סמינרים וסדנאות

על כל תלמיד תואר שני עם עבודת גמר מוטלת חובה להשתתף במינימום מסויים של סמינרים ו/או סדנאות, נא לעיין בתקנון התואר השני מחקרי

הטבלה למטה כוללת את כל הסמינרים והסדנאות המוצעים לתואר שני מחקרי השנה.  

לחיצה על שם הקורס תאפשר לכם לראות את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive