קורסי בחירה מתואר בוגר עבור תלמידי התואר המוסמך

בטבלה למטה מפורטים קורסים מהתואר הראשון, שתלמידי התואר השני יכולים ללמוד במסגרת לימודי בחירה. ​יש להיוועץ בסדרי הרישום שנשלחו לגבי היקף השעות שניתן ללמוד, ובלוח הבחינות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive