הגשת כתב יד

הגשת כתב יד

הנחיות בדבר אופן הגשת מאמרים לכתב העת

מאמרים אשר מחבריהם מעוניינים כי מערכת "דיני ישראל" תשקול את פרסומם יש לשלוח באמצעות מייל למערכת: dineisrl@tauex.tau.ac.il

 

יש לעיין בקובץ ההנחיות המפורט אודות אופן הגשת המאמר ופרטי המחבר. סגנון הערות השוליים יהיה בהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive