פרו-סמינרים, סמינרים, סדנאות וקליניקות

הטבלה למטה מפרטת את הפרו-סמינרים, הסמינרים, הסדנאות והקליניקות המוצעים במסגרת החטיבה השלישית, והכל בחלוקה לפי סמסטרים

(בבחירת  הקורסים הנכם מוזמנים להעזר גם בלוח הבחינות )

לחיצה על שם הקורס בטבלה למטה תקשר אתכם לתיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive