המערכת

מערכת דיני ישראל

מערכת כתב העת דיני ישראל מורכבת מעורכים וחברי מערכת אשר נמנים על בכירי חוקרי המשפט העברי וההלכה היהודית. כמקובל בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, נעזרים העורכים במערכת מקרב הסטודנטים, בראשות סגני העורך.

 

עורכי כתב העת הנוכחיים (כרך לו):
 ד"ר שי ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון.

 

פרופ' בנימין בראון, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' לייב מוסקוביץ' ופרופ' מרדכי עקיבא פרידמן.
 

עורך משנה:
רועי כדורי 

סגני עורך:
עומר דוד, אלון עובדיה וטל שבת. 

 
סטודנטים חברי המערכת:

עובדיה אלון, שבת טל, דוד עומר, שטרנברג אילן, גוילה רוני, טואיטו רן, שור נעם, בן יוסף יהונתן, מליחי שחר, קרלוב ולריה, וסינג ישי, ברן שי

עורכת לשונית:
שרה המר


רכזת המערכת:
נירית פוטרמן

 

 

חברי מערכת "דיני ישראל" לדורותיהם:

כרך שנה עורך חברי מערכת  סטודנטים חברי המערכת הערות
א תש"ל 1969 זאב פלק     כרך נושאי: דיני משפחה
ב תשל"א 1970 זאב פלק; אהרן קירשנבאום     כרך נושאי: דיני משפחה
ג תשל"ב 1971 זאב פלק; אהרן קירשנבאום   סגן עורך: שמחה מירון  כרך נושאי: דיני משפחה
ד תשל"ג 1972 זאב פלק; אהרן קירשנבאום   סגן עורך: שמחה מירון  כרך נושאי: דיני משפחה
ה תשל"ד 1973 זאב פלק; אהרן קירשנבאום   סגן עורך: שמחה מירון  כרך נושאי: דיני משפחה
ו תשל"ה 1974 זאב פלק; אהרן קירשנבאום   סגן עורך: שמחה מירון  כרך נושאי: דיני משפחה
ז תשל"ו 1975 זאב פלק; אהרן קירשנבאום   סגן עורך: שמחה מירון  כרך נושאי: דיני משפחה
ח תשל"ז 1976 זאב פלק; אהרן קירשנבאום   סגן עורך: שמחה מירון   
ט תשמ"א 1980 אהרן קירשנבאום זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, שמחה מירון, ידידיה דינרי, יוסף גורני    
י (יא) תשמ"ג 1984 אהרן קירשנבאום זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, שמחה מירון, ידידיה דינרי, דניאל קארפי   כרך נושאי: בתי הדין הרבניים במדינת ישראל; פסיקה רבנית בעבר
יב תשמ"ה 1986 אהרן קירשנבאום (עורך אורח: יהושע ליברמן) זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, שמחה מירון, ידידיה דינרי סגן עורך: בנימין בורנשטיין  כרך נושאי: הלכה וכלכלה; דיני ממונות
יג (יד) תשמ"ח 1987 אהרן קירשנבאום זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, חיים גליקשטיין, אריה יהודה וורבורג, שמחה מירון, ידידיה דינרי סגן עורך: ישראל סלומון   
טו תש"ן 1989 אהרן קירשנבאום זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, חיים גליקשטיין, אריה יהודה וורבורג, בן-ציון אליאש, ידידיה דינרי סגן עורך: ישראל סלומון   
טז תשנ"ב 1991 אהרן קירשנבאום זאב פלק; חיים גליקשטיין; בן-ציון אליאש; מרדכי ע. פרידמן; חיים פוברסקי; ידידיה דינרי סגנית עורך: זהבה זביט  כרך נושאי: לזכר השופט אלישע שינבוים
יז תשנ"ב 1992 אהרן קירשנבאום זאב פלק; חיים גליקשטיין; בן-ציון אליאש; מרדכי ע. פרידמן; חיים פוברסקי; ידידיה דינרי סגנית עורך: סופי בובליל   
יח תשנ"ו 1996 אהרן קירשנבאום זאב פלק; חיים גליקשטיין; בן-ציון אליאש; מרדכי ע. פרידמן; חיים פוברסקי; ידידיה דינרי סגן עורך: אביתר ויזן  כרך לזכר פרופ' אריאל רוזן-צבי
יט תשנ"ח 1998 אהרן קירשנבאום זאב פלק; חיים גליקשטיין; בן-ציון אליאש; מרדכי ע. פרידמן; חיים פוברסקי; ידידיה דינרי סגנית עורך: מיטל בן-ארי   
כ (כא) תשס"א 2001 אריה אדרעי בן-ציון אליאש, יעקב בלידשטיין, חיים גליקשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, חיים פוברסקי, מרדכי ע. פרידמן   כרך לכבוד אהרן קירשנבאום
כב תשס"ג 2003 אריה אדרעי בן-ציון אליאש, יעקב בלידשטיין, חיים גליקשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, חיים פוברסקי, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום סגנית עורך: ענבל חווה   
כג תשס"ה 2005 אריה אדרעי בן-ציון אליאש, יעקב בלידשטיין, חיים גליקשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, חיים פוברסקי, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום סגן עורך: נועם נוקד   
כד תשס"ז 2007 אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון בן-ציון אליאש, יעקב בלידשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום סגן עורך: נועם נוקד  כרך נושאי: הלכה ואגדה (חלק אנגלי)
כה תשס"ח 2008 אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון יעקב בלידשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום    
כו (כז) תש"ע 2010 אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון, ורד נעם יעקב בלידשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום סגנית עורך: יפעת מוניקנדם  כרך נושאי: גניזה ופיוט; לכבוד מרדכי עקיבא פרידמן
כח תשע"א 2011 אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון יעקב בלידשטיין, יצחק ברנד, דוד הנשקה, שי ע' ווזנר, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום סגני עורך: רותם פרץ, שלי מנחם   
כט תשע"ג 2013 אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון יעקב בלידשטיין, בנימין בראון, יצחק ברנד, דוד הנשקה, שי ע' ווזנר, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום חברי מערכת: נתנאלה גונן, נועם גילאון, חיים צבי יגר, מיכל יעקב, איתי שהם  
ל תשע"ה 2015 אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון (עורכים אורחים :יאיר לורברבוים; ג'פרי רובינשטיין) יעקב בלידשטיין, בנימין בראון, יצחק ברנד, דוד הנשקה, שי ע' ווזנר, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום סגני עורך: רותם טפרברג, מוריה אדרי  כרך נושאי: נומינליזם וריאליזם: עיונים בפילוסופיה של ההלכה; לזכרו של פרופסור יוחנן סילמן
לא תשע"ו 2016 אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון  

סגני עורך: רותם טפרברג, מיכאל קגזנוב
​חברי מערכת: לירון אטיאס, אלי בנימין, ספיר בר, ליטל גדנסקי, אורי הרמן

 

לב

תשע"ז 2017

פרופ' אריה אדרעי וד"ר שי ע' ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון 

פרופ' יעקב בלידשטיין 
פרופ' בנימין בראון 
פרופ' יצחק ברנד 
פרופ' דוד הנשקה 
פרופ' לייב מוסקוביץ' 
פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן 

סגן עורך: מיכאל קגזנוב

חברי מערכת: ליאור אוליבר, רונה וולק, דוד פוקס, חגי פלאי, הדר קולה, שי רוזן

 

 
לג תשע"ח 2018 פרופ' אריה אדרעי וד"ר שי ע' ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון  פרופ' יעקב בלידשטיין
פרופ' בנימין בראון
פרופ' יצחק ברנד 
פרופ' דוד הנשקה
פרופ' לייב מוסקוביץ'
פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן

סגני עורך: הדר קולה ושי רוזן

ענבל אמית תומר אמסלם שרה טליסמן, תמר פרחדוניק, נתנאל קורמן

 
לד תשע"ט 2019

פרופ' אריה אדרעי ד"ר שי ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון.

פרופ' יעקב בלידשטיין  פרופ' בנימין בראון פרופ' יצחק ברנד  פרופ' דוד הנשקה פרופ' לייב מוסקוביץ'  פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן.

סגן העורך: מיכאל אילוז, תמר פרחדוניק ונתנאל קורמן.

חברי המערכת: אריאל אופק, דרור איישן, נועה אוראל, שלי גור, שפרה ויגודה,  דעואל הורביץ, רן כרמון,  רג'אא ענאבוסי ואסתר תייר

 
לה תש"פ 2020 פרופ' אריה אדרעי, ד"ר שי ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון. פרופ' יעקב בלידשטיין (ז"ל), פרופ' בנימין בראון, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' לייב מוסקוביץ' ופרופ' מרדכי עקיבא פרידמן.

סגני עורך: אריאל אופק, רועי כדורי

חברי מערכת: טלי אדיסמן, דנה גוטר, אוראל דרעי, איתן טלמור, עדי כהן, דוד מנשל, לוטם משה, נטלי סמסוניוק, טליה פליקס, דובי קנול

 
לו תשפ"א ד"ר שי ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון. פרופ' בנימין בראון, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' לייב מוסקוביץ' ופרופ' מרדכי עקיבא פרידמן.
 

סגני עורך:
 
רועי כדורי, איתן טלמור 

חברי המערכת:
מאיה גולדשטיין, אורי בוטון, יעל שאבי, עומר דוד , שמרון בוסקילה, בר גוייטע, יותם שמיר, טל שבת, מיכל קוגן, נועית גלוברמן , שיר ווינרט 

 

 

1. עד לכרך יב, יצא כתב העת "דיני ישראל" לאור מטעם אוניברסיטת ת"א בלבד. כרכים יג - כג יצאו לאור בשיתוף טורו קולג', ניו יורק, ומכרך כד ואילך, יוצא כתב העת לאור בשיתוף ישיבה יוניברסיטי. 

2. כרכים ג - ו ראו לאור בסיוע קרן הזכות למען תרבות יהודית, וכרכים ט - טז בסיוע לשכת עוה"ד. כן סייעו בהוצאת כרכים בודדים: המשרד לענייני דתות (כרך י/יא), בנק המזרחי (כרך יב) וחברת דלק (כרך טו). 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>