• ראשי
 • פרסומי סטודנטים

   פרסומי סטודנטים

  מטרת פרויקט "הערות במשפט" לעודד כתיבה משפטית סטודנטיאלית, צעירה, מקורית וחדשנית, במתכונת כתבי העת האקדמיים המשפטיים בארה"ב, המאפשרים לסטודנטים לתרום לכתב העת טקסטים קצרים, שאינם עולים לכדי מאמר. סטודנטים המעוניינים בכך מוזמנים לשלוח כתב יד מקורי, מנומק היטב ותמציתי, אשר מקדם את המחקר המשפטי בשדה מסוים. כתבי יד שימצאו מתאימים יעברו עריכה על-ידי מערכת "עיוני משפט" ויפורסמו בכתב העת. כמו כן, הם יוצגו על-ידי כותביהם בפני פורום רחב של מרצים/ות וסטודנטים/ות.

   

  מה נדרש מכתב היד?

  לרוב, כתב יד מוצלח מתאפיין בקריטריונים הבאים:

  1. מקוריות וחדשנות.
  2. איכות הטיעון וביסוסו – הטיעונים צריכים להיות משכנעים, להוות חלק ממהלך של טיעון לוגי תקין, ולהיתמך במקורות מתאימים.
  3. כתיבה נהירה ומבנה אפקטיבי – על כל חלק בכתב היד לתרום לטיעון הכללי, וכן שהמבנה עצמו ישרת את הטיעון. כמו כן, נדרש שהכתיבה תהיה ברורה ושוטפת.
  4. התמודדות עם ביקורות נגד, ככל שהן רלוונטיות ומשמעותיות.

   

  כתבי היד שיוגשו לפרויקט "הערות במשפט" אינם מוגבלים לנושא מסוים, מתודולוגיה, או גישה מחקרית, וניתן לכתוב אותם במתכונת של ז'אנרים שונים, למשל (ואין זו רשימה סגורה. נשמח לקבל כל כתב יד מקורי ואיכותי):

  • הערת משפט – הערת משפט משמעה כתיבה המציגה רעיון מקורי ועצמאי של הסטודנט/ית, לגבי כל נושא השייך לעולם המשפט. מבנה אפשרי להערה יכול שיהיה כדלקמן: הצגת המצב המשפטי הקיים בתחום מסוים, הצגת ביקורת על מצב זה והצעת פתרון חלופי חדשני.

  • הערת חקיקה – הערת חקיקה יכולה להתייחס לחקיקה קיימת ומשמעותית, או להצעת חוק שנמצאת בשלבים מתקדמים ויש בה עניין ציבורי. הערת חקיקה רצוי שתכלול את המצב המשפטי שהיה קיים עובר לחקיקת החוק, את המצב המשפטי לאחר מכן, והשוואה בין המצבים מתוך נקודת מבט ביקורתית.

  • ביקורת ספרות – ביקורת ספרות יכולה להתייחס לספר או למאמר הרלוונטיים בשיח המשפטי כיום. הביקורת כוללת סקירה קצרה ותמציתית של הספרות שנבחרה, וביקורת מנומקת בעלת תשתית תיאורטית ו/או פוזיטיבית איתנה.

  • הערת פסיקה – הערת פסיקה מתבססת על פסק דין מרכזי מהשנים האחרונות וכוללת סקירה קצרה של פסק הדין וניתוח מעמיק וביקורתי שלו. הערת הפסיקה עשויה לכלול: ניתוח תיאורטי, ניתוח מקומו של פסק הדין בשדה המשפטי, השוואה לתחומי משפט אחרים או לפסקי דין מובילים אחרים, משפט משווה וכיוצא בזאת.

  • מגמות במשפט – מגמות במשפט הינה כתיבה שמטרתה להאיר זרקור מחודש על הקשר שבין הפסיקה, החקיקה, הפרקטיקה והתיאוריה המשפטית. הנחת תשתית תיאורטית למגמות המתרחשות בפסיקה (או בחקיקה), תסייע בפיתוח עולם המשפט, תבאר את שארע בעבר ותעשיר את הפרקטיקה ואת המחקר האקדמי, הניזון בין היתר מהמציאות המשפטית.

   

  דגשים:

  • אורך: בין 5,000 ל-10,000 מילים (כולל הערות שוליים).
  • סוג הקובץ: Word.
  • הפניה למקורות תתבצע על פי כללי האזכור האחיד 
  • יש להגיש את העבודה ברווח של שורה וחצי; שוליים 2.5 ס"מ מכל כיוון; יישור לשני הצדדים; כתב David בגודל 12.
  • מבנה כתב היד: מבוא, גוף המאמר (בחלוקה לפרקים) וסיכום.
  • סטודנטים/ות המעוניינים/ות להגיש את כתב ידם/ן לפרויקט, מתבקשים/ות להגישו בעותק אלקטרוני (על פי הכללים הטכניים המפורטים לעיל) לכתובת המייל:

  tau.law.review@gmail.com

  • בנוסף, יש לצרף למייל הצהרת מקוריות 
   • יש לציין בגוף המייל את שם הסטודנט ושנת לימודים.
   • אנונימיות: לצורך השיפוט יש לצרף – בנוסף – גרסה אנונימית של המאמר, ללא שם הכותב או כל פרט מזהה אחר בטקסט, לרבות "תודות" ו/או הפניות לפרסומים קודמים של המחבר/ת. ניתן לציין "הושמט לצרכי שיפוט״.

   

  מועד הגשת כתבי יד לכרך מדעד יום ראשון, 31 במאי 2020.

  לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות לכתובת המייל של המערכת tau.law.review@gmail.com.

   

  מידע נוסף כאן 

   

  בברכה,

  ד״ר דורין לוסטיג, עורכת ראשית

  שיר אביטל, מעין ויסמן, אלאא חאג׳ יחיא ועידן רייטר,

  עורכות כרך מד

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive