אירועי העבר

תאריך

הרצאות המפתח

4.7.23 יום עיון לשופטים ולשופטות בתחום המשפט התאגידי -כלכלי
המרכז ארגן השתלמות לשופטי ושופטות בית המשפט הכלכלי, במסגרתה הועברו הרצאות במגוון נושאים
הנוגעים לתחום הפעילות של המרכז, ובהם ועדות תביעות ושליטת החברה בתביעות נגזרות, חובת הפיקוח, פרמיית שליטה, כללי חלוקה, אחריות דירקטורים והגנת נושים, וכן בנושא קריפטו ונכסים דיגיטליים.
 
19.6.23 כנס בנושא Innovation, Regulation, and the Global Race for Listings
כנס משותף עם פירמת עורכי הדין White & Case שעסק במגמות רגולטוריות גלובליות הנוגעות למנפיקים בארה"ב, באנגליה ובישראל )כגון הקלות בתנאי הרישום ובדרישות הממשל התאגידי כתוצאה
מהתגברות התחרות הגלובלית על רישום למסחר של חברות טכנולוגיה, ושינויים על הפרק במשטר הגילוי של חברות ציבוריות עקב חשש מהשפעתם של התאגידים הציב וריים על החרפת משבר האקלים ועל
סוגיות חברתיות בוערות נוספות( ובחן את משמעויותיהן עבור חברות, משקיעים וקובעי מדיניות.
 
23.5.23 וול סטריט או אחוזת בית: חברות טכנולוגיה, גופים מוסדיים ושוק ההון בישראל כנס לזכרו של בוגר הפקולטה ינאי כהן ז"ל - הכנס עסק בממשקים שבין חברות טכנולוגיה ישראליות, גופים מוסדיים, ושוק ההון בישראל.
הכנס נפתח בהרצאה של מנכ"ל הבורסה, מר איתי בן זאב, על השינויים וההתפתחויות
בבורסה, שנועדו לעודד רישום כפול של חברות טכנולוגיה בבורסה הישראלית במקביל לרישום
בבורסות בניו יורק. במרכזו של הכנס עמדו שני דיונים. הדיון הראשון, בהנחייתו של ד "ר שחר
הדר, עסק במדיניות ההצבעה של גופים מוסדיים בישראל, ובחסמים לרישום כפול של חברות
טכנולוגיה ישראליות. הדיון השני, בהנחייתו של פרופ' שרון חנס, עסק בהתאמת הוראות חוק
החברות לחברות טכנולוגיה הנסחרות מחוץ לישראל ובמבנה הממשל התאגידי המתאים
לחברות אלה.
 
5.1.23 כנס שולחן עגול בנושא נוסח המתגבש של ה-American Law Institute Project Restatement on Corporate Governance בנוגע לבעלי שליטה. מטרתו של פרויקט הרסטייטמנט היא לערוך קודיפיקציה של הדין הקיים במדינות השונות בארה"ב בסוגיות שונות של דיני החברות. בכנס זה יציגו פרופ' אד רוק ומרסל קהן מאוניברסיטת NYU, אשר עומדים בראש הפרויקט, את הפרקים בנוגע לבעלי שליטה (הגדרת שליטה, חובות בעלי שליטה ואישור עסקאות בניגוד עניינים) ויתקיים דיון בהשתתפות נציגים מהאקדמיה והפרקטיקה מהעולם וישראל.
   

6.12.22
 

יום העיון השנתי ה- 5 על הקואופרציה בישראל לזכר פרופ' סמדר אוטולנגי ז"ל
הכנס אורגן בשיתוף רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך ומרכז פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון, ונטלו בו חלק גם מספר חוקרים של הפקולטה.
30.11.22 עיונים מעשיים ברגולציה של שוק ההון הכנס השנתי לשנת 2022 לזכרו של אבי דנון ז"ל
13.1.22

שולחן עגול בנושא: עסקאות בעלי עניין וביקורת שיפוטית לאור הלכת Nestle
בהנחיית פרופ' אסף חמדני ובהשתתפות פרופ׳ שרון חנס ועו״ד ורד פיליכובסקי סיסיק מהרשות
לניירות ערך. באירוע נכחו עורכי דין רבים מהפרקטיקה, בפרט כאלו אשר ייצגו חלק מהצדדים להליך, והתנהל דיון פתוח בפסיקתו של בית המשפט העליון והשלכותיה הצפויות לעתיד.  

20.12.21. יום העיון השנתי על הקואופרציה, לזכרה של פרופ' סמדר אוטלנגי.
 

 

שולחן עגול בנושא "עסקאות בעלי עניין וביקורת שיפוטית לאור הלכת Nestle
 

   
29.6.22

כנס בנושא גיוון מגדרי בדירקטוריון. בכנס השתתפו בין היתר רם בלניקוב, מנכ״ל משרד האוצר, ענת גואטה, ראש הרשות לניירות ערך, Vineet Chhibber, דירקטור בBIS BlackRock, כב׳ השופטת ד״ר מיכל אגמון גונן, וחוקרות מובילות מישראל והעולם. בכנס הוצגו פרספקטיבות שונות, כלכליות, משפטיות וחוקתיות על סוגיות שילוב נשים בדירקטוריונים של חברות, ונידונו הפערים בין המצב בשוק האמריקאי ובין הדיונים המתקיימים בנושא בישראל.

הכנס המלא ניתן לצפייה כאן

 

13.1.2022  
14.10.21 מפגש מקצועי בנושא ״ביטול האג״ח המיועדות: חיסכון תקציבי ללא פגיעה בפנסיה?״, האירוע התקיים ב-14 לאוקטובר 2021.
24.1.2021

כנס לרגל עשור לבית המשפט הכלכלי. הכנס, בשיתוף המרכז הבינתחומי. הוצגו בו מאמרים אקדמיים בידי חוקרים מובילים מישראל, שעליהם הגיבו השופטים מיכל אגמון-גונן, חאלד כבוב, רון סוקול ורות רונן. ניתנה הרצאה של השופטת יעל וילנר מבית המשפט העליון והתקיים פאנל בהשתתפות פרופ' זוהר גושן, יו"ר רשות ניירות ערך ענת גואטה והמשנה ליועמ"ש לממשלה מאיר לוין.

 

20.12.21

כנס בנושא הקואופרציה בישראל לזכרה של פרופ' סמדר אוטלנגי. 

3.8.2021

דיון מקצועי בנושא "הוצאות ישירות והשקעות אלטרנטיביות", בשיתוף מכון קסירר של בית הספר לניהול, עסק בהמלצות ועדת יפה בנוגע להוצאות ישירות של גופים מוסדיים בישראל. בדיון השתתפו בין השאר, פרופ' ישי יפה, ד"ר משה ברקת, מר חמי פרס (פיטנגו) ועוד.

15.7.21 שולחן עגול בנושא "חברות דואליות: משטר האחריות ותובענות ייצוגיות בעקבות פרשת סרגון". הדיון, בהשתתפות פרופ' אלון קלמנט, פרופ' עמיר ליכט ונציגת רשות ניירות ערך עסק במשטר האחריות האזרחית בניירות ערך החל על חברות דואליות.

28.4.21

שולחן עגול בנושא "תביעות נגזרות ושוק ביטוח נושאי משרה בישראל", בהנחיית פרופ' אסף חמדני ובהשתתפות, בין השאר, שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף

25.4.2021

מפגש לזכר ינאי כהן בנושא "ממשל תאגידי וחובות אמון בחברות טכנולוגיה". בשולחן העגול השתתפו, בין השאר, פרופ' ג'סי פריד מ-Harvard Law School, השופטת רות רונן, בית המשפט המחוזי (ת"א), ד"ר לאה פסרמן ועו"ד שחר הדר.

 

23.12.20 כנס שלישי בנושא הקואופרציה בישראל לזכרה של פרופ' סמדר אוטלנגי
28.7.20

מפגש זום בנושא "תוכנית בנק ישראל לרכישת אג"ח קונצרני", בשיתוף עם בית הספר לניהול. במפגש השתתפו אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל, ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך, ברק סורני, יו"ר מדרוג וד"ר יגאל נוימן, פרופ' אסף חמדני, פרופ' דן וייס (בית הספר לניהול) ופרופ' דן עמירם, סגן דקאן הפקולטה לניהול ע"ש קולר. המפגש עסק בתכנית החדשה של בנק ישראל לרכישה של אגרות חוב קונצרניות בשוק המשני ובהשלכות של תכנית זו על שוק ההון בישראל.

7.7.20

שולחן עגול (בזום) בנושא "אקטיביזם וחברות ללא גרעין שליטה" , בהנחיית פרופ' אסף חמדני (בפאנל בנושא  "The Global Landscape") ופרופ' שרון חנס (בפאנל בנושא "Israel: Recent Developments"), ובהשתתפותJennifer Law  המשמשת כ- Vice President בחברת  BlackRock, ד"ר קובי קסטיאל ומשתתפים נוספים מהרגולציה, התעשייה, משקיעים ואקדמיה. הדיון עסק הן במגמות העולמיות והן בהיבט הדין המקומי ביחס לתופעת ה-engagement, אשר צוברת תאוצה בשל התחזקות כוחם של הגופים המוסדיים

10.6.20

אירוע זום בנושא הספר "The Foundations of Anglo-American Corporate Fiduciary Law", שנכתב על ידי פרופ' דיויד קרשאו, חוקר מ-London School of Economic. המפגש, אירח את מחבר הספר, ועסק בסוגיות הנוגעות לחוסר היציבות המובנה של כלל שיקול הדעת העסקי וההתפתחות של כלל זה בבריטניה ובדלוור.

7.4.2020

שולחן עגול (בזום) בנושא "חדלות פירעון על רקע  משבר הקורונה", בהנחיית פרופ' אסף חמדני ופרופ' רון חריס, ובהשתתפות איתן אורנשטיין, נשיא בית המשפט המחוזי (ת"א), השופט עודד מאור, בית המשפט המחוזי (ת"א), תומר מוסקוביץ', מנהל רשות האכיפה והגביה, סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים והממונה על הליכי חדלות פירעון ומשתתפים נוספים מהממשלה, התעשייה, משקיעים ואקדמיה. הדיון עסק בצעדים נדרשים להתאמת משטר חדלות הפירעון בישראל למצב שצפוי להתעורר עם חזרתו ההדרגתית של המשק לפעילות בעקבות משבר וירוס הקורונה, וזאת הן ביחס ליחידים והן ביחס לתאגידים (בדגש על עסקים קטנים ובינוניים).

27.2.2020

ערב עיון בנושא "כלכלה משתפת, טכנולוגיות חדשות ואתגרי הרגולציה של התחבורה בישראל",  בהשתתפות ד"ר קובי קסטיאל, רחלי ורשבסקי, היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל אביב, גב' מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת תיק התחבורה, ונציגים נוספים ממשרדי ממשלה, מעיריית תל אביב ומהתעשייה. את הדיון המרכזי בנושא "רגולציה, חדשנות וכלכלה משתפת" הוביל עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי). לאחר מיכן הציגו שמונה סטודנטים את מחקריהם במסגרת נושא זה.

29.12.19

הכנס השנתי לדיני תאגידים, בשיתוף עם NYU School of Law . בכנס הוצגו מאמרים של פרופ' אדוארד רוק מ-NYU, פרופ' עלמה כהן מאוניברסיטת תל אביב, פרופ' אהוד קמר מאוניברסיטת תל אביב, פרופ' ג׳סי פריד מ- Harvard Law School, פרופ' ירון נילי מ-University of Wisconsin-Madison, ד"ר קובי קסטיאל מאוניברסיטת תל אביב, פרופ' ג'וש מיטס מ- Columbia Law School וד"ר יפעת נפתלי בן ציון מאוניברסיטת תל אביב.

24.12.19

שולחן עגול בנושא "ההצעה להאריך את הוראה השעה הקובעת תקרה לדמי הניהול שרשאים גופים מוסדיים לשלם, מנכסי העמיתים, לקרנות הון סיכון, פרייבט אקוויטי וקרנות השקעה אחרות",  הדיון, בהשתתפות ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון במשרד האוצר, פרופ' יוג'ין קנדל, נציגי גופים מוסדיים, משרדי עורכי דין וארגוני ציבור, התמקד בבחינת ההצדקה להגבלה ובשאלה האם יש לאפשר לגופים המוסדיים לגבות דמי ניהול שכאלה מכספי החוסכים.

18.12.19

מפגש אקדמי של פורום מרצים וחוקרים בדיני תאגידים . המפגש אירח את פרופ' ג'ארד אליאס, חוקר עולה בתחום חדלות פירעון מ- UC Hastings. המפגש עסק בסוגיות הנוגעות לחובות אמון של דירקטורים כלפי נושים, ובמסגרתו פרופ' אליאס הציג את מאמרו Bankruptcy Hardball (Forthcoming in California Law Review).

12.11.19 שולחן עגול בנושא Regulatory Sandbox לחברות פינטק בישראל, בהובלת פרופ' אסף חמדני, פרופ' דני צידון (Viola Fintech), ועו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי). הדיון, בהשתתפות נציגי הממשלה, התעשייה, משקיעים ואקדמיה, עסק בחקיקה המתגבשת לעיגון המלצות הצוות הבין-משרדי ובהשפעתה הצפויה על פעילות חברות פינטק בישראל. 
11.11.19

שולחן עגול בנושא "מיזוגים ורכישות בישראל". מר אבי פישר נשא דברי פתיחה. בשולחן העגול השתתפו, בין השאר, השופט חאלד כבוב, בית המשפט המחוזי (ת"א), דיוויד פוקס, שותף במחלקת מיזוגים ורכישות ב-Kirkland & Ellis, פרופ' אסף חמדני וד"ר קובי קסטיאל. סוגיות מרכזיות שנדונו: השפעת הליטיגציה התאגידית על עסקאות רכישה בישראל; והתפתחויות בעיצוב עסקאות מיזוגים ורכישות בישראל.

הזמנה       תמונות 

11.11.19

שולחן עגול בנושא המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת הקמת סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסית
 

הזמנה        תמונות 

7.11.19 

כנס בנושא "הקואופרציה בישראל במאה ה-21 – היבטים אידיאולוגיים, מבניים ורגולטוריים".  ועסק בסוגיות עכשוויות בתחום הקואופרציה בישראל ובהיבט השוואתי. הכנס נפתח בהרצאתו של פרופ' האגן הנרי מאוניברסיטת הלסינקי ויו"ר הוועדה המשפטית של הפדרציה הבינלאומית לקואופרציה (ICA), שעסקה בנושא:Cooperatives in a World in Transition: Legislation and Policy. לאחר מכן התקיים דיון בנושאים הנוגעים לרגולציה של אגודות שיתופיות בישראל, ובעקבותיו פאנל בנושא דיור שיתופי כהיבט אחד של מודל קואופרציה עכשווית, על משתניה ומופעיה המגוונים. הכנס נערך לזכר פרופ' סמדר אוטולנגי ז"ל, מרצה לשעבר בפקולטה למשפטים, ומי שפיתחה בארץ את תחום דיני האגודות השיתופיות.

 

29.4.2019 שולחן עגול בנושא תביעות נגזרות במשפט הישראלי

הסוגיות שנדונו: פטור מאחריות, וועדות מיוחדות ושליטת החברה בתביעה הנגזרת

לקחו חלק בדיון:
השופט עופר גרוסקופף, בית המשפט העליון, השופט חאלד כבוב, סגן נשיא, בית המשפט המחוזי תל אביב (המחלקה הכלכלית), השופטת רות רונן, בית המשפט המחוזי תל אביב (המחלקה הכלכלית), ד"ר עדי זרנקין (שופט בדימוס),
פרופ' שרון חנס, פרופ' אהוד קמר, פרופ' אסף חמדני- הפקולטה למשפטים, אונ' תל אביב

28.4.2019

שולחן עגול על גילוי הדעת של רשות התחרות בדבר שיתוף פעולה בין משקיעים מוסדיים,
בהשתתפות הממונה על התחרות ונציגי רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, גופים מוסדיים, משרדי עורכי דין והאקדמיה

9.1.2019

The 2019 NYU/TAU Corporate Law Conference   

לתכנית הכנס

8.1.2019

Investor Conflicts and Corporate Governance 

הזמנה

30.12.2018 

ערב השקה של ספרו של פרופ' דיויד וובר בשיתוף עם מרכז מינרבה

The Rise of the Working-Class Shareholder :Labor's Kat Best Weapon

לצפיה בסרט של ערב ההשקה

11.10.2018

יום עיון לזכרה של פרופ׳ סמדר אוטולנגי ז״ל במלאת 15 שנים ללכתה

הזמנה

3.5.2018

ערב עיון בנושא חוק חדלות פירעון: עידן חדש בהבראת חברות והסדרי חוב? 

הזמנה

13.3.2018

כנס בנושא שוק ההון ואכיפה כלכלית

תכנית הכנס      וידאו

11.1.2018

שולחן עגול בנושא: Shareholder Activism

בשיתוף NYU School of Law 

תוכנית הכנס      תמונות  וידאו: מושב ראשון   מושב שני   מושב שלישי

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>