התמחות במשפט כללי (תלמידים ממשיכים לפי התכנית הישנה)

בטבלה למטה מפורטים כל הקורסים שניתן ללמוד במסלול הכללי.

יש להיוועץ בסדרי הרישום שנשלחו לגבי היקף השעות שניתן ללמוד, ובלוח הבחינות.

יש לשים לב להבחנה בין קורס בחירה לליבה. תלמיד שיבחר לקחת יותר מ-4 ש"ס של קורסי ליבה בתחום התמחותו,  יוכרו קורסים אלה כקורסי בחירה בתחום התמחותו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive