התמחות במשפט פלילי ומדעים פורנזיים

הטבלה למטה כוללת את כל הקורסים במסלול התמחות במשפט פלילי ומדעים פורנזיים

 יש להיוועץ בסדרי הרישום שנשלחו לגבי היקף השעות שניתן ללמוד, ובלוח הבחינות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive