מסלול מסחרי

תלמידים הרשומים למסלול זה מתבקשים לעיין בתקנון תואר שני מסלול מואץ ובמיוחד בדרישות התקנון מתלמידי המסלול המסחרי.

הטבלה למטה כוללת את כל הקורסים ה"מסחריים"

לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר לאתר האוניברסיטה ותאפשר לכם לראות את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו. ליד כל קורס גם מוגדרים מאפייניו: שיעור/סמינר/סדנה וכו'.
בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיוועץ גם בלוח הבחינות​.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive