סדנת משפט ומחשבה פוליטית

סדנת משפט ומחשבה פוליטית
  • אודות
  • דרישות
  • מנחים
  • אורחים

מטרת הסדנה להוות כר לדיון באספקלריה חדשה ולפיתוח של צורות חשיבה חדשות על הממשק בין משפט לתיאוריה ופילוסופיה פוליטית, ועל השילוב בין מחשבה פוליטית לדיסציפלינות שונות, היסטוריות, חברתיות, או מתחום מדעי המדינה ועוד, בהקשר של המתח בין דת, חילוניות ומשפט.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive