עדכונים לידיעון

עדכון 22/10/20

 

חל שינוי במרכיבי הציון  בקורס "סוגיות נבחרות במשפט ציבורי" - השופטת ד"ר מיכל אגמון - גונן - תואר שני (סמסטר א'),  מספר קורס 1411748130 .

מרכיבי הציון: מטלת אמצע-עבודת קייס 15% , בחינה סופית 80%.


עדכון 1/10/20

 

1. קורס יסוד (שנים ג-ד) "דיני סביבה" – ד"ר תמרה לוטנר לב בוטל.  מספר קורס 1411931401, תואר ראשון

 


עדכון 30/9/20

1. קורס הבחירה "משפט וקולנוע" –ד"ר איל דיסקין מבוטל.  מספר קורס 1411721301, תואר ראשון.

 

​2. חל שינוי במרכיבי הציון  בקורס ליבה "כלכלה משתפת" - ד"ר קובי קסטיאל - תואר שני (סמסטר א') ,  מספר קורס 1411747930 .

 

מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

מועדי הבחינה:

מועד א': יום ו' – 5.2.21 בשעה 08:30

מועד ב' יום ג' – 2.3.21 בשעה 14:00.

 

3. חל שינוי ביום ההוראה בקורס "מבוא לענייני מעמד אישי"  בסמסטר ב'  - גב' נסרין אעלימי-קבהה

השיעור יתקיים ביום ג' (שלישי) בשעות 14:00 – 16:00 , חדר 204.

מועדי הבחינות נשארים כפי שפורסם בידיעון.

 


עדכון 29/9/20

 

1. להלן עדכון תאריך בקורס " Prof. Tenenbaum Sam - "Wrongful Convictions Case Studies in United States and Israel .

למערכת שעות חדשה, העדכון מסומן באדום.

 


עדכון 24/9/20

 

1. הדרישות המוקדמות בקורס "אמנות הליטיגציה " – עו"ד אלקס הרטמן מבוטלות. מספר קורס 1411670201 .

 


 

עדכון 23/9/20

 

1. את הקורס חת"מ "פינטק: בין חדשנות לרגולציה " ילמדו פרופ' אסף חמדני וד"ר אלומה צרניק , מספר קורס 1411941001.

 

 


 

עדכון 22/9/20

 

1. חל שינוי בדרישה המוקדמת בקורס מקוצר באנגלית "Derivatives, Risk and Financial Crises" – עו"ד מנחם פדר, מספר קורס 1411660401.

הדרישה המוקדמת : Recommended: Corporations.

 

2. מרכיבי הציון  בקורס "דיני קניין " – פרופ' חיים זנדברג, מספר קורס 1411922101.

בחינה סופית 100%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.


 

עדכון 15/9/20

 

1. חל שינוי במרכיבי הציון  בקורס "חוקתי - סוגיות מתקדמות " – פרופ' אייל גרוס, מספר קורס 1411920201 .

מרכיבי הציון: בחני בקיאות 5%, בחינה סופית 95% .בחני הבקיאות יערכו במודל והם מהווים תנאי לגשת למבחן.

 

2. חל שינוי במרכיבי הציון  בקורס "משפט, חברה ותרבות " – פרופ' אייל גרוס, מספר קורס 1411924201 .

מרכיבי הציון: בחני בקיאות 5%, בחינה סופית 95% .בחני הבקיאות יערכו במודל והם מהווים תנאי לגשת למבחן.

 


 

עדכון 10/9/20

1. הקורס "המשבר הסביבתי" – גב' נדיה צימרמן, גב' חיה ארז מבוטל.  מספר קורס 1411940701, תואר ראשון.

 

2. קורס חדש – קורס מקןצר באנגלית לתואר ראשון: Digital Copyright-  - פרופ' ניבה אלקין-קורן, מספר קורס 1411760501 . הקורס יתקיים בימים ג' + ה' בשעות 14:00 – 15:40.

 

להלן תיאור הקורס:

Digital technology is affecting every aspect of our lives, transforming work, trade, communities, politics and governance. Copyright law is called upon to respond to these challenges, by applying old doctrines to the new information environment.  The law is among the many forces which are shaping the digital ecosystem, affecting technological innovation, business models, social relations and political structures. Copyright law shapes access to knowledge, affecting our ability to keep things private, to learn, to share ideas, to use and reuse works, to generate original works, to compete, collaborate and innovate.  

This course will demonstrate the interplay between law and digital technology. We will explore the challenges to law in the digital era and discuss contemporary controversies arising from digital distribution: the rise of the information society, the data industry, User-Generated Content, mass collaboration and the sharing economy.

Taking a comparative perspective, we will examine laws, regulatory responses and reform initiatives in different jurisdictions: the U.S. Europe and Israel. It is nevertheless a conceptual course, with the intention of providing students with tools to identify and address policy challenges related to digital technology. Issues covered will include: digital challenges to the incentives paradigm, User-Generated-Content and decentralized production of speech, legal challenges in collaborative production, enforcement challenges and online intermediaries, algorithmic governance, user rights, access to knowledge and the data industry, ownership in the sharing economy, private ordering and licensing schemes.

Prerequisites: Completed, or currently taking (Fall 2020), Intellectual Property Law or Introduction to Intellectual Property Law.    

Grade Components: 20% course assignments, 80% take-home exam.  


עידכון 8/9/20

 

1. חל שינוי במרכיבי הציון בקורס "משפט בינלאומי פרטי" – פרופ' איריס קנאור, מספר קורס 1411930701 .

מרכיבי הציון: בחני בקיאות 10% עבודות 20% בחינה סופית 70%.

 


 

עידכון 7/9/20

 

1. קורס חדש – קורס מרוכז באנגלית (רבעון 4): Art Law - A Contemporary International Business Perspective - Prof. Dotam Oliar, מספר קורס 1411760650 .

להלן תיאור הקורס:

This course is geared primarily to familiarizing students with the practice of art law as being at the intersection of, and necessitating knowledge of, several bodies of law.  Contract law and concepts such as meetings of the minds, mistakes of fact, warranties, and good faith are centrally involved in art law transactions and will accompany us throughout. The Uniform Commercial Code is the primary regulatory schema in the U.S. governing art disputes, and this course will provide students with U.C.C. familiarity.  Students will also learn to apply civil procedure rules and concepts that can be outcome-determinative in art cases, including statutes of limitations/laches defenses, and also including choice of law analyses where different international rules governing the rights and duties of buyers and sellers may conflict in their policy preferences. Copyright law in the area of visual art will additionally be introduced.  This course can complement full courses offered in the areas of commercial/sales law, intellectual property law, international law, and civil procedure. Methodologically, the course will use a law-and-economics approach to analyze issues such as assignments of burdens of diligence and risks of loss, particularly in disputes over title and authenticity.

Grade Components:  100% In Class Exam without books. 

 

 


 

עידכון 6/9/20

 

1. הקורס של European Law: A Historical and Theoretical Introduction - Prof. Armin Von Bogdandy   – מספר קורס 1411756950- מבוטל.

 

2. חל שינוי במרכיבי הציון בסדנה  "משפט והיסטוריה" – פרופ' אסף לחובסקי, פרופ' רון חריס, ד"ר רחל פרידמן, מספר קורס 1411759401 .

מרכיבי הציון: השתתפות 30%, תגובות בכתב 70%.

 


עידכון 3/9/20

 

1. להלן התנאי בקורס "הגבלים עסקיים" – פרופ' דיויד גילה – תואר שני מספר קורס 1411754130 .

תנאי - מי שלמדו את הקורס "הגבלים עסקיים א'" של דיויד גילה בתואר ראשון אינם רשאים להירשם לקורס זה.

 

2. חל שינוי במרכיבי הציון  בקורסים הבאים:

בינה מלאכותית, ביג דאטה ומשפט – פרופ' ניבה אלקין-קורן, מספר קורס 1411749401 .

מרכיבי הציון: עבודות 30%, בחינה סופית 70%. יינתן ציון מיטיב על השתתפות תורמת במיוחד. בקורס חלה חובת קריאה וחובת נוכחות. 

 

משפט וטכנולוגיה – פרופ' ניבה אלקין-קורן, מספר קורס 1411754530 .

מרכיבי הציון: עבודות 20% , בחינה סופית 80%. ציון מיטיב על השתתפות תורמת במיוחד. בקורס חלה חובת קריאה וחובת נוכחות.

תנאי- מי שלמדו את הקורס "משפט וטכנולוגיות מידע" אינם רשאים להירשם לקורס זה. 

 

3. קורס חדש לתואר ראשון: שפה, משפט ותיאטרון -  פרופ' ליאורה בילסקי, ד"ר חן אלון, מר עאמר חלייחל, מספר קורס 1411760401 . הקורס יתקיים ביום ה' (חמישי) בשעות 14:00 – 16:00 באולם קפלון.

 

להלן תיאור הקורס:

במסגרת שיתוף פעולה של מרכז מינרבה לזכויות האדם בפקולטה למשפטים, התכנית היהודית-ערבית בפקולטה למדעי הרוח והפקולטה לאמנויות, יתקיים קורס בחירה ייחודי שנושאו שפה וצדק – אשר במסגרתו יעלו ״הצגות פרוטוקולים״ קצרות המבוססות על הליכים משפטיים אמיתיים. הקורס יפגיש סטודנטים וסטודנטיות דוברי ערבית ועברית משתי הפקולטות ליצירת פרשנות פרפורמטיבית לטקסטים משפטיים שעוסקים בסוגיות של שפה, תרגום ומעבר בין-תרבותי בבית המשפט. מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים מהדיסציפלינות השונות לפערי השפה (המילולית והפרפורמטיבית) שנוצרים בעולם המשפט וכן לשאלות של צדק לשוני ותרבותי ומה השפעת הפרשנות הפרפורמטיבית על הטקסטים ועל הבנתם. הקורס מיועד לתלמידים בשנים ב'-ד' ללימודיהם, אשר מתעניינים בפן הפרפורמטיבי של המשפט ובסוגיות של שפה וצדק.

הקורס יתקיים בקמפוס במפגש שבועי (ימי חמישי בשעות 14:00-16:00) ובנוסף יתקיימו מפגשים פרטניים עם מנחות ועבודה בקבוצות על התיקים. הקורס יקנה שלוש נקודות זכות (כקורס בחירה בלימודי המשפטים).

נוכחות בכל המפגשים – חובה.

מרכיבי הציון: הגשת פרזנטציות עיוניות ומעשיות, 25%,  עבודה המתעדת את המחקר והכנת התיק המשפטי 25%, נוכחות והשתתפות פעילה 50% .

 


עידכון 2/9/20

 

1. חל שינוי בשעות ההוראה בקורסים  "ענישה בפלילים" - השופט גלעד נויטל " ו"סוגיות בדיון פלילי"  –ד"ר שי ווזנר - תואר שני-מסלול פלילי

השיעור "ענישה בפלילים" - השופט גלעד נויטל " יתקיים ביום ג' בשעות 20:00 – 21:30

השיעור "סוגיות בדיון פלילי"  –ד"ר שי ווזנר יתקיים ביום ג' בשעות 16:00 – 18:00.

 

לפיכך גם מועדי הבחינות משתנים:

 

ענישה בפלילים :

מועד א' – יום ו' 9.7.21 בשעה 08:30

מועד ב' –יום ו'  30.7.21 בשעה 08:30

 

סוגיות בדיון פלילי:

מועד א' – יום ג' 22.6.21 בשעה 14:00

מועד ב' – יום ג' 13.7.21 בשעה 14:00

 

 

2.  הקורס של Jurisprudence and Political Economy - Dr. Kampourakis Ioannis, Dr. Eller Klaas יינתן בסמסטר א' (רבעון 2) .

 


עידכון 1/9/2020

  1. סמינר שנתי לתואר ראשון "הסכמה במשפט", מספר קורס 1411760201 . הסמינר יתקיים ביום ב' (שני)  בשעות 16:15 – 17:45.

להלן תיאור הסמינר:

המשתתפים והמשתתפות בסמינר יקבלו הזדמנות לבחון ולהבין את מושג ההסכמה בתחומי משפט שונים, הן מבחינת הדין הפוזיטיבי, והן באופן ביקורתי. נבחן את תפקידה של הסכמה ואת התבחינים להתקיימותה מבחינה משפטית, ואת הביקורות הן על עצם מרכזיותו של מצב רצוני זה, והן על יסודותיו וביטוייו במשפט הנוהג. בעבודותיהן.ם הסמינריוניות יוכלו המשתתפים והמשתתפות להתעמק בדוקטרינה משפטית מסויימת שענייינה הסכמה בתחומים כמו משפט פלילי, סדר דין פלילי, משפט חוקתי, דיני חוזים, דיני נזיקין (במיוחד בהקשרים ביו-אתיים), דיני תאגידים, דיני עבודה, משפט בינלאומי, הליכי חקיקה, יישוב סכסוכים, וכן סביב מנגנוני רגולציה רכים כמו קודים וולונטריים בהקשרים שונים.

מרכיבי הציון: נוכחות פעילה בשיעורים והשתתפות המבוססת על הכנה לשיעורים: 10%, הצגת נושא בכיתה: 10%, הצגת רפרט (קווי המתאר של העבודה הסמינריונית) 10%., עבודה סמינריונית: 70%.

 

 

2.  קורס ייעודי (סמסטר א') "הסכמה, כפייה, בחירה והעדפה" , מספר קורס 1411760340. הקורס יתקיים ביום שני בשעות 10:15 – 11:45 .

להלן תיאור הקורס:

דרישת ההסכמה היא יסודית כמעט בכל תחומי המשפט, עד שמוזר לגלות שהמחקר המשפטי לא התעכב די הצורך על המושג כשלעצמו, באופן החוצה תחומי משפט. נפתח בניסיון להבין מהי הסכמה לפי תחומי דעת חוץ-משפטיים, מפילוסופיה פוליטית ופילוסופיה אנליטית, ועד כלכלה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה אמפירית. נמשיך בניסיון לעמוד על הקווים המבחינים בין הסכמה לכפיה, בין הסכמה להעדפה, ובין הסכמה לבחירה. נשאל שאלות מסדר שני – מדוע המשפט מתנה כשירות של פעולות מסויימות בהתקיימותה של הסכמה, ואילו בהקשרים אחרים אפילו הסכמה לא יכולה להקנות תוקף משפטי לפעולה נתונה, ובהקשרים נוספים, המשפט מעדיף לעודד התנהגות וולונטרית תוך שימוש באמצעים רכים כמו nudging. נשאל האם הקריטריונים לביסוס הסכמה משפטית משכנעים ומניחים את הדעת. המשתתפים והמשתתפות בקורס יתבקשו לבחון את הרלוונטיות של מושג ההסכמה לנושאי המחקר שלהן.ם, ולכתוב הצעה קצרה לפרק בתיזה או בדוקטורט, הנוגעים להסכמה ולמצבים רצוניים משיקים.

מרכיבי הציון: נוכחות והשתתפות פעילה ומושכלת בשיעורים 10%. הצגת אחד מנושאי הלימוד בכיתה, והובלת דיון10%, עבודה מסכמת (עד 5 עמודים): 80%.

 


 

עידכון 31/8/2020

חל שינוי במרכיבי הציון בסמינר "היסטוריה של המשפט הישראלי" – פרופ' אסף לחובסקי, מספר קורס 1411655301 .

מרכיבי הציון: השתתפות, מטלות ועבודה סמינריונית 100%.


 

עדכון 22/9/20

 

1. חל שינוי בדרישה המוקדמת בקורס מקוצר באנגלית "Derivatives, Risk and Financial Crises" – עו"ד מנחם פדר, מספר קורס 1411660401.

הדרישה המוקדמת : Recommended: Corporations.

 

2. מרכיבי הציון  בקורס "דיני קניין " – פרופ' חיים זנדברג, מספר קורס 1411922101.

בחינה סופית 100%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive