קורסי בחירה מתואר בוגר

תלמידים הרשומים למסלול זה מתבקשים לעיין בתקנון תואר שני מסלול מואץ ובמיוחד בדרישות התקנון מתלמידי המסלול המואץ.

הטבלה למטה מפרטת את השיעורים, המוצעים לכם במסגרת החטיבה השלישית, של תואר בוגר למעט קורסים שמצוין בהערה "לתואר ראשון בלבד" ולמעט קורסים מקוצרים באנגלית.

והכל בחלוקה לפי סמסטרים (בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיוועץ גם בלוח הבחינות)​.
לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר אתכם לאתר האוניברסיטה ותאפשר לכם
לראות את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive