קורסים באנגלית

קורסים מרוכזים

במסגרת מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, מגיעים מידי שנה מספר רב של אנשי משפט בולטים מחו"ל, המעבירים קורסים מרוכזים בפרק זמן קצר. זוהי הזדמנות יוצאת דופן ללמוד עם מרצים בעלי שם.

הטבלה למטה מפרטת את הקורסים המרוכזים (קורסים עם סיומת 50) . שימו לב לחלוקה לפי סמסטרים ולמערכות השעות. (בבחירת הקורסים מומלץ להיעזר גם בלוח הבחינות.) מועד מדויק ושיבוץ החדרים יפורסם בהמשך כאן.
קורסים מקוצרים

קורסים הנלמדים באנגלית עם מרצים מקומיים  (קורסים עם סיומת 01). שימו לב לחלוקה לפי סמסטרים (בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיעזר גםבלוח הבחינות​(.
קורס מקוצר הינו בן 12 מפגשים, פעמיים בשבוע,  ומתחיל בשבוע הראשון של הסמסטר, אלא אם צוין אחרת.

לא ניתן ללמוד קורס מקוצר באנגלית אשר חופף בשעות ההוראה שלו עם קורס אחר.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive