חדשות מח"ת

מעבר מסדרת ספרים לכתב עת:

עד שנת 2018 יצא כתב העת "משפט, חברה ותרבות" במתכונת של סדרת ספרים. בשנת 2018  שונתה מתכונתו של "משפט, חברה ותרבות" לכתב עת משפטי. עד כה, יצאו לאור שני הכרכים הראשונים של כתב העת: "המשפט והחרדים בישראל" (כרך א') ו"מן הפרט אל הכלל: פרטיות וחברת המעקב" (כרך ב').

 

השקת כרך משפט וחרדים:

כרך א' של כתב העת עוסק  בממשק שבין המשפט לבין הקהילה החרדית בישראל, על גווניה השונים. את הכרך ערכו פרופ' יורם מרגליות וד"ר חיים זיכרמן. בערב העיון לרגל השקת הכרך, השתתפו בין היתר פרופ' מנחם מאוטנר, פרופ' ידידיה שטרן, פרופ' אביעד הכהן, גב' מיכל צ'רנוביצקי ומר ישראל כהן.

 

השקת כרך פרטיות:

כרך ב' של כתב העת עוסק  בפרטיות והיעדר פרטיות בחברה בה אנו חיים, תוך התייחסות להיבטים המשפטיים השונים של סוגיה זו. את הכרך ערך פרופ' מיכאל בירנהק. בערב העיון לרגל השקת הכרך, השתתפו בין היתר כב' השופטת פרופ' דפנה ברק-ארז, ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, גב' אמונה קליין בר-נוי, ומר אלכס ליבק.

 

סיור לימודי בירושלים:

יחד עם שאר חברי המערכות של כתבי העת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, השתתפו חברי המערכת "משפט, חברה ותרבות" בסיור בירושלים.
במסגרת הסיור, נפגשו חברי המערכות עם עו"ד ענר הלמן, מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה ועם מתמחים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן, נערך סיור בבית המשפט העליון, שבמהלכו נפגשו חברי המערכות עם כבוד השופט מנחם (מני) מזוז. בדבריו, התייחס כבוד השופט מזוז, בין היתר, לממשק המרתק בין מערכת המשפט לבין הרגשות, נושא שידון בהרחבה בכרך ג' של כתב העת.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive