סמינרים וסדנאות

על כל תלמידי תואר שני מחקרי מוטלת חובה להשתתף במינימום מסוים של סמינרים ו/או סדנאות, מתוך הרשימה המופיעה מטה. נא לעיין בתקנון  

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive