פרויקטים

פרויקטים

פרויקטי המחקר היחודיים של מרכז מינרבה לזכויות אדם הם אמצעי למקד מגוון מאמצים ופעילויות אקדמיות לאורך תקופות זמן ארוכות, בנושאים מוגדרים הנושאים בחובם חשיבות מיוחדת, בתוך התחום הרחב של זכויות האדם, לזמנים הנוכחיים ולנושא זכויות אדם בהקשר הישראלי. בדפים הבאים ניתן למצוא פירוט רחב על פרויקטי המחקר של מרכז מינרבה לזכויות אדם בשנים האחרונות. לקראת כל הכרזה על פרויקט מחקר חדש מתפרסם קול קורא מתאים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive