התמחות במשפט ציבורי

הטבלה למטה כוללת את כל הקורסים במסלול התמחות במשפט הציבורי.

יש להיוועץ בסדרי הרישום שנשלחו לגבי היקף השעות שניתן ללמוד, ובלוח הבחינות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive