כנסים ופעילויות נוספות

כנסים ופעילויות נוספות​​

המדינה כצד לגישור

המדינה היא הגוף המתדיין הגדול ביותר. התנהלותה בגישורים היא בעלת מאפיינים ייחודיים. השיקולים המנחים אותה  שונים מאלה של צדדים אחרים ומשפיעים על מידת נכונותה להשתתף בתהליך ולהגיע להסדר מוסכם. מטרת כנס זה היא להאיר את המאפיינים המיוחדים לגישורים שהמדינה צד להם, על מנת להבינם לעומק ולמקסם את אפקטיביות התהליך.

כתבה על הכנס

3/5/18
   
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive