מורי הפקולטה

  • מורי הפקולטה
  • מרצים שפרשו
  • מורים מן החוץ וסגל הקליניקות
  • מורים אורחים – Affiliated and Visiting Professors
  • מורי הפקולטה שהלכו לעולמם

דקאן הפקולטה – פרופ' שרון חנס

סגן דקאן – פרופ' יששכר רוזן-צבי

סגן דקאן למחקר – פרופ' מיכאל בירנהק

ראש מינהל הפקולטה – גב' טלי חן

*****ס' ראש מינהל הפקולטה לתלמידים והוראה  – גב' מיכל גורדון קרת

 

 

פרופ' רונן אברהם

פרופ' אריה אדרעי

פרופ' אריה בבצ'וק**

פרופ' ליאורה בילסקי

פרופ' מיכאל בירנהק

גב' עפרה בלוך

פרופ' ישי בלנק

פרופ' יצחק בנבג'י

פרופ' אורן בר גיל**

פרופ'  דיויד גילה

פרופ' אייל גרוס

פרופ' חנוך דגן

ד"ר נטלי דודזון

פרופ' מיגל דויטש

פרופ' אביחי דורפמן

פרופ' יורם דנציגר

פרופ' דפנה הקר

ד"ר שי ווזנר

פרופ' נטע זיו

פרופ' אמיר חורי

פרופ' אסף חמדני

פרופ' שרון חנס

פרופ' רון חריס

פרופ' אברהם טבח

פרופ' עמרי ידלין

פרופ' שי לביא

ד"ר שי נ. לביא

ד"ר דורין לוסטיג

פרופ' אסף לחובסקי

ד"ר אליאב ליבליך

פרופ' גיא מונדלק

פרופ' יורם מרגליות

ד"ר עמית פונדיק***(סמ' ב')

פרופ' אריאל פורת

פרופ' טליה פישר

פרופ' אלון קלמנט

פרופ' אהוד קמר

ד"ר יעקב קסטיאל

פרופ' רועי קרייטנר

ד"ר תמר קריכלי כץ *** (סמ' ב')

פרופ' יששכר רוזן-צבי

ד"ר דוד שור

ד"ר לינא שלאימה****

ד"ר הילה שמיר

ד"ר יופי תירוש****

 

*     אורח/ת

**    עמית סאקלר

***  בשבתון/פטור מהוראה

**** בחל"ת

***** מרכזת מועצת הפקולטה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive