מערכת שעות ג1

 

 

 

שנה ג' – מערכת מוצעת מספר 1

 סמ': א'

 

 

 

 

שעה

 

יום א

 

יום ב

 

יום ג

 

יום ד

 

יום ה

 

08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני משפחות

1411211901

פרופ' טריגר צבי חיים

08:00-10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משפט מנהלי

1411215401

ד"ר פלג איל

08:00-10:00

 

09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני תאגידים

1411313201

מר פיגנבאום איתי

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

דיני מיסים

1411312610

פרופ' מרגליות יורם

09:00-12:00

--------------------

דיני משפחות

1411211901

פרופ' טריגר צבי חיים

08:00-10:00

 

המקצוע המשפטי – תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה

1411341110

פרופ' זיו נטע

09:00-11:00

 

 

 

 

 

 

דיני מיסים

1411312610

פרופ' מרגליות יורם

09:00-12:00

--------------------

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

09:00-12:00

 

משפט מנהלי

1411215401

ד"ר פלג איל

08:00-10:00

 

 

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני תאגידים

1411313201

מר פיגנבאום איתי

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

דיני מיסים

1411312610

פרופ' מרגליות יורם

09:00-12:00

--------------------

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

10:00-13:00

 

המקצוע המשפטי – תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה

1411341110

פרופ' זיו נטע

09:00-11:00

 

 

 

 

 

 

דיני מיסים

1411312610

פרופ' מרגליות יורם

09:00-12:00

--------------------

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

09:00-12:00

 

המקצוע המשפטי – תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה

1411341110

פרופ' זיו נטע

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני תאגידים

1411313201

מר פיגנבאום איתי

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

דיני מיסים

1411312610

פרופ' מרגליות יורם

09:00-12:00

--------------------

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

10:00-13:00

 

עשיית עושר ולא במשפט

1411535801

ד"ר גלבוע מיטל

11:00-13:00

 

 

 

 

 

 

דיני מיסים

1411312610

פרופ' מרגליות יורם

09:00-12:00

--------------------

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

09:00-12:00

 

המקצוע המשפטי – תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה

1411341110

פרופ' זיו נטע

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קניין רוחני

1411315101

ד"ר חורי אמיר

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

דיני עבודה

1411314901

פרופ' מונדלק גיא

10:00-13:00

--------------------

משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הישראלי

1411310901

פרופ' וסטרייך אלימלך

12:00-14:00

 

עשיית עושר ולא במשפט

1411535801

ד"ר גלבוע מיטל

11:00-13:00

 

 

 

 

 

 

קניין רוחני

1411315101

ד"ר חורי אמיר

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הישראלי

1411310901

פרופ' וסטרייך אלימלך

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

13:00

 

 

 

 

קניין רוחני

1411315101

ד"ר חורי אמיר

12:00-14:00

 

משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הישראלי

1411310901

פרופ' וסטרייך אלימלך

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

קניין רוחני

1411315101

ד"ר חורי אמיר

12:00-14:00

 

משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הישראלי

1411310901

פרופ' וסטרייך אלימלך

12:00-14:00

 

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני משפחות

1411211901

פרופ' טריגר צבי חיים

14:00-16:00

 

 

 

 

 

 

הגבלים עסקיים א'

1411555601

פרופ' גילה דיויד

14:00-16:00

--------------------

דיני ראיות

1411413501

ד"ר פונדיק עמית

14:00-17:00

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני משפחות

1411211901

פרופ' טריגר צבי חיים

14:00-16:00

 

 

 

 

 

 

הגבלים עסקיים א'

1411555601

פרופ' גילה דיויד

14:00-16:00

--------------------

דיני ראיות

1411413501

ד"ר פונדיק עמית

14:00-17:00

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני ראיות

1411413501

ד"ר פונדיק עמית

14:00-17:00

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג' – מערכת מוצעת מספר 1

 סמ': ב'

 

 

 

שעה

 

יום א

 

יום ב

 

יום ג

 

יום ד

 

יום ה

 

08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משפט מנהלי

1411215401

ד"ר פלג איל

08:00-10:00

 

09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312410

ד"ר לביא שי נ.

09:00-12:00

--------------------

דיני תאגידים

1411313201

מר פיגנבאום איתי

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312410

ד"ר לביא שי נ.

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

משפט מנהלי

1411215401

ד"ר פלג איל

08:00-10:00

 

 

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312410

ד"ר לביא שי נ.

09:00-12:00

--------------------

דיני תאגידים

1411313201

מר פיגנבאום איתי

09:00-12:00

 

דיני ניירות ערך

1411676601

פרופ' קמר אהוד

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

אפליה

1411698701

ד"ר תירוש יופי

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312410

ד"ר לביא שי נ.

09:00-12:00

--------------------

דיני רווחה

1411213201

פרופ' מונדלק גיא

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312410

ד"ר לביא שי נ.

09:00-12:00

--------------------

דיני תאגידים

1411313201

מר פיגנבאום איתי

09:00-12:00

 

דיני ניירות ערך

1411676601

פרופ' קמר אהוד

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

אפליה

1411698701

ד"ר תירוש יופי

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

1411312410

ד"ר לביא שי נ.

09:00-12:00

--------------------

דיני רווחה

1411213201

פרופ' מונדלק גיא

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני קניין

1411413301

פרופ' זנדברג חיים

12:00-15:00

--------------------

משפט מסחרי: דיני שיעבודים

1411333001

פרופ' זלצמן נינה

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

אמצעי תשלום ומסמכים סחירים

1411313801

פרופ' וסטרייך אלימלך

12:00-14:00

--------------------

דיני רווחה

1411213201

פרופ' מונדלק גיא

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

אפליה

1411698701

ד"ר תירוש יופי

12:00-14:00

--------------------

משפט בינלאומי פרטי

1411413101

פרופ' קלמנט אלון

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

דיני קניין

1411413301

פרופ' זנדברג חיים

12:00-15:00

--------------------

הגבלים עסקיים ב'

1411555701

פרופ' גילה דיויד

12:00-14:00

--------------------

משפט מסחרי: דיני שיעבודים

1411333001

פרופ' זלצמן נינה

12:00-14:00

 

אמצעי תשלום ומסמכים סחירים

1411313801

פרופ' וסטרייך אלימלך

12:00-14:00

--------------------

משפט בינלאומי פרטי

1411413101

פרופ' קלמנט אלון

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני קניין

1411413301

פרופ' זנדברג חיים

12:00-15:00

--------------------

משפט מסחרי: דיני שיעבודים

1411333001

פרופ' זלצמן נינה

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

אמצעי תשלום ומסמכים סחירים

1411313801

פרופ' וסטרייך אלימלך

12:00-14:00

--------------------

דיני רווחה

1411213201

פרופ' מונדלק גיא

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

אפליה

1411698701

ד"ר תירוש יופי

12:00-14:00

--------------------

משפט בינלאומי פרטי

1411413101

פרופ' קלמנט אלון

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

דיני קניין

1411413301

פרופ' זנדברג חיים

12:00-15:00

--------------------

הגבלים עסקיים ב'

1411555701

פרופ' גילה דיויד

12:00-14:00

--------------------

משפט מסחרי: דיני שיעבודים

1411333001

פרופ' זלצמן נינה

12:00-14:00

 

אמצעי תשלום ומסמכים סחירים

1411313801

פרופ' וסטרייך אלימלך

12:00-14:00

--------------------

משפט בינלאומי פרטי

1411413101

פרופ' קלמנט אלון

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

דיני קניין

1411413301

פרופ' זנדברג חיים

12:00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני קניין

1411413301

פרופ' זנדברג חיים

12:00-15:00

 

דיני ראיות

1411413501

ד"ר פונדיק עמית

14:00-17:00

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני ראיות

1411413501

ד"ר פונדיק עמית

14:00-17:00

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיני ראיות

1411413501

ד"ר פונדיק עמית

14:00-17:00

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive