עומדים להתפרסם

 

משפט ורגשות

הכרך יוקדש לקשר שבין משפט לרגשות. הרגשות ממלאים חלק מהותי בעיצובו של המשפט. על אף שהעיון המשפטי מבקש להישען על טיעונים רציונאליים הנידונים באופן אנליטי – הוא כרוך לבלי הפרד ברגשות המכוננים, או למצער המחזקים, את ערכיו היסודיים. לעתים הרגשות המכוננים את המשפט הנם גלויים ולעתים הרובד הרגשי המשתית את המשפט הנו נסתר מן העין. המשפט גם הוא, בתורו, מעצב רגשות מסוימים. במסגרת הכרך חוקרים וחוקרות ממגוון תחומים ידונו בקשר שבין המשפט לרגשות ובמקומם של רגשות בעיצוב עקרונות מוסריים.

 

עורכי הכרך:
יורם שחר ואורית רוזין.

עורכי משנה: 
ספיר חי, יונתן חסדאי, סתיו צרפתי. 

חברי המערכת: 
לי אור אביב, דניאל אסולין, איתמר בכר, יותם בראל, עדי אן ברקוביץ, עמית גנז, ארז גניש, דניאל דוידי, זהר דיין, עמר הלפרין, עולא טאהא, יובל מילס, שי נועם, חמד סואעד, עמוס עצמון, לישי קטשווילי, דניאל רויטמן.

 

 

משטרה ושיטור

הכרך יוקדש לבחינת המשטרה ופעילות השיטור (במובן הרחב) ובמסגרתו, נבקש לעבות את הדיון האקדמי הקיים בישראל בנושא. הכרך יכלול התייחסות לשאלות הקשורות במיגור ובמניעת פשיעה, כמו גם בהגנה על הסדר הציבורי. בנוסף, יושם דגש גם על הקשרים חברתיים ופוליטיים רחבים יותר של עבודת המשטרה, לרבות  לגיטימציה של פעילות המשטרה וצדק פרוצדורלי, היחס שבין שיטור לבין מוסדות חברתיים אחרים, ההיסטוריה של המשטרה ואתגרים שונים עמם היא מתמודדת, טכנולוגיות שיטור ומעקב, משטרה בעידן המקוון, פרטיות וזכויות חשודים, שימוש בכוח שלא כדין על ידי שוטרים, יחס המשטרה לקבוצות חברתיות שונות ועוד.

 

עורכות הכרך:

תמר קריכלי-כץ ונעמי לבנקרון

עורכי משנה:

הילה גולדשמיד, שי דרומי ועמוס עצמון.

חברי המערכת: 

איתמר אבנרי, איתמר אילוז, שיר בן-דוד וקנין, מטר בן-ישי, מאור בן לולו, נעם גבאי, אביה דולה, נועה הראל, אושרי זבולון, עומר יוסיבאש, גל כהן, דניאל כהן, ערין מארון, אלעד משה, יהל עפרוני, להב פסח, מתן רצם, הילה שרון

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive