עדכונים לידיעון

עודכן: 26.04.2020

עדכון 34  2/7/17

 

באישור סגן הדקאן חל שינוי באופן הבחינה בקורס של The Religion Clauses of the American First Amendment - prof. Burt Neuborne. לא יתקיים מבחן ובמקומו יהיה על  התלמידים/ות להגיש עבודה מסכמת.


עדכון 33 25/5/17

 

באישור סגן הדקאן חל שינוי באופן הבחינה בקורס של Gender, Race and U.S. Tort Law - prof. Martha Chamallas. יתקיים מבחן-בית (ולא כפי שפורסם בידיעון).

 


 

עדכון 32 15/5/17

 

הקורס "משפט עברי-סדנה"- פרופ' אריה אדרעי, ד"ר שי ווזנר, ד"ר יפעת מוניקנדם  - סמס' ב', יתקיים בחדר 017 (צבי מיתר, המרכז לימודים מתקדמיםבאופן קבוע.


 

עדכון 31 10/5/17

 

Please note that  the   - class - Civil Justice in the United States - Prof. Alexandra Lahav on June 20, 2017 is canceled , instead of that ,class will be held on Thursday, June 15, 2017, at 18:15 – 19:45 roon no. 203 .

2. שינוי בחדר במערכת שעות בקורס של Prof. Kurt Siehr ביום ג' – 16 במאי 2017 השיעור  יתקיים בחדר 203 .


 

עדכון 30 26/4/17

באישור סגן הדקאן חל שינוי באופן הבחינה בקורס של Comparative Constitutional Law - prof. Mila Versteeg. לפיכך, יתקיים מבחן-בית ביום שני – 19.6.17 .


 

עדכון 29 2/4/17

1. הקורס "דיני סעדים"- גב' נאהל עספור - תואר שני - סמס' ב', יתקיים בחדר 102  באופן קבוע, למעט יום ו' – 21.4.17 – בתאריך זה השיעור יתקיים בחדר 203

2. הקורס "History of Engllish Law"- ד"ר דוד שור- קורס מקוצר באנגלית - סמס' ב', השיעור של יום חמישי יתקיים בחדר 205  באופן קבוע.


 

עדכון 28 29/3/17

בוחן הביניים בקורס מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי א2 – ד"ר שי ווזנר  יתקיים  ביום שני - 24 באפריל 2017  במהלך השיעור. 


 

עדכון 27 27/3/17

1. הפרוסמינר "כתיבה משפטית ואקדמית"- גב' מיכל אהרוני - סמס' ב', יתקיים בחדר 103  באופן קבוע. 

2. לפי בקשת המרצה ובאישור סגן הדקאן , חל שינוי במרכיבי הציון בקורס "אפליה" ד"ר יופי תירוש - סמסטר ב', שנה א', 1411698701 . מרכיבי הציון: הגשת נייר עמדה 5% , עבודה 15% , בחינה סופית 80% .

3. השיעור של יום ב' בקורס "נזיקין – סוגיות מתקדמות" - מר עומר יחזקאל פלד - תואר ראשון - סמס' ב', יתקיים באולם קפלון (209)  באופן קבוע. השיעור של יום ה' נשאר בחדר 203 כפי שפורסם בידיעון.


 

עדכון 27 22/3/17

באישור סגן הדקאן חל שינוי באופן הבחינה בקורס של Comparative Law as Critique-Cinderella meeting Levi-Strauss at IKEA, etc.- Prof. Gunter Frankenberg. לפיכך, יתקיים מבחן-בית .

 


 

עדכון 26 16/3/17

השיעור בקורס של Legal Theory, Jewish Studies and Interdisciplinary Perspectives"-  Prof. Suzanne Stone "- קורס ייעודי - תואר שני מחקרי, יתקיים בחדר 305  באופן קבוע. 

 


 

עדכון 25 8/2/17

לפי בקשת המרצה ובאישור סגן הדקאן , חל שינוי באופן הבחינה בקורס "קניין רוחני"  - ד"ר אמיר חורי,  מספר קורס 1411315101 .

אופן הבחינה: עם ספרים.

 


 

עדכון 24 31/1/17

בוטל הקורס  "Prof. Ian Kerr-  "The Law of Robotics  - סמסטר ב' מספר קורס 1411723950.

סטודנטים הרשומים לקורס מתבקשים לפנות למזכירת השנתון.

 


 

עדכון 23 24/1/17

 בוטל הקורס "משפט כנסייתי: משפחה וירושה" - ד"ר יפעת מוניקנדם  - סמסטר ב' מספר קורס 1411727201.

 


עדכון 22 11/1/17

 

1. באישור סגן הדקאן המבחן בקורס של  Prof. Robert Klonoff  יהיה מבחן-בית (24 שעות).

 

2. New updates - Comparative Law Methodology - Prof. Ralf Michaels  


 

עדכון 21 29/12/16

 

בשל המינוי של מר עודד ערן ליו"ר הדירקטוריון של בנק הפועלים  בוטל הקורס "דיני ניירות ערך והנפקות" - תואר שני - סמסטר ב' מספר קורס 1411718730.


 

עדכון 20 18/12/16

 

השיעור של יום א' בקורס "דיון אזרחי"- ד"ר שי נ. לביא- תואר ראשון- סמס' ב', יתקיים באולם 308  באופן קבוע. השיעור של יום ד' נשאר באולם מירון (102) כפי שפורסם בידיעון.


 

עדכון 19 15/12/16

 

change - Introduction to U.S. Class Action Law - Prof. Robert Klonoff -  please note that  class  on January 10, 2017 is canceled , instead of that ,class will be held on Monday, January 23, 2017, at 08:30 – 10:00 roon no. 203


 

עדכון 18 8/12/16

בקורס משפט חוקתי- ד"ר גרשון גונטובניק – א2 נותרו עוד 8 מפגשים לסיום הקורס, המפגשים עד סוף הסמסטר יתקיימו ביום ד' בשעות 16:15 – 17:45 באולם  כס המשפט (35).

סטודנטים שלא יוכלו להגיע לשיעורים יוכלו לצפות בשיעור שיצולם ע"י אגודת הסטודנטים ויופיע באתר הפקולטה.


 

עדכון 17 1/12/16

השיעור בקורס "דיני בוררות"- ד"ר גבריאל קלינג- תואר שני, יתקיים באולם 301  באופן קבוע. 


 

עדכון 16 14.11.2016

1. השיעור בקורס "הפרקליטות בעשייה"- גב' אורלי גינזברג - בן ארי - תואר ראשון, יתקיים בחדר 103  באופן קבוע.

2. תנאי לרישום לקורס "הגבלים עסקיים ב' " - פרופ' דיויד גילה :

תלמידים שלמדו את הקורס באנגלית "Antitrust Policy"  עם פרופ' דיויד גילה אינם רשאים להירשם לקורס הגבלים עסקיים ב' .

 


עדכון 15 9.11.2016

1. השיעור בקורס "שילוב בין משפחה לעבודה"- ד"ר יפעת מצנר-חרותי - תואר שני, יתקיים באולם 301  באופן קבוע. 

 

2. השיעור בקורס "דיני ראיות"- ד"ר עמית פונדיק  - חטיבה שנייה - תואר ראשון, יתקיים בחדר 304  באופן קבוע. 

 

3. השיעור בקורס "Antitrust Policy"- פרופ' דיויד גילה  - קורס מקוצר באנגלית - תואר ראשון, יתקיים באולם קפלון (209) באופן קבוע בשני ימי ההוראה. 

 

4. Please note new times of the following  classes: - Reconstructing Legal Capacity - Prof.Amita Dahanda, Prof. Gabor Gombos . 

November 10, 2016 - 16:15 – 17:45

November  18 2016 - at 10:00 – 12:30, room no. 100.

 

 


עדכון 14 7.11.16

1. השיעור בקורס "המדינה והשוק"- פרופ' טליה פישר - תואר ראשון, יתקיים בחדר 303 באופן קבוע.

 

2. השיעור בקורס ו"ניתוח כלכלי של המשפט" -פרופ' רונן אברהם - תואר ראשון, יתקיים בחדר 103 באופן קבוע.


עדכון 13  6.11.16

להלן פרטי קורס חדש שיתקיים בסמסטר ב' :

שם הקורס: פסיכולוגיה וקבלת החלטות במשפט– ד"ר מנחם גלברד . קורס מתקדם בתיאוריה משפטית – שנה ב' מספר הקורס 1411924601.

השיעור יתקיים ביום ד' בשעות 08:15 – 09:45 , באולם קגן (100) .

תיאור הקורס:

אנו מקבלים החלטות כל חיינו אך מעטים בלבד מודעים לאופן ביצוע התהליך ומהם הגורמים המשפיעים עליו. הקורס יעסוק בהיבטים הפסיכולוגיים וההתנהגותיים של קבלת החלטות בעולם המשפט. ייבחן הקשר בין התהליכים של קבלת החלטות לבין הנושאים אליהם מתייחס התהליך, בין אם מדובר בסכסוך בין "רשות" לאזרח, בין אם מדובר בהפרת חוזה ובין אם מדובר בצורך להחליט האם להתמחות במשפט מסחרי או במשפט פלילי.

הקורס יסקור מספר מודלים לקבלת החלטות, יוסברו מושגים כגון הטיות, "היוריסטיקות" [כהנמן] ייבחנו תהליכי חשיבה ומשתנים קוגניטיביים, רגשיים ומצביים המשפיעים על החלטות "בעולם המשפט".

שיעור או שניים יוקדשו לתהליכי קבלת החלטות על ידי שופטים ותבחן השאלה האם השופטים מקבלים החלטותיהם "ככל אדם", או שמא ישנם מאפיינים מיוחדים להם.

מטרת הקורס הינה להקנות למשפטנים הנמצאים בראשית דרכם מושגים בסיסיים בתורת הפסיכולוגיה של קבלת ההחלטות. הדוגמאות והאירועים שיוצגו במהלך הקורס יילקחו מעולם התוכן המוכר לסטודנטים בשנה השנייה ללימודיהם בפקולטה למשפטים.

מרכיבי הציון: מבחן סופי 100%

אופן הבחינה: ללא ספרים.

אפשרות לציון מיטיב בגין השתתפות תורמת עד 5 נקודות .

מועדי הבחינות:

מועד א' – יום ב' – 10.7.2017 , בשעה 09:00

מועד ב' – יום ב' – 31.7.2017 , בשעה 09:00


עדכון 12 1.10.16

השיעור ביום ד' בקורס "דיני מיסים"- פרופ' יורם מרגליות - תואר ראשון, יתקיים באולם בן-שמש (308) באופן קבוע.

השיעור של יום ב' נשאר באולם מירון (102) כפי שפורסם בידיעון.


עדכון 11  31.9.16

1. להלן התיאור המעודכן של הקורס "דיני תאגידים" - פרופ' אהוד קמר - שנה ב' - קורס יסוד :

קורס זה יבחן את כללי הממשל התאגידי החולשים על ישויות עסקיות, בדגש על חברות. נושאי הקורס יכללו בין היתר הקמה ומימון של חברה, המבנה הפנימי של החברה, זכויות וחובות החלים על בעלי המשרה ובעלי המניות בחברה, מבנה ההון של החברה ומיזוגים ורכישות. הקורס יתמקד בעולם החברות הישראלי, אך יעסוק במידה לא מועטה גם בעולם החברות האמריקאי. הקורס יועבר בדגש על החיבור בין עולם החברות לעולם העסקי ויחבר ככל הניתן את משתתפי הקורס גם לצד המעשי של דיני החברות. בקורס זה קיימת חשיבות רבה להיכרות חומרי הקריאה כהכנה לשיעור.

 

2.  קורס בחירה חדש "בית המשפט העליון בין מוסדות השלטון"  - גב' דורית ביניש - תואר ראשון - סמסטר ב'

תואר ראשון - חטיבה שלישית, מספר הקורס 1411721101.

השיעור יתקיים ביום ב' בשעות 16:15 – 17:45 , באולם קפלון (209) .

 

תיאור הקורס:

בית המשפט העליון בישראל הוא מוסד ייחודי. מצד אחד הוא מכריע באירועים משפטיים מכוננים, ובמקרים כאלה הוא מהווה זירה לליבון ערכים ציבוריים. מצד אחר בית המשפט עמוס בשפיטה יום-יומית בערעורים אזרחיים ופליליים ובקשות שונות. במלאו את שני התפקידים הללו בית המשפט פועל בצומת מרכזי בין גופים שלטוניים מסוגים שונים, ממשלתיים, רגולטוריים, ושיפוטיים. הקורס יחבר בין פרספקטיבות תיאורטיות על תפקידיו המשפטיים והחברתיים של בית המשפט,  לבין הפרספקטיבה של מי שעמדה בשנים 2006 -2012 בראש מערכת זו. הקורס יעסוק בהיבטים מוסדיים השוואתיים של בית משפט עליון מול מערכות אחרות; ביחסים שבין בית המשפט העליון לבין היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות; בבית המשפט במפגש עם מדיניות חברתית-כלכלית ועם שיקולי בטחון; ובהתמודדות עם הניסיונות לשינוי חברתי דרך המשפט. את הקורס תלמד נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית ביניש, בהשתתפות מרצים אורחים.

ד.מ – משפט חוקתי, לימוד במקביל – משפט מנהלי.

מרכיבי הציון: 30% עבודת אמצע, 70% מבחן כיתה, ואפשרות לציון מיטיב.

מועדי הבחינות:

מועד א' – יום ה' – 6.7.2017 , בשעה 15:00

מועד ב' – יום ה' – 27.7.2017 , בשעה 15:00

 


עדכון 10   25.9.16

1. בשל המינוי של ד"ר גרשון גונטובניק לשופט בבית משפט מחוזי, יחולו שינויים במתכונת שעות ההוראה בקורס משפט חוקתי.

החל מיום א' – 30.10.2017 ועד יום א' – 4.12.2016 (כולל), השיעור של יום א' יתוגבר בשעתיים נוספות, ויתקיים בשעות 08:30 –10:00 בנוסף על שעות 10:15 – 11:45 (כמפורסם במקור). בהמשך נודיע על הפחתת חלק משעות הלימוד לאחר התאריך 4.12.2016 כך שסך השעות הכולל לא יחרוג מהתקן הרגיל.

השיעור של יום ד' מתקיים כסדרו.  

אנו מברכים את גרשון גונטובניק  - בהצלחה!!!

2.  להלן עדכון במרכיבי הציון בקורס "המקצוע המשפטי - תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה" - פרופ' נטע זיו:

תינתן לתלמידים/ות האפשרות לבחור להגיש תרגיל או לקחת חלק במשפט המבוים של הקורס. 

לאלו שיבחרו לקחת חלק במטלות אלו הציון יחושב כלהלן: 90% - בחינה; 10% - תרגיל/משפט מבויים. פרטים על התרגיל/משפט מבויים יינתנו בהמשך.

מי שלא יהיה מעוניין לבחור באופציה זו - הציון בקורס יחושב על בסיס הבחינה 100%.

 

3.  לתשומת לב הסטודנטים/יות  חל שינוי במערכת השעות בקורס   " Prof. Margaret Chon -  "Global IP and Sustainable Developmen  מספר קורס 1411727650.

השיעור ביום א' – 1.1.2017 מבוטל ובמקומו יתקיים שיעור ביום ג' – 3.1.2017 בשעות 10:15 – 11:45 (באולם 209) .

 

Please note that  the  class  on Sunday, January 1st, 2017 is canceled. Make up class will be held on Tuesday, January 3rd, 2017 at 10:15 – 11:45, room 209

 


 

עדכון 9   20.9.16

בקורס "קניין רוחני" - פרופ' מיכאל בירנהק , קורס מספר 1411315201 – חל שינוי בדרישות המוקדמות.

תלמידים/ות שלא למדו את הקורס דיני קניין, יוכלו להירשם לקורס אם למדו אחד מהקורסים הבאים:

International Intellectual Property Law – ד"ר אמיר חורי

דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי – ד"ר גלעד וקסלמן

דיני פטנטים – מר דוד גילת

הקניין הרוחני ותעשיית התרופות – מר טל בנד

או כל קורס אחר בדיני פטנטים שנלמד בפקולטה.


 

עדכון 8 15.9.2016

1. המורה בדיני מיסים בסמסטר ב', מספר קורס: 1411312501 הוא: ד"ר תמיר שאנן .
     שימו לב שעות ההוראה ביום ה' יהיו בשעות 09:45 – 11:15.
     שעות ההוראה ביום ב'  נשארו כפי שפורסם בידיעון (בשעות 08:00 – 10:00) .

 

2. חל שינוי בשעות ההוראה בסמינר  International Humanitarian Law- Dr. Eliav Lieblich , בסמסטר א' בלבד, מספר קורס: 1411730701
    להלן שעות ההוראה החדשות בסמסטר א':  יום ה' בשעות 16:00 – 18:00 , חדר 305 .
     שעות ההוראה בסמסטר ב' נשארו כפי שפורסם בידיעון (יום ה' בשעות 14:00 – 16:00) .

 


עדכון  7 14.9.16

1. בוטל הקורס  "Prof. William Forbath -  "Comparative Constitutional Law - Constitutionalism and the Challenges of Poverty and Ethnic Conflict - סמסטר ב' מספר קורס 1411728450.

סטודנטים הרשומים לקורס מתבקשים להירשם לקורס חלופי בבידינג של מקצה ב' .

2.  הקורס "דיני עבודה" – פרופ' גיא מונדלק, מספר קורס 1411314901 הוא קורס מקוון בחלקו ובהיקף של 6 ש"ס. המפגשים הפרונטליים יתקיימו ביום שני בלבד, בשעות 10:00 – 13:00, למעט קבוצות תירגול שירוכזו בימים נוספים.

הבהרה-  מותר לחפוף את השיעור של יום רביעי עם קורס אחר.

 


עדכון 6  12.9.16

 

מועד מבחן הבית בקורס הייעודי "תיאוריה סוציולוגית ומחקר משפטי "- ד"ר תמר קריכלי-כץ -  סמסטר ב' , מספר קורס 1411711440 נקבע ליום ב' – 15.5.2017 .


עדכון 5  4.9.16

 

 בוטל הקורס  "בית המשפט העליון בין מוסדות השלטון" - גב' דורית ביניש - תואר ראשון - סמסטר ב' מספר קורס 1411721101


עדכון 4 1.9.16

להלן קורסים חדשים מרוכזים באנגלית :

1. סמסטר א' - The City, Land Development, and Other Urban Issues in American Law – Prof. Nadav Shoked

2.סמסטר ב' – The Law of Robotics- Dr. Ian Kerr

 

להלן פרטי הקורסים:

 

1411732350

The City, Land Development, and Other Urban Issues in American Law – Prof. Nadav Shoked

This class will focus on the legal role of cities. Cities, the built environments surrounding us, are the locations where we all interact daily, and where our property holdings are situated. Cities also provide some of the most vital services in American society: policing, education, zoning and planning, transportation, public housing, public spaces such as parks, etc. As a result, cities play a vital part in enabling economic prosperity, meaningful social lives, and democratic participation. In exploring these varying—and sometimes competing—roles of cities, we will analyze the myriad of problems current urban (as well as suburban and sometimes even rural) spaces face. Much of the discussion will revolve around the processes of real estate development—both private and public—in America, where at least three fields of law intersect: property, land use and planning, and local government law.

Grade: 24 Hrs. Take Home Exam 100%.

הקורס מזכה ב-2 ש"ס. יינתן באנגלית

 

 

 

 

 

1411723950

The Law of Robotics- Dr. Ian Kerr

We are entering an age of advanced robotics and automation. By the time that students enrolled in this course become established in their legal careers, it is anticipated that robots will be our surgeons and our domestic servants. Other complex services—including legal services— once offered by humans will be completely automated; these automated systems will become the proxy for human decision-making.

How do law and technology structure and constrain our possible future worlds? What laws or ethical rules ought to govern a society enmeshed in human-computer interaction? And how will these various codes enable and disable the possibility of achieving what is good, what is right and what is just?

The aim of this course is to interrogate the above questions through an exploration of the state of the art of robot and automation technologies and their introduction into society. Robots allow us to explore questions of legal ontology and epistemology, including what it means to know or enforce the law, the nature of rules and rule-following, what makes laws and their interpretation legitimate, the nature of just code, etc. We will also consider, more generally, the ethical and legal significance of populating robots in the workplace, market and home. Through a critique of existing and soon to be proposed ethical and legislative frameworks, we will contemplate the interrelationship between ethics, law and technology by thinking about the general goals of artificial intelligence, whether and how robots ought to be programmed, how automated systems ought to resolve conflicting rules and norms, and about the broader social implications of boarding this strange Mothership.

Grade: Final Paper 100%.

הקורס מזכה ב-2 ש"ס. יינתן באנגלית.

 


 

 

עדכון 3 31.8.16

1. בקורס International Business Law and Negotiations"" - ד"ר שחר הדר - תואר ראשון, סמסטר א' , מספר קורס 1411726555 , יש דרישה מוקדמת של לימוד במקביל – דיני תאגידים .

 

2. להלן תיאור הפרוסמינר  "קניין רוחני" - ד"ר אמיר חורי - תואר ראשון, שנתי , מספר קורס: 1411730501.

הפרוסמינר עוסק בתחום המעניין ואף המרתק ורחב ידיים של דיני הקניין הרוחני. תחום זה במשפט מגן על כל תוצרי החשיבה האנושית כגון המצאות, יצירות אומנות וספרות, מדגמים וסימני מסחר. בעידן הנוכחי כל אלו הפכו להיות חלק מהנכסים העיקריים שבהם מתקיים מסחר, וכן המשאבים העיקריים המעניקים תנופה כלכלית לעמים ולמדינות. די בהקשר זה להזכיר את תעשיית התרופות, כוחם המסחרי של מותגים, תעשיית המידע והאינטרנט וכן הרשתות החברתיות למיניהן. כל אלה הנם בבחינת דוגמא לכיסוי הרחב של התחום כפי שנתייחס אליו בפרוסמינר זה. אציין גם כי, בעידן הגלובאליזציה, הקניין הרוחני מקבל משנה תוקף שכן אין די בחשיבה משפטית מקומית אלא חייב המשפטן לשקול ולהעריך היטב את עניין ההגנה על הקניין הרוחני (של לקוחותיו) בסביבה העולמית והוורטואלית כאחד.

ודוק, תחום זה של קניין רוחני אינו מוגבל לידיעה של כללים או פסיקה אלא מעורר הוא גם שאלות ערכיות ומוסריות לא מבוטלות המשתלבות עם שאלות עסקיות וכלכליות כגון דיני פרטיות, שמירת סודיות, יחסי-עובד מעביד, גישה לתרופות, פרסום השוואתי, שימוש הוגן ועוד. אלה וגם אלה יועלו במסגרת הדיונים שלנו.

הפרוסמינר גם נועד להקנות למשתתפים הזדמנות להציג ולהגיש עבודה קצרה בתחום משפטי-עסקי הרלוונטי. בכך יתרום הפרוסמינר להקניית ידע בתחום משפטי מעניין ורלוונטי זה וגם להקניית כלים מחקריים לקראת השתתפות בסמינר בעתיד ואף מעבר.

מרכיבי הציון: עבודה סופית 100%.

הפרוסמינר מזכה ב-3 ש"ס.

 

3.  חל שינוי ביום ובשעות ההוראה בקורס "אוניברסיטה בעם " – גב' קרין שטרן, מספר קורס 1411664901, להלן היום ושעות ההוראה החדשים:

יום ד' בשעות 18:00 – 20:00 , חדר 305 .


 

עדכון 2  29/8/2016

1.   בוטלו הקורסים הבאים של פרופ' אברהם טבח:

א.    קורס בחירה "מימון חברות"  - תואר ראשון - סמסטר ב' מספר קורס 1411655801.
ב.    פרוסמינר " ניתוח כלכלי של דיני נזיקין" – תואר ראשון – סמסטר א' מספר קורס 1411712101.
ג.    "סמינר מתקדם במשפט וכלכלה" – תואר ראשון – שנתי מספר קורס 1411725101

 

2.   בוטל הקורס  Rick Kaplan-  "Negotiation in the Technology Industry"  Mr. - תואר ראשון - סמסטר ב' מספר קורס 1411721001.

 

3. כדי למנוע סמיכות במבחנים במערכת המוצעת של שנה ב' , הוחלט לשנות את מועדי הבחינה בקורס היסוד "דיני משפחות" - פרופ' דפנה הקר , מספר קורס 14111922001.
להלן מועדי הבחינות החדשים:
מועד א' – יום ג' – 14.2.17 בשעה 09:00
מועד ב'  - יום ג' – 7.3.17 בשעה 09:00 

 

4. חל שינוי ביום ושעות ההוראה ומועדי הבחינות בקורס "ילדים במשפט הישראלי " – הקאדי איאד זחאלקה, מספר קורס 1411720530, להלן היום ושעות ההוראה החדשים:

יום ג' בשעות 16:15 – 17:45 , חדר 206 .

להלן מועדי הבחינות החדשים:
מועד א' – יום ג' – 7.2.17 בשעה 15:00
מועד ב'  - יום ג' – 28.2.17 בשעה 15:00


עדכון 1  28/8/2016

בוטל הקורס  "דיני מכרזים" - ד"ר עומר דקל - תואר שני - סמסטר ב' מספר קורס 1411714830.

 
 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive