קורסים יעודיים

על כל תלמיד תואר שני עם עבודת גמר, מוטלת חובה להשתתף ב6 ש"ס של קורסים ייעודיים, נא לעיין בתקנון  .

בטבלה למטה לחיצה על שם הקורס תאפשר לכם לראות את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו.
בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיוועץ גם בלוח הבחינות .

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive