קורסים באנגלית

קורסים מרוכזים באנגלית

הפקולטה מציעה מספר רב של קורסים בשפה האנגלית, המועברים על ידי אנשי משפט בולטים מחו"ל ומהארץ.  קורסים אלה מעשירים את הידע המשפטי ונותנים פרספקטיבה רחבה ועשירה של עולם המשפט בעידן הגלובלי.

קורסים מרוכזים באנגלית 

מערכות השעות בקורסים המרוכזים

קורסים מקוצרים באנגלית

קורסים מהתכנית הבינלאומי

קורסים נוספים באנגלית 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive