קורסים יעודיים

על כל תלמידי תואר שני במסלול המחקרי מוטלת חובה להשתתף ב 6 ש"ס של קורסים ייעודיים, מתוך הרשימה המופיעה מטה. נא לעיין בתקנון .

בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיוועץ גם בלוח הבחינות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive