עדכונים לידיעון

עדכון 14/3/22

הקורס: 'Energy Law and Policy'  -Prof. Alexandra Klass  - קורס מקוצר באנגלית – מבוטל.

מספר קורס 1411763150                

 


עדכון 1/3/22

שינוי במטלת הסיום בקורס ' נרטיבים של צדק - על משפט וספרות' - ד"ר גל הרץ  מספר קורס: 1411761501.

מרכיבי הציון: 20% נוכחות בשיעורים,80% עבודת בית.

 


עדכון 20/2/22

שינוי במרכיבי הציון בקורס "Chinese Legal Culture :Tradition and Transaction" Prof. Xiaohui Li,  מספר קורס  1411762850.

מרכיבי הציון: 15% השתתפות, 85% עבודת בית.


 

עדכון 15/2/22

שינוי במרכיבי הציון בקורס " משפט, חברה ותרבות" ד"ר נורית צימרמן,  מספר קורס  1411924201.

מרכיבי הציון: 10% מטלת ביניים (נייר עמדה), 90% בחינת בית.

 


עדכון 13/2/22

 

שינוי באופן הבחינה בקורס 'Health and Human Rights'– ד"ר מלאני לוי מספר קורס: 1411744401  (קורס מקוצר באנגלית, סמסטר ב').

המבחן יהיה מבחן בית ולא כפי שפורסם.


 

עדכון 26/1/22

1. עודכנה מערכת השעות לקורס Critical Reflections on Computational Law - Prof. Hildebrandt Mireill, Dr. Diver Laurence

            מספר קורס:  1411763050

 

 2.  קורס: 1411762850  Chinese Legal Culture: Tradition and Transaction- Prof. Xiaohui Li

הקורס יתקיים בזום – מערכת השעות ללא שינוי.

 

 


 

עדכון 9/1/22

1. עודכנה מערכת השעות לקורס The History and Philosophy of Internet Hacking – Prof. Scott Shapiro

            מספר קורס:  1411763450

2. עודכנה מערכת שעות מעודכנת לקורס International Commercial Arbitration – Prof. Hanns-Christian Salger

            מספר קורס: 1411756350

 


עדכון 19/12/21

שינוים בשעות הבחינות:

בקורס 'חקיקה ורגולציה' – ד"ר שרון ידין. מספר קורס: 1411910701   (סמסטר ב')
מועד א' יתקיים בתאריך 16.6.2022 בשעה 9:00
מועד ב' יתקיים בתאריך 7.7.2022 בשעה 9:00

בקורס 'הסדרת סכסוכים בין אומות' – ד"ר בועז שפירא. מספר קורס: 1411763701 (סמסטר ב')
מועד א' יתקיים בתאריך 16.6.2022 בשעה 14:00
מועד ב' יתקיים בתאריך 7.7.2022 בשעה 14:00

 


עדכון  8/12/21

1. פרוסמינר חדש:  ' המשפט המסחרי-אזרחי - בין פסיקה לאקדמיה' – ד"ר יפעת נפתלי בן ציון.
מספר קורס: 1411767401  
סמסטר ב', ימי שני בשעות 14-16.

תאור: מטרתו של הפרוסמינר לעסוק בממשק בין פסיקת בתי המשפט ובין העבודה האקדמאית, וכן לפתח כישורי מחקר וכתיבה בתחום זה. במסגרת הקורס תסקר פסיקה מתחומים שונים של המשפט המסחרי-אזרחי, כגון דיני החוזים, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הקניין, דיני התאגידים ודיני האמונאות. כל הרצאה תתמקד בממשק בין פסק דין מכונן מישראל או מחוצה לה ובין הכתיבה האקדמאית בסוגיה בה עסק פסק הדין. במסגרת כך נקיים דיון במגוון שאלות כגון מהי תכליתה של האקדמיה המשפטית, כיצד קריאה ביקורתית של פסיקה מסייעת להתפתחות המשפט, מהו תפקידו של בית המשפט בפרשנות החוק בתחום המשפט המסחרי-אזרחי ומהו מקומן הראוי של עובדות המקרה אל מול שיקולי מדיניות כלליים בהכרעה השיפוטית.


מרכיבי הציון: 30% השתתפות פעילה והצגה בכיתה, 70% עבודת גמר.

הפרוסמינר מזכה ב-3 ש"ס.

 

2. הפרוסמינר: דיני צרכנות  מספר קורס 1411763901- ד"ר מירב פירט (סמסטר ב') - מבוטל .

 

3. שינוי בשעת הבחינה בקורס 'משפט חוקתי' – ד"ר דורין לוסטיג

מספר קורס: 1411910211  (סמסטר א')

מועד א' יתקיים בתאריך 13.1.2022 בשעה 9:00

מועד ב' יתקיים בתאריך 3.2.2022 בשעה 9:00


 

עדכון 25/11/21

לתשומת לבכם/ן נוספו עדכונים בעמוד לוחות הזמנים של הקורסים המרוכזים 


 

עדכון 14/11/21

 

 1. הבחינה בקורס 'Historical Introduction to English Law' – ד"ר דוד שור מספר קורס: 1411670001   (סמסטר א')
  תהיה מבחן בית ולא כפי שפורסם.
  תאריך לקיחת הבחינה: 19.11.21 - יום שישי בשעה 9:00  
  תאריך הגשה: 21.11.21 – יום ראשון בשעה 9:00


   
 2. הבחינה בקורס 'International Intellectual Property Law' – פרופ' אמיר חורי מספר קורס 1411656901 (סמסטר א')
  תהיה בחינת כיתה עם ספרים פתוחים ולא כפי שפורסם.

 


עדכון 28/10/21

שינוי במרכיבי הציון בקורס " הון סיכון ומימון חברות הזנק" עו"ד אסף הראל,  מספר קורס  1411749601    .

מרכיבי הציון: 20% בחני פתע/בקיאות, 80% עבודה.

 


 

עדכון 19/10/21

 

הקורס משפט מנהלי 1411922401 – סמסטר ב' - יועבר על ידי ד"ר בעז סגל.

תיאור הקורס:
במדינות מערביות – ובהן מדינת ישראל – תופסים הגופים המנהליים מקום גדל והולך במערך החיים, ופועלים כמעט בכל תחום. עורכי הדין הפועלים בשדה המשפטי נתקלים בתדירות רבה בגופים מנהליים ובפעולות מנהליות, ונדרשים בשל כך לדעת את הדינים המסדירים את פעולתם של גופים אלו. מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את אופיים של הגופים המנהליים ואת הדין החל עליהם. כמו כן, הקורס יקנה לסטודנטים כלים משפטיים אשר נדרשים לשם התמודדות עם גופים מנהליים. בין השאר יעסוק הקורס בכללי פעולת המנהל הציבורי ובסוגיות כגון שפיטות, סבירות, איסור הפעלת שיקולים זרים, חוקיות פעולות המנהל, זכות הטיעון וכללי הצדק הטבעי. לשם כך נכיר וננתח את הנורמות והפסיקה המרכזיות העוסקות בפעילות גופים אלו.

מרכיבי הציון: 20% עבודה/ות, 80% בחינה סופית.
אופן הבחינה: עם ספרים

הקורס יתקיים בימים שני וחמישי 12-14 (ללא שינוי).


 

עדכון 11/10/21

 

נוסף קורס בחירה הפתוח לתלמידי הפקולטה מהחוג למדיניות ומנהל בחינוך: 'יחסי שלטון מקומי-מרכזי  עם התייחסות לתחום החינוך' – מר אופיר פינס

מספר קורס: 0722431301

הקורס מתקיים בסמסטר א', יום שלישי, 12-14. 


 

עדכון 7/10/21

 

1.  הפרוסמינר  –  משפט וקהילה: בין המשפט המדינתי למשפט הלא-מדינתי-  ד"ר רבקה ברוט  - מספר קורס: 1411765401   

יתקיים בסמסטר ב', יום רביעי בשעה 14-16

 

2.  שינוי במרכיבי הציון בקורס " Mergers and Acquisitions - a Real Life Experience" עו"ד דיויד פרידמן ,  מספר קורס  1411751850   .

Grade components: 75% Papers, 25% Active in-Class Participation

 


 

עדכון 4/10/21

הסמינר  –  ישראל ושאלת צדקת הציונות: שלוש היסטוריוגרפיות, שלוש תורות מוסר, שלוש חוקות -  פרופ' חיים גנז - מספר קורס: 1411737201  

יהיה קורס מקוון (זום) ולא כפי שפורסם.  

 


 

עדכון 30/9/21

 

הקורס: Contract Governance and Strategy  -Prof. Lisa Bernstein   מספר 1411761950 קורס מקוצר באנגלית – מבוטל.


 

עדכון 29/9/21

שינוי באופן הבחינה בקורס 'הסדרת סכסוכים בין אומות' – ד"ר בועז שפירא מספר קורס: 1411763701  (סמסטר ב')

המבחן יהיה עם ספרים ולא כפי שפורסם.

 


עדכון 9/9/21

1. הקורס: Criminal Legal Ethics-Prof. Abbe Smith  - קורס מקוצר באנגלית – מבוטל

מספר קורס 1411762450

 

2.  קורס חדש מרוכז באנגלית, רבעון 1:  Corporate Finance for Lawyers" - LizabethAnn Eisen"


מספר קורס: 1411756250  הקורס יהיה מקוון 

מערכת השעות כאן 

תיאור הקורס:

Using real-life examples and simulations, this course will cover the day-to-day function of lawyers practicing corporate finance (both in-house and as outside counsel). Topics will include basic corporate finance principles, accounting for lawyers and how to learn and stay on top of current issues and trends, non-GAAP measures, relations with the CFO, audit committee and board of directors and significant shareholders, capital raising and other transformative transactions and financings, developing high quality compliance and risk management policies and procedures, the impact of significant litigation and government investigations. We will focus on substantive areas as well as ethical, business, policy and reputational concerns.

Pre-requisites: Corporations; Business Associations or similar course
Grade Components: 100 % Final Paper.

 


עדכון 2/9/21

 

1. קורס חדש : 'סמינר מתקדם במשפט פלילי'– עו"ד נחשון שוחט
סמינר לתואר שני
מספר קורס: 1411719232    
קורס שנתי, ימי שלישי, 18-20   

תאור הקורס:
ההגנה על חפים מפשע מפני הרשעת שווא היא תכלית מרכזית ומובנת מאליה של כל שיטת משפט הוגנת. הרשעה שגויה של אדם חף מפשע נתפסת כחלום הבלהות של כל הגורמים המעורבים בהליך הפלילי. היא מייצגת את הנקודה שבה הופך המשפט הפלילי ממכשיר חיוני ומועיל להגנה על החברה ועל ערכיה למכשיר שטמון בו הפוטנציאל לפגיעה קשה ובלתי-הפיכה בזכויות אדם ולגרימת עוול מוסרי מצד השלטון כלפי האזרח. מכיוון שמערכת המשפט נדרשת להכרעה המבוססת על הערכה אנושית של מידע שאיננו שלם ואיננו מושלם, היא לעולם גם מועדת לטעויות. לכן, שיטות המשפט לאורך כל ההיסטוריה התמודדו עם ההתלבטות הנצחית: כיצד מוגדרת ובמה מתבטאת המחויבות להגנה על חפים מפשע במשפט הפלילי, מול התכלית של הצלחה באכיפת דין יעילה והבאת עבריינים על עונשם.

מטרת הסמינר היא לנתח סוגיות המשפיעות על עיצובה של רמת המחויבות של מערכת המשפט להגנה על חפים, בהקשרים שונים, מול אינטרסים מתחרים. הסמינר מחבר בין פרספקטיבות מחקריות תיאורטיות (היסטורית, תורת משפטית, השוואתית ואמפירית) לבין בחינת הפרקטיקה של ניהול ההליך הפלילי ודיון בדוגמאות ממשפטים אמיתיים. במסגרת השיעורים נעסוק, בין היתר, בביטויה של המחויבות להגנה על חפים מפשע בתקופות שונות לאורך ההיסטוריה; בבחינה ביקורתית של מספר הצדקות מוסריות אפשריות ל"עיקרון העדיפות" לפיו מוטב לזכות אשם מאשר להרשיע חף מפשע, ובשאלה אם ניתן, לאורן, לתקף "מובן חזק" לעיקרון ההגנה. נדון באופן מעמיק בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר, במקורותיו, ובתיאוריות שונות המסבירות אותו ואת יישומיו, וכן במשמעותן ותוכנן של "חזקת החפות" ו"הזכות להליך הוגן". נתייחס לכשלים ואתגרים בהערכת סוגים שונים של ראות (עדויות ראיה, הודאות נאשמים, ראיות מדעיות, ראיות נסיבתיות, ועוד). נלמד תיאוריות שונות המסבירות את תהליך קביעת העובדות השיפוטית. נעסוק באופן שבו מתגבש הבסיס הראייתי במשפט ובהשפעות והטיות קוגניטיביות הפועלות בשלב החקירה ובשלב ניהול המשפט. נדון בהיקף המחויבות של מערכת המשפט לקיים בקרה לגילוי טעויות ותיקונן. נתייחס גם ליתרונות וחסרונות של הפרקטיקה הנפוצה של הסדרי טיעון בראי המחויבות להגנה על חפים. כמו כן, נבחן את הקשר בין המשפט המהותי לבין עיצוב דיני הראיות וכללי ההוכחה, בהתייחס לסוגים שונים של עבירות, סייגים והגנות.

בסמינר יושם דגש על שיח ביקורתי ועל עידוד כיווני מחקר יצירתיים ובין-תחומיים. הסמינר יתנהל על-בסיס הדרכה מלווה (גם באמצעות פגישות אישיות) בבחירת הנושא והגדרת שאלת המחקר, ניסוח ראשי הפרקים וכתיבת העבודה.


מרכיבי הציון: 15% השתתפות פעילה בשיעורים, 10% ראשי פרקים, 15% הצגת נושא המחקר בכיתה, 60% עבודה סמינריונית.

 

2. קורס חדש : 'סמינר מתקדם במשפט מסחרי-אזרחי'– ד"ר יפעת נפתלי בן ציון
סמינר לתואר שני
מספר קורס: 1411748034   
קורס שנתי, ימי שלישי, 18-20   

תאור הקורס:
מטרתו של הסמינר המתקדם במשפט מסחרי-אזרחי לעסוק בממשק בין פסיקת בתי המשפט ובין העבודה האקדמאית, וכן לפתח כישורי מחקר וכתיבה בתחום זה.
בפתח הקורס יועברו לכיתה הרצאות במסגרתן נכיר סוגיות נבחרות במשפט המסחרי-אזרחי. במהלך הסמסטר הראשון נסקור פסיקה מתחומים שונים של המשפט המסחרי-אזרחי, כגון דיני החוזים, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הקניין, דיני התאגידים ודיני האמונאות. כל הרצאה תתמקד בממשק בין פסק דין מכונן מישראל או מחוצה לה ובין הכתיבה האקדמאית בסוגיה בה עסק פסק הדין. במסגרת כך נקיים דיון במגוון שאלות כגון מהי תכליתה של האקדמיה המשפטית, כיצד קריאה ביקורתית של פסיקה מסייעת להתפתחות המשפט, מהו תפקידו של בית המשפט בפרשנות החוק בתחום המשפט המסחרי-אזרחי ומהו מקומן הראוי של עובדות המקרה אל מול שיקולי מדיניות כלליים בהכרעה השיפוטית.
בהמשך השנה יבחרו הסטודנטים פסק דין מתחום המשפט המסחרי-אזרחי המעניין אותם, מתוך הרשימה הרחבה של התחומים בהם עסקנו בסמסטר הראשון. תתקיימנה גם פגישות אישיות לסטודנטים שיבקשו זאת, על מנת לסייע בגיבוש נושא המחקר. הסטודנטים יתבקשו להציג בפני חבריהם סקירה מקיפה ועדכנית של הנושא בו עסק פסק הדין, זאת לאחר שביצעו מחקר רקע על עובדות פסק הדין ועל הדין הנוהג כיום (לרבות בחינת ספרות מקצועית, פסיקה רלוונטית אחרת של בית המשפט העליון או הערכאות הדיוניות ופסיקה משווה). במסגרת כך יצופה מהסטודנטים להביע גם עמדה ביקורתית ביחס להכרעה השיפוטית, בין היתר תוך התייחסות לשיקולים נורמטיביים. לבסוף, ידרשו הסטודנטים להכין ולהגיש עבודת גמר, אשר תתבסס על הסקירה שהוצגה לכיתה. ניתן יהיה לבצע את ההצגה ולכתוב את עבודת הגמר בקבוצות קטנות של 2-3 סטודנטים.
מרכיבי הציון: 10% השתתפות פעילה, 30% הצגה בכיתה, 60% עבודת גמר.


 

עדכון 31/8/21

 

שינוי במטלות בסדנת משפט וכלכלה – פרופ' אברהם רונן וד"ר תמר קריכלי כץ מספר קורס: 1411765501

יש להגיש ארבעה ניירות עמדה קצרים על המאמרים במהלך הסמסטר (ולא שבע כפי שפורסם).

 


 

עדכון 29/8/21

הקורסים הבאים מבוטלים (סמסטר א'):

International Law and Climate Change- Prof. Noah Sachs  – 1411761750

 The Law of Natural Resources- Prof. Bruce Huber 1411762150

Animal Rights, Social Justice and Prison Abolition – Prof. Justin Marceau   1411762250

הקורס:

 Political Philosophy of Law – Prof. Xifaras Mikhail 1411757050 יתקיים ברבעון 3 ולא כפי שפורסם.

 


עדכון  19/8/21

1. הקורס: International Law and Climate Change  -Prof. Noah Sachs  - קורס מקוצר באנגלית – מבוטל

מספר קורס 1411761750

 

2. עודכנו לוחות המבחנים 

 


עדכון 18/8/21

שני קורסי בחירה שנוספו לידיעון:

 1. 'הגנה על בעלי חיים במשפט בחסות קרן קולר-מנמון' – מר יוסף וולפסון  (תאור הקורס עדיין לא מופיע בידיעון, יתעדכן במהלך היום)
  קורס בחירה
  מספר קורס: 1411719901  
  סמסטר א', ימי רביעי בשעות 18-20
  בחינה:
  מועד א' 20.1.2022 בשעה 09:00
  מועד ב' 10.02.2022 בשעה 09:00
  תאור הקורס:

  דיני ההגנה על בעלי-חיים מתפתחים במהירות רבה בעשרות השנים האחרונות, תוך שהם מאתגרים מערכות מושגים משפטיות כגון מושגי הקניין, האישיות המשפטית והמשפחה.
  הקורס ייתן תמונה כללית של המציאות הכלכלית-חברתית ושל ההקשרים האידיאולוגיים על-בסיסם צומחים דיני ההגנה על בעלי-חיים; יקנה מושגי יסוד בתורות הפילוסופיות והפוליטיות של שחרור בעלי-חיים; יאפשר טעימה מהדיונים המושגיים ביחס למעמד המשפטי של בעלי-חיים; ויעניק הכרות בסיסית עם מושגי יסוד במדעי רווחת בעלי-החיים. בקורס יילמדו הקווים המאפיינים של סוגים שונים של הסדרים להגנת בעלי-חיים בארץ ובעולם, וההסדרים הקיימים בישראל. לבסוף, תיבחן השאלה מה תפקידו של המשפטן בתנועה להגנת בעלי-חיים, ואלו דילמות מעשיות ועקרוניות עומדות בפני עורך-דין שנדרש לייצג אינטרסים של בעלי-חיים.
  בקורס ניתן ציון מיטיב של עד 5 נקודות על בסיס ההשתתפות בשיעורים.
  מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%
  אופן הבחינה: עם ספרים.


   
 2. 'מבוא לענייני מעמד אישי'  – גב' נסרין אעלימי קבהה
  קורס בחירה (הקורס ילמד בשפה הערבית)
  מספר קורס: 1411749301
  סמסטר ב', ימי שלישי 18-20
  תאור הקורס:
  במסגרת הקורס נכיר את עולם ההתדיינות בענייני המעמד האישי של המיעוט הערבי בישראל, בדגש על ענייני נישואין והכללים המסדירים אותו, הדרכים לסיום חיי הנישואין וההשלכות של הגירושין על התא המשפחתי בכללותו, כגון: המוהר, משמורת הילדים, מזונות, וכשרות יוחסין.
  שאלות נוספות שנדון בהן: סמכויותיהם ומעמדם של בתי הדין הדתיים, והמתח הקיים בינם לבין בתי המשפט לענייני משפחה, והשפעת החקיקה האזרחית על ההתדיינות בענייני המעמד האישי, וכן מגמות וחידושים בפסיקת בתי הדין הדתיים.
  מרכיבי הציון: 100% עבודה סופית.
  הקורס יועבר בשפה הערבית.

   

 


עדכון 16/8/21

סמינר חדש:  'פרטיות בעידן הטכנולוגי' – ד"ר מיקי זר
מספר קורס: 1411767201  
סמינר שנתי, ימי שני בשעות 14-16.

השתתפות בעולם הדיגיטלי כרוכה לעתים קרובות בוויתור בפועל על שליטה במידע האישי שלנו והכפפת חיי היומיום למעקב בלתי פוסק. טכנולוגיות המידע הדיגיטליות יוצרות אפשרויות חדשות ליעילות שוקית ושלטונית, לשיפור באיכות החיים וליצירה ולתקשורת בין-אישית וחברתית, אך בו בזמן טומנות בחובן חדירה חסרת תקדים לפרטיות ויצירת ערוצים חדשים של הנדסה חברתית. ההתפתחויות הטכנולוגיות מציעות אפיקים חדשים של יצירה, רווחה ושיתוף פעולה, אך גם אפיקי ניצול ודיכוי ובתגובה להם, אפיקי ביקורת, התנגדות ובניית חלופות. מושג הפרטיות ניצב במרכזה של צומת זה שבין שגשוג, ניצול והתנגדות.

לסמינר שתי מטרות. ראשית, לבחון ולחקור את הפרטיות לא רק כזכות שנועדה להגן על הפרט כיחידה סופית ומוגמרת, אלא כאתר שבו מתחולל התהליך המתמשך של כינון הפרט. שנית, ללמוד ולשכלל את מיומנויות המחקר והכתיבה האקדמיים, לרבות הצגת המחקר האישי בכיתה.

מרכיבי הציון: 20% השתתפות פעילה והגשת מטלות, 10% רפרט, 70% עבודה מסכמת.

 


 

עדכון 15/8/21

הדרישות המקדימות בקורס:  "הפרקליטות בעשייה" -  אורלי גינזבורג בן-ארי (סמסטר א'),  מספר קורס 1411719801   - בוטלו


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>