מסלול אזרחי

תלמידים הרשומים למסלול זה מתבקשים לעיין בתקנון תואר שני מסלול מואץ - ובמיוחד בדרישות התקנון מתלמידי המסלול האזרחי.

הטבלה למטה כוללת את כל הקורסים במסלול האזרחי.

לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר לאתר האוניברסיטה ותאפשר לכם לראות את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו. ליד כל קורס גם מוגדרים מאפייניו: מעשי/ עיוני, שיעור/סמינר וכו'.
בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיוועץ גם בלוח הבחינות​.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive