התמחות בבית המשפט העליון

התמחות בבית המשפט העליון

המכרז להתמחות בבית המשפט העליון נסגר בחלק הראשון של השנה האזרחית. המעוניינים לפנות להתמחות בבית המשפט העליון נדרשים לשים לב לכך שעליהם להגיש מועמדות לכל שופט או רשם בנפרד, אם כי לאותה כתובת דואר כמובן. לכל מסמך יש לצרף תמונת פספורט (ניתן לסרוק אותה לתוך קורות החיים), וכן את ההצהרה המצורפת בדבר קרבת משפחה לאדם במערכת המשפט. מומלץ לשלוח לכל שופט המלצות אישיות ומקוריות (עם חתימת הממליץ). בהצלחה!

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive