משפטים ומדעי הרוח

תלמידי התכנית "משפטים ומדעי הרוח" חייבים ללמוד קורס ליבה ייחודי בכל אחת משלוש שנות הלימוד. 

הקורסים ניתנים בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה למשפטים.

הרישום לקורסים יתבצע באמצעות שליחת מייל לעינת מיטל, בכתובת אימייל   lawhuman@tauex.tau.ac.il.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive