עדכונים לידיעון

עדכון 10/11/19

 

1. הסמינר "דיני לחימה - משפט בינלאומי הומניטרי "  -ד"ר אליאב ליבליך  - תואר ראשון - יתקיים בחדר 103 באופן קבוע.  

 

2. הקורס "דיני סייבר ומידע " - ד"ר עמרי רחום - טוויג  - קורס בחירה לתואר ראשון - יתקיים באולם 301 באופן קבוע.  

 


 

עדכון 7/11/19

1. הקורס  "דיני סביבה " - ד"ר דוד שור - קורס יסוד לשנים ג-ד - יתקיים בחדר 202 באופן קבוע.  (בשני ימי ההוראה).

2. הקורס "ילדים ונוער בבית המשפט "  -גב' ניצנה בן דוד  - קורס בחירה לתואר ראשון - יתקיים בחדר 103 באופן קבוע.  

3. הקורס  "משפט, ספרות וחברה בעולם העתיק "  -ד"ר רחל חסן  - קורס בחירה לתואר ראשון  - יתקיים בחדר 201 באופן קבוע.  

 


 

עדכון 31/10/19

1. הסמינר המתקדם במשפט  מסחרי-אזרחי - השופט (בדימ.) אליעזר ריבלין - תואר שני - יתקיים בחדר 304 באופן קבוע , למעט בתאריך 12.11.19 – בתאריך זה השיעור יתקיים בחדר 305 .

 

2. הסמינר המתקדם במשפט  ציבורי  -השופט (בדימ.) אבי זמיר - תואר שני - יתקיים בחדר 303 באופן קבוע .

 

3. הסמינר המתקדם במשפט מסחרי-אזרחי - פרופ' יורם דנציגר - תואר שני - יתקיים בחדר 103 באופן קבוע .

 

4. הבהרה בנושא מרכיבי הציון בפרוסמינר "המדינה והשוק" – פרופ' רועי קרייטנר – תואר ראשון, מספר קורס: 1411733201 .

מרכיבי הציון : עבודה 100% , מטלות חובה ללא ציון.

 


עדכון 27/10/19

1. אופן הבחינה בקורס "עיון מחדש בראיות מדעיות "- עו"ד ענת מיסד כנען, עו"ד גל רוזנצוויג" - קורס ליבה בתואר שני, מספר קורס 1411748530  הוא: עם ספרים. (ולא כפי שפורסם בידיעון).
 

2.  הקורס  "זירת המידע: אתיקה, משפט ופוליטיקה"  - ד"ר מיקי זר – קורס חת"מ - יתקיים בחדר 304  באופן קבוע.

 

3. הקורס  "כלכלה משתפת"  -ד"ר יעקב קסטיאל  - קורס חת"מ - יתקיים בחדר201 באופן קבוע.

 

4. הקורס”Derivatives, Risk and Financial Crises"   - מר מנחם פדר  - קורס מקוצר באנגלית, יתקיים בחדר 201  ביום רביעי ,באופן קבוע.

 


עדכון 24/10/19

 להלן פרטי קורס חדש שיתקיים בסמסטר ב' (רבעון 4):

שם הקורס: Prof. Edward Rock, Dr. Kobi Kastiel - "Reading Corporate Law Cases: Delaware and Israel” . - קורס מרוכז באנגלית - סמסטר ב', מספר הקורס 1411753950 .

 

תיאור הקורס:

In the basic course on corporate law, and in mergers and acquisitions, students in the law faculty learn the fundamental principles of both Delaware corporate law and Israeli company law.  In this course, we will take a comparative approach that contrasts a selection of recent and classic Delaware opinions with opinions from the Corporate Department of Tel-Aviv District Court. Students will be expected to read the cases in advance of class. To facilitate student preparation, the cases will be distributed well in advance. 

Pre-requisites: The basic course in Corporate Law is a pre-requisite.  An advanced course in Mergers and Acquisitions is recommended.

Grade: Reaction papers 100%. In place of a final exam, students will be asked to submit, before sessions, brief memorandums in English on the assigned readings and to participate in one in-class presentation of a court opinion. Grades will be based on these memos and on participation in class discussions. Attendance in all sessions of the class is mandatory.

 

מערכת השעות תפורסם בהמשך.

 


עדכון 22/10/19

 הקורס "עסקה מבוימת" - עו"ד יעקב אנוך בוטל - מספר קורס 1411687101, תואר ראשון – סמסטר א'.


עדכון 6/10/19

1. שני הקורסים "רגולציה של שומרי סף: הגדרות, הצדקות ואתגרים" - פרופ' נטע זיו, עו"ד אביה אלף, של תואר שני עיוני ותואר שני מחקרי התאחדו לקורס אחד.

הקורס יתקיים בסמסטר א' , ביום שלישי בשעות 20:00 – 21:30 . מספר הקורס יהיה 1411748240.

2. את הקורס "דיני ראיות " – קורס מתקדם לשנים ג-ד , סמסטר ב' , מספר קורס 1411934601, תלמד פרופ' טליה פישר (במקום פרופ' רינת קיטאי-סנג'רו) היום ושעת ההוראה נשארים כפי שפורסמו בידיעון .

כמו כן מרכיבי הציון ואופן הבחינה נשארים כפי שפורסמו בידיעון.

3. הקורס "גבולות המשפט הפלילי: בין הלכה למעשה" - ד"ר יונתן קרמר  בוטל.  מספר קורס 1411738501, תואר ראשון – סמסטר א' .

4. חל שינוי במרכיבי הציון בקורס "דיני תאגידים למתקדמים" – פרופ' שרון חנס, עו"ד אריאל עמינצח - מספר קורס 1411933801, קורס מתקדם לשנים ג-ד - תואר ראשון - סמסטר א' .

להלן מרכיבי הציון המעודכנים: השתתפות פעילה בשיעורים (באמצעות ממשק וירטואלי) 10%, בחינה סופית 90%.

 

 


עדכון 26/9/19

1. הקורס " מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט: סוגייה בצדק חברתי" - פרופ' דן גבתון  בוטל - מספר קורס 1411583001, תואר ראשון – סמסטר א' .

2. את הקורס "דיני ראיות " – קורס מתקדם לשנים ג-ד , סמסטר א' , מספר קורס 1411933410, ילמדו פרופ' רינת קיטאי-סנג'רו וד"ר ג'ודי ברודר  (במקום פרופ' טלי פישר) הימים ושעות ההוראה נשארים כפי שפורסמו בידיעון .

כמו כן מרכיבי הציון ואופן הבחינה נשארים כפי שפורסמו בידיעון.

3. הקורס "מימון חברות" - ד"ר אופיר נוה  בוטל - מספר קורס 14117262001, תואר ראשון – סמסטר א' .

4. את הפרוסמינר  "המדינה והשוק" , סמסטר א' , מספר קורס 1411733201, ילמד פרופ' רועי קרייטנר (במקום פרופ' טלי פישר) הימים ושעות ההוראה נשארים כפי שפורסמו בידיעון .

כמו כן מרכיבי הציון נשארים כפי שפורסמו בידיעון.

 


עדכון 18/9/19

קורס רוחבי חדש לתואר שני "יהודית ודמוקרטית " – ד"ר אורי אהרונסון, מספר קורס 1411753830 . הקורס יתקיים בסמסטר ב' ביום ו' (שישי)  בשעות 08:30 – 10:00 , חדר 100 .

 

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בהגדרה המשפטית של הזהות החוקתית הישראלית, המתמצה בביטוי "מדינה יהודית ודמוקרטית". נקיים עיון ביקורתי בהתפתחות של דיני הזהות הישראלית, החל מהכרזת המדינה והפסיקה המכוננת של שנות ה-50 וה-60, עבור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, המשך בחוקי-היסוד של 1992, וכלה בחוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי; נדון בטיעונים בולטים מן המחקר, ההלכה, הפוליטיקה והפסיקה ביחס להצדקה, להיתכנות ולמשמעות של הדואליות החוקתית הישראלית – לאורך השנים בכלל ובעידן "חוק הלאום" בפרט; ונבחן את האופנים בהם הגדרת הזהות של ישראל כ"יהודית ודמוקרטית" השפיעה ועשויה להשפיע על מחלוקות יסוד בחברה הישראלית, הן במישור הפנים-יהודי, הן במישור היהודי-ערבי, והן במישור שבין ישראלים וזרים. נעיין גם במאמצים שנעשו לאורך השנים ליישב בצורות אחרות את אתגרי הזהות הישראלית ולדמיין הסדרים חוקתיים חלופיים. מטרת הקורס היא לפתח הן גישה ביקורתית ביחס להגיונות העבר בתחום הזהות החוקתית הישראלית, והן חשיבה מקורית אודות אפשרויות העתיד.

 

מרכיבי הציון:

בחינה סופית 100% . ציון מיטיב של עד 5 נקודות עבור השתתפות תורמת המשקפת קריאה.

אופן הבחינה: ללא ספרים

 

מועדי הבחינות:

מועד א'יום ג' 7.7.20 בשעה 14:00 .

מועד ב' – יום ג' 28.7.20 בשעה 14:00 .


 

עדכון 15/9/19

חל שינוי במרכיבי הציון בקורס "היבטים משפטיים של חברות סטרט- אפ (הזנק) " - ד"ר איל שנהב - מספר קורס 1411573801, תואר ראשון - סמסטר א' .

להלן מרכיבי הציון המעודכנים: עבודות 20% (ציון מגן), בחינה סופית 80%.

 


עדכון 9/9/19

 1. את הקורס "דיני חוזים " - א2 קבוצה 12 ילמד ד"ר אוהד סומך (במקום פרופ' מנחם מאוטנר) הימים ושעות ההוראה נשארים כפי שפורסמו בידיעון .
  להלן תיאור חדש של הקורס:

  דיני חוזים – ד"ר אוהד סומך

  Law of Contract


  החוזה היא כלי לשיתוף פעולה, הקצאת סיכונים, והעברת זכאויות. מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים כלים להבנה וניתוח של דיני החוזים. הקורס ידון בכללים, בטעמים לכללים ובעקרונות המנחים של דיני החוזים. במסגרת הקורס נעסוק בהליך כריתת החוזה; פגמים בכריתה; תוכן החוזה ופרשנותו; הפרת החוזה; תרופות בגין הפרת חוזה; האינטרסים הפרטיים והציבוריים המוגנים על-ידי דיני החוזים; ובעקרונות חופש החוזים ותום הלב.

  מרכיבי הציון: עבודות 20%, בחינה סופית 80%

  אופן הבחינה: עם ספרים

   
 2. ניתן יהיה לכתוב פרו-סמינר בקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה. מטלת הפרו-סמינר תהיה בנוסף למטלות הרגילות. המעוניינים באופציה זו, מתבקשים לקבוע פגישה אישית עם פרופ' דפנה הקר בתחילת הסמסטר.  מספר קורס 1411693901
   
 3. עדכון בקורס "זכויות אדם" - עו"ד הישאם שבאיטה מספר קורס 1411731901, 

  הקורס כולל פעילות מעשית עבורה יקבלו הסטודנטים 2 ש"ס נוספים (למעט סטודנטים המשתתפים בקורס במסגרת תכניות אחרות). העבודה המעשית כוללת מגוון פעילויות לרבות מחקר משפטי, קבלת פניות ציבור וסיוע במיצוי זכויות.

  מרכיבי הציון לסטודנטים המקבלים 4 ש"ס:  10% השתתפות פעילה; 40% פעילות מעשית (בהיקף של 50 שעות שנתיות); 50% הגשת עבודה מסכמת.

   


עדכון  05/9/19

 1. הסמינר במשפט מסחרי-אזרחי, מספר קורס 1411748031 יועבר ע"י ד"ר הדר ז'בוטינסקי (במקום פרופ' שרון חנס). שעות ההוראה נשארות כפי שפורסם בידיעון (יום ג' 16:00 – 18:00 )

   
 2. הסמינר במשפט מסחרי מספר קורס 1411717331 יועבר ע"י פרופ' שרון חנס (במקום ד"ר הדר ז'בוטינסקי). שעות ההוראה השתנו, הסמינר יתקיים ביום ג' בשעות 18:00 – 20:00.

  תלמידים ממשיכים במסלול המסחרי יכולים להירשם לסמינרים של פרופ' שרון חנס  ופרופ' דיויד גילה בלבד.

  תלמידים שכבר ביצעו רישום בבידינג מתבקשים לוודא שהרישום שלהם תואם את השינויים.

 


עדכון  04/9/19

הסמינר "פלילים בעולם משתנה" - פרופ' אליעזר לדרמן  בוטל - מספר קורס 1411744901, תואר ראשון – סמינר שנתי.

 


עדכון  03/9/19

 1. סמינר חדש לתואר שני במסלול הפלילי "סמינר מתקדם במשפט פלילי"– ד"ר חגית לרנאו, (סמינר שנתי),מספר קורס 1411719232 . הסמינר יתקיים בסמסטר  ביום ג' (שלישי)  בשעות 18:15 – 19:45, חדר 202 .

  להלן תיאור הסמינר:

  בשנים האחרונות מערכת אכיפת החוק בישראל עוברת תהליך מרתק בו נבחנות מחדש דרכי הפעולה המתייחסות לאופן ההתמודדות החברתית עם  עבריינות. תהליך זה טומן בחובו פוטנציאל לעיצוב מחודש של מדיניות מערכת אכיפת החוק בישראל. הסמינר ייבחן את התהליך תוך התייחסות לדרכים המשפטיות השונות בהן ניתן לפעול לשינוי מדיניות: הליכי חקיקה, דיונים והמלצות של ועדות ציבוריות ומקצועיות, מאבקים משפטיים, וכן מחקר ואיסוף נתונים לצורך בחינת יישום המדיניות על ידי סוכני מערכת אכיפת החוק.

  בין יתר הנושאים בקורס נתייחס לרעיון של מדיניות אכיפת חוק מבוססת נתונים, מעבר מגישה גמולנית לגישה תועלתנית/שיקומית, הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה (תיקון 113 לחוק העונשין), הסדר סגירת תיק מותנה, דוח ועדת דורנר, בג"צ שטח מחייה, דוח למברגר, בתי המשפט הקהילתיים ועוד.

  מרכיבי הציון: השתתפות פעילה ומטלות שיתוף ידע 15% , פרזנטציה 25%, עבודה 60% .

   

  In the recent years, the Israeli law enforcement system is undergoing a fascinating process of re-examining traditional law enforcement methods and paradigms of dealing with crime. This process carries a potential of reshaping law enforcement policy. The seminar will explore the various ways in which the law enforcement policy change is taking place such as in  legal reforms, professional committees, legal precedents and policy change implementation in policing practices.

  The seminar will address issues such as evidence-based law enforcement policy, punitive vs utilitarian or rehabilitative approaches to punishment, judicial discretion and sentencing guidelines, alternatives to incarceration, The Dorner commission report, The Lamberger commission report and the Israeli community courts.

 2. קורס בחירה חדש בסמסטר  ב' לתואר שני עיוני. שם הקורס: " הליכי יישוב סכסוכים וייצוג לקוחות במסגרתם" – ד"ר קרני פרלמן, מספר קורס 1411753730 . הקורס יתקיים ביום ו' (שישי)  בשעות 10:15 – 11:45, אולם קגן (100) .

   

  להלן תיאור הקורס:

  הקורס יעניק ידע וכלים לבחינת סכסוכים ולהשתתפות ביישובם בגישה שיתופית. יבחנו במסגרתו הליכים שונים חלופיים  להליך השפיטה האדוורסרי. יודגמו כמה כלים לייצוג לקוחות בצורה איכותית ויעילה במסגרתם. תיבחן שאלת התאמתם לניהול סכסוכים אזרחיים, ציבוריים ופליליים שונים.  

   

  מרכיבי הציון: מטלת ביניים 20% , בחינה סופית  80% .

  אופן הבחינה: ללא ספרים

  מועדי הבחינות:

  מועד א' - יום ו'  10.7.20 בשעה 08:30

  מועד ב' - יום ו'   31.7.20  בשעה 08:30


עדכון  02/9/19

 1. הקורס " זכויות עמים ילידים במשפט הבינלאומי ומשפט השוואתי" – ד"ר מוראד אלסאנע" בוטל - מספר קורס 1411749201, תואר ראשון - סמסטר ב'
   

 2. עדכון בפרוסמינר "סוגיות מתקדמות בדיני קניין" – פרופ' מיגל דויטש הדרישה המוקדמת היא: דיני קניין - מספר קורס 1411709201, תואר ראשון - סמסטר ב'
   

 3. להל"ן תיאור הסמינר באנגלית מספר קורס  1493102401
   

Information Technology Law - Prof. Michael Birnhack

The law regulates, or attempts to regulate information flows in various ways. When we commodify it, it is intellectual property. When the government or others limit the flow, it is a matter of freedom of expression. When we wish to control the data about ourselves, it is a matter of privacy. The seminar will discuss various issues related to the complex intersection of law and information technology. We will not discuss IP, which is discussed in other courses. We will focus on issues such as freedom of speech, the rise of new intermediaries, ISP liability, privacy and data protection. The seminar has two goals. First, to better understand the relationship between law and technology by exploring several case studies, on the topics mentioned above. Second, to practice academic legal research and writing. We shall meet for 12 classes during the fall semester, each of 2 hours and 30 minutes (with a break). Students will be required to submit a one page proposal within a month. Towards the end of the term students will present their research.

 

Grade Components: 80%Final Paper, 20% active participation and presentation of work

 

4. סמינר חדש לתואר שני במסלול הציבורי "סמינר מתקדם במשפט ציבורי " (סמינר שנתי),מספר קורס 1411717131 . הסמינר יתקיים ביום ג' (שלישי)  בשעות 16:15 – 17:45.


עדכון  20/8/19

 1. חל שינוי בשעת ההוראה בקורס של  “Jurisprudence and Political Economy" - Prof. Kampourakis - תואר ראשון - קורסים מקוצרים באנגלית (סמסטר א') ,מספר קורס 1411750901 הקורס יתקיים ביום ג 'בשעות 18:15 – 19:55 , חדר 304 (השיעור ביום ה' נשאר כפי שפורסם בידיעון).

   

 2.  "הסדרי טיעון ומשא ומתן" – פרופ' טליה פישר – קורס ליבה - תואר שני, מספר קורס  1411748830 , להלן מרכיבי הציון בקורס:  סימולציות 10% , עבודה מסכמת 90% .


   

 3. חל שינוי במרכיבי הציון בקורס "זירת המידע: אתיקה, משפט ופוליטיקה "– ד"ר מיקי זר – קורס חת"מ - תואר ראשון, מספר קורס 1411940801 . להלן מרכיבי הציון החדשים:
  נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים 15%, עבודות 85%. יינתן ציון מיטיב עבור תרומה משמעותית לדיון בכיתה.

 4.  חל שינוי בשעת ההוראה בקורס "דיני הגירה" - ד"ר יובל לבנת - תואר שני (סמסטר א') ,מספר קורס 1411741730 הקורס יתקיים ביום ו' בשעות 09:15 – 10:45 , אולם קפלון (209).

  מועדי הבחינות:

  מועד א'יום ג' 11.2.20 בשעה 14:00 .

  מועד ב' – יום ג' 3.3.20 בשעה 14:00 .

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive