רשימת מצטייני הרקטור תשע"ז

שמות מקבלי תעודות הערכה מטעם הרקטור
25 דצמבר 2017
אילוסטרציה למצטייני רקטור

לאחר בדיקת רשומות הלימודים, להלן מספרי זהות של תלמידים המועמדים להיכלל ברשימת מצטייני הרקטור בשנת הלימודים תשע"ז.

תלמידים אשר מסיבה כל שהיא לא נכללים ברשימה, ואשר ממוצע ציוניהם בשנה"ל תשע"ז הינו גבוה מהממוצע של התלמיד האחרון ברשימה, מתבקשים לפנות לרוית צלניקר (חדר 24), טלפון: 6407258 או בדוא"ל: ravitz@tauex.tau.ac.il עד יום ב' 1 בינואר 2018.

 

מ"ז  203774104    -           ציון ממוצע - 97.18

מ"ז  304849847    -           ציון ממוצע - 97.05

 

הערה:
אנו חוזרים ומדגישים כי פרסום מספר זהות של התלמידים המועמדים הינו ראשוני בלבד. שמות התלמידים שיקבלו תעודות הערכה מטעם הרקטור יפורסמו בשלב מאוחר יותר.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive