לימודי סייבר

אשכול הסייבר יכלול 16 ש"ס, לפי המבנה הבא:

8 ש"ס קורסי חובה בסייבר: טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר, מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב, מבוא כללי לסייבר. הציונים בקורסים אלה לא ישוקללו לממוצע התואר, ודינם כדין קורסי העשרה שנלמדים מחוץ לפקולטה.

6  ש"ס מתוך קורסים בפקולטה המשויכים לאשכול הסייבר, שיילקחו במסגרת 2 קורסים לפחות. הקורסים הללו ישוקללו לתואר, כדין כל קורס אשר נלמד בפקולטה.

2 ש"ס קורס נוסף מקורסי האשכול לבחירתכם. (בסייבר או בפקולטה למשפטים)

פירוט נוסף ומפורט מופיע בתקנון הלימודים של הפקולטה ובאתר מרכז הסייבר.

 

*תלמידי משפטים אינם רשאים ללמוד את הקורסים "משפט וסייבר" (ד"ר חיים ויסמונסקי) ו"הגנת המידע והפרטיות" (ד"ר דן אור חוף).

* קורס מבוא כללי לתכנות, מיועד למי שלא למד בעבר קורס תכנותתלמיד שלמד קורס תכנות ,​יפנה לוועדת הוראה במזכירות תכנית כלים שלוביםאם יינתן פטור, יידרש התלמיד ללמוד קורס בחירה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive