגי וכלכלה. במסגרת הקורס נחשוב על ההיסטוריה של מדינת הרווחה והסיבות לתמורות החלים בה כיום, תוך הבחנה בין מודלים שונים של מדינת הרווחה.הליכים אלו יתורגמו לשפת המשפט על ידי עיון באופן ההמשגה המשפטית של תפקידי מדינת הרווחה. בתהליך זה נבחן את התאמתם של מושגי יסוד כגון זכויות אדם חברתיות ואזרחיות כאחת, או אזרחות — פוליטית וחברתית. בהמשך, נבחן שיקולים באופן ההסדרה של רווחת האוכלוסיה, כגון ההבחנה בין אוניברסאליות לסלקטיביות, פתיחת שיקול דעת או דבקות בכללים. מהעיון בהסדרים הספציפיים נוכל גם לחזור ולבחון עקרונות רחבים, כגון יעילות כלכלית ובירוקרטיה (לעומת שוק), או אחריותיות, השתתפות ודמוקרטיה. את ההבחנות העומדות בבסיס הערכים, האסטרטגיות והעקרונות המנחים ניישם בהקשרים מתחום הביטחון הסוציאלי, הסדרת שוק העבודה, בריאות וחינוך. דגש מיוחד יינתן לאופן שבו מונע שינוי חברתי ושינוי משפטי ועל תפקיד הסוכנים השונים אשר פועלים במרחב הציבורי, הפרטי ובזה של החברה האזרחית.

סילבוס הקורס

 

צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי

פרופ' יורם מרגליות

 

הקורס "צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי" עוסק בתפקידה של המדינה בתחום החברתי-כלכלי.

הקורס יוצא מנקודת הנחה ליברלית לפיה מטרת המדינה היא השאת (מיכסום) רווחתם (אושרם) של תושביה. הוא מתחיל מפסיכולוגיה ועוסק בשאלות כגון מה גורם לאושר, כיצד מודדים זאת ומה המדיניות שתשיא זאת; ממשיך לפילוסופיה האם ראוי שהמדיניות תשיא שוויון ב"אושר", או שוויון בתועלת (אושר) האישי, או אולי תתמקד קודם כל ברווחתם (אושרם) של אלו שמצבם קשה במיוחד.

הקורס ממשיך ומקנה כלים בסיסיים מרכזיים בכלכלה מיקרו ומקרו, כגון הבנת ביקוש והיצע, מהו יתרון יחסי, מהו נטל עודף ואיך מוגדר צדק חלוקתי (לרבות מהי פרוגרסיביות) והכל תוך יישום על הסוגיות בהן עוסק הקורס, כגון: הסיבות לרצוננו בצמצום אי שוויון, כיצד ראוי לעשות זאת, באילו מקרים קידום צדק חלוקתי יקדם גם צמיחה כלכלית, מתי שני היעדים יימצאו בסתירה, וכיצד מיישבים ביניהם בשלב זה.

לבסוף, הקורס מלמד מדיניות מיסים ומסביר כיצד ניתן ל"תרגם" חוקים, רגולציה (וכמובן מיסים ותשלומי העברה) ללשון של מדיניות מיסים (מימון ציבורי) ובדרך זו לעצב את המדיניות האופטימלית שמאזנת בין יעילות לשוויון ומשיאה את הרווחה החברתית. הקורס מנגיש את מודל המס האופטימלי של מירליס (שקיבל עליו פרס נובל) בדרך של יישום על דוגמאות מהחיים, תוך עדכון המודל על פי ספרות מאוחרת לו (בעיקר של דיאמונד, סאאז, ופיקטי), והכול באופן מילולי בלבד, ללא שימוש בכתיבה פורמאלית.

הקורס אינו מניח ידע מוקדם במתמטיקה, משפטים, כלכלה, פילוסופיה או פסיכולוגיה, אלא מלמד את הידע הנדרש בתחומים אלה, מן היסוד, אגב דיון בדוגמאות ספציפיות אליהן אנו נדרשים בפתרון השאלה המרכזית בה עוסק הקורס והיא השאת הרווחה החברתית.

 

 

משפט, חברה ושוק - מבט אמפירי

ד"ר תמר קריכלי כץ

סילבוס הקורס

 

 

History of American Public and Regulatory Law

Nadav Shoked ,  Professor of Law 

 

This class will introduce students to key elements and themes in American legal history. We will not chronologically survey the evolution of American law through the centuries; rather we will discuss specific topics and thereby gain a better understanding of the role they played at different points in the development of modern law. Topics to be reviewed in this fashion will include Independence and Constitution, criminal procedure, race, international law and imperialism, Native American law, administrative law and the regulatory state, religion, land regulation, and the city. By examining these issues the course serves as the proper conclusion for the LL.M. program. It should enable students to not only see the specific historical background of each of the different classes taken earlier in the year, but also to tie those classes together by highlighting common themes. In addition, it will permit us to address general, and sometimes more abstract, questions that hovered over those doctrinal classes: what is the relationship between private and public law? How does legal change occur? How can law affect social dynamics and how does it interact with economic, social, and political processes? In answering these and other similar question, we will compare the American legal experience on which this class, as others in the program, focused, to the Israeli experience.

 

 

משפט וסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני

עו"ד מלכיאל בלס ועו"ד חסן ג'בארין

 

הקורס ידון בנושאים: מסמכי התשתית המשפטיים שקדמו להקמת המדינה, העקרונות החוקתיים של תכנית החלוקה והשלכותיה על המשפט הישראלי; חוק השבות; חוק נכסי נפקדים; האזרחות של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל בישראל; חקיקה בענין איסור הפלייה וייצוג הולם לערבים; תביעת השיבה הפלסטינית; מעמד ירושלים; הממשל הצבאי וההסכמים בין ישראל ואש"ף; ההפרדה באזרחות בין ישראלים ופלסטינים בגדה המערבית; דיון במודלים ושאלת הלגיטימיות הכוללת: מדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטיה אתנית, אתנוקרטיה, מסמכי החזון הערבים: קולוניאליזם ודו-לאומיות.

 

 

המשפטן הציבורי: דילמות ואתגרים בעריכת דין ממשלתית

עו"ד דינה זילבר - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מנהלי)

 

קיימים דימויים שונים בנוגע למשפטן הציבורי.

יש הרואים בו גורם קריטי בחברה מתוקנת, "שומר סף" הכרחי ומי שאמון על שמירת האינטרס הציבורי. מנגד, יש הרואים בו פקיד שצבר עוצמה רבה מדי, "פוליטיקאי בלי מדים". אז מיהו אותו משפטן ציבורי? מה תפקידו? האם מדובר במי ש"מנהל את ההצגה" או שמא מדובר בביורוקרט שמסכל ומעכב את עבודת הממשלה תוך פגיעה במשילות?

הקורס יבקש לחדור את עולם הדימויים ולחקור לעומקם של דברים מהו תפקידו של המשפטן הציבורי במערכת הממשל הישראלית תוך התייחסות לדואליות בתפקידו ולדילמות שהיא מעוררת.

זוהי הצצה אל "מאחורי הקלעים" של עבודת הפרקליט והמשפטן האמונים על עריכת הדין הממשלתית, על ייצוג עמדת הממשלה ועל מתן ייעוץ משפטי לגופי השלטון: מסגרת הפעולה, השאלות העקרוניות המלוות אותו, השיקולים ביניהם יש לאזן, הדילמות והמתחים הנובעים מטיבו וטבעו של התפקיד. הקורס יעסוק בפרשות ואירועים ציבוריים שעמדו במוקד הזירה הציבורית-משפטית וחלקם אף תרמו לעיצוב החברה הישראלית לאורך השנים.

 

 

סמינר — פילנתרופיה הלכה למעשה

עו"ד גליה פיט

 

סמינר חוויתי לבחינת מקומה ותפקידה של הפילנתרופיה (בישראל) בעת הזו, בין מגזר ציבורי למגזר הפרטי, ואל מול ארגוני החברה האזרחית, ולהכרות עם ערכי הנתינה.

במהלך הסמינר נעסוק בסוגיות כגון מהי פילנתרופיה ומהו תפקידה הנוכחי בישראל? מהי מערכת הקשרים בין החברה האזרחית, הציבורית והמגזר השלישי? הסמינר יכלול גם התנסות הלכה למעשה בתהליך נתינה, במודל של מעגל נתינה, בשיתוף קרן בקטנה, ויסתיים בביצוע תרומה לפרויקט חברתי שיבחר על ידי הסטודנטים באמצעות מענק שתעמיד התוכנית לשם כך. 

  

 

סמינר - הפליה: ציבורית, פרטית, ומה שביניהן

פרופ' אביחי דורפמן

 

מטרת הסמינר הינה לבחון לעומק את המשפט המטפל בהפליה, ובכלל זה בספירה הפרטית, המסחרית והציבורית. הבחינה תכלול העמקה תיאורטית ודוקטרינרית של מושג ההפליה במשפט, תוך התמקדות בארבע שאלות בסיסיות: מה הפסול שבהפליה, מה הופך יחס שונה ליחס מפלה, האם יש חשיבות למיהות הגוף (ציבורי או פרטי) הנוקט בגישה מפלה וכיצד צריך המשפט להתמודד עם מקרי הפליה. שאלות אלה ייבחנו תוך כדי קריאה ולימוד של פסיקה וחקיקה מתחומים שונים בעולם המשפט על מנת ליצור תמונה עשירה ומורכבת של מושג ההפליה במשפט הישראלי.

סילבוס ודרישות הסמינר

 

 

Negotiations

Professor Lynn P. Cohn

Negotiation is one of the most important skills you will learn as an attorney. No matter how excellent your ideas, or how sophisticated your analyses, most achievements in the practice of law require the ability to effectively communicate with and influence others. Whether negotiating with your clients, other attorneys, judges, your boss, your subordinates, your colleagues, your spouse, friends or enemies, this course will offer techniques and tools to enhance your power and ability to achieve your objectives. Negotiation is something you learn by doing, so the emphasis of the course is on experiential learning grounded in negotiation theory. Students spend most of their time participating in negotiation simulations, as well as discussing negotiation problems. Students are observed in their negotiations and receive feedback. The negotiation simulations cover a wide range of situations, such as negotiating the settlement of lawsuits, neighborhood disputes, personal services contracts, and employment disputes.

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive