קורסי בחירה מתואר בוגר עבור תלמידי התואר המוסמך

הטבלה למטה מפרטת את השיעורים, המוצעים לכם במסגרת החטיבה השלישית, של תואר ראשון (עד 6 ש"ס)
למעט קורסים מרוכזים/ מקוצרים באנגלית וקורסים שמצוין בהערה "לתואר ראשון בלבד"
והכל בחלוקה לפי סמסטרים (בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיוועץ גם בלוח הבחינות)​.
לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר אתכם לאתר האוניברסיטה ותאפשר לכם
לראות את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive