המערכת

מערכת דיני ישראל

מערכת כתב העת דיני ישראל מורכבת מעורכים וחברי מערכת אשר נמנים על בכירי חוקרי המשפט העברי וההלכה היהודית. כמקובל בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, נעזרים העורכים במערכת מקרב הסטודנטים, בראשות סגני העורך.

 

עורכי כתב העת הנוכחיים (כרך לח):
 ד"ר שי ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון.
 

פרופ' בנימין בראון, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' לייב מוסקוביץ' ופרופ' מרדכי עקיבא פרידמן.
 

סגניות עורך:
נועה מליניאק ותמר נגר. 

 
סטודנטים חברי המערכת:

ישי בוגוסלבסקי, אלאור ויזן, אופיר ולטר, הדר כרמל, עינב סויסה, בר עובדיה, נמרוד פרינץ, תם שירו

 

רכזת המערכת:
נירית פוטרמן

 

 

חברי מערכת "דיני ישראל" לדורותיהם:

כרך

שנה

עורך

חברי מערכת 

סטודנטים חברי המערכת

הערות

א

תש"ל 1969

זאב פלק

 

 

כרך נושאי: דיני משפחה

ב

תשל"א 1970

זאב פלק; אהרן קירשנבאום

 

 

כרך נושאי: דיני משפחה

ג

תשל"ב 1971

זאב פלק; אהרן קירשנבאום

 

סגן עורך: שמחה מירון 

כרך נושאי: דיני משפחה

ד

תשל"ג 1972

זאב פלק; אהרן קירשנבאום

 

סגן עורך: שמחה מירון 

כרך נושאי: דיני משפחה

ה

תשל"ד 1973

זאב פלק; אהרן קירשנבאום

 

סגן עורך: שמחה מירון 

כרך נושאי: דיני משפחה

ו

תשל"ה 1974

זאב פלק; אהרן קירשנבאום

 

סגן עורך: שמחה מירון 

כרך נושאי: דיני משפחה

ז

תשל"ו 1975

זאב פלק; אהרן קירשנבאום

 

סגן עורך: שמחה מירון 

כרך נושאי: דיני משפחה

ח

תשל"ז 1976

זאב פלק; אהרן קירשנבאום

 

סגן עורך: שמחה מירון 

 

ט

תשמ"א 1980

אהרן קירשנבאום

זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, שמחה מירון, ידידיה דינרי, יוסף גורני

 

 

י (יא)

תשמ"ג 1984

אהרן קירשנבאום

זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, שמחה מירון, ידידיה דינרי, דניאל קארפי

 

כרך נושאי: בתי הדין הרבניים במדינת ישראל; פסיקה רבנית בעבר

יב

תשמ"ה 1986

אהרן קירשנבאום (עורך אורח: יהושע ליברמן)

זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, שמחה מירון, ידידיה דינרי

סגן עורך: בנימין בורנשטיין 

כרך נושאי: הלכה וכלכלה; דיני ממונות

יג (יד)

תשמ"ח 1987

אהרן קירשנבאום

זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, חיים גליקשטיין, אריה יהודה וורבורג, שמחה מירון, ידידיה דינרי

סגן עורך: ישראל סלומון 

 

טו

תש"ן 1989

אהרן קירשנבאום

זאב פלק, מרדכי ע. פרידמן, חיים גליקשטיין, אריה יהודה וורבורג, בן-ציון אליאש, ידידיה דינרי

סגן עורך: ישראל סלומון 

 

טז

תשנ"ב 1991

אהרן קירשנבאום

זאב פלק; חיים גליקשטיין; בן-ציון אליאש; מרדכי ע. פרידמן; חיים פוברסקי; ידידיה דינרי

סגנית עורך: זהבה זביט 

כרך נושאי: לזכר השופט אלישע שינבוים

יז

תשנ"ב 1992

אהרן קירשנבאום

זאב פלק; חיים גליקשטיין; בן-ציון אליאש; מרדכי ע. פרידמן; חיים פוברסקי; ידידיה דינרי

סגנית עורך: סופי בובליל 

 

יח

תשנ"ו 1996

אהרן קירשנבאום

זאב פלק; חיים גליקשטיין; בן-ציון אליאש; מרדכי ע. פרידמן; חיים פוברסקי; ידידיה דינרי

סגן עורך: אביתר ויזן 

כרך לזכר פרופ' אריאל רוזן-צבי

יט

תשנ"ח 1998

אהרן קירשנבאום

זאב פלק; חיים גליקשטיין; בן-ציון אליאש; מרדכי ע. פרידמן; חיים פוברסקי; ידידיה דינרי

סגנית עורך: מיטל בן-ארי 

 

כ (כא)

תשס"א 2001

אריה אדרעי

בן-ציון אליאש, יעקב בלידשטיין, חיים גליקשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, חיים פוברסקי, מרדכי ע. פרידמן

 

כרך לכבוד אהרן קירשנבאום

כב

תשס"ג 2003

אריה אדרעי

בן-ציון אליאש, יעקב בלידשטיין, חיים גליקשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, חיים פוברסקי, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום

סגנית עורך: ענבל חווה 

 

כג

תשס"ה 2005

אריה אדרעי

בן-ציון אליאש, יעקב בלידשטיין, חיים גליקשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, חיים פוברסקי, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום

סגן עורך: נועם נוקד 

 

כד

תשס"ז 2007

אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון

בן-ציון אליאש, יעקב בלידשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום

סגן עורך: נועם נוקד 

כרך נושאי: הלכה ואגדה (חלק אנגלי)

כה

תשס"ח 2008

אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון

יעקב בלידשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום

 

 

כו (כז)

תש"ע 2010

אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון, ורד נעם

יעקב בלידשטיין, דוד הנשקה, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום

סגנית עורך: יפעת מוניקנדם 

כרך נושאי: גניזה ופיוט; לכבוד מרדכי עקיבא פרידמן

כח

תשע"א 2011

אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון

יעקב בלידשטיין, יצחק ברנד, דוד הנשקה, שי ע' ווזנר, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום

סגני עורך: רותם פרץ, שלי מנחם 

 

כט

תשע"ג 2013

אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון

יעקב בלידשטיין, בנימין בראון, יצחק ברנד, דוד הנשקה, שי ע' ווזנר, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום

חברי מערכת: נתנאלה גונן, נועם גילאון, חיים צבי יגר, מיכל יעקב, איתי שהם

 

ל

תשע"ה 2015

אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון (עורכים אורחים :יאיר לורברבוים; ג'פרי רובינשטיין)

יעקב בלידשטיין, בנימין בראון, יצחק ברנד, דוד הנשקה, שי ע' ווזנר, אלימלך ווסטרייך, ליב מוסקוביץ, מרדכי ע. פרידמן, אהרן קירשנבאום

סגני עורך: רותם טפרברג, מוריה אדרי 

כרך נושאי: נומינליזם וריאליזם: עיונים בפילוסופיה של ההלכה; לזכרו של פרופסור יוחנן סילמן

לא

תשע"ז 2017

אריה אדרעי, סוזן לאסט סטון

 

סגני עורך: רותם טפרברג, מיכאל קגזנוב
​חברי מערכת: לירון אטיאס, אלי בנימין, ספיר בר, ליטל גדנסקי, אורי הרמן

 

לב

תשע"ח 2018

פרופ' אריה אדרעי וד"ר שי ע' ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון 

פרופ' יעקב בלידשטיין 
פרופ' בנימין בראון 

פרופ' יצחק ברנד 
פרופ' דוד הנשקה 

פרופ' לייב מוסקוביץ' 
פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן 

סגן עורך: מיכאל קגזנוב

חברי מערכת: ליאור אוליבר, רונה וולק, דוד פוקס, חגי פלאי, הדר קולה, שי רוזן

 

 

לג

תש"ף 2019

פרופ' אריה אדרעי וד"ר שי ע' ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון 

פרופ' יעקב בלידשטיין
פרופ' בנימין בראון
פרופ' יצחק ברנד 
פרופ' דוד הנשקה
פרופ' לייב מוסקוביץ'
פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן

סגני עורך: הדר קולה ושי רוזן

ענבל אמית תומר אמסלם שרה טליסמן, תמר פרחדוניק, נתנאל קורמן

 

לד

תשפ״א 2020

פרופ' אריה אדרעי ד"ר שי ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון.

פרופ' יעקב בלידשטיין  פרופ' בנימין בראון פרופ' יצחק ברנד  פרופ' דוד הנשקה פרופ' לייב מוסקוביץ'  פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן.

סגן העורך: מיכאל אילוז, תמר פרחדוניק ונתנאל קורמן.

חברי המערכת: אריאל אופק, דרור איישן, נועה אוראל, שלי גור, שפרה ויגודה,  דעואל הורביץ, רן כרמון,  רג'אא ענאבוסי ואסתר תייר

 

לה-לו

תשפ״ב 2021

פרופ' אריה אדרעי, ד"ר שי ווזנר ופרופ' סוזן לאסט סטון.

פרופ' יעקב בלידשטיין (ז"ל), פרופ' בנימין בראון, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' לייב מוסקוביץ' ופרופ' מרדכי עקיבא פרידמן.

סגני עורך (לה): אריאל אופק, רועי כדורי

חברי מערכת (לה): טלי אדיסמן, דנה גוטר, אוראל דרעי, איתן טלמור, עדי כהן, דוד מנשל, לוטם משה, נטלי סמסוניוק, טליה פליקס, דובי קנול

 

סגני עורך (לו): רועי כדורי, איתן טלמור 

חברי המערכת (לו):
מאיה גולדשטיין, אורי בוטון, יעל שאבי, עומר דוד , שמרון בוסקילה, בר גוייטע, יותם שמיר, טל שבת, מיכל קוגן, נועית גלוברמן , שיר ווינרט 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>