Organizing matters: Two logics of trade union representation

מאת פרופ' גיא מונדלק

 

 

   Organizing matters: Two logics of trade union representation
Organizing matters: Two logics of trade union representation

 

 

 

 

זכות ההתארגנות בארגוני עובדים מוכרת כזכות אדם אוניברסלית וגם כזכות בעלת אופי חוקתי בישראל. ארגוני עובדים שונים מאד זה מזה ברחבי העולם, אך משותף לכלל ארגוני העובדים הוא שהם מושתתים על חברות של עובדים, וזאת בניגוד לעמותות המייצגות עובדים, ארגוני זכויות אדם העוסקים לעיתים בנושאי עבודה, מפלגות או תנועות חברתיות. הבנת מרכיב החברות חיונית להבנת מה שארגוני עובדים עושים. אך בצד המאחד, הזכות להתאגדות בארגון עובדים מקפלת בתוכה לוגיקות שונות של התארגנות. חישבו על הדימיון והשוני בין הסכם קיבוצי כלל ארצי שמבטיח פנסיה לכל עובדת ועובד, ואף יוצא צו הרחבה המחיל אותו על כלל המעסיקים, לבין הסכם קיבוצי מקומי, לדוגמה בחברת סלולר, שהוא תוצר של מאבק העובדים בשטח ומשא ומתן בין נציגות העובדים למעסיק. בכל פרמטר המסביר את חשיבותם של יחסי עבודה קיבוציים – פעולה משותפת והיכולת לחבור יחדיו לקידום אינטרסים משותפים, דמוקרטיה תעשייתית, או אחריותיות ארגון העובדים  - שתי התצורות של יחסי העבודה שונות זו מזו.

במדינות בהן לארגוני עובדים כוח משפטי וארגוני לנהל משא ומתן ענפי ואף כלל ארצי- התפתחו ארגוני עובדים מהחזקים בעולם. אם כך, מדוע במדינות אלה פנו ארגוני העובדים להתחיל ולארגן עובדים במקומות העבודה על פני פיתוח עוצמתם להשפיע על כלל הסדרי העבודה במשק? מדוע נאלצו ארגוני עובדים חזקים לפנות לייעוץ מארגוני עובדים בארה"ב ובאוסטרליה – שתי מדינות עם ארגוני עובדים מוחלשים במיוחד? במה שונה פעולת ארגוני העובדים כאשר הם "יורדים לשטח" לארגן את העובדים על פני פעולתם באסדרה כלל משקית? האם אלה שתי אסטרטגיות משלימות או שמא יש מתח בינהן? וכיצד מגשרים על המתח שבין אסטרטגיות פעולה שונות?

הספר Organizing Matters  בוחן שאלות אלו בעזרת מחקר איכותני שמתבסס על ראיונות עם מארגנים ונושאי תפקידים בארגוני עובדים בישראל, הולנד, גרמניה ואוסטריה  - מדינות עם שיעור כיסוי רחב יחסית של הסכמים קיבוציים ושיעור הולך ופוחת של חברים בארגון. בצד הניתוח התיאורטי של לוגיקות התארגנות שונות, מעביר הספר תיעוד קריא המשמיע את קולם של העוסקים במלאכת ההתארגנות. אלה מספרים על האתגרים העומדים בפני ארגוני עובדים בעת המעבר לארגון של עובדים במקום עבודתם.

הספר פורסם על ידי ארגון העבודה הבינלאומי באופן הנגיש לכל ללא תשלום, וניתן להורדה כאן:

 

פודקסט של הפקולטה למשפטים בנושא, ניתן למצוא כאן

 

ובהזדמנות זו אמליץ גם לחובבי הפודקסטים על סדרה מצויינת בנושא "עבודה" של האוניברסיטה המשודרת (2020), שניתן למצוא כאן:

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>