הגשת מועמדות

 • מידע למועמדים
 • תהליך
 • ביטוח בריאות
 • דיור
 • ויזה

לאחר שהסטודנט מקבל הודעה על קבלה לתכנית ומסכים לשיבוץ שקיבל, מתחיל תהליך הרישום מול המוסד בחו"ל. לצורך זה נדרשת הגשת מסמכים שונים, ובכלל זה:

 • טופסי רישום
 • גיליון ציונים באנגלית
 • מכתבי המלצה ממרצים ו/או הצהרת כוונות לגבי מטרת ההשתתפות בתכנית.
 • תוצאות מבחן TOEFL*
 • רכישת ביטוח בריאות
 • טפסי רישום למעונות

 

*בהתאם לתנאי המוסדות הרלבנטיים, ידרשו הסטודנטים המשתתפים להיבחן במבחן  TOEFL וזאת כחלק מדרישות הקבלה של האוניברסיטאות השונות. המבחן הינו בינלאומי וממוחשב והוא בודק שליטה בשפה האנגלית.  מידע נוסף על הבחינה ניתן למצוא כאן

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive