קורסים מרוכזים אורחים באנגלית

בטבלה למטה מפורטת רשימת הקורסים המרוכזים באנגלית  של המרצים האורחים.

נא לעיין בתקנון התואר השני מחקרי​.

לחיצה על שם הקורס תאפשר לכם לראות את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו.
לחיצה על המילים "קורס מרוכז באנגלית" בטור ההערות יפתח  את מערכת  השעות של הקורס לכשתתפרסם.

(בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיוועץ גם בלוח הבחינות ).

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive